TC- LAM LO HOA GAN TUONG- TUAN 25

15  Download (0)

Full text

(1)
(2)

(tieát 1)

(3)
(4)

Quan sát và nhận xét

3. Phần đế và đáy của lọ hoa được làm như thế nào?

1. Tờ giấy gấp lọ hoa cĩ hình gì? 1. Tờ giấy gấp lọ hoa cĩ hình chữ nhật

2. Lọ hoa được gấp bằng nếp gấp như thế nào?

2. Lọ hoa được làm bằng cách gấp các nếp gấp cách đều

3. Một phần của tờ giấy được gấp lên để làm đế và đáy lọ hoa trước khi gấp các nếp gấp cách đều.

(5)

Bước 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp gấp cách đều

Qui trình làm lọ hoa gắn tường

- Đặt ngang tờ

giấy thủ cơng mặt cĩ màu ở trên.

-Từ mép dưới giấy đếm lên 3 ơ gấp

một đường dấu gấp để làm đế lọ hoa.

16 ô

3 ô

(6)

- Xoay dọc tờ giấy ( mặt kẻ ô ở trên).

- Gấp các nếp cách đều như gấp cái quạt

(7)

- Gấp các nếp gấp cách đều nhau 1 ô như gấp quạt đến hết tờ giấy.

(8)

Bước 2: Tách phần gấp đế lọ hoa ra khỏi các nếp gấp làm thân lọ hoa

-Tay trái cầm vào giữa các nếp gấp.

- Ngón cái và ngón trỏ tay phải cầm

vào nếp gấp làm đế lọ hoa kéo tách ra khỏi nếp gấp

màu làm thân lọ hoa.

Lưu ý: cần kéo nhẹ, từ từ

(9)

- Cầm chụm các nếp gấp vừa tách được kéo ra cho đến khi các nếp

gấp này và các nếp gấp phía dưới thân lọ tạo thành hình chữ V.

Lưu ý: Miết mạnh lại các nếp gấp

(10)

Bước 3: Làm thành lọ hoa gắn tường

(11)

-Bôi hồ vào một nếp gấp

ngoài cùng của thân và đế lọ hoa. Lật mặt bôi hồ xuống

đặt vát dán vào tờ bìa.

- Bôi hồ vào nếp gấp còn lại và xoay nếp gấp cho cân đối với phần đã dán và dán vào bìa.

- Đặt tờ bìa lên bàn và dùng bút chì kẻ đường chuẩn vào tờ bìa.

(12)

Lưu ý:

+ Bề rộng của miệng lọ hoa tuy thuộc vào độ vát khi dán:

- Miệng lọ hoa hẹp thì dặt vát ít

- Miệng lọ hoa rộng thì đặt vát nhiều

+ Cần dán chụm đế lọ hoa để cành không bị tuột.

+ Bố trí chỗ dán lọ hoa sao cho có chỗ để cắm hoa trang trí

(13)

Củng cố:

`

Bước 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp gấp cách đều

Bước 3: Làm thành lọ hoa gắn tường Bước 2: Tách phần gấp đế lọ hoa ra

khỏi các nếp gấp làm thân lọ hoa

(14)

Dặn dò

• Giấy thủ cơng

• Tờ bìa cứng khổ A4

• Hồ dán

• Bút màu

• Kéo thủ cơng

(15)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in