ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI QUẬN HẢI AN – HẢI PHÕNG

65  Tải về (0)

Văn bản

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI QUẬN HẢI AN – HẢI PHÒNG. Tên đề tài: Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Quận Hải An - Hải Phòng và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý. Nghiên cứu đề tài “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HẢI AN – HẢI PHÒNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ”.

Nhằm đi sâu tìm hiểu thực trạng chất thải rắn và quản lý chất thải rắn trên địa bàn Quận Hải An.

TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN

Khái quát về chất thải rắn

 • Khái niệm chất thải rắn
 • Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn
 • Phân loại chất thải rắn
 • Thành phần và tính chất của chất thải rắn

Ảnh hưởng của chất thải rắn đến môi trường

 • Ảnh hưởng đến môi trường nước
 • Ảnh hưởng đến môi trường không khí
 • Ảnh hưởng đến môi trường đất
 • Ảnh huởng tới cảnh quan và sức khỏe con người
 • Ảnh hưởng đến cảnh quan

Hệ thống quản lý chất thải rắn ở một số nước trên thê giới và ở Việt

 • Hệ thống quản lý chất thải rắn ở một số nước trên thế giới
 • Hệ thống quản lý chất thải rắn tại Hải Phòng

Việc xử lý hợp lý chất thải rắn là một bài toán khó đối với các nước trên thế giới và ở Việt Nam. Ở các nước phát triển, hệ thống quản lý chất thải rắn đã già đi trong một thời gian dài so với các nước đang phát triển. Vai trò của người lãnh đạo luôn rất quan trọng trong quá trình quản lý tổng hợp chất thải rắn.

Chất thải rắn và quản lý chất thải rắn không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn là vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội. Hệ thống quản lý chất thải rắn phải luôn được bổ sung và hoàn thiện dần. Người được ủy thác Người thu gom rác thải, nhà máy Xử lý chất thải bổ sung.

Chất thải rắn được tạo ra trong quá trình xử lý hàng hóa và lưu trữ hàng hóa. Chất thải rắn phát sinh do sinh hoạt hàng ngày của thuyền viên và hành khách trên tàu biển. Ngoài ra, chất thải rắn cũng được tạo ra trong quá trình sản xuất công nghiệp, chẳng hạn như đóng tàu và luyện kim.

Hiện trạng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn tại Hải Phòng. Khu xử lý chất thải Tràng Cát: Bãi chôn lấp chất thải Tràng Cát (ô số 2) cách trung tâm thành phố 13 km.

Các phương pháp xử lý chất thải rắn trên thế giới và ở Việt Nam

 • Tổng quan về các phương pháp xử lý chất thải rắn trên thế giới 36

Đây là phương pháp mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng và cơ quan quản lý chất thải rắn. Vì vậy, phương pháp này rất phổ biến và được nhiều quốc gia sử dụng. Phương pháp này giúp tiết kiệm vật liệu để tái sử dụng và giảm diện tích chôn lấp.

Hiện nay, phương pháp này rất phổ biến ở hầu hết các nước trên thế giới. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi ở các nước đang phát triển. Vì vậy, phương pháp này rất phổ biến ở các nước nghèo và đang phát triển.

Phương pháp này thường được áp dụng ở các nước phát triển, phương pháp này là phương pháp xử lý chất thải triệt để nhất nhưng cũng rất tốn kém. Ở nước ta, phương pháp này thường được sử dụng để xử lý chất thải y tế nguy hại. Ở Việt Nam, phương pháp này thường được sử dụng để xử lý chất thải y tế nguy hại.

HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI

Điều kiện Tự nhiên - Kinh tế - Xã hội quận Hải An

 • Điều kiện tự nhiên
 • Tình hình phát triển kinh tế
 • Đặc điểm chất thải rắn
 • Hiện trạng quản lý CTR tại quận Hải An
 • Hiện trạng xử lý chất thải

Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn tịa quận Hải An

 • Những việc đã làm được
 • Những điều còn tồn tại
 • Nguyên nhân của các mặt hạn chế

Vì vậy, bên cạnh việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện, chính quyền huyện cũng cần quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Hàng tháng, Công ty Môi trường Đô thị luôn phát dụng cụ lao động và bảo hộ lao động cho công nhân. Các khoản phí chưa nộp được thu hồi dần, tăng ngân sách cho bảo vệ môi trường.

Công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền trong lĩnh vực bảo vệ môi trường còn kém. Tại đây, rác thải đô thị không được phân loại mà được thu gom, để lẫn với rác thải rắn công nghiệp, gây ra tình trạng tắc nghẽn, tốn kém chi phí xử lý và ô nhiễm môi trường. Nhiều dự án không được vào khu công nghiệp mà nằm rải rác trong thành phố, nơi chưa có cơ sở hạ tầng đồng bộ, dẫn đến ô nhiễm môi trường khó chữa.

55 Công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường chưa được thực hiện thường xuyên. Đầu tư tài chính cho quản lý và bảo vệ môi trường còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu. Chính sách môi trường chưa được phổ biến đầy đủ và rộng rãi đến người dân.

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ PHƯƠNG ÁN NHẰM NÂNG CAO

Các công cụ hỗ trợ

 • Công cụ pháp lý
 • Công cụ kinh tế

Ký quỹ đổi trả là một công cụ kinh tế khá hiệu quả trong việc thu hồi sản phẩm sau sử dụng để tái chế, tái sử dụng, đồng thời cũng tạo ra nguồn thu nhập đáng kể để chi trả cho việc đổi trả hàng. Đặt cọc có nghĩa là người tiêu dùng phải trả thêm một khoản tiền khi mua sản phẩm (dùng để đặt cọc cho việc đóng gói sản phẩm). Khi người tiêu dùng hoặc người sử dụng các sản phẩm đó trả lại bao bì và chất thải của họ cho người bán hoặc trung tâm được ủy quyền để tái chế hoặc xử lý, tiền đặt cọc của họ sẽ được hoàn trả.

Hiện tại, chúng ta có thể sử dụng hệ thống hoàn trả tiền ký gửi đối với những sản phẩm lâu bền hoặc có thể tái sử dụng hoặc không tiêu hao hoặc tiêu hao trong quá trình tiêu dùng, chẳng hạn như bao bì nước giải khát, pin, xi măng, bao bì thức ăn chăn nuôi. Thuế sản phẩm là khoản phí cộng vào giá thành sản phẩm khi sử dụng sản phẩm gây ô nhiễm trong giai đoạn sản xuất hoặc tiêu dùng (sản phẩm sẽ tạo ra chất thải không thể phục hồi). Hoa hồng sẽ được tính cho phân bón, thuốc trừ sâu, nguyên liệu thô, cao su, dầu nhờn, xăng, bao bì, v.v. Hiện nay, chúng tôi cũng sử dụng hình thức bán xăng, dầu này. Điều này được thực hiện bằng cách ấn định giá bán xăng dầu. và dầu trong đó thuế bán hàng được thêm vào.

Hiệu quả của thuế sản phẩm hoặc đầu vào của sản phẩm phụ thuộc vào sự sẵn có của các sản phẩm thay thế, điều đó có nghĩa là việc áp dụng công cụ này khuyến khích các nhà sản xuất không sử dụng các vật liệu tạo ra bao bì gây ô nhiễm. để tăng chia sẻ doanh thu bằng cách thu hút nhiều người tiêu dùng hơn ngoài con người. 58 người tiêu dùng cũng sẽ mua những sản phẩm đắt tiền hơn nhưng có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng. Nhìn chung, phí sản phẩm ít có tác dụng giảm lãng phí trừ khi phí tăng lên đáng kể.

Sự hỗ trợ của cộng đồng

 • Nâng cao nhận thức của cộng đồng

59 nguồn lực trên địa bàn quận Hải An cần được triển khai từng bước để điều chỉnh kịp thời và đạt được nhiều thành công. Tuyên truyền trong các cuộc họp tổ dân phố, đầu tuần trong các buổi chào cờ của nhà trường.

Giải pháp chính

 • Phân loại rác tại nguồn
 • Giải pháp trong khâu thu gom, vân chuyển
 • Giải pháp cho bãi rác Đình Vũ và Tràng Cát
 • Các giải pháp cụ thể

Xây dựng và ban hành quy chế quản lý chất thải rắn trên địa bàn Quận Hải An. Nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện quản lý và xử lý CTRSH 3.3.4.2. Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước quản lý chất thải rắn.

Xã hội hóa công tác quản lý chất thải rắn theo mọi hướng khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xây dựng các nhà máy xử lý chất thải rắn. Đã nghiên cứu, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, phát triển kinh tế - xã hội, đặc điểm môi trường và hiện trạng quản lý CTRSH trên địa bàn quận Hải An. Huyện chưa xây dựng các quy chế, quy định cụ thể hóa pháp luật về CTR trên địa bàn huyện để áp dụng cụ thể cho từng đối tượng tham gia, mặt khác chưa có cơ chế xã hội hóa công tác quản lý CTRSH.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về quản lý CTRSH, nhất là việc phân loại rác tại nguồn. Thành lập quỹ môi trường để duy trì các hoạt động liên quan đến quản lý chất thải rắn nhằm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và tuyên truyền chất lượng. Việc nhân rộng một số mô hình quản lý CTR đạt hiệu quả cao như mô hình “Khu phố không rác” được áp dụng tại phường Đằng Hải, Đằng Lâm có thể nhân rộng ra các phường khác trong quận và toàn quận. TP Hải Phòng.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại