• Không có kết quả nào được tìm thấy

Dựa theo bài nghiên cứu gốc của tác giả Chaiporn Vithessonthi, mục tiêu của tác giả trong bài luận văn này nhằm cung cấp một thí nghiệm trên mẫu các ngân hàng thương mại tại Việt Nam giai đoạn 2006-2016. Nhằm kiểm tra một cách thực nghiệm về sự tác động của các yếu tố đến tỷ lệ nợ xấu, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng tín dụng.

Tác giả thấy rằng đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam trong suốt giai đoạn lấy mẫu, tăng trưởng tín dụng tương quan dương với các khoản nợ xấu và không đủ cơ sở bằng chứng rõ ràng về mối quan hệ này thay đổi theo thời gian.

Ngoài ra, nghiên cứu này khẳng định tăng trưởng tín dụng ngân hàng và các khoản nợ xấu không liên quan đến khả năng sinh lời của ngân hàng. Việc hiểu biết sự tác động của các nhân tốc đến tỷ lệ nợ xấu đặc biệt là tốc độ tăng trưởng tín dụng ngân hàng không chỉ nhận được nhiều sự quan tâm từ phía các học giả, mà còn của các cổ đông nhà quản trị, các cơ quan chức năng. Bởi điều này giúp cách nhà làm chính sách trong việc hình thành các chiến lược, chính sách nhằm ổn định, bền vững trong hoạt động ngân hàng, tránh các nguy cơ khủng hoảng hệ thống ngân hàng hàng.

Thời gian qua vấn đề xử lý nợ xấu đang là một đề tài nóng, mang tính cấp bách trong chỉ trong giới ngân hàng mà còn mang tính thời sự đến tình hình kinh tế xã hội tại Việt Nam, đặc biệt khi có ý kiến cho rằng nên dùng tiền Ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu. Thời gian qua các ngân hàng đồng loạt tăng khối lượng cho vay để đạt chỉ tiêu sẵn sàng cho các doanh nghiệp vay. Mặc dù các công ty này có dự án rủi ro hoặc có mức xếp hạng tín dụng thấp. Kết quả là, các ngân hàng khuynh hướng có tỷ lệ khoản vay rủi ro lớn hơn, dễ nhạy cảm bởi các cú sốc kinh tế.

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã từng phải đối mặt với những khó khăn của hệ thống ngân hàng với khối nợ xấu khổng lồ như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản…khiến nền kinh tế trì trệ, khủng hoảng, thất nghiệp gia tăng. Ðể vượt qua những khó khăn ấy, họ đã có những cách thức xử lý, hay các giải pháp khác nhau. Từ những nghiên

44

cứu cách thức “vượt khó” ấy, nhiều chuyên gia gợi ý một số kinh nghiệm xử lý cho Việt Nam. Học hỏi kinh nghiệm xử lý nợ xấu của họ là tốt. Song, khi vận dụng vào điều kiện thực tế Việt Nam chắc chắn sẽ có nhiều bất cập. Vì thế cho nên, việc lựa chọn phương thức nào là phụ thuộc vào quy mô và bản chất của từng món nợ xấu.

Tăng trưởng tín dụng quá mức của các NHTMVN cùng chiều với nợ xấu như giả thuyết “chính sách tín dụng có tính chu kì”. Do đó, các ngân hàng cần tăng cường giám sát nội bộ để ngăn chặn sự tích tụ của nợ xấu trong tương lai, bằng cách đảm bảo các ngân hàng tránh cho vay quá mức, đồng thời duy trì tiêu chuẩn cấp tín dụng đúng mức để đảm bảo chất lượng khoản vay. NHTMVN cần xây dựng chiến lược dài hạn từ những biện pháp phòng ngừa nợ xấu từ xa như hoàn thiện chính sách tín dụng phù hợp với chuẩn mực quốc tế là điều kiện tiên quyết để đảm bảo áp dụng chính sách tín dụng nhất quán và chặt chẽ trong ngân hàng.

