Chính tả 2 - Tuần 29 - Hoa phượng

11  Download (0)

Full text

(1)

tình nghĩa tin yêu

cao su xâu kim

* Viết:

(2)

Hoa phượng

(3)

Hoa phượng

Hôm qua còn lấm tấm Chen lẫn màu lá xanh Sáng nay bừng lửa thẫm Rừng rực cháy trên cành.

Bà ơi ! Sao mà nhanh!

Phượng mở nghìn mắt lửa, Cả dãy phố nhà mình,

Một trời hoa phượng đỏ.

Hay đêm qua không ngủ Chị gió quạt cho cây?

Hay mặt trời ủ lửa

Cho hoa bừng hôm nay?

(4)

-Tìm các dấu câu có trong bài chính tả .

(dấu chấm, dấu gạch ngang, dấu chấm than ,dấu phẩy , dấu chấm hỏi.)

-Các chữ đầu dòng thơ viết như thế nào?

- Bài thơ có mấy khổ ? (3 khổ )

(viết hoa ) - Giữa các khổ thơ viết như thế nào?

( để cách một dòng ) Nội dung bài thơ nói gì ?

(lời của bạn nhỏ nói với bà ,thể hiện sự bất ngờ và thán phục trước vẻ đẹp của hoa

phượng.)

(5)

Luyện viết đúng:

chen lẫn lửa thẫm

rừng rực

mắt lửa

(6)

Lê Huy Hòa Hôm qua còn lấm tấm

Chen lẫn màu lá xanh Sáng nay bừng lửa thẫm Rừng rực cháy trên cành.

-

Bà ơi !Sao mà nhanh ! Phượng mở nghìn mắt lửa , Cả dãy phố nhà mình ,

Một trời hoa phượng đỏ . Hay đêm qua không ngủ Chị gió quạt cho cây ? Hay mặt trời ủ lửa

Cho hoa bừng hôm nay ?

Hoa phượng

(7)

Hoa phượng

Hôm qua còn lấm tấm Chen lẫn màu lá xanh.

Sáng nay bừng lửa thẫm Rừng rực cháy trên cành.

- Bà ơi ! Sao mà nhanh!

Phượng mở nghìn mắt lửa, Cả dãy phố nhà mình,

Một trời hoa phượng đỏ.

Hay đêm qua không ngủ Chị gió quạt cho cây?

Hay mặt trời ủ lửa

Cho hoa bừng hôm nay?

(8)

BÀI TẬP : 2 .Điền vào chỗ trống:

a) s hay x ?

Bầu trời …ám xịt như …à xuống …át tận chân trời. Sấm rền vang , chớp lóe sáng. Cây sung già trước cửa sổ trút lá theo trận lốc, trơ lại những cành xơ ...ác , khẳng khiu .Đột nhiên , trận mưa dông sầm … ập đổ xuống, gõ lên mái tôn loảng …oảng . Nước mưa …ủi bọt , cuốn qua mảnh sân …i măng thành dòng đầu đục .

(9)

BÀI TẬP : 2 .Điền vào chỗ trống:

a) s hay x ?

Bầu trời xám xịt như sà xuống sát tận chân trời. Sấm rền vang , chớp lóe sáng. Cây sung già trước cửa sổ trút lá theo trận lốc, trơ lại những cành xơ xác , khẳng khiu .Đột nhiên , trận mưa dông sầm sập đổ

xuống, gõ lên mái tôn loảng xoảng . Nước mưa sủi bọt , cuốn qua mảnh sân xi măng thành dòng đầu đục .

(10)

b)in hay inh

Chú Vinh là thương b……. . Nhờ siêng năng, biết t…. Toán, chú đã có một ngôi nhà x…….. xắn, vườn cây đầy trái ch…… thơm lừng. Chú hay

giúp đỡ mọi người nên được gia đ……., làng xóm t…… yêu, k…….. phục

ính

inh

inh ín

ình

in ính

(11)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in