Chính tả 2 - Tuần 20 - Mưa bóng mây

10  Download (0)

Full text

(1)

KIỂM TRA BÀI CŨ

Viết : hoa sen, bữa tiệc

(2)

Mưa bóng mây

(3)

Cơn mưa nào lạ thế

Thoáng qua rồi tạnh ngay Em về nhà hỏi mẹ

Mẹ cười: “Mưa bóng mây.”

Cơn mưa rơi nho nhỏ Không làm ướt tóc ai Tay em che trang vở

Mưa chẳng khắp bàn tay.

Mưa yêu em mưa đến Dung dăng cùng đùa vui Mưa cũng làm nũng mẹ Vừa khóc xong đã cười.

Tìm các chữ có vần ươi,

t, oang, ay ươ trong bài

chính tả

Mưa bóng mây

(4)

Cơn mưa nào lạ thế

Thoáng qua rồi tạnh ngay Em về nhà hỏi mẹ

Mẹ cười: “Mưa bóng mây.”

Cơn mưa rơi nho nhỏ Không làm ướt tóc ai Tay em che trang vở

Mưa chẳng khắp bàn tay.

Mưa yêu em mưa đến Dung dăng cùng đùa vui Mưa cũng làm nũng mẹ Vừa khóc xong đã cười.

Mưa bóng mây

(5)

Cơn mưa nào lạ thế

Thoáng qua rồi tạnh ngay Em về nhà hỏi mẹ

Mẹ cười: “Mưa bóng mây.”

Cơn mưa rơi nho nhỏ Không làm ướt tóc ai Tay em che trang vở

Mưa chẳng khắp bàn tay.

Mưa yêu em mưa đến Dung dăng cùng đùa vui Mưa cũng làm nũng mẹ Vừa khóc xong đã cười.

Mưa bóng mây

(6)

Bài 2 a

(sương, xương): … mù, cây … rồng - (sa, xa): đất phù … , đường …

- (sót, xót): … xa, thiếu …

Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống

xương sa xa

sót

(7)

Söông muø

(8)

Đất phù sa

(9)

Hết giờ Hết giờ

01s 02s 03s 04s 05s

Bắt đầu Bắt đầu

Nhận biết từ nào sai?

a) Bàn tay

Làm nung d) T nh ạ ngay

b)

c)

Củng cố

Mưa b mây

ۥ

ong

ƠƠ

(10)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in