Tiếng Việt 4 - Tuần 1 - CT - Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

19  Tải về (0)

Văn bản

(1)

M-Pink

Chính tả( Nghe- viết)

Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Nghe viết đúng chính tả

Trình bày bài viết đúng yêu cầu

Biết cách phân biệt l/n thông qua bài tập chính tả

(2)

M-Pink

Câu hỏi: Bài tập đọc các em vừa học có tên là gì?

Trả lời: Bài tập đọc vừa học có tên là Dế Mèn bênh vực kẻ yếu Câu hỏi: Nêu nội dung bài tập đọc Dế Mèn bênh việc kẻ yếu.

Tr l i ả ờ : Ca ng i Dế Mèn có tấm lòng hào hi p, sẵ n sàng làm vi c ợ ệ ệ nghĩa: bếnh v c k yếu đuối, đ p đ nh ng áp b c, bất cống ự ẻ ạ ổ ữ ứ

trong cu c sống. ộ

(3)

M-Pink

Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

M t hốm, qua m t vùng c x ộ ộ ỏ ướ c xanh dài. Tối ch t nghe ợ tiếng khóc t tế. Đi đ ỉ ượ c vài b ướ c n a, tối g p ch Nhà Trò ữ ặ ị ngố2i g c đấ2u bến t ng đá cu i. ụ ả ộ

Ch Nhà Trò đã bé nh l i gấ2y yếu quá, ng ị ỏ ạ ườ ự i b nh ng ữ phấn, nh m i l t. Ch m c áo thấm dài, đối chố chấm đi m ư ớ ộ ị ặ ể vàng, hai cánh m ng nh cánh b ỏ ư ướ m non, l i ngẵn chùn ạ

chùn. Hình nh cánh yếu quá, ch a quen m , mà cho dù có ư ư ở kh e cũng ch ng bay đ ỏ ẳ ượ c xa. Tối đến gấ2n, ch Nhà Trò vấ n ị khóc.

Theo TÔ HOÀI

(4)

M-Pink

1. Đo n trích có mấy đo n vẵn? ạ ạ

Tr l i ả ờ : Đo n trích có 2 đo n vẵn. ạ ạ 2. Mố i đo n vẵn có bao nhiếu cấu? ạ

Tr l i ả ờ :

- Đo n 1: gố2m 2 cấu ạ

- Đo n 2: gố2m 4 cấu ạ

(5)

M-Pink

Dế Mèn bênh bực kẻ yếu

M t hốm, qua m t vùng c xộ ộ ỏ ước xanh dài. Tối ch t nghe tiếng khóc t tế. Đi ợ ỉ được vài bước n a, tối g p ch Nhà Trò ngố2i g c đấ2u bến t ng đá cu i.ữ ặ ị ụ ả ộ

Ch Nhà Trò đã bé nh l i gấ2y yếu quá, ngị ỏ ạ ườ ựi b nh ng phấn, nh m i l t. Ch ữ ư ớ ộ ị m c áo thấm dài, đối chố chấm đi m vàng, hai cánh m ng nh cánh bặ ể ỏ ư ướm non, l i ạ ngẵn chùn chùn. Hình nh cánh yếu quá, ch a quen m , mà cho dù có kh e cũng ư ư ở ỏ ch ng bay đẳ ược xa. Tối đến gấ2n, ch Nhà Trò vấ n khóc.ị

3. Trong mố i đo n trích có nh ng ch nào ph i viết hoa? ạ ữ ữ ả

Vì sao ph i viết hoa? ả

Tr l i ả ờ : Vì đấy là nh ng ch đấ2u cấu, ch đấ2u đo n và ữ ữ ữ ạ

nh ng ch ghi tến riếng nến yếu cấ2u chúng ta ph i viết ữ ữ ả

hoa.

(6)

M-Pink

Dế Mèn bênh bực kẻ yếu

M t hốm, qua m t vùng c xộ ộ ỏ ước xanh dài. Tối ch t nghe tiếng khóc t tế. Đi ợ ỉ được vài bước n a, tối g p ch Nhà Trò ngố2i g c đấ2u bến t ng đá cu i.ữ ặ ị ụ ả ộ

Ch Nhà Trò đã bé nh l i gấ2y yếu quá, ngị ỏ ạ ườ ựi b nh ng phấn, nh m i l t. Ch ữ ư ớ ộ ị m c áo thấm dài, đối chố chấm đi m vàng, hai cánh m ng nh cánh bặ ể ỏ ư ướm non, l i ạ ngẵn chùn chùn. Hình nh cánh yếu quá, ch a quen m , mà cho dù có kh e cũng ư ư ở ỏ ch ng bay đẳ ược xa. Tối đến gấ2n, ch Nhà Trò vấ n khóc.ị

5. Em hãy nêu các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả có trong đoạn trích.

4. Đoạn trích cho em biết về điều gì?