Để hạn chế nợ xấu. Ngân hàng nhà nước cần tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng tuan thủ các quy định của luật pháp về an toàn hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại nợ, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo những quy chuẩn của Thông tu số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/03/2013. Các ngân hàng cần phải dựa vào đó để xây dựng một hệ thống phân loại nợ theo các tiêu chí định lượng và định tính.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Danh mục tài liệu tiếng Việt

 Lê Thị Huyền Diệu, 2010. Luận cứ khoa học về xác định mô hình quản lý rủi ro tín dụng tại hệ thống NHTM Việt Nam”

 Lê Thị Kim Nga, 2001. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng của các NHTM Việt Nam.

 Nguyễn Trọng Hoài, 2006. Bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán

 Nguyễn Thị Hồng Vinh, 2015. Yếu tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Phát triển Kinh tế

 Nguyễn Thị Thu Đông, 2012. Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam trong quá trình hội nhập

 Ngân hàng Nhà Nước, 2000. Quyết định số 488/2000/QĐ-NHNN

 Ngân hàng Nhà Nước, 2005. Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN

 Ngân hàng Nhà Nước, 2007. Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN

 Thông tư Số: 02/2013/TT-NHNN, Thông tư này quy định về việc phân loại, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng

 Thông tư Số: 39/2016/TT-NHNN, quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Danh mục tài liệu tiếng Anh

 Acharya, V., Naqvi, H., 2012. The seeds of a crisis: A theory of bank liquidity and risk taking over the business cycle. Journal of Financial Economics 106, 349-366.

 AEG (2004). Non-performing loans . Advisory Expert Group (AEG) Meeting

 Ağca, Ş., De Nicolò, G., Detragiache, E., 2013. Banking sector reforms and corporate leverage in emerging markets. Emerging Markets Review 17, 125-149.

 Aghion, P., Angeletos, G.-M., Banerjee, A., Manova, K., 2010. Volatility and

growth: Credit constraints and the composition of investment. Journal of Monetary Economics 57, 246-265.

 Ameni Ghenimi, Hasna Chaibi, Mohamed Ali BrahimOmri (2017). The effects of liquidity risk and credit risk on bank stability: Evidence from the MENA region,Borsa Istanbul Review Available online 30 June 2017 open access In Press, Corrected Proof

 Apergis, N., 2014. The long-term role of non-traditional banking in profitability and risk profiles: Evidence from a panel of U.S. banking institutions. Journal of International Money and Finance 45, 61-73.

 Arellano, M., Bond, S., 1991. Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies 58, 277-297.

 Athanasoglou, P.P., Brissimis, S.N., Delis, M.D., 2008. Bank-specific, industry- specific and macroeconomic determinants of bank profitability. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 18, 121-136.

 Athanasoglou, Panayiotis P, Brissimis, Sophocles N, Delis, Matthaios D (2015).

Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2008, vol. 18, issue 2, 121-136

 Banker, R.D., Chang, H., Lee, S.-Y., 2010. Differential impact of Korean banking system reforms on bank productivity. Journal of Banking & Finance 34, 1450-1460.

 Barros, C.P., Managi, S., Matousek, R., 2009. Productivity growth and biased technological change: Credit banks in Japan. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 19, 924-936.

 Barseghyan, L., 2010. Non-performing loans, prospective bailouts, and Japan's slowdown.Journal of Monetary Economics 57, 873-890.

 Base Committee on Banking Supervision (BCBS), (2006). Sound credit risk assessment and valuation for loans, BIS Press and Communication, Basel, Switzerland.

 Basel Committee on Banking Supervision, 2001. Risk management practices and regulatory capital: Cross-sectorial comparison. Switzerland: Bank for International Settlements

 Becker, B., Ivashina, V., 2014. Cyclicality of credit supply: Firm level evidence.

Journal of Monetary Economics 62, 76-93.

 Beltratti, A., Stulz, R.M., 2012. The credit crisis around the globe: Why did some banks perform better? Journal of Financial Economics 105, 1-17.

 Berger,N.& DeYoung. R.(1997). Problem loans and cost efficiency in commercial banks, Journal of Banking and Finance, 21(6), 849-870

 Bessis (2012).Risk Management in Banking, Hardcover, Revised

 Bikker, J.A., Metzemakers, P.A.J., 2005. Bank provisioning behaviour and procyclicality.Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 15, 141-157.

 Boem, A. & Freeman, R.(2005). The Treatment of Nonperforming Loans. IMF Committee on Balance of Payment Statistics

 Bouvatier, V., Lepetit, L., 2008. Banks’ procyclical behavior: Does provisioning matter?Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 18, 513- 526.

 Bouvatier, V., Lepetit, L., 2012. Provisioning rules and bank lending: A theoretical model. Journal of Financial Stability 8, 25-31

 Breuer, J.B., 2006. Problem bank loans, conflicts of interest, and institutions.

Journal of Financial Stability 2, 266–285

 Bruche, M., Llobet, G., 2014. Preventing zombie lending. Review of Financial Studies 27, 923-956.

 Chang, E.J., Guerra, S.M., Lima, E.J.A., Tabak, B.M., 2008. The stability–

concentration relationship in the Brazilian banking system. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 18, 388-397.

 Chen, A., Kao, L., 2011. Effect of collateral characteristics on bank performance:

Evidence from collateralized stocks in Taiwan. Journal of Banking & Finance 35, 300-309.

 Claeys, S., Schoors, K., 2007. Bank supervision Russian style: Evidence of conflicts between micro- and macro-prudential concerns. Journal of Comparative Economics 35, 630- 657.

 Claeys, Sophie & Schoors, Koen, 2007. "Bank supervision Russian style: Evidence of conflicts between micro- and macroprudential concerns," Working Paper Series 205, Sveriges Riksbank (Central Bank of Sweden)

 Coffinet, J., Coudert, V., Pop, A., Pouvelle, C., 2012. Two-way interplays between capital buffers and credit growth: Evidence from French banks. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 22, 1110-1125.

 Cohen, L.J., Cornett, M.M., Marcus, A.J., Tehranian, H., 2014. Bank earnings management and tail risk during the financial crisis. Journal of Money, Credit and Banking 46, 171-197.

 Cubillas, E., Fonseca, A.R., González, F., 2012. Banking crises and market discipline: International evidence. Journal of Banking & Finance 36, 2285-2298.

 Cukierman, A., 2013. Monetary policy and institutions before, during, and after the global financial crisis. Journal of Financial Stability 9, 373-384.

 DeLong, G.L., 2001. Stockholder gains from focusing versus diversifying bank mergers. Journal of Financial Economics 59, 221-252.

 Demirgüç-Kunt, A., Huizinga, H., 2010. Bank activity and funding strategies: The impact on risk and returns. Journal of Financial Economics 98, 626-650.

 DeYoung, R., Torna, G., 2013. Nontraditional banking activities and bank failures during the financial crisis. Journal of Financial Intermediation 22, 397-421.

 Dietrich, A., Wanzenried, G., 2011. Determinants of bank profitability before and during the crisis: Evidence from Switzerland. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 21, 307-327.

 Dimitrios Anastasiou, 2017. Is ex-post credit risk affected by the cycles? The case

of Italian banks, Research in International Business and Finance Volume 42, December 2017, Pages 242-248

 Dimitrios P.Louzisab, Angelos T.Vouldisac, Vasilios L.Metaxas, 2012.

Macroeconomic and Bank-Specific Determinants of Non-Performing Loans in Greece: A Comparative Study of Mortgage, Business and Consumer Loan Portfolios, Journal of Banking & Finance Volume 36, Issue 4, April 2012, Pages 1012-1027

 Ellul, A., Yerramilli, V., 2013. Stronger risk controls, lower risk: Evidence from U.S. bank holding companies. Journal of Finance 68, 1757-1803.

 Espenlaub, S., Khurshed, A., Sitthipongpanich, T., 2012. Bank connections, corporate investment and crisis. Journal of Banking & Finance 36, 1336-1353.

 European Central Bank (ECB), (2017). Guidance to banks on non-performing loans, Banking Supervision

 Faridah NajunaMisman, IshaqBhatti,WeifangLou, SyamsyulSamsudin, Nor Hadaliza AbdRahmana (2015). Islamic Banks Credit Risk: A Panel Study Procedia Economics and Finance Volume 31, 2015, Pages 75-82

 Faure, P. (2005), Risk Management by Financial Intermediaries. QUOIN Institute (Pty) Limited: Cape Town.

 Feldkircher, M., 2014. The determinants of vulnerability to the global financial crisis 2008 to 2009: Credit growth and other sources of risk. Journal of International Money and Finance 43, 19-49.

 Festić, M., Kavkler, A., Repina, S., 2011. The macroeconomic sources of systemic risk in the banking sectors of five new EU member states. Journal of Banking &

Finance 35, 310-322.

 Fofack, H.(2005). Non-performing loan in sub-Saharan Africa: Causal analysis and macroeconomic implications, World Bank Policy Research Working Paper.

No.3769

 Foos, D., Norden, L., Weber, M., 2010. Loan growth and riskiness of banks.

Journal of Banking & Finance 34, 2929-2940.

 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz, 2001. Markets with Asymmetric Information

 González-Hermosillo, B., Pazarbasioglu, C., Billings, R., 1997. Determinants of banking system fragility: a case study of Mexico. IMF Staff Papers 44, 295–314.

 Hammami, Y., Lindahl, A., 2014. An intertemporal capital asset pricing model with bank credit growth as a state variable. Journal of Banking & Finance 39, 14-28.

 Hasna Chaibi and Zied Ftiti (2015). Credit risk determinants: Evidence from a cross- country study,Research in International Business and Finance, 2015, vol. 33, issue C, 1-16

 Henry Penikas (2015).History of Banking Regulation as Developed by the Basel Committee on Banking Supervision in 1974-2014 (Brief Overview) Financial Stability Journal of the Bank of Spain

 History of Banking Regulation as Developed by the Basel Committee on Banking Supervision in 1974-2014 (Brief Overview)

 Hsiao, H.-C., Chang, H., Cianci, A.M., Huang, L.-H., 2010. First Financial Restructuring and operating efficiency: Evidence from Taiwanese commercial banks. Journal of Banking & Finance 34, 1461-1471.

 IFRS (2005).IAS 39 - Financial instruments: Recognition and Measurement

 IMF. (2004). Financial Soundness Indicatiors (FSIs): Compilation Guide.

 Iyer, R., Peydró, J.-L., da-Rocha-Lopes, S., Schoar, A., 2014. Interbank liquidity crunch and the firm credit crunch: Evidence from the 2007–2009 crisis. Review of Financial Studies 27, 347-372.

 Kaufmann, S., Valderrama, M.T., 2008. Bank lending in Germany and the UK: Are there differences between a bank-based and a market-based country? International Journal of Finance & Economics 13, 266-279.

 Kevin J.Stiroh, AdrienneRumble (2006). The dark side of diversification: The case of US financial holding companies. Journal of Banking & Finance Volume 30, Issue 8, August 2006, Pages 2131-2161

 Laeven, L., Levine, R., 2007. Is there a diversification discount in financial conglomerates? Journal of Financial Economics 85, 331-367.

 Lee, C.-C., Hsieh, M.-F., 2014. Bank reforms, foreign ownership, and financial stability.Journal of International Money and Finance 40, 204-224.

 Lepetit, L., Nys, E., Rous, P., Tarazi, A., 2008. Bank income structure and risk: An empirical analysis of European banks. Journal of Banking & Finance 32, 1452- 1467.

 Li, H., Rozelle, S., Zhou, L., 2007. Incentive contracts and bank performance.Economics of Transition 15, 109–124

 Louzis, D.P., Vouldis, A.T., Metaxas, V.L., 2012. Macroeconomic and bank- specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios. Journal of Banking & Finance 36, 1012-1027.

