Khối 4- Phiếu ôn toán số 6

Download (0)

Full text

(1)

CHUYÊN ĐỀ 7: ÔN TẬP VỀ GIẢI BÀI TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG, BÀI TOÁN TỔNG - HIỆU

Họ và tên học sinh: ………Lớp: 4A...

Nhận xét: ………

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG Trung bình cộng = tổng các số : số các số hạng

Trung bình cộng của dãy số cách đều = (số đầu + số cuối) : 2 2. DẠNG TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU Cách 1: - Số lớn = (tổng + hiệu): 2

- Số bé = số lớn - hiệu (hoặc tổng - số lớn) Cách 2: - Số bé = (tổng - hiệu) : 2

- Số lớn = số bé + hiệu (hoặc tổng - số bé)

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1. Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng, xe thứ hai chở 35 tấn hàng. Xe thứ ba chở nhiều hơn trung bình cộng 2 xe đầu là 10 tấn hàng. Hỏi cả 3 xe chở được bao nhiêu tấn hàng?

...

...

...

...

Môn Toán

(2)

...

...

...

Câu 2. Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B hết 5 giờ. Trong 3 giờ đầu, mỗi giờ ô tô đi được 60km và trong hai giờ sau, mỗi giờ ô tô đi được 55km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu km?

...

...

...

...

...

...

...

Câu 3: Một cửa hàng bán vải trong ba ngày. Ngày đầu bán được 98m, ngày thứ hai bán được hơn ngày đầu 5m nhưng kém ngày thứ ba 5m. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

...

...

...

...

...

...

...

Câu 4: Trung bình cộng của hai số là số chẵn lớn nhất có bốn chữ số khác nhau, một trong hai số đó là số tròn chục bé nhất có bốn chữ số khác nhau. Hãy tìm số kia.

...

...

...

...

(3)

...

Câu 5: Thu hoạch từ hai thửa ruộng được 5 tấn 2 tạ thóc. Thửa ruộng thứ hai thu hoạch thêm 8 tạ thóc nữa thì số thóc bằng thửa ruộng thứ nhất. Tính số ki lô gam thóc thu hoạch được ở mỗi thửa ruộng?

...

...

...

...

...

...

...

Câu 6: Tổng của hai số bằng tích giữa số lớn nhất có một chữ số và số lớn nhất có ba chữ số. Hiệu giữa hai số đó bằng số lớn nhất có hai chữ số. Tìm hai số đó?

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 7: Mẹ cho hai anh em 58 quyển vở. Số vở của em ít hơn 2 quyển so với số vở của anh. Hỏi mỗi người có bao nhiêu quyển vở?

...

...

...

(4)

...

...

Câu 8: Một hình chữ nhật có chu vi 25m, chiều dài hơn chiều rộng 25dm. Tính diện tích hình chữ nhật đó (theo đơn vị xăng-ti-mét vuông)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 9: Hiện nay mẹ hơn con 32 tuổi. Cách đây 2 năm, tổng số tuổi của hai mẹ con là 46 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện tại.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(5)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in