• Không có kết quả nào được tìm thấy

Đề thi HK2 Toán 9 năm học 2017 - 2018 phòng GD và ĐT Ba Đình - Hà Nội - THCS.TOANMATH.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Đề thi HK2 Toán 9 năm học 2017 - 2018 phòng GD và ĐT Ba Đình - Hà Nội - THCS.TOANMATH.com"

Copied!
5
0
0

Văn bản

(1)

PHÒNG GD&ĐT QUẬN BA ĐÌNH

(Đề thi gồm 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN 9

Năm học 2017 - 2018 Thời gian làm bài: 120 phút

Bài I (2,0 điểm). Cho biểu thức 2 1 : 3

9 3 3

A x

x x x

 

      với x0; x9 1) Rút gọn biểu thức A

2) Tìm x để 5 A6

3) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A

Bài II (2,0 điểm). Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Hai đội công nhân cùng làm một công việc thì làm xong trong 8 giờ. Nếu mỗi đội làm một mình xong công việc đó, đội thứ nhất cần ít thời gian hơn so với đội thứ hai là 12 giờ. Hỏi mỗi đội làm một mình xong công việc đó trong bao lâu?

Bài III (2,0 điểm).

1) Giải hệ phương trình

x 5 2 4

y 2

x 5 1 3

y 2

   

 



   

 

2) Cho phương trình x22

m1

x m 2 0

a) Giải phương trình khi m = 4

b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1; x2 sao cho x12x22 4 x x1. 2 Bài IV (3,5điểm). Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R và AH là đường cao của tam giác ABC. Gọi M, N thứ tự là hình chiếu của H trên AB, AC

1) Chứng minh tứ giác AMHN là tứ giác nội tiếp 2) Chứng minh ABC ANM

3) Chứng minh OA vuông góc với MN

4) Cho biết AHR 2. Chứng minh M, O, N thẳng hàng.

Bài V (0,5điểm). Cho a, b > 0 thỏa mãn a b 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

1

 

1

Pa b  b a

--- Hết---

ĐỀ CHÍNH THỨC

(2)

PHÒNG GD&ĐT QUẬN BA ĐÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI HỌC KỲ II MÔN TOÁN 9

Năm học 2017 - 2018

Thứ tự Đáp án Điểm

Bài I

(2 điểm) 1) Rút gọn: với 0; 9 0,75

2√

9

1

√ 3 : 3

√ 3

2√

√ 3 √ 3

√ 3

√ 3 √ 3 .√ 3 3

2√ √ 3

√ 3 √ 3 .√ 3 3

√ 1

√ 3

0,25 0,25

0,25

2) Tìm x để 0,75

√ 1

√ 3

5 6

⇔ 6 √ 1 5 √ 3

⇔ √ 9

⇔ 81 đ

0,25 0,25 0,25

3) Tìm GTNN của A 0,5

√ 1

√ 3 1 2

√ 3

Do 0 ⇔ ớ ọ ỏ ã đ đ Dấu “=” xảy ra ⇔ x= 0 đ

Vậy GTNN của A: minA= ⇔ x= 0

0,25

0,25

(3)

Bài II (2 điểm)

Gọi thời gian đội thứ nhất làm một mình xong việc là x ( đv: giờ, x >8) Vậy thời gian đội thứ hai làm một mình xong việc là x+12 (giờ)

Mỗi giờ đội thứ nhất làm được (công việc) Mỗi giờ đội thứ hai làm được (công việc)

Theo bài ra, mỗi giờ cả hai đội làm được công việc nên ta có phương trình :

1 1

12 1 8

Giải phương trình ta được x=-8(ktmđk); x=12 (TMĐK) Vậy thời gian đội thứ nhất làm một mình xong việc là 12 giờ;

thời gian đội thứ hai làm một mình xong việc là 24 giờ.

0,25

0,75 0,25 0,5 0,25 Bài III

(2điểm)

1) 1 điểm

Giải Hệ PT

x 5 2 4

y 2

x 5 1 3

y 2

   

 



   

 

Đk: 0; 4

Đặt a=| 5|;

, Đk: 0

0,25

Giải HPT: 2 4

3 được ; 0,5

Giải được ∈ ; ; và do 1 nên không có y thỏa mãn KL: Hệ phương trình vô nghiệm

(Nếu HS nhận thấy không có y t/m nên HPT vô nghiệm mà không cần tìm x vẫn cho 0,25)

0,25

2) 1 điểm Cho phương trình x2 2

m1

x m 2 0

a) Giải PT khi m=4

Với m=4, giải PT: 10 16 được ∈ 2; 8 0,5

b) PT đã cho có 2 nghiệm phân biệt ⇔ ∆ 0 ⇔

Theo Vi-et có 2 1 ; .

0,25

Xét 4√ . ⇔ 2 . 4√ .

4 1 2 4√ ⇔ 2 8 4 4| | 0

TH1: 0 ⇒ 6 2 0

⇔ 3 √7 ạ đ ; 3 √7 đ

TH2: 0 ⇒ 2 2 0 ⇔ ô ó ỏ ã

Vậy 3 √7 thỏa mãn yêu cầu đề bài. 0,25

(4)

Bài IV (3,5 điểm)

0,25

1) - Giải thích 90

-Tính tổng 180

- KL : AMHN là tứ giác nội tiếp

0,25 0,25 0,25 2) Cách 1:

cm ( do tg AMHN nội tiếp)

⇒ (cùng phụ với )

0,5 0,25 0,25 Cách 2: Cm AM.AB = AN.AC (= AH2)

⇒ ∆ ∼ ∆

(cho điểm tương ứng như cách 1) 3) Cách 1: Kẻ đường kính AD

(góc nt chắn cung DC) (cmt)

Có 90 (góc nt chắn nửa đtr)

⇒ 90 ⇒

0,5 0,25 0,25 Cách 2: Kẻ tiếp tuyến xAy của (O)

c/m: (góc nt, góc tạo bởi tt và dây cùng chắn cung AC) (cmt)

Vậy , ở vị trí slt

⇒ // xy mà AO xy (do xAy là TT của (O)) ⇒ (cho điểm tương ứng như cách 1)

4) (0,5 điểm)

Có . 2 .