 Lozano-Vivas, A., Pasiouras, F., 2010. The impact of non-traditional activities on the estimation of bank efficiency: International evidence. Journal of Banking &

Finance 34, 1436-1449.

 Mabvure Tendai Joseph, Gwangwava Edson, Faitira Manuere, Mutibvu Clifford, Kamoyo Michael (2012).Non Performing loans in Commercial Banks: A case of CBZ Bank Limited In Zimbabwe

 Maddaloni, A., Peydró, J.-L., 2011. Bank risk-taking, securitization, supervision, and low interest rates: Evidence from the Euro-area and the U.S. lending standards.

Review of Financial Studies 24, 2121-2165.

 Mayordomo, S., Rodriguez-Moreno, M., Peña, J.I., 2014. Derivatives holdings and systemic risk in the U.S. banking sector. Journal of Banking & Finance 45, 84-104.

 "Muhammad SaifuddinKhan, HaraldScheule, ElizaWu (2017). Funding liquidity and bank risk taking, Journal of Banking & Finance Volume 82, September 2017, Pages 203-216"

 O’Connor, M., Rafferty, M., 2012. Corporate governance and innovation. Journal

of Financial and Quantitative Analysis 47, 397-413.

 Pennathur, A.K., Subrahmanyam, V., Vishwasrao, S., 2012. Income diversification and risk: Does ownership matter? An empirical examination of Indian banks.

Journal of Banking & Finance 36, 2203-2215.

 Podpiera, J., Weill, L., 2008. Bad luck or bad management? Emerging banking market experience.Journal of Financial Stability 4, 135–148

 Raghuram G. Rajan (2014).Why Bank Credit Policies Fluctuate: A Theory and Some Evidence, The Quarterly Journal of Economics, Volume 109, Issue 2, 1 May 1994, Pages 399–441

 Rajan, R., Dhal, S., 2003. Non-performing loans and terms of credit of public sector banks in India: an empirical assessment. Reserve Bank of India Occasional Paper 24, 81–121.

 Randall S.Kroszner (2002). Innovative statistics for a dynamic economy,Confidential Information Protection and Statistical.

 Reinhart.C , Rogoff (2010).From Financial Crash to Debt Crisis, NBER Working Paper No. 15795

 Repullo, R., Suarez, J., 2013. The procyclical effects of bank capital regulation.

Review of Financial Studies 26, 452-490.

 "Richard E (2011). Factors That Cause Non– Performing Loans in Commercial Banks in Tanzania and Strategies to

 Resolve Them. Journal of Management Policy and Practice 12(7) 2011.

 Salas, V., Saurina, J., 2002. Credit risk in two institutional regimes:

Spanishcommercial and savings banks. Journal of Financial Services Research 22, 203– 224

 Shehzad, C.T., de Haan, J., Scholtens, B., 2010. The impact of bank ownership concentration on impaired loans and capital adequacy. Journal of Banking &

Finance 34, 399-408.

 Uchida, H., Nakagawa, R., 2007. Herd behavior in the Japanese loan market:

Evidence from bank panel data. Journal of Financial Intermediation 16, 555-583.

 Ueda, K., 2012. Japan's deflation and the Bank of Japan's experience with nontraditional monetary policy. Journal of Money, Credit

 Valsamakis Anthony Constantine (2005). Risk Management: Managing Enterprise Risks.Edition, 3. Publisher, Heinamenn, 2005. ISBN, 0796210349

 Vicente Salas and Jesús Saurina (2002). Credit Risk in Two Institutional Regimes:

Spanish Commercial and Savings Banks, Journal of Financial Services Research, 2002, vol. 22, issue 3, 203-224

 William R. Keeton and Charles Morris (1987).Why do banks' loan losses differ?

