• Không có kết quả nào được tìm thấy

Giải pháp 3: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích người lao động

3.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần thương mại

3.2.3. Giải pháp 3: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích người lao động

* Cơ sở của giải pháp:

Do công ty chưa thực hiện phân tích công việc để phục vụ cho việc xây dựng tiêu chí đánh giá. Công ty chưa có phương pháp đánh giá rõ ràng. Công tác đánh giá chưa quan tâm nhiều đến thái độ, tác phong làm việc của người lao động, chất lượng thực hiện công việc, khả năng, trình độ cũng như mức độ thành thục trong công việc của người lao động. Một vấn đề nữa đó là mối quan hệ giữa việc đánh giá nhân viên và vấn đề tiền lương, việc đánh giá xếp loại nhân viên của công ty không ảnh hưởng đến số tiền lương mà nhân viên đó nhận được trong tháng. Do vậy kết quả đánh giá còn chủ quan. Công tác

phản hồi thông tin đánh giá còn chưa có. Vai trò, chức năng của công tác đánh giá chưa được lãnh đạo công ty nhận thức đầy đủ.

* Nội dung của giải pháp:

Hoàn thiện việc xác định nội dung đánh giá bằng cách tiếp tục duy trì nội dung đánh giá dựa vào kết quả thực hiện công việc và đánh giá hành vi người lao động.

Căn cứ vào bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn thực hiện công việc.

Đây là cơ sở để xây dựng lên hệ thống tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng, hợp lý, giúp cho công tác đánh giá trở nên dễ dàng và chính xác hơn. Nhưng trước tiên công ty cần phải xây dựng được bản tiêu chuẩn công việc và bản mô tả công việc.

Thiết lập tiêu chuẩn đánh giá kết quả thực hiện công việc ở các mức độ khác nhau và thực hiện định nghĩa cho từng cấp độ tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn hoàn thành công việc gồm: (1) chưa hoàn thành, (2) hoàn thành ở mức trung bình, (3) hoàn thành, (4) hoàn thành tốt, (5) hoàn thành xuất sắc.

Xây dựng tiêu chí đánh giá trên các phương diện:

- Tuân thủ nội quy: Tuân thủ nội quy lao động của công ty; Tuân thủ quy chế - quy định làm việc của bộ phận.

- Tác phong của người lao động: Ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, đúng đồng phục bảo hộ quy định đối với thợ sửa chữa; Giữ gìn vệ sinh chung và vệ sinh nơi làm việc; Linh hoạt, nhanh nhẹn.

- Quan hệ công việc: Với cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng; Giải quyết yêu cầu của khách hàng: nhanh chóng, kịp thời; Thái độ chăm sóc khách hàng: cẩn thận, chu đáo, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

- Trong công việc: Có tinh thần hợp tác trong công việc; Thao tác thực hiện công việc; Chất lượng, số lượng công việc hoàn thành; Mức độ hiểu biết về công việc được giao; Khả năng tiếp thu công việc; Hiểu rõ các nghiệp vụ của công việc; Kiến thức chuyên môn phù hợp với công việc; Mức độ tin cậy;

Tính kỷ luật; Khả năng làm việc độc lập và sự chủ động trong công việc; Sự sáng tạo trong công việc; Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ của công ty; Tinh thần học hỏi và cầu tiến; Chấp hành mệnh lệnh của người quản lý.

- Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng làm việc nhóm; Thao tác thực hiện các kỹ năng mềm: đàm phán, thuyết phục khách hàng...; Kỹ năng giải quyết vấn đề, tình huống phát sinh; Kỹ năng quản lý công việc; Kỹ năng thích ứng với công việc/áp lực công việc.

- Sử dụng trang thiết bị: Sử dụng thành thạo các máy móc thiết bị; Có tinh thần sử dụng tiết kiệm tài sản của công ty.

Kết hợp với phương pháp cho điểm, sử dụng thang điểm 10 với các tiêu chuẩn hoàn thành công việc như sau: (1) chưa hoàn thành = 0 điểm, (2) hoàn thành ở mức trung bình = 1 điểm, (3) hoàn thành = 2 điểm, (4) hoàn thành tốt

= 3 điểm, (5) hoàn thành xuất sắc = 4 điểm.

Kết quả đánh giá phải tạo ra sự phản hồi giữa các đối tượng, được đánh giá và bị đánh giá.

* Chi phí tiến hành phân tích công việc:

Khi tiến hành xây dựng các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện, công ty cũng sẽ phải tốn kém các chi phí nhân lực, chi phí thời gian để tiến hành xây dựng phương pháp đánh giá và các tiêu chí đánh giá, chi phí văn phòng phẩm...

* Ước tính kết quả được cải thiện:

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động, giảm tình trạng đi muộn về sớm, từ đó tăng năng suất lao động cho công ty.

Giúp cho lãnh đạo các bộ phận và nhân viên có cơ hội xem xét lại hiệu suất liên quan đến công việc, để từ đó rút ra kinh nghiệm cần thiết phải có của một nhân viên trong công ty.

Giúp cung cấp các thông tin cơ bản để dựa vào đó, những người lãnh đạo trong công ty mới có thể đưa ra quyết định về thưởng, phạt, vấn đề thăng tiến.

Giúp cho các lãnh đạo các bộ phận và nhân viên xây dựng được kế hoạch điều chỉnh những sai sót trong thực hiện công việc theo từng vị trí nhân viên.

Khi đánh giá kết quả thực hiện công việc của người lao động rồi cung cấp những thông tin này đến với người lao động là yếu tố quan trọng giúp công ty ngày càng hoạt động tốt hơn.

Khi thực hiện tốt công việc này, bầu không khí thi đua trong Công ty tăng cao hơn, nhân viên sẽ làm việc tích cực hơn, năng suất hơn so với trước. Bên cạnh đó, nhân viên sẽ cảm thấy hài lòng khi nỗ lực trong công việc của họ được đền đáp một cách xứng đáng.

3.2.4. Giải pháp 4: Giữ chân người lao động - ổn định nguồn nhân lực