Thủ công 2 - Tuần 31 - Làm con bướm

25  Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)

Nêu lại quy trình làm vòng đeo

tay?

(4)
(5)
(6)

I/MỤC TIÊU:

-

Kiến thức: HS biết cách làm con bướm

bằng giấy.

- Kĩ năng: Làm được con bướm.

- Thái độ: Thích làm đồ chơi, rèn luyện

đôi tay khéo léo cho học sinh.

(7)

CHUẨN BỊ

- Giáo viên:

+ Con bướm mẫu gấp bằng giấy.

+Quy trình làm con bướm bằng giấy có vẽ minh họa cho từng bước.

+ Giấy thủ công hay giấy màu, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ, sợi dây đồng nhỏ dài khoảng 15 cm, sợi chỉ.

.

(8)

Học sinh:

- Giấy nháp.

- Giấy màu, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ - Sợi dây đồng nhỏ dài khoảng 15 cm, sợi

chỉ.

(9)

1.Con bướm được làm bằng gì?

Giấy

2.Có những bộ phận nào?

Gồm có 3 bộ phận. Là cánh, thân và râu

bướm.

(10)

Các bước thực hiện:

Bước 1: Cắt giấy.

Bước 2: Gấp cánh bướm.

Bước 3: Buộc thân bướm Bước 4: Làm râu bướm

(11)

Bước 1:

Cắt tờ giấy hình vuông có cạnh 14 ô

_ Cắt một tờ giấy hình vuông có cạnh 10 ô

_ Cắt một nan giấy hình chữ nhật khác màu dài 12 ô, rộng gần nửa ô để làm râu bướm

14 ô 10 ô

12 ô

Nửa ô

(12)

Bước 2:

Gấp cánh bướm.

- Tạo các đường nếp gấp.

(13)

+ Gấp đôi tờ giấy hình vuông 14 ô theo đường chéo như hình 1 được hình 2.

HÌNH 1 HÌNH 2

(14)

Gấp liên tiếp 3 lần nữa theo đường dấu gấp ở hình 2, 3, 4 sao cho các nếp gấp cách đều , ta được hình 5 (chú ý miết kĩ các nếp gấp)

HÌNH 2 HÌNH 3 HÌNH 4 HÌNH 5

(15)

- Mở hình 5 cho đến khi trở lại tờ giấy hình vuông ban đầu. Gấp các nếp gấp cách đều theo các đường dấu gấp cho đến hết tờ giấy, sau đó gấp đôi lại để lấy dấu giữa (H.6), ta được đôi cánh bướm thứ nhất

Hình 5

(16)

Gấp tờ giấy hình vuông cạnh 10 ô giống nh ư đã gấp tờ giấy hình vuông cạnh 14 ô, ta đ ược đôi cánh bướm thứ 2

(17)

BƯỚC 3: Buộc thân bướm

Dùng chỉ buộc chặt 2 đôi cánh bướm ở nếp gấp dấu giữa sao cho 2 cánh bướm mở theo 2 hướng ngược chiều nhau

(CHÚ Ý: sau khi buộc, mở rộng các nếp gấp của cánh bướm cho đẹp)

(18)
(19)

BƯỚC 4: Làm râu bướm

- Gấp đôi nan giấy làm râu bướm, mặt kẻ ô ra ngoài, dùng thân bút chì hoặc mũi kéo vuốt cong mặt kẻ ô của 2 đầu nan râu bướm.

- Dán râu vào thân bướm ta được

con bướm hoàn chỉnh (H.9)

(20)
(21)

TRANH QUY TRÌNHTRANH QUY TRÌNH

Bước 1:Bước 1: Cắt giấy

Bước 2:Bước 2: Gấp cánh bướm

h3

Bước 3:Bước 3: Làm thân bướm

Bước 4:Bước 4: Làm râu bướm

h 1 h2

h4 h5

h7

h8

h9 h6

(22)
(23)

• Theo tác đúng kĩ thuật

• Gấp theo đúng qui trình

• Các đường gấp thẳng, phẳng

• Hoàn thành hình gấp

• Có sáng tạo trong trang trí, trình bày sản phẩm

• Dùng giấy thủ công hợp lí ( về màu sắc, tiết kiêm)

(24)

-Hãy nêu lại quy trình gấp bướm?

- Về nhà các em chuẩn bị giấy màu, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ để tiết sau chúng ta thực hành.

(25)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in