Mĩ thuật 5 - Tuần 9,10 - Sáng tạo với những chiếc lá

22  Tải về (0)

Văn bản

(1)

MÔN MỸ THUẬT LỚP 5/1

GV TH C HI N:

HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH

(2)
(3)

MỤC TIÊU CỦA EM

* Nhận biết được đặc điểm về hình dáng, màu sắc, của một số loại lá cây.

* Biết sử dụng lá cây để tạo các sản phẩm như đồ vật, con vật, quả….

* Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm

của nhóm mình, nhóm bạn.

(4)

1. Nhà nghiên cứu tài ba.

- Em nhận ra những lá cây gì?

- Hình dạng, cấu tạo và màu sắc của những chiếc lá đó như thế nào?

(5)

*Đây là nh ng lá cây gì? ữ

Lá Tía Tô Lá Phong Đỏ Lá Bàng Lá Mít

1. Nhà nghiên cứu tài ba.

(6)

* Hình d ng, câu t o và màu sắc c a nh ng chiếc lá ạ ạ ủ ữ đó nh thế nào? ư

- Phiến lá to, nh , có hình tròn, hình bâ*u d c, hình tam ỏ ụ giác, hình tim… mép lá rắng c a, lõm, l ư ượ n sóng…

1. Nhà nghiên cứu tài ba.

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

- Mô0i chiếc lá đế*u có hình dáng, màu sắc và v đ p riếng. Khi kết ẻ ẹ h p chúng v i nhau sẽ0 t o ra nhiế*u s n ph m phong phú nh con ợ ớ ạ ả ẩ ư v t, đô* v t,….ậ ậ

- Có th kết h p lá cây v i các chât li u khác nh giây màu, v i, đât ể ợ ớ ệ ư ả n n…ho c vẽ0 thếm màu sắc đ t o s n ph m và làm s n ph m ặ ặ ể ạ ả ẩ ả ẩ

thếm sinh đ ng.ộ

- Nến s d ng lá cây r ng ho c lá khô, h n chế s d ng lá cây tử ụ ụ ặ ạ ử ụ ươi đ góp phâ*n b o v môi trể ả ệ ường.

GHI NHỚ:

1. Nhà nghiên cứu tài ba.

(12)
(13)

Cách 1: T

ưở ng t ượ ng hình nh rô*i tìm ch n lá cây r ng có hình ả ọ ụ dáng, màu sắc phù h p đ t o s n ph m. ợ ể ạ ả ẩ

Cách 2: T hình dáng c a lá cây đã ch n, t

ừ ủ ọ ưở ng t ượ ng ra hình nh s n ph m và th c hi n t o hình.

ả ả ẩ ự ệ ạ

2. Cách thực hiện.

(14)

1. Làm nh ng b ph n chính tr ữ ộ ậ ướ c 2. Làm nh ng b ph n ph sau ữ ộ ậ ụ

3. Làm thếm các chi tiết nh khác ỏ 4. Vẽ0 thếm màu ….

2. Cách thực hiện.

(15)
(16)

* Một số sản phẩm tạo bằng lá cây

(17)
(18)
(19)

Ngh sĩ đa tài ệ

(20)

Tác ph m sáng giá ẩ

(21)

V n d ng , sáng t o

(22)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại