Nội dung ôn tập HKII môn Công nghệ 8

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)

UBND HUYỆN GIA LÂM TRƯỜNG THCS CAO BÁ QUÁT

NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ II Năm học 2020 - 2021

MÔN: Công nghệ LỚP: 8

Câu 1: Có bao nhiêu loại đồ dùng điện dùng trong gia đình? Nêu ý nghĩa của từng loại.

Câu 2: Nêu cấu tạo và nguyên lý làm việc của đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang. Dùng đèn nào tốt hơn và vì sao?

Câu 3: Nêu cấu tạo và nguyên lý làm việc của bàn là điện và nồi cơm điện. Vì sao khi sử dụng nồi cơm điện lại tiết kiệm điện năng hơn bếp điện?

Câu 4: Động cơ điện là gì? Theo em trong các bộ phận của quạt điện, bộ phận nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Câu 5: Nêu công dụng, cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của cầu chì? Hãy nêu ưu điểm của aptomat so với cầu chì?

Câu 6: Thế nào là sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt? Chúng khác nhau ở điểm nào?

Quan sát sơ đồ mạch điện có nhận biết dây pha và dây trung tính được không?

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now