• Không có kết quả nào được tìm thấy

LTCV 5A4 - Tuần 6 - MRVT Hữu nghị - hợp tác

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "LTCV 5A4 - Tuần 6 - MRVT Hữu nghị - hợp tác"

Copied!
21
0
0

Văn bản

(1)

KHỞI ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

(2)

Từ đồng âm là những từ như thế nào?

Là những từ giống nhau về âm

nhưng khác hẳn nhau về nghĩa

(3)

Tìm từ đồng âm trong câu:

Ruồi đậu mâm xôi đậu

(4)

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

MỞ RỘNG VỐN TỪ: HỮU NGHỊ - HỢP TÁC

(5)

Mở rộng , hệ thống vốn từ về tình hữu nghị hợp tác , làm quen với các thành ngữ

Biết đặt câu với các từ , các thành ngữ đó học

(6)

THỰC HÀNH

THỰC HÀNH

(7)

Tranh 1:

MỐI QUAN HỆ HỮU NGHỊ GIỮA CAMPUCHIA - VIỆT NAM - LÀO

(8)

Có nghĩa là phải

Hữu

Có nghĩa là bạn bè Có nghĩa là có

Hữu nghị: Tình cảm bạn bè thân thiện ( giữa các

nước ).

(9)

Tranh 2:

ĐẠI HỌC CỦA VIỆT NAM VÀ ĐẠI HỌC CỦA ÚC HỢP TÁC TRONG VIỆC ĐÀO TẠO SINH VIÊN.

(10)

Hợp tác: cùng chung sức giúp đỡ lẫn nhau trong

một công việc, một lĩnh vực nào đó, nhằm một mục

đích chung

(11)

Bài 1: Xếp những từ có tiếng hữu cho dưới đây thành hai nhóm a và b:

a) Hữu có nghĩa là “bạn bè” b) Hữu có nghĩa là “có”

hữu nghị, hữu hiệu, chiến hữu, hữu tình, thân hữu, hữu ích,

hữu hảo, bằng hữu, bạn hữu, hữu dụng.

(12)

Phong cảnh hữu tình

Ruộng bậc thang Cảnh làng quê

hữu tình : có tình cảm

(13)

Xếp những từ có tiếng hữu cho dưới đây thành hai nhóm a và b

a. Hữu có nghĩa là “bạn bè” b. Hữu có nghĩa là “có”

hữu nghị, hữu hiệu, chiến hữu, hữu tình, thân hữu, hữu ích, hữu hảo, bằng hữu, bạn hữu, hữu dụng.

hữu nghị (tình cảm thân thiện) chiến hữu (Bạn chiến đấu)

thân hữu (bạn bè thân thiết) hữu hảo (như Hữu nghị) bằng hữu (bạn bè)

bạn hữu (bạn bè thân thiết)

hữu hiệu (có hiệu quả hữu tình (có tình cảm)

hữu dụng (dùng được việc) hữu ích (có ích)

(14)

a) Hợp có nghĩa là “gộp lại”

Bài tập 2: Xếp những từ có tiếng hợp cho dưới đây thành hai nhóm a và b:

hợp tình, hợp tác, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp nhất, hợp pháp, hợp lực, hợp lí, thích hợp.

b) Hợp có nghĩa là “đúng với yêu cầu, đòi hỏi… nào đó”

M: hợp tác M: thích hợp

(15)

Hợp tác Hợp nhất Hợp lực Hợp tình Hợp thời Hợp lệ Hợp pháp Hợp lí Thích hợp Phù hợp

Cùng chung sức giúp đỡ lẫn nhau trong một công việc nào đó Hợp lại thành một tổ chức duy nhất

Chung sức làm một việc gì đó

Thỏa đáng về mặt tình cảm hoặc lí lẽ

Phù hợp với yêu cầu khách quan tại một thời điểm nào đó Đúng với thể thức quy định

Đúng với pháp luật

Đúng với lẽ phải, đúng với sự cần thiết Hợp với yêu cầu, đáp ứng được đòi hỏi Hợp với, ăn khớp với

(16)

a) Hợp có nghĩa là “gộp lại”

Bài tập 2: Xếp những từ có tiếng hợp cho dưới đây thành hai nhóm a và b:

hợp tình, hợp tác, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp nhất, hợp pháp, hợp lực, hợp lí, thích hợp.

hợp tác hợp nhất

hợp lực

hợp tình, phù hợp hợp thời, hợp lệ hợp pháp, hợp lí

thích hợp

b) Hợp có nghĩa là “đúng với yêu cầu, đòi hỏi… nào đó”

(17)

Đặt một câu với một từ ở bài tập 1 và một câu với một từ ở bài tập 2:

Bài tập 3:

- Nhóm từ bài tập 2 ở nhóm a

Chúng em hợp tác với nhau trong học tập !