Trả lời: Đoạn trích cho em biết hoàn cảnh Dế Mèn gặp Nhà Trò và hình dáng yếu ớt, đáng thương của Nhà Trò.

(7)

M-Pink

cỏ xước tỉ tê

chùn chùn Nhà Trò

ước

un un Nh Tr

(8)

M-Pink

GV đọc cho HS viết đoạn trích trong bài tập đọc:

Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

(9)

M-Pink

Điế2n vào chố trống l hay n?

Khống th ...ấ n ch Chấm v i bất c ng ể ị ớ ứ ườ i nào

khác. Ch có m t thấn hình ... nang rất cấn đối. Hai ị ộ ở cánh tay béo ... n, chẵc ... ch. Đối ...ống mày khống ẳ ị t a bao gi , m c ...òa xòa t nhiến, ...àm cho đối ỉ ờ ọ ự

mẵt sẵc s o c a ch d u dàng đi. ả ủ ị ị

l

l l

n

n l

l

(10)

M-Pink

Điế2n vào chố trống an hay ang?

Mấy chú ng…. con d…. hàng ng…… lạch bạch đi kiếm mồi.

Lá bàng đang đỏ ngọn cây.

Sếu gi…… m…… lạnh đang bay ng…… trời. ang ang ang

an an ang

(11)

M-Pink

TRÒ CH I Ơ

GI I MÃ L T HÌNH ĐOÁN TRANH

(12)

M-Pink

Câu số 1

Câu số 1 Câu số 2 Câu số 3 Câu số 3

Câu số 4

Câu số 4 Câu số 5 Câu số 5 Câu số 6 Câu số 6

BỨC TRANH VẼ AI?

(13)

M-Pink

Vua nào xuống chiếu d i đố ờ

Vế2 Thẵng Long v ng c đố2 n ữ ơ ướ c Nam Vua nào xuống chiếu d i đố ờ

Vế2 Thẵng Long v ng c đố2 n ữ ơ ướ c Nam

Lý Thái Tổ Lý Thái Tổ

CÂU SỐF 1

(14)

M-Pink

Dù đ ng yến m t chố ứ ộ Vấ n đ a b n lến cao ư ạ B n b ạ ướ c cho c n th n ẩ ậ

K o có khi ngã nhào ẻ Dù đ ng yến m t chố ứ ộ

Vấ n đ a b n lến cao ư ạ B n b ạ ướ c cho c n th n ẩ ậ

K o có khi ngã nhào ẻ

Cái thang Cái thang

CÂU SỐF 2

(15)

M-Pink

Cấy gì khống lá, khống hoa

Sáng đếm sinh nh t c nhà vấy quanh ậ ả Cấy gì khống lá, khống hoa

Sáng đếm sinh nh t c nhà vấy quanh ậ ả

Cây nến Cây nến

CÂU SỐF 3

(16)

M-Pink

Có m t mà ch ng có đấ2u ặ ẳ

Bốn chấn có đ khống cấ2n có tay ủ H c trò k d , ng ọ ẻ ở ườ i hay

Ai ai cũng ph i hàng ngày nh em ả ớ Có m t mà ch ng có đấ2u ặ ẳ

Bốn chấn có đ khống cấ2n có tay ủ H c trò k d , ng ọ ẻ ở ườ i hay

Ai ai cũng ph i hàng ngày nh em ả ớ

Cái bàn Cái bàn

CÂU SỐF 4

(17)

M-Pink

Muốn tìm nam, bắc, đông, tây

Nhìn mặt tôi, sẽ biết ngay hướng nào Muốn tìm nam, bắc, đông, tây

Nhìn mặt tôi, sẽ biết ngay hướng nào

La bàn La bàn

CÂU SỐF 5

(18)

M-Pink

Hoa gì trắng xóa núi đồi

Bản làng thêm đẹp khi trời vào xuân?

Hoa gì trắng xóa núi đồi

Bản làng thêm đẹp khi trời vào xuân?

Hoa ban Hoa ban

CÂU SỐF 6

(19)

M-Pink

TIẾT HỌC KẾT THÚC.

CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI .

TIẾT HỌC KẾT THÚC.

CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại