• Không có kết quả nào được tìm thấy

Bài giảng; Giáo án - Trường TH Đức Chính #navigation{display:block}#navigation_sub_menu{display:block}#main-content .container{width:100%}#breadcrumb-area,.container .row.top-row>div .portlet-column-content,.container .row.bottom-

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Bài giảng; Giáo án - Trường TH Đức Chính #navigation{display:block}#navigation_sub_menu{display:block}#main-content .container{width:100%}#breadcrumb-area,.container .row.top-row>div .portlet-column-content,.container .row.bottom-"

Copied!
9
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

6

1

?

Toán

- Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số, ta làm như thế nào?

- Tìm của 30 cái bánh ?

(2)

A

2 cm

C

? cm

B

D

* Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng – ti –mét ?

Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần Thứ 4 ngày 21 tháng 10 năm 2020

Toán

(3)

Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng-ti-mét?

Tóm tắt

A 2cm B

? cm

C D

Bài giải

Độ dài đoạn thẳng CD là:

2 x 3 = 6 (cm)

Đáp số: 6cm

- Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm thế nào?

* Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần.

Thứ 4 ngày 21 tháng 10 năm 2020 Toán

Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần

(4)

Tóm tắt:

Số tuổi của chị năm nay là:

6 x 2 = 12 (tuổi)

Đáp số: 12 tuổi.

6 tuổi

Bài giải

? tuổi

Bài 1: Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi?

Em Chị

Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần Thứ 4 ngày 21 tháng 10 năm 2020

Toán

(5)

Tóm tắt:

Số quả cam mẹ hái được là:

Bài giải

Bài 2: Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam?

7 x 5 = 35 (quả)

Đáp số: 35 quả cam

7 quả

? quả

Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần

Con Mẹ

Thứ 4 ngày 21 tháng 10 năm 2020 Toán

(6)

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Số đã cho

Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị Gấp 5 lần số

đã cho 15 8 3

3 + 5 = 8

3 x 5 = 15

6 4 7 5 0

11 30

10 25 12

35 9

20

5 0 Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần

Thứ 4 ngày 21 tháng 10 năm 2020 Toán

(7)

trò chơi:đốvui

Tiết 33: Gấp một số lờn nhiều lần Thứ 4 ngày 21 thỏng 10 năm 2020

Toỏn

(8)

1. §è c¸c b¹n biÕt:

6 kg gÊp lªn 9 lÇn lµ bao nhiªu kg? Vì sao?

* 54 kg. Vì: 6  9 = 54 (kg)

2. Phương Anh 8 tuổi, anh Cường nhiều hơn

Phương Anh 4 tuổi.Vậy anh Cường bao nhiêu tuổi?

* 12 tuổi.

(9)

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Em đếm số ô vuông để tính độ dài con đường của chú chó đi rồi

Đoạn thẳng PQ và đoạn thẳng CD dài bằng nhau. Đoạn thẳng MN dài nhất, đoạn thẳng AB ngắn nhất.. Viết tên ba điểm thẳng hàng có trong hình sau.. Độ dài đoạn thẳng NP là: ………..

Tìm một đường thẳng, một đường cong và 3 cây thẳng hàng có trong hình dưới

- Mỗi đoạn thẳng có một độ dài. BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN.. Trong hình vẽ bên, các đoạn thẳng ME và NF bằng nhau. Qua hai điểm vẽ được một đoạn thẳng. Cho biết có tất

CHUYÊN ĐỀ 3 - ĐIỂM, ĐƯỜNG THẲNG, ĐOẠN THẲNG VÀ TAM GIÁC CHỦ ĐỀ 2: ĐOẠN THẲNG, ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG, TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN.. THẲNG

+ Giữ độ mở compa không đổi, đặt compa sao cho một mũi nhọn trùng với gốc O, mũi kia nằm trên tia cho ta điểm M.... Điểm nào nằm giữa hai điểm

a, Hãy đo và chỉ ra các đoạn thẳng có cùng độ dài rồi đánh dấu giống nhau cho các đoạn.. thẳng

Hình vẽ dưới đây có mấy

Đặt thước sao cho mép thước dọc theo cạnh ID. Chẳng hạn: cho điểm I trùng với vạch 0, điểm D trùng với vạch bao nhiêu thì đó chính là độ dài của đoạn thẳng ID.. Nếu

ít nhất bao nhiêu cây cầu nữa để có thể đi lại giữa 5 hòn đảo đó qua những cây cầu (mỗi cây cầu chỉ nối hai đảo với nhau)?.. Lời giải. +) Bắt đầu từ A hoặc B mỗi lần

- Nối điểm A với điểm B, ta được đoạn thẳng AB. - Nối điểm A với điểm B, kéo dài về hai phía, ta được đường thẳng AB. Ta có hình vẽ:.. Bài 2 trang 93 SBT Toán 6 Tập 2:

Đặt chiếc bút chì song song với thước sao cho một đầu bút trùng với vạch 0 của thước, đầu kia trùng với vạch bao nhiêu thì đó chính là độ dài của chiếc bút chì.. Vậy

Cho đường tròn đường kính AB cố định, M là một điểm chạy trên đường tròn.. Trên tia đối tia MA lấy điểm I sao cho MI

Qua 10 điểm phân biệt không thẳng hàng vẽ được tất cả bao nhiêu đoạn thẳng có hai đầu mút là hai trong 10 điểm nói trên?. Qua 2 điểm phân biệt

d) Kể tên những đoạn thẳng có hai đầu mút là hai trong các điểm đã cho.. b) Tính độ dài đoạn thẳng BC. Hướng dẫn giải.. a) Tính độ dài đoạn thẳng OC.. Tính độ

Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB... Tính độ dài đoạn

Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB.. Hỏi đoạn thẳng CD dài

Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB.. Hỏi đoạn thẳng CD dài

VEÕ ÑOAÏN THAÚNG COÙ ÑOÄ DAØI CHO

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ TIẾT HỌC HÔM NAY. CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ TIẾT HỌC

VEÕ ÑOAÏN THAÚNG COÙ ÑOÄ DAØI CHO

Gấp rồi cắt một hình vuông thành 4 hình tam

Dùng sợi dây để tìm điểm chính giữa của cây gậy ta làm như sau : - Ta đặt sợi dây sao cho thu được một đoạn bằng độ dài của cây gậy.. - Ta gập đoạn sợi dây đó lại sao