TẢI XUỐNG WORD

Download (0)

Full text

(1)

SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP ---

(Đề thi có 02 trang)

KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023

MÔN: LỊCH SỬ10 Thời gian làm bài: 45 PHÚT

(không kể thời gian phát đề)

Họ và

tên: ...

Số báo

danh: ...

...

Mã đề 101 I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm ).

Câu 1. Văn hóa Trung Hoa đã ảnh hưởng ra bên ngoài chủ yếu trên những lĩnh vực nào sau đây?

A. Chính trị, thể thao. B. Tư tưởng, tôn giáo.

C. Kinh tế, giao thông. D. Quân sự, mĩ thuật.

Câu 2. Một trong những thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (ở thế kỉ XVIII – XIX) là

A. máy dệt. B. máy bay. C. điện thoại. D. Internet.

Câu 3. Phát minh kĩ thuật nào sau đây trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (thế kỉ XVIII – XIX) đã tạo ra bước chuyển căn bản trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa?

A. Động cơ đốt trong. B. Máy tính điện tử.

C. Máy hơi nước. D. Máy kéo sợi Gien-ni.

Câu 4. Thời đại Văn hoá Phục hưng đã chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của lĩnh vực nào?

A. Khoa học xã hội và nhân văn. B. Văn học, nghệ thuật.

C. Tư tưởng văn hoá. D. Khoa học - kĩ thuật.

Câu 5. Văn minh là gì?

A. Văn minh là sự tiến bộ về mặt tinh thần của xã hội loài người trong lịch sử . B. Văn minh là những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo nên.

C. Văn minh là sự tiến bộ về vật chất và tinh thần của xã hội loài người.

D. Văn minh là sự tiến bộ về mặt vật chất của xã hội loài người trong lịch sử.

Câu 6. Ở thế kỉ XVIII, những tiến bộ về kĩ thuật và máy móc ở Anh diễn ra đầu tiên trong ngành

A. khai thác mỏ. B. dệt.

C. giao thông vận tải. D. luyện kim.

Câu 7. Năm 1764, người thợ dệt Giêm Ha-gri-vơ (Anh) đã sáng chế ra A. đầu máy xe lửa. B. máy kéo sợi Gien-ni.

C. máy dệt chạy bằng sức nước. D. máy hơi nước.

Câu 8. Hệ chữ cái A, B, C và hệ chữ số La Mã (I, II, III,…) là thành tựu của cư dân cổ A. Ba Tư. B. Hi Lạp. C. Hi Lạp – Rôma. D. Ấn Độ.

Câu 9. Loại hình kiến trúc tiêu biểu nhất của Ai Cập cổ đại:

A. Lăng mộ, đền tháp, cung điện. B. Cung điện, đền thờ và kim tự tháp.

C. Đền tháp, thành quách, cung điện. D. Tháp , chùa, kim tự tháp.

Câu 10. I-li-át và Ô-đi-xê là tác phẩm thuộc thể loại

A. truyện cổ. B. sử thi.

C. kịch. D. truyện huyền thoại.

Câu 11. Quốc gia nào sau đây được gọi là “Quê hương của những tôn giáo lớn trên thế giới”?

A. Ai Cập. B. La Mã. C. Ấn Độ. D. Trung Quốc.

Mã đề 101 - https://thi247.com/ Trang 1/2

(2)

Câu 12. Quốc gia khởi đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (giữa thế kỉ XVIII)

A. Pháp. B. Đức. C. Mĩ. D. Anh.

Câu 13. Một trong những loại hình tiêu biểu của nền văn học Trung Hoa thời cổ-trung đại

A. thơ Đường. B. truyện ngụ ngôn. C. truyện ngắn. D. thần thoại.

Câu 14. Một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của cư dân cổ đại phương Tây là A. Thần vệ nữ Mi-lô. B. Vạn lý trường thành .

C. Khu đền tháp D. Kim tự tháp.

Câu 15. Loại chữ cổ nhất của người Trung Quốc là A. chữ Kha-rốt-ti và Bra-mi.

B. chữ Hán.

C. chữ tượng hình viết trên giấy pa-pi-rút.

D. chữ giáp cốt, kim văn.

II. TỰ LUẬN ( 5 điểm )

Câu 1. (2 điểm) Trình bày thành tựu cơ bản của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất ? Câu 2 (3điểm). Trong vai trò một hướng dẫn viên du lịch, hãy giới thiệu với bạn học một công trình kiến trúc tiêu biểu của nền văn minh Phương Tây thời cổ - trung đại mà em thích. Theo em thế hệ trẻ cần làm gì để góp phần bảo tồn và phát huy những thành tựu của văn minh thế giới?

--- HẾT ---

Mã đề 101 - https://thi247.com/ Trang 2/2

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in