Chúng em đồng tâm hợp lực làm báo tường chào mừng Ngày 20 - 11.

- Nhóm từ bài tập 2 ở nhóm b

Khí hậu miền Nam rất thích hợp với sức khỏe của ông em.

Công việc này rất phù hợp với em

(18)

VẬN DỤNG – TRẢI NGHIỆM

Sưu tầm các công trình thể hiện sự hợp

tác giữa nước ta với các nước bạn bè trên

thế giới.

(19)

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH

(20)

CẦU NHẬT TÂN

(21)

• - Xem lại bài

• Chuẩn bị bài: Dùng từ đồng âm để chơi chữ trang 61

Về nhà:

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Do đặc thù của nước thải chăn nuôi giàu chất hữu cơ ( BOD, COD cao) nên áp dụng phương pháp xử lý bằng sinh học để vừa tiết kiệm chi phí, xử lý triệt để được

Trên cơ sở đó kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho từng đối tượng kế toán chi phí sản xuất cũng như từng đối tượng sử dụng trong doanh nghiệp,

Cùng chung sức giúp đỡ lẫn nhau trong một công việc nào đó Hợp lại thành một tổ chức duy nhất. Chung sức làm một việc

Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Minh Loan. Häc sinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Singapore, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị-hợp tác giữa hai nước.. Cầu Mĩ Thuận do Úc hợp tác với

* Lưu ý: Giữa cách 1 và cách 2 đèu có quy trình giải tương đối giống nhau sonh ở cách 1 ta quy ước công việ làm đồng thời là đơn vị còn ở cách 2 ta lại biểu thị công

Đạo đức: BẢO VỆ LOÀI VẬT CÓ ÍCH (Tiết 1) Một số ích lợi của động vật có ích.

Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội em3. Luyện tập làm biên bản cuộc họp Tập

Hai tổ công nhân cùng làm chung một công việc và hoàn thành trong 6 giờ 40 phút. Nếu mỗi tổ làm riêng một mình thì tổ thứ nhất hoàn thành công việc sớm hơn tổ hai

[r]

+ Suy nghĩ, phê phán, sáng tạo: Phân tích, bình luận và đưa ra ý kiến cá nhân về một sự việc, hiện tượng tích cực hoặc tiêu cực trong đời sống.. + Tự nhận thức được

Cùng chung sức giúp đỡ lẫn nhau trong một công việc nào đó Hợp lại thành một tổ chức duy nhất. Chung sức làm một việc

Một trong những vấn đề đặc biệt quan trọng đó là sự hài lòng về chất lượng dịch vụ, trong khóa luận “ Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về việc thực hiện hợp đồng

Căn cứ vào ba hướng này, các nghiên cứu ở Việt Nam có thể triển khai thêm một số các nghiên cứu cả định tính và định lượng để cung cấp bằng chứng

Các chủ đề môi trường được quan tâm xem xét và phổ biến cho chức sắc, nhà tu hành và đồng bào tôn giáo hiện nay tập trung vào chính sách, pháp luật nhà nước

Đối với cá nhân người lao động không có động lực lao động thì hoạt động lao động khó có thể đạt được mục tiêu của nó bởi vì khi đó họ chỉ lao động hoàn thành công việc được

Cùng chung sức giúp đỡ lẫn nhau trong một công việc nào đó Hợp lại thành một tổ chức duy nhất.. Chung sức làm một việc

Bài 12. Hai công nhân cùng làm chung một công việc dự định trong 12 giờ sẽ hoàn thành xong công việc. Họ làm chung với nhau trong 4 giờ thì người thứ nhất chuyển đi

Cùng chung sức để làm một việc gì đó..  Bài tập 2: Xếp những từ có tiếng hợp cho dưới đây thành hai nhóm a và b:.

Abstract: Literature has a great significance in early childhood education. The introduction of children into literary works plays an important role in the

MỘT SỐ BÀI TOÁN TỔ HỢP I. Các kiến thức cần nhớ. Để chứng minh điều này, ta có thể sử dụng lập luận số học hoặc dùng thuật toán Euclid. Các ví dụ minh họa. 1) Trên

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu xác định hệ số khuếch tán của một nano vàng duy nhất trong môi trường phức hợp nước + glycerol với các

Để đảm bảo hiệu quả phanh phù hợp với điều kiện chuyển động, trên xe được trang bị hai hệ thống phanh, hệ thống phanh cơ khí với các cơ cấu phanh kiểu ma sát và