Tiết 21. HH: Tre ngà bên Lăng Bác | Tiểu học Đặng Trần Côn

Văn bản

(1)

Học hát bài:

TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC

Giáo viên: Nguyễn Thị Thịnh

TUẦN 21

(2)

Häc h¸t bµi: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC

Nh¹c vµ lêi: Hµn Ngäc BÝch

(3)

Ông quê ở Hà Nội, tốt nghiệp Đại học năm 1962. Ông được bổ về làm giáo viên ở Hà Tây. Ông là Uỷ viên Thư ký Hội đồng Âm nhạc của Bộ giáo dục và đào tạo.

Ông sáng tác nhiều ca khúc cho thiếu nhi, và bài hát Tre ngà bên Lăng Bác được bình chọn là 1 trong 50 ca khúc thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20.

Nh¹c s : Hµn Ngäc BÝch ĩ

(1940 – 2015)

(4)

Häc h¸t bµi: Tre ngµ bªn l¨ng B¸c

Nh¹c vµ lêi :Hµn Ngäc BÝch

(5)

Bên lăng Bác Hồ có đôi khóm tre ngà Đón gió đâu về mà đu đưa đu đưa

Đón nắng đâu về mà thêu hoa thêu hoa

Rất trong là tiếng chim, tiếng chim chuyền ngây thơ Rất xanh tiếng sáo diều, tiếng sáo trời ngân nga Một khoảng trời quê hương thân yêu về bên Bác Cho em về ca hát, dưới mái tóc tre ngà.

Chia c©u:

(6)

Bên lăng Bác Hồ có đôi khóm tre ngà Đón gió đâu về mà đu đưa đu đưa

Đón nắng đâu về mà thêu hoa thêu hoa

Rất trong là tiếng chim, tiếng chim chuyền ngây thơ Rất xanh tiếng sáo diều, tiếng sáo trời ngân nga Một khoảng trời quê hương thân yêu về bên Bác Cho em về ca hát, dưới mái tóc tre ngà.

C L I CA:

ĐỌ Ờ

(7)

Häc h¸t c©u 1

(8)

Häc h¸t c©u 2

(9)

Häc h¸t c©u 3

(10)

Nèi c©u 1, c©u 2 vµ c©u 3

(11)

Häc h¸t c©u 4

(12)

Häc h¸t c©u 5

(13)

Nèi c©u 4 vµ c©u 5

(14)

Häc h¸t c©u 6

(15)

Häc h¸t c©u 7

(16)

Nèi c©u 6 vµ c©u 7

(17)

TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC

Nh¹c vµ lêi: Hµn Ngäc BÝch

(18)

TIẾT HỌC KẾT THÚC,

TẠM BIỆT TẤT CẢ CÁC CON!

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now