Tuan 25 Dong vat

26  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Mỗi quả thường có mấy phần

?

Kể tên các

phần đó.

Hạt Vỏ

Thịt

Nêu các bộ phận

của quả dưới đây?

(3)
(4)

1. Em hãy quan sát và nêu tên các con vật có trong hình?

2. Mỗi con vật thường có mấy bộ phận? Chỉ và nêu tên các bộ phận đó?

3. Em hãy mô tả hình dạng, kích thước của một số con vật cụ thể ?

4. Nêu những điểm giống nhau và khác nhau của các con vật?

* Hoạt động 1: Quan sát và trả lời câu hỏi:

(5)

* Hoạt động 1: Quan sát và trả lời câu hỏi:

1 2 3

5

6 7

9

8

10

4

1. Em hãy quan sát và nêu tên các con vật có trong hình?

(6)

Con bò

Đầu Mình

Chân

* Hoạt động 1: Quan sát và trả lời câu hỏi:

2. Mỗi con vật thường có mấy bộ phận? Nêu tên các

bộ phận đó?

(7)

Đầu

Mình

vây

đuôi

* Hoạt động 1: Quan sát và trả lời câu hỏi:

2. Mỗi con vật thường có mấy bộ phận?

Nêu tên các bộ phận đó?

(8)

Con ong mật

Đầu

Mình Chân Cánh

* Hoạt động 1: Quan sát và trả lời câu hỏi:

2. Mỗi con vật thường có mấy bộ phận? Nêu tên các bộ phận đó?

(9)

3. Em hãy mô tả hình dạng, kích thước của một số

con vật cụ thể ?

(10)

4. Nêu những điểm giống nhau và khác nhau

của các con vật?

(11)

1 2 3 5

6 7

9

8

10

4

*

Hoạt động 1: Quan sát và trả lời câu hỏi:

(12)

Trong tự nhiên có rất nhiều loài động vật.

Chúng có hình dạng, độ lớn…khác nhau.

Cơ thể chúng thường gồm 3 phần: đầu,

mình và cơ quan di chuyển.

(13)

1 2 3 5

6 7

9

8

10

4

(14)

- Vẽ, tô màu và ghi chú tên các bộ phận của cơ thể con vật mà bạn thích.

* Hoạt động 2: Thử làm hoạ sĩ

(15)

Ai nhanh hơn?

* Hoạt động 3:

* Hoạt động 3: Đố bạn con gì?

(16)

Tôi có cái vòi dài, Tôi có cái vòi dài,

Hai tai to phe phẩy, Hai tai to phe phẩy,

Thường sống ở trong rừng.

Thường sống ở trong rừng.

Đố bạn tôi là ai?

Đố bạn tôi là ai?

(17)

Tôi có hai mắt lồi, Tôi có hai mắt lồi,

Cặp chân sau to khoẻ, Cặp chân sau to khoẻ, Lặn ngụp trong ao hồ Lặn ngụp trong ao hồ

Đố bạn tôi là ai?

Đố bạn tôi là ai?

Và nhảy xa trên cạn.

Và nhảy xa trên cạn.

(18)

Hai chân tôi có màng Hai chân tôi có màng

¨ n no rồi đẻ trứng

¨ n no rồi đẻ trứng Bơi lội trong ao hồ.

Bơi lội trong ao hồ.

Đố bạn tôi là ai?

Đố bạn tôi là ai?

(19)

1 2 3 5

6 7

9

8

10

4

(20)
(21)
(22)
(23)

1 2 3 5

6 7

9

8

10

4

(24)

Mời các con xem đoạn phim

(25)

Về nhà:

- Đọc thuộc mục: Bạn cần biết.

- Sưu tầm các tranh ảnh về côn trùng, giờ học

của tiết sau mang đến lớp.

(26)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in