Mĩ thuật 2- Tuần 15 - Khu vườn kỳ diệu T3

Download (0)

Full text

(1)

MÔN : MĨ THUẬT LỚP 1

Trường Tiểu học Ngọc Thụy

Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Thúy

(2)

CHỦ ĐỀ 7: KHU VƯỜN KÌ DIỆU

(T3)

(3)

TRƯNG BÀY SẢN PHẨM

(4)

ĐÁNH GIÁ – NHẬN XÉT

- Bố cục, hình ảnh, màu sắc?

- Em thích nhất bài nào?

Vì sao?

(5)

DẶN DÒ

- Lưu giữ sản phẩm cẩn thận.

- Chuẩn bị đủ đồ dùng học tập cho buổi học sau.

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in