Bài giảng; Giáo án - Trường TH&THCS Tràng Lương. #navigation_collapse{display:none}#navigation{display:block}#navigation_sub_menu{display:block}#banner{height:150px}@media(min-width:1050px){#wrapper,#banner{width:1050px}.miniNav{wid

16  Tải về (0)

Văn bản

(1)

Ngày soạn

Ngày giảng: ( 28/10/2021) lớp 6

Tiết 8 Chủ đề 2 : CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP

Vận dụng - Sáng tạo - Kết hợp kiểm tra giữa kì I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức:

- Trình bày hoàn chỉnh bài hát Đời sống không già vì có chúng em, Con đường học trò, Bài đọc nhạc số 1 để ôn tập và kiểm tra.

- Trình bày những hiểu biết âm nhạc trong chủ đề 1 và 2 về nội dung Nhạc lí, Thường thức âm nhạc

- Nêu được cảm nhận sau khi học xong hai chủ đề.

2. Năng lực:

- Thể hiện âm nhạc: Biết thể hiện 1 trong 2 bài hát và bài đọc nhạc bằng các hình thức đã học.

- Cảm thụ và hiểu biết: Cảm nhận giai điệu, nội dung, sắc thái của 2 bài hát Con đường học trò; Đời sống không già vì có chúng em. Đọc chính xác cao độ , trường độ kết hợp một số hình thức gõ đệm Bài đọc nhạc số 1.

- Ứng dụng và sáng tạo âm nhạc: Biết tự sáng tạo thêm các ý tưởng để thể hiện bài hát Con đường học trò; Đời sống không già vì có chúng em. Biết dàn dựng theo nhóm, ứng tác âm nhạc.

- Giáo viên: Đàn phím điện tử, phương tiện nghe - nhìn và các tư liệu/ file âm thanh phục vụ cho tiết dạy.

- Học sinh: Nhạc cụ tiết tấu. Chuẩn bị tốt các nội dung để thực hiện ôn tập và kiểm tra.

1. Ổn định trật tự (1 phút) 2. Bài mới

NỘI DUNG 1: LUYỆN TẬP - VẬN DỤNG - SÁNG TẠO (15 phút) KHỞI ĐỘNG

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Mục tiêu / PT năng lực - GV đàn 1nét giai điệu cho - Nghe và phát biểu Mục tiêu:

HS nhận biết bài hát : Đời - Nhận biết được giai điệu bài

sống không già vì có chúng hát” Đời sống không già vì

em, con đường học trò, Bài có chúng em, con đường học

đọc nhạc số 1. trò, Bài đọc nhạc số 1.

Phát triển năng lực:

- Cảm thụ, hiểu biết âm nhạc

(2)

LUYỆN TẬP - VẬN DỤNG - SÁNG TẠO

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Mục tiêu / PT năng lực

a. Ôn tập bài hát Mục tiêu:

- Khởi động giọng - HS luyện theo mẫu âm: - Giúp HS khởi động giọng hát, kiểm soát được cao độ giọng hát, hoà giọng cùng - Các nhóm tự chọn 1 trong

các bạn.

- GV chia lớp thành 2 nhóm. - Biết trình bày hoàn chỉnh kết

Mở nhạc trên học liệu điện 2 bài hát luyện tập với hình hợp biểu diễn 2 bài hát dưới tử hoặc đệm đàn cho các thức đã học. nhiều hình thức.

nhóm chọn 1 trong 2 bài hát Phát triển năng lực:

luyện tập. - Cá nhân/ nhóm tích cực tham

- GV nhận xét, đánh giá, sửa - HS ghi nhớ. gia hoạt động nhóm.

sai (nếu có) - Biết chia sẻ, hợp tác, hỗ trợ

nhau trong việc luyện tập thực hành.

b. Ôn tập Bài đọc nhạc số 1 Mục tiêu:

- GV mở nhạc trên học liệu - HS đọc nhạc và gõ đệm bài - Biết đọc nhạc Bài đọc nhạc điện tử hoặc đàn bài đọc đọc nhạc. số 1 kết hợp gõ đệm.

nhạc cho HS luyện tập. Phát triển năng lực:

- GV nhận xét, đánh giá, sửa - HS ghi nhớ. - Cá nhân/ nhóm tích cực tham

sai (nếu có) gia hoạt động nhóm.

- GV chia lớp thành 4 nhóm - HS tham gia Ứng tác âm - Biết chia sẻ, hợp tác, hỗ trợ và hướng dẫn HS tham gia nhạc theo hướng dẫn của nhau trong việc luyện tập

Ứng tác âm nhạc GV. thực hành, ứng dụng và sáng

+ Một HS đọc nhạc 2 ô nhịp tạo âm nhạc cho Bài đọc

đầu bài đọc nhạc, nhóm HS nhạc số 1.

giơ tay ứng tác nối tiếp theo giai điệu của 2 ô nhịp đầu.

Nhóm nào ứng tác nhanh sẽ giành quyền chỉ định nhóm tiếp theo.

+ GV nhận xét, tuyên dương.

c. Trò chơi âm nhạc Mục tiêu:

- GV chia nhóm, mỗi HS - Các nhóm thực hiện theo - Nhớ lại lí thuyết âm nhạc: Kí trong nhóm tự tổng kết xem sự điều hành của Nhóm hiệu bằng chữ cái Latin.

tên của mình có bao nhiêu trưởng. Phát triển năng lực:

chữ cái ứng với tên các nốt - Cá nhân/ nhóm tích cực tham

nhạc và xuất hiện mỗi nốt gia hoạt động nhóm.

bao nhiêu lần. Bạn trưởng - Biết chia sẻ, hợp tác, hỗ trợ

nhóm sẽ đọc lên (có thể kết nhau trong việc luyện tập

hợp với tiết tấu hoặc cao độ thực hành, ứng dụng và sáng

để phát huy năng lực và tính tạo âm nhạc.

sáng tạo của HS)

- GV nhận xét, đánh giá, sửa sai, góp ý (nếu có)

(3)

NỘI DUNG 2 - KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ (25 phút)

- GV tổ chức cho các nhóm lựa chọn nội dung, hoạt động của chủ đề 1 và 2 phù hợp với năng lực để tham gia kiểm tra giữa kì (Có kế hoạch kiểm tra, đánh giá theo ma trận đề đính kèm) 3. Dặn dò, chuẩn bị bài mới (3 phút)

-GV cho HS nêu cảm nhận về chủ đề và chốt lại các nội dung chính của chủ đề.

- HS đọc và tìm hiểu các nội dung ở chủ đề 3 Nhớ ơn thầy cô

- Dùng mã code do GV cung cấp để khai thác học liệu điện tử, nghe và tập hát trước bài hát Thầy cô là tất cả và nghe bài Nhớ ơn thầy cô kết hợp tập vận động nhẹ nhàng theo bài hát.

+ Tìm hiểu ý nghĩa và nội dung lời ca của bài hát: Thầy cô là tất cả (Nhạc: Bùi Anh Tú- Thơ: Nguyễn Trọng Sửu)

+ Viết lời giới thiệu ngắn khoảng (3,4 câu) về tiêu đề và nội dung của bài hát

(4)

KÍ DUYỆT GIÁO ÁN Ngày... tháng 10 năm 2021

NGƯỜI DUYỆT

(Kí, họ tên)

Lục Thị Thảo

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại