Đạo đức 2 - Tuần 20 - Trả lại của rơi

17  Download (0)

Full text

(1)
(2)

TRẢ LẠI CỦA RƠI (TIẾT 1)

HOẠT ĐỘNG 1:

(3)

Bài tập 1:

(4)

a, Hãy đoán xem hai bạn nhỏ trong tranh có thể làm gì với tờ hai mươi nghìn đồng nhặt được?

Bài tập1

:

b) Nếu em là một trong hai bạn đó, em sẽ chọn cách giải quyết nào? Vì sao ?

(5)

Các dự đoán:

- Tìm cách trả lại cho người mất

Bài tập1:

- Hai bạn tranh giành nhau - Chia đôi số tiền nhặt được - Cùng nhau đi mua kẹo

- Tìm cách trả lại cho người mất - Dùng làm việc từ thiện …

- Dùng làm việc từ thiện …

(6)

Bạn Thảo lớp 2A nhặt được bút đã nộp cho cô hiệu trưởng để tìm trả lại cho người bị mất.

TẤM GƯƠNG THẬT THÀ

(7)

Cô hiệu trưởng trao trả bút cho bạn Thảo lớp 3A trong buổi chào cờ đầu tuần mà bạn đã làm rơi.

TẤM GƯƠNG THẬT THÀ

(8)

Thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2016 Đạo đức

TRẢ LẠI CỦA RƠI (TIẾT 1)

HOẠT ĐỘNG 2: BÀY TỎ Ý KIẾN

(9)

a) Trả lại của rơi là người thật thà, đáng quý trọng.

b) Trả lại của rơi là ngốc.

c) Trả lại của rơi là đem lại niềm vui cho người mất và cho chính mình.

d) Chỉ nên trả lại của rơi khi có người biết.

đ) Chỉ nên trả lại khi nhặt được số tiền lớn hoặc những vật đắt tiền.

Hãy giơ thẻ đỏ trước các ý mà em tán thành. Giơ thẻ

xanh trước ý mà em không tán thành khi em nhặt được đồ của người khác

(10)

a) Trả lại của rơi là người thật thà, đáng quý trọng.

b) Trả lại của rơi là ngốc.

c) Trả lại của rơi là đem lại niềm vui cho người mất và cho chính mình.

d) Chỉ nên trả lại của rơi khi có người biết.

đ) Chỉ nên trả lại khi nhặt được số tiền lớn hoặc những vật đắt tiền.

Hãy giơ thẻ đỏ trước các ý mà em tán thành. Giơ thẻ

xanh trước ý mà em không tán thành khi em nhặt được đồ của người khác

Thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2016

TRẢ LẠI CỦA RƠI (TIẾT 1)

Đạo đức

(11)

Ghi nhớ:

Mỗi khi nhặt được của rơi,

Em luôn tìm trả cho người, chẳng tham.

(12)

Lê Doãn Ý - cậu sinh viên thật thà đã trả lại toàn bộ số

tiền 1,3 tỷ đồng nhặt được cho chị Phạm Ngọc Minh Thư.

TẤM GƯƠNG THẬT THÀ

(13)

TẤM

GƯƠNG THẬT THÀ

Bạn Trần Bảo Khánh Minh trao lại chiếc ví đã nhặt được cho cô Hải Yến

(14)

Trò chơi: Ai nhanh ai đúng

Nếu em nhặt được ví tiền

Nếu em nhặt được hộp màu bỏ quên trong ngăn bàn

Nếu em nhặt được tiền ở sân trường

Nếu em nhặt được một cái bút ở lớp

Nếu em nhặt được khăn quàng anh (chị ) mình làm rơi

thì em sẽ gửi trả lại cho anh (chị).

thì em sẽ giữ cẩn thận và đem hộp màu trả lại cho bạn.

thì em sẽ nộp bút cho cô chủ nhiệm tìm người trả lại.

thì em sẽ mang tiền nộp cho cô tổng phụ trách.

thì em sẽ nộp ví tiền cho chú công an.

CỘT A CỘT B

(15)
(16)

Ghi nhớ:

Mỗi khi nhặt được của rơi,

Em luôn tìm trả cho người, chẳng tham.

Thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2016 Đạo đức

TRẢ LẠI CỦA RƠI (Tiết 1)

(17)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in