⇒ . .

⇒ ∆ ∼ ∆

⇒ 90

CMTT : 90

Vậy 180 ⇒ O, M, N thẳng hàng.

0,25 0,25

y

x

D N M

H O

B C

A

(5)

Bài V (0,5

điểm) Có √2 2 1 2 1

Áp dụng BĐT Cô si cho hai số không âm

2 1 2 1

2 ; 2 1 2 1

2

⇒ √2 3 2

2

3.2 2 2 4

⇒ 2√2

Dấu “=” xảy ra ⇔ 2 1

2 1⇔ 1

Vậy P có GTLN là 2√2 khi 1

0,25

0,25 Chú ý: Học sinh làm theo cách khác mà đúng hoặc có hướng đúng thì giáo viên dựa vào hướng dẫn chấm chia biểu điểm tương ứng!

---Hết---

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

a) Đường thẳng chứa tia phân giác ngoài của góc BHC cắt AB, AC lần lượt tại các điểm M,N. Chứng minh ∆AMN là tam giác cân. b) Gọi E, F lần lượt là hình chiếu

Bài tập 1: Hai đội I và II cùng làm một công việc dự kiến hoàn thành trong thời gian 12 ngày.. Sau thời gian 8 ngày, đội I không tiếp tục làm công việc, đội

Nếu đội thứ nhất làm xong 1 3 đoạn đường rồi nghỉ, đội thứ hai đến làm tiếp đoạn đường còn lại với thời gian dài hơn đội thứ nhất đã làm là 40 ngày.. Hỏi mỗi

Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau.. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày, đội thứ ba

Theo đề bài, hai người làm chung trong 4 giờ và người thứ hai làm một mình trong 10 giờ thì xong công việc.. Vậy nếu làm một mình, người thứ nhất hoàn thành công việc trong

Nếu mỗi người làm một mình thì người thứ nhất hoàn thành công việc với thời gian ít hơn người thứ hai là 2 giờ.. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người phải làm trong bao

Nếu mỗi người làm một mình, để hoàn thành công việc đó thì người thứ nhất cần nhiều hơn người thứ hai là 12 giờ.. Kẻ dây CD vuông góc với

Nếu đội thứ nhất làm một mình hết nửa công việc, rồi đội thứ hai tiếp tục một mình làm nốt phần việc còn lại thì hết tất cả 25

Hỏi với năng suất ban đầu, nếu mỗi đội làm một mình thì phải trong bao nhiêu ngày mới hoàn thành xong công việc... Đội II làm một mình trong 41 ngày

Sau đó đội thứ nhất làm tiếp một mình trong 7 ngày nữa thì xong việc?. Hỏi mỗi đội làm một mình bao lâu thì

Nếu đội thứ nhất làm một mình hết nửa công việc, rồi đội thứ hai tiếp tục một mình làm nốt phần việc còn lại thì hết tất cả 25 ngày.. Hỏi mỗi đội làm một mình thì

Hỏi nếu làm riêng thì mỗi đội phải làm trong bao nhiêu ngày để xong công việc... Vì hai đội cùng làm thì 4 ngày xong công việc nên ta có

Điểm A di động trên (O;R) sao cho tam giác ABC là tam giác nhọn, AD là đường cao và H là trực tâm của tam giác ABC. a) Đường thẳng chứa tia phân giác ngoài của

Mỗi ngày, lượng công việc của người thứ hai làm được nhiều gấp ba lần lượng công việc của người thứ nhất?. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người làm xong

a) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: Gọi thời gian để đội thứ nhất và đội thứ hai làm riêng một mình hoàn thành xong công việc lần lượt

Tìm thời gian mà mỗi người làm một mình xong công việc đó, biết rằng nếu cả hai người cùng làm thì 3 giờ 36 phút xong công việc đó.. Bài toán 96 Đem một số có

Tìm thời gian mà mỗi người làm một mình xong công việc đó, biết rằng nếu cả hai người cùng làm thì 3 giờ 36 phút xong công việc đó.. Nếu lấy số được viết bởi hai chữ

Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 10 giờ, đội thứ hai hoàn thành công việc trong 8 giờ, đội thứ ba hoàn thành công việc trong 12 giờ. Biết rằng năng suất của các máy

Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người phải làm trong bao nhiêu thời gian để xong công việc?.

- Vậy thời gian để đội thứ nhất làm riêng một mình hoàn thành xong công việc là 24 (ngày) và thời gian để đội thứ hai làm riêng một mình hoàn thành xong công việc là

Một cây lăn sơn tường có dạng là một khối trụ với bán kính đáy là 5cm và chiều cao (chiều dài lăn) là 30cm.. Nhà sản xuất cho biết sau khi lăn 500 vòng thì cây sơn tường

Nếu hai đội làm riêng thì đội thứ hai cần nhiều hơn đội thứ nhất 5 ngày mới làm xong công việc đó.. Lưu ý: Học sinh có cách giải khác đúng,

Để hoàn thành một công việc theo dự định, cần một số công nhân làm trong số ngày nhất định. Nếu bớt đi 2 công nhân thì phải mất thêm 3 ngày mới hoàn thành công việc. Nếu