Tiết 5. OTBH: Hãy giữ cho em bầu trời xanh - TĐN: TĐN số 2 | Tiểu học Đặng Trần Côn

Văn bản

(1)

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH CHÁNH TRƯỜNG TIỂU HỌC AN PHÚ TÂY 2

Giáo viên thực hiện : VŨ THỊ LAN ANH

(2)

Thứ ba ngày 24 tháng 9 năm 2019

(3)

Thứ ba ngày 24 tháng 09 năm 2019

¢m nh¹c

TIẾT 5: _Ôn bài hát : “ Hãy giữ cho em bầu trời xanh ” _Tập đọc nhạc : Số 2 “ Mặt trời lên”

1. Ôn bài hát : Hãy giữ cho em bầu trời xanh

a.Hát đồng thanh: Cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp

c. Hát lĩnh xướng:

-Một HS nữ hát đoạn a và lớp hát đoạn b ( lời 1) -Một HS nam hát đoạn a’ và lớp hát đoạn b ( lời 2)

b.Hát đối đáp: 2 lời

Dãy A : Hát câu 1 và câu 3 Dãy C : Hát câu 2 và câu 4 Dãy B : Hát đoạn điệp khúc - Lời 2 tương tự

(4)

Thứ ba ngày 24 thỏng 09 năm 2019

Âm nhạc

TIẾT 5: _ễn bài hỏt : “ Hóy giữ cho em bầu trời xanh ” _Tập đọc nhạc : Số 2 “ Mặt trời lờn”

2. Tập đọc nhạc : Số 2 “ Mặt trời lờn ”

vừa phải – nhịp nhàng

.

3 4

. Mặt trời vừa lên chim ca hót khắp nơi .

Cất bước tới trường tiếng hát vang yêu đời .

- Nghe giai điệu bài tập đọc nhạc

(5)

Thứ ba ngày 24 tháng 09 năm 2019

¢m nh¹c

TIẾT 5: _Ôn bài hát : “ Hãy giữ cho em bầu trời xanh ” _Tập đọc nhạc : Số 2 “ Mặt trời lên”

2. Tập đọc nhạc : Số 2 “ Mặt trời lên ”

vừa phải – nhịp nhàng

.

3 4

. MÆt trêi võa lªn chim ca hãt kh¾p n¬i .

Cất bước tới trường tiếng hát vang yêu đời

1. Bài TĐN viết ở nhịp mấy ? Và gồm mấy câu ? - Phân tích bài Tập đọc nhạc

- Nhịp 3/4 và gồm 2 câu

(6)

Thứ ba ngày 24 thỏng 09 năm 2019

Âm nhạc

TIẾT 5: _ễn bài hỏt : “ Hóy giữ cho em bầu trời xanh ” _Tập đọc nhạc : Số 2 “ Mặt trời lờn”

2. Tập đọc nhạc : Số 2 “ Mặt trời lờn ”

vừa phải – nhịp nhàng

.

3 4

. Mặt trời vừa lên chim ca hót khắp nơi

Cất bước tới tr ường tiếng hát vang yêu đời

2. Về cao độ bài TĐN gồm cú những nốt nhạc nào ?

3. Về trường độ gồm cú hỡnh nốt gỡ ?

ĐỒ, Rấ, MI, SON LA

Hỡnh nốt ĐEN, TRẮNG, TRẮNG CHẤM DễI

(7)

Thứ ba ngày 24 tháng 09 năm 2019

¢m nh¹c

TIẾT 5: _Ôn bài hát : “ Hãy giữ cho em bầu trời xanh ” _Tập đọc nhạc : Số 2 “ Mặt trời lên”

Đồ Mi Son La

2. Tập đọc nhạc:

a. Luyện tập cao độ :

(8)

Thứ ba ngày 24 tháng 09 năm 2019

¢m nh¹c

TIẾT 5: _Ôn bài hát : “ Hãy giữ cho em bầu trời xanh ” _Tập đọc nhạc : Số 2 “ Mặt trời lên”

2. Tập đọc nhạc :

b. Luyện tập tiết tấu

:

.

=

Đen đen đen trắng đen đen đen đen trắng

.

(9)

Thứ ba ngày 24 tháng 09 năm 2019

¢m nh¹c

TIẾT 5: _Ôn bài hát : “ Hãy giữ cho em bầu trời xanh _Tập đọc nhạc : Số 2 “ Mặt trời lên”

3. Tập đọc nhạc từng câu :

.

3 4

.

Mặt trời vừa lên chim ca hót khắp nơi .

Câu 1 :

Câu 2: Cất bước tới trường tiếng hát vang yêu đời

(10)

Thứ ba ngày 24 tháng 09 năm 2019

¢m nh¹c

TIẾT 5: _Ôn bài hát : “ Hãy giữ cho em bầu trời xanh ” _Tập đọc nhạc : Số 2 “ Mặt trời lên”

- Đọc nhạc và ghép lời theo dãy , nhóm , cá nhân

.

3 4

.

Mặt trời vừa lên chim ca hót khắp nơi .

Câu 1 :

Câu 2: Cất bước tới trường tiếng hát vang yêu đời - Đọc nhạc và ghép lời kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca

(11)

Trò chơi: Em tập làm nhạc sĩ

Đặt lời ca cho bài TĐN

1. Cuộc đời đẹp sao 2. Nụ hồng đỏ thắm 3. Những lúc em cười 4 Mỗi lúc hoa nở

A. Mang sắc hương cho đời B. Như khoe sắc ngát hương C. Khi em cất tiếng ca

D. Tiếng hát thêm yêu đời

Cuộc đời đẹp sao khi em cất tiếng ca

Những lúc em cười tiếng hát thêm yêu đời

1-C 2 – B 3 – D 4 - A

Nụ hồng đỏ thắm như khoe sắc ngát hương

Mỗi lúc hoa nở mang sắc hương cho đời.

(12)

Thứ ba ngày 24 tháng 09 năm 2019

¢m nh¹c

TIẾT 5: _Ôn bài hát : “ Hãy giữ cho em bầu trời xanh ” _Tập đọc nhạc : Số 2 “ Mặt trời lên”

4.Trò chơi : Tập làm nhạc sĩ

.

3 4

. Cuộc đời đẹp sao khi em cất tiếng ca.

Những lúc em cười tiếng hát thêm yêu đời

(13)

Thứ ba ngày 24 thỏng 09 năm 2019

Âm nhạc

TIẾT 5: _ễn bài hỏt : “ Hóy giữ cho em bầu trời xanh ” _Tập đọc nhạc : Số 2 “ Mặt trời lờn”

4.Trò chơi : Tập làm nhạc sĩ

.

3 4

.

Nụ hồng đỏ thắm nh ư khoe sắc ngát h ương .

Mỗi lúc hoa nở mang sắc hư ơng cho đời .

(14)

- Cả lớp hát lại bài hát kết hợp gõ đệm - Đọc nhạc và ghép lời TĐN số 2

(15)

-Về nhà học thuộc bài hát, tập gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca

-Học thuộc TĐN số 2 và chép TĐN vào vở chép nhạc - Chuẩn bị bài tiếp theo “ Con chim hay hót ”

(16)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now