Môn Thể dục - Khối 2 | Tiểu học Đặng Trần Côn

Tải về (0)

Văn bản

(1)

MÔN TH D C L P 2 Ể Ụ Ớ

TIẾT 2: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHUYỂN ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC THÀNH ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN VÀ NGƯỢC LẠI

GIÁO VIÊN: NGUYỄN VĂN NHÃ

(2)

• I. MỤC TIÊU:

1. Năng lực Chung.

• - Biết thực hiện vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện thể dục thể thao.

• - Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu của giáo viên để tập các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ.

2. Năng lực riêng.

• - Nắm bắt được cách chuyển đội hình từ đội hình hang dọc thành đội hình vòng tròn.

• - Tham gia tích cực các trò chơi vận động và bài tập phát triển thể lực.

3. Phẩm chất.

• - Hoàn thành được lượng vận động theo yêu cầu, phát triển thể lực.

• - Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

• - Hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao.

(3)

1. Khởi động.

- Xoay các khớp: Khớp cổ, xoay vai, xoay khuỷu tay ,cổ tay,

xoay khớp hông, xoay khớp gối, xoay khớp cổ chân.

(4)
(5)

3. Chuyển đội hình hang dọc thành đội hình vòng tròn.

(6)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại