Toán 2 - Tuần 22 - Bài: Luyện tập chung (T2) - GV: Ngô Thúy Hằng

Văn bản

(1)
(2)

CHỦ ĐỀ 8 PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA

BÀI 45

LUYỆN TẬP CHUNG

Tiết 2

(3)

FeistyForwarders_0968120672

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Thực hiện được phép nhân và phép chia.

- Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép

chia.

(4)

Thứ ba ngày 15 tháng 2 năm

2022 Toán

Luyện tập chung (tiết 2)

Trang

28

(5)

FeistyForwarders_0968120672

1 Tính nhẩm.

2

2 6 3 2 6 14 2 6 2 5 6

2

5 6 2

3 6 2

45 6 2

9 6 2

7 6

2

35 6 8 2 6 12 2 6

(6)

2 Tìm chuồng cho chim bồ câu.

(7)

FeistyForwarders_0968120672

3 Có 35 bạn tham gia đi cắm trại. Cô giáo chia đều các bạn thành 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu bạn?

Bài giải

Mỗi nhóm như vậy có số bạn là:

35 : 5 = 7 (bạn)

Đáp số: 7 bạn.

(8)

4 Số ?

a)

b)

2 2

5 40

(9)

FeistyForwarders_0968120672

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now