CHÍNH TẢ 3- TUẦN 22 - MỘT NHÀ THÔNG THÁI

12  Download (0)

Full text

(1)

Trường Tiểu học Ngọc Thụy

Chính tả (nghe-viết)

MỘT NHÀ THÔNG THÁI

(2)

Kiểm tra bài cũ

Điền dấu hỏi hay dấu ngã:

Cánh gì cánh chăng biết bay

Chim hay sà xuống nơi đây kiếm mồi.

Đổi ngàn vạn giọt mồ hôi

Bát cơm tráng deo, đia xôi thơm lừng.

(Là gì?) chẳng

Đổi

dẻo, đĩa

cánh đồng

(3)

Một nhà thông thái

Ông Trương Vĩnh Ký là người có hiểu biết rất rộng. Nhà thông thái này sử dụng thành thạo tới 26 ngôn ngữ, tham gia nhiều hội nghiên cứu quốc tế. Ông để lại cho chúng ta hơn 100 bộ sách có giá trị về ngôn ngữ, lịch sử, văn học, địa lí,… Người đương thời liệt ông vào hàng 18 nhà bác học nổi tiếng thế giới.

Theo TỪ ĐIỂN NHÂN VẬT LỊCH SỬ VIỆT NAM

TRƯƠNG VĨNH KÝ (1837 - 1898)

- Đoạn văn gồm mấy câu ?

- Những chữ nào trong đoạn văn cần viết hoa ? - Đoạn văn gồm 4 câu.

- Những chữ đầu mỗi câu, tên riêng Trương Vĩnh Ký cần viết hoa.

(4)

Chính tả

(Nghe - viết)

Một nhà thông thái

Ông Trương Vĩnh Ký là người có hiểu biết rất rộng. Nhà thông thái này sử dụng thành thạo tới 26 ngôn ngữ, tham gia nhiều hội nghiên cứu quốc tế. Ông để lại cho chúng ta hơn 100 bộ sách có giá trị về ngôn ngữ, lịch sử, văn học, địa lí,… Người đương thời liệt ông vào hàng 18 nhà bác học nổi tiếng thế giới.

Theo TỪ ĐIỂN NHÂN VẬT LỊCH SỬ VIỆT NAM

- Trong đoạn văn có những chữ khó nào ? nghiên cứu, lịch sử, liệt, nổi tiếng.

(5)

- Viết từ khó:

Trương Vĩnh Ký nghiên cứu

nổi tiếng

(6)

Trò chơi

ĐỐ BẠN

Bài tập

(7)

Bài tập

Bài 2/38: Tìm các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau:

.

/

/

Ra-đi-ô

giây

Dược sĩ

-Máy thu thanh, thường dùng để nghe tin tức.

-Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh.

-Đơn vị thời gian nhỏ hơn phút.

(8)

Ra-đi-ô

(9)

Dược sĩ

(10)

Bài 3/38: Thi tìm nhanh các từ ngữ chỉ hoạt động:

a) –Chứa tiếng bắt đầu bằng r.

- Chứa tiếng bắt đầu bằng d.

- Chứa tiếng bắt đầu bằng gi.

reo hò, rung chuông, ru con, rập rình, rao hàng, rung cành…

dạy học, dỗ dành, dành dụm, dắt tay, dìu dắt, dạo chơi,…

gieo hạt, giặt giũ, giơ tay, giúp đỡ, giã gạo, giao việc,…

(11)

* Củng cố:

Đặt câu với từ vừa tìm được

(12)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in