TOÁN 2- TUẦN 22- TIẾT 1- LUYỆN TẬP CHUNG

Tải về (0)

Văn bản

(1)

CHỦ ĐỀ 8 PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA

BÀI 45

LUYỆN TẬP CHUNG

Tiết 1

(2)

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nhận biết được ý nghĩa của phép nhân.

- Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép nhân.

- Thực hiện được phép nhân và phép chia.

(3)

1 Tìm phép nhân thích hợp.

5 4 = 20

6 3 = 18

3 5 = 20

(4)

2 Tính nhẩm.

= 8

= 16

= 14

= 18

= 15

= 25

= 30

= 40

= 6

= 8

= 9

= 7

= 3

= 4

= 6

= 9

(5)

3 Trong trò chơi Ô ăn quan, mỗi ô có 5 viên sỏi.

Hỏi 10 ô như vậy có tất cả bao nhiêu viên sỏi?

Bài giải

10 ô như vậy có tất cả số viên sỏi là:

5 10 = 50 (viên)

Đáp số: 50 viên sỏi.

(6)

4 Số ?

a)

b)

c)

5 15

20 4

10 2

(7)

Tạm biệt và hẹn gặp lại

các con vào những tiết học sau!

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại