• Không có kết quả nào được tìm thấy

TC- LAM LO HOA GAN TUONG- TUAN 25

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "TC- LAM LO HOA GAN TUONG- TUAN 25"

Copied!
15
0
0

Văn bản

(1)
(2)

(tieát 1)

(3)
(4)

Quan sát và nhận xét

3. Phần đế và đáy của lọ hoa được làm như thế nào?

1. Tờ giấy gấp lọ hoa cĩ hình gì? 1. Tờ giấy gấp lọ hoa cĩ hình chữ nhật

2. Lọ hoa được gấp bằng nếp gấp như thế nào?

2. Lọ hoa được làm bằng cách gấp các nếp gấp cách đều

3. Một phần của tờ giấy được gấp lên để làm đế và đáy lọ hoa trước khi gấp các nếp gấp cách đều.

(5)

Bước 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp gấp cách đều

Qui trình làm lọ hoa gắn tường

- Đặt ngang tờ

giấy thủ cơng mặt cĩ màu ở trên.

-Từ mép dưới giấy đếm lên 3 ơ gấp

một đường dấu gấp để làm đế lọ hoa.

16 ô

3 ô

(6)

- Xoay dọc tờ giấy ( mặt kẻ ô ở trên).

- Gấp các nếp cách đều như gấp cái quạt

(7)

- Gấp các nếp gấp cách đều nhau 1 ô như gấp quạt đến hết tờ giấy.

(8)

Bước 2: Tách phần gấp đế lọ hoa ra khỏi các nếp gấp làm thân lọ hoa

-Tay trái cầm vào giữa các nếp gấp.

- Ngón cái và ngón trỏ tay phải cầm

vào nếp gấp làm đế lọ hoa kéo tách ra khỏi nếp gấp

màu làm thân lọ hoa.

Lưu ý: cần kéo nhẹ, từ từ

(9)

- Cầm chụm các nếp gấp vừa tách được kéo ra cho đến khi các nếp

gấp này và các nếp gấp phía dưới thân lọ tạo thành hình chữ V.

Lưu ý: Miết mạnh lại các nếp gấp

(10)

Bước 3: Làm thành lọ hoa gắn tường

(11)

-Bôi hồ vào một nếp gấp

ngoài cùng của thân và đế lọ hoa. Lật mặt bôi hồ xuống

đặt vát dán vào tờ bìa.

- Bôi hồ vào nếp gấp còn lại và xoay nếp gấp cho cân đối với phần đã dán và dán vào bìa.

- Đặt tờ bìa lên bàn và dùng bút chì kẻ đường chuẩn vào tờ bìa.

(12)

Lưu ý:

+ Bề rộng của miệng lọ hoa tuy thuộc vào độ vát khi dán:

- Miệng lọ hoa hẹp thì dặt vát ít

- Miệng lọ hoa rộng thì đặt vát nhiều

+ Cần dán chụm đế lọ hoa để cành không bị tuột.

+ Bố trí chỗ dán lọ hoa sao cho có chỗ để cắm hoa trang trí

(13)

Củng cố:

`

Bước 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp gấp cách đều

Bước 3: Làm thành lọ hoa gắn tường Bước 2: Tách phần gấp đế lọ hoa ra

khỏi các nếp gấp làm thân lọ hoa

(14)

Dặn dò

• Giấy thủ cơng

• Tờ bìa cứng khổ A4

• Hồ dán

• Bút màu

• Kéo thủ cơng

(15)

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh tên lửa ngang ra(H.6) và phóng tên lửa theo hướng chếch lên không trung..

Bước 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp gấp cách đều... Bước 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp gấp

Bước 2:Gấp bốn nếp gấp cách đều Bước 2:Gấp bốn nếp gấp cách đều Bước 3:Gấp tạo thân và mũi thuyền Bước 3:Gấp tạo thân và mũi thuyền Bước 4:Tạo thuyền phẳng

Bước 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp gấp cách đều... Bước 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp gấp

Bước 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp gấp cách đều... Bước 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp gấp

- Ngón cái và ngón trỏ tay phải cầm vào nếp gấp làm đế lọ hoa kéo tách ra khỏi nếp gấp màu làm thân lọ hoa.Tách lần lượt từng nếp gấp cho đến khi tách hết các nếp

+ Hoàn thành: Gấp đúng quy trình, hình gấp cân đối, các nếp gấp phẳng đẹp.. + Chưa hoàn thành: Gấp không đúng quy trình, nếp gấp chưa phẳng,

Một phần dưới của tờ giấy được gấp lên 3 ô để làm đế lọ hoa trước khi gấp các nếp gấp cách đều nhau2. Phần đế của lọ hoa được làm

+ Hoàn thành: Gấp đúng quy trình, hình gấp cân đối, các nếp gấp phẳng đẹp.. + Chưa hoàn thành: Gấp không đúng quy trình, nếp gấp chưa phẳng,

Từ hai điểm ở cùng một độ cao h so với mặt đất và cách nhau một khoảng l theo phương ngang, người ta đồng thời ném hai hòn đá: Hòn đá thứ nhất hướng lên trên theo

GV lật lại tờ giấy và ghim lại mẫu gấp lên bảng, gấp vào 1 ô như 2 nếp gấp trước được hình 4. - Gấp các nếp

Một phần của tờ giấy được gấp lên để làm đế và đáy lọ hoa trước khi gấp các nếp gấp cách đều..2. - Cầm chụm các nếp gấp vừa tách được kéo

1.Đặt tờ giấy hình chữ nhật thứ nhất lên bàn, mặt kẻ ô phía trên và gấp các nếp gấp cách đều 1 ô theo chiều rộng cho đến

Bước 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp gấp cách đều.. Bước 2: Tách phần đế lọ hoa ra khỏi các nếp gấp làm thân

Bước 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp gấp cách đều.. Bước 2: Tách phần đế lọ hoa ra khỏi các nếp gấp làm thân

- Ngón cái và ngón trỏ tay phải cầm vào nếp gấp làm đế lọ hoa kéo tách ra khỏi nếp gấp màu làm thân lọ hoa.Tách lần lượt từng nếp gấp cho đến khi tách hết các nếp

Bước 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp gấp cách đều..

1.Đặt tờ giấy hình chữ nhật thứ nhất lên bàn, mặt kẻ ô phía trên và gấp các nếp gấp cách đều 1 ô theo chiều rộng cho

Bước 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp gấp cách đều... Bước 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp gấp

1.Đặt tờ giấy hình chữ nhật thứ nhất lên bàn, mặt kẻ ô phía trên và gấp các nếp gấp cách đều 1 ô theo chiều.. rộng cho

1.Đặt tờ giấy hình chữ nhật thứ nhất lên bàn, mặt kẻ ô phía trên và gấp các nếp gấp cách đều 1 ô theo chiều. rộng cho

Bước 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp gấp cách đều... Bước 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp gấp

- Ngón cái và ngón trỏ tay phải cầm vào nếp gấp làm đế lọ hoa kéo tách ra khỏi nếp gấp màu làm thân lọ hoa.Tách lần lượt từng nếp gấp cho đến khi tách hết các nếp