• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác quan lý đấu thầu

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢI TẠO,

3.2. Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư, cải tạo chỉnh trang khu

3.2.3. Hoàn thiện công tác quan lý đấu thầu

Đối với công tác đấu thầu để mang lại hiệu quả tốt cho các dự án, cần có một cơ chế đấu thầu, các quy trình đấu thầu rõ ràng, quy chuẩn cho các dự án.

BQLDA nên lập các kế hoạch cho công tác đấu thầu chọn nhà thầu thực hiện thi công các hạng mục công trình trong dự án.

BQLDA đã có phòng ban chuyên thực hiện các công tác đấu thầu cho các dự án. Tuy nhiên, năng lực các cán bộ nhân viên thực hiện công tác đấu thầu còn hạn chế, chưa chuyên nghiệp. Vì vậy ngoài việc nâng cao chất lượng của công tác lập kế hoạch đấu thầu, nghiên cứu hồ sơ mời thầu, chấm điểm lựa chọn nhà thầu, các công tác liên quan đến hoạt động đấu thầu phải được thực hiện đầy đủ và theo

trình tự. Ban quản lý cần cử các cán bộ thực hiện công tác đấu thầu đi học tập các lớp chuyên sâu về công tác đấu thầu.

Cần cập nhật đầy đủ và kịp thời các quy định của nhà nước liên quan tới đấu thầu xây dựng dự án. Để hoàn thiện công tác đấu thầu và quy trình đấu thầu. Các hướng dẫn mở thầu, lựa chọn nhà thầu, thông báo nhà thầu trúng tuyển. Đặc biệt đối với dự án nhà nước thì công tác đấu thầu càng phải chặt chẽ hơn bởi được thực hiện dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng có thẩm quyền đối với dự án. Vì vậy các thông tư nghị định của chính phủ, Bộ xây dựng hay Bộ kế hoạch đầu tư về đấu thầu cần được cán bộ của BQLDA nghiên cứu và áp dụng.

Xây dựng chuẩn mực trong công tác chấm điểm và đánh giá nhà thầu tham gia dự thầu. Khi chấm thầu các tiêu chí chấm thầu phải được công khai cho các nhà thầu, công bố nhà thầu trúng thầu. Công tác chấm thầu phải công bằng cho tất cả các nhà thầu, thực hiện một cách kĩ lưỡng, tạo điều kiện tìm ra được những nhà thầu phù hợp hơn với dự án. Quản lý đấu thầu của dự án là phải thực hiện liên tục và dưới sự giám sát của Ban giám đốc của BQLDA. Khi tìm được các nhà thầu phù hợp công ty cần kí kết hợp đồng với các điều khoản ràng buộc. Yêu cầu nhà thầu lập biện pháp thi công, tiến độ thi công tổng thể và chi tiết cho từng công việc mà nhà thầu làm. Sau đó nhà thầu phải trình trưởng ban Ban quản lý và Ban giám đốc duyệt biện pháp và tiến độ thi công thi mới được thực hiện. Quy trình này sẽ giúp BQLDA kiểm soát công trình dễ dàng và chính xác hơn.

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định hồ sơ thiết kế. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý chất lượng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân của các bên mời thầu tham gia hoạt động xây dựng và kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng. BQL cần ngăn chặn kịp thời những hành vi có biểu hiện tiêu cực; kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm bằng các hình thức, như: Cảnh cáo, phạt tiền, đăng tải công khai nội dung sai phạm trên phương tiện thông tin đại chúng, hạn chế hoặc cấm tham gia hoạt động xây dựng, thu hồi đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức) hoặc thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động xây dựng (đối với cá nhân). BQL chủ trì, phối

hành nghề, năng lực hoạt động xây dựng; tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức đấu thầu. Tăng cường công tác hướng dẫn, tập huấn cho các cán bộ nhân viên về các quy định trong đấu thầu; tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu.

BQL cần phối hợp với các Sở Ban ngành, cơ quan chức năng và đơn vị quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra chất lượng hạng mục công trình đang thi công. Đồng thời, báo cáo kịp thời, đầy đủ các nội dung theo yêu cầu quản lý của UBND thành phố và Bộ Xây dựng. Kiến nghị những nội dung còn vướng mắc để các sở, ngành có kế hoạch tổ chức tập huấn hoặc có văn bản hướng dẫn.

Chỉ đạo và phối hợp với UBND cấp quận huyện , tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ để các chủ đầu tư, các nhà thầu có môi trường làm việc thuận lợi; bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát cộng đồng, tham gia kịp thời công tác hỗ trợ và giải quyết sự cố trên địa bàn.

BQL tăng cường công tác giám sát cộng đồng, công tác kiểm tra hiện trường để theo dõi, kiểm soát tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh lao động.

Nâng cao năng lực, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định để lựa chọn các đơn vị tư vấn, nhà thầu xây dựng có đủ năng lực tài chính, thiết bị, nhân lực;

đưa vào thương thảo hợp đồng nội dung xử phạt nếu nhà thầu vi phạm chất lượng, tiến độ của dự án... Giải quyết các tồn tại, vướng mắc và những kiến nghị của nhà thầu nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho nhà thầu thực hiện tốt các cam kết về tiến độ, chất lượng công trình xây dựng. Các đơn vị tư vấn xây dựng (khảo sát, thiết kế, quản lý dự án, giám sát thi công...) chấn chỉnh về tổ chức và hoạt động để đáp ứng các yêu cầu về quản lý chất lượng các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng;

bảo đảm chất lượng sản phẩm và các dịch vụ tư vấn, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ. BQL cần bố trí đủ cán bộ giám sát có năng lực hành nghề phù hợp với cấp và loại công trình, nắm vững quy trình, kỹ thuật thi công; bảo đảm thời gian giám sát thường xuyên, liên tục. Kiểm tra lại bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, hồ sơ mời thầu, các điều khoản hợp đồng. Tuân thủ hợp đồng thi công xây lắp, hồ sơ dự thầu, hồ sơ thiết kế xây dựng và các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.