Phạm Thùy Dương - Lớp 2 - Bài 45: Luyện tập chung (tiết 3)

Văn bản

(1)
(2)

CHỦ ĐỀ 8 PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA

BÀI 45

LUYỆN TẬP CHUNG

Tiết 3

(3)

FeistyForwarders_0968120672

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Thực hiện được phép nhân và chia đã học.

- Tìm được số thích hợp trong phép nhân với 1,

phép chia có thương bằng 1 dựa vào bảng nhân.

(4)

Thứ năm ngày 17 tháng 2 năm

2022 Toán

Luyện tập chung (tiết 3)

Trang

29

(5)

FeistyForwarders_0968120672

1 a) Tìm con ong phù hợp với bông hoa.

b) Bông hoa nào có nhiều ong đậu nhất?

(6)

2 Số ?

a) 2 = 2 ?

1 = 5 ?

1 b) 5 : = 1 ?

: 2 = 1 ?

5

5

2

(7)

FeistyForwarders_0968120672

3 Số ?

a)

b)

2

2

12

10

5

20

(8)

4 >; <; = ?

a) 2 3 4 ?

5 6 30 ?

> b) 2 4 16 : 2 ?

35 : 5 40 : 5 ?

=

= 6 <

30

8 8

7 8

(9)

FeistyForwarders_0968120672

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now