ĐẠO ĐỨC 4-TUẦN 33- BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

28  Download (0)

Full text

(1)

Tuần 31 Tuần 31 Chủ điểm

Chủ điểm :Hòa bình – Hữu nghị :Hòa bình – Hữu nghị

Thứ hai ngày 25 tháng 4 năm 2022

(2)

Thứ hai ngày 25 tháng 4 năm 2022 Đạo đức

Hoạt động 1: Tập làm “Nhà tiên tri”

(3)

Bài tập 2: Em hãy dự đoán xem điều gì sẽ xảy ra với môi trường, với con người nếu ( nhóm đôi)

a. Dùng điện, chất nổ để đánh cá, tôm.

b. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định.

c. Đốt phá rừng.

d. Chất thải nhà máy chưa được xử lí đã cho chảy xuống sông, hồ.

đ. Quá nhiều ô tô, xe máy chạy trong thành phố.

e. Các nhà máy hoá chất nằm gần khu dân cư hay đầu nguồn

nước.

(4)

Bài tập 2: Em hãy dự đoán xem điều gì sẽ xảy ra với môi trường, với con người nếu:

a. Dùng điện, chất nổ để đánh cá, tôm.

(5)

Người dân đánh bắt cá bằng thuốc nổ.

Nạn đánh bắt cá bằng xung điện.

Hậu quả.

Các loài cá tôm bị tiêu diệt, ảnh hưởng đến sự tồn tại của chúng và thu nhập của con người sau này.

(6)

b. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không

đúng quy định

(7)

Pha thuốc tại ruộng làm tràn thuốc ra môi

trường nước.

Dùng quá nhiều thuốc tăng

trưởng.

Xịt thuốc bảo vệ thực vật không mang đồ

bảo hộ.

Thực phẩm không an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe con người , làm ô nhiễm đất và nguồn nước

(8)

c. Đốt phá rừng.

(9)

Cảnh cháy rừng dữ

dội

Đốt phá rừng gây ra hạn hán , lũ lụt hỏa hoạn, xói mòn đất, sạt núi, giảm lượng nước ngầm dự trữ…

(10)

d. Chất thải nhà máy chưa được xử lí đã cho chảy

xuống sông, hồ.

(11)

Chất thải nhà máy chưa xử lí đổ thẳng xuống cống, sông, biển

làm đen ngòm cả một vùng nước

Làm ô nhiễm nguồn nước, động vật dưới nước bị chết.

(12)

đ. Quá nhiều ô tô, xe máy chạy trong thành phố.

(13)

Quá nhiều xe chạy trong thành phố làm

bụi khói mù mịt

Làm ô nhiễm không khí ( bụi, tiếng ồn)

(14)

e. Các nhà máy hoá chất nằm gần khu dân cư hay

đầu nguồn nước.

(15)

Nổ nhà máy hoá chất.

Khói, lửa từ nhà máy hoá chất.

Làm ô nhiễm nguồn nước, không khí.

(16)

Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến của em.

Bài tập 3: Em hãy thảo luận với các bạn

trong nhóm và bày tỏ thái độ về các ý kiến

sau đây (tán thành, không tán thành).

(17)

Không tán thành Không tán thành

Tán thành Tán thành

Tán thành a. Chỉ bảo vệ các loài vật có ích.

b. Việc phá rừng ở các nước khác không liên quan gì đến cuộc sống của em

c. Tiết kiệm điện, nước và các đồ dùng là một biện pháp để bảo vệ môi trường.

d. Sử dụng, chế biến lại các vật đã cũ là một cách bảo vệ môi trường.

đ. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm

của mỗi người

(18)

Hoạt động 3: Xử lí tình huống.

a. Mẹ em đặt bếp than tổ ong trong phòng để đun nấu.

b. Anh trai em nghe nhạc, mở tiếng quá lớn.

c. Lớp em tổ chức thu nhặt phế liệu và dọn sạch đường làng.

Bài tập 4: Em sẽ làm gì trong các tình huống sau?

Vì sao?

Thuyết phục mẹ em chuyển bếp than sang chỗ khác.

Đề nghị giảm âm thanh.

Tham gia thu nhặt phế

liệu và dọn sạch đường

làng.

(19)

Ghi nhớ: Môi trường bị ô nhiễm trầm trọng là do chính con người gây ra. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người vì cuộc sống hôm nay và mai sau.

Thứ hai, ngày 28 tháng 03 năm 2022 Đạo đức

(20)

Mùa xuân là Tết trồng cây

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân.

Hồ Chí Minh

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in