Economic Review, 1987, issue May, No v. 72, no. 5, 3-21

 William R. Keeton.(1999). Does faster loan growth lead to higher loss, Economic Review, 1999, issue Q II, No v. 84, no. 2, 57-75

PHỤ LỤC

Bảng 1. Danh sách 25 NHTM Việt Nam

Tên viết tắt Tên

Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam BIDV Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

ACB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Sacombank Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn

Eximbank Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

SHB Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Maritimebank Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam SCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn

SeABank Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á HDBank Ngân hàng thương mại cổ phần Phát Triển TPHCM VIB Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam Nam A Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á

Kienlongbank Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long Viet A Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á

Saigonbank Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Công Thương

NCB Ngân hàng Quốc Dân

Vietcapitalbank Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt ABBank Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình

VPBank Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng PGBank Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng Dầu Petrolimex OCB Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông Việt Nam

Bảng 3.1 Giá trị của Tỷ lệ nợ xấu trên tài sản, Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ, Dự trữ tổn thất và Tỷ suất sinh lợi trên tài sản

year bank nplta npltl llrta roa

2006 Agribank 1.452775507 1.9 0.873296615 0.365672 2007 Agribank 1.924996928 2.5 1.412692362 0.577836 2008 Agribank 1.970914108 2.68 1.393876537 0.584013 2009 Agribank 1.99080251 2.6 1.322313777 0.403145 2010 Agribank 3.029190286 3.75 2.163902213 0.240517 2011 Agribank 4.911689121 6.1 3.200079019 0.645789 2012 Agribank 5.844094942 7.370591668 2.986625872 0.162065 2013 Agribank 4.542867836 5.899057319 2.583637096 0.251262 2014 Agribank 3.697358727 5.053648991 2.004614789 0.235996 2015 Agribank 1.884140401 2.628029353 1.043670274 0.354063 2016 Agribank 1.545568072 2.077604366 1.243975417 0.361396 2006 Vietcombank 1.077055505 2.657207824 0.892509035 1.710775 2007 Vietcombank 1.636773287 3.312887577 1.064900418 1.315463 2008 Vietcombank 2.342318989 4.61202966 1.880026577 2.411916 2009 Vietcombank 1.369370011 2.470453455 1.810252261 1.642159 2010 Vietcombank 1.673340358 2.911282329 1.811508927 1.520747 2011 Vietcombank 1.161085444 2.033238051 1.452912546 1.24471 2012 Vietcombank 1.398336156 2.403285938 1.273437099 1.125815 2013 Vietcombank 1.593913673 2.725108563 1.375455669 0.986562 2014 Vietcombank 1.293281498 2.307855952 1.227803188 0.873147 2015 Vietcombank 1.05832143 1.840815262 1.276682448 0.849284 2016 Vietcombank 0.867614063 1.48347773 1.031105589 0.93438 2006 Vietinbank 0.828493649 1.4 0.007607655 0.44506 2007 Vietinbank 0.627491352 1.02 1.028460926 0.762342 2008 Vietinbank 1.129883241 1.81143474 1.110797063 1.003307 2009 Vietinbank 0.41052901 0.613351735 0.636260507 1.273244 2010 Vietinbank 0.418387202 0.656919901 0.753474034 1.123654 2011 Vietinbank 0.478730426 0.751163347 0.65950686 1.507889 2012 Vietinbank 0.971142431 1.466898646 0.729500151 1.27632 2013 Vietinbank 0.654146358 1.001967456 0.572589668 1.072776 2014 Vietinbank 0.741809054 1.115138984 0.660348829 0.923212 2015 Vietinbank 0.632757471 0.916637223 0.583682795 0.79098 2016 Vietinbank 0.710741746 1.018568625 0.723313278 0.791336 2006 BIDV 5.389676738 8.809312008 0.89134879 0.621321 2007 BIDV 2.801929409 4.341645475 1.420071242 0.836405 2008 BIDV 5.104352765 7.816521943 1.668213683 0.885662 2009 BIDV 1.867100507 2.681508642 1.822499735 1.037846 2010 BIDV 1.754040771 2.527418936 1.44514272 1.134055 2011 BIDV 2.001868101 2.763410419 1.443598587 0.831364 2012 BIDV 1.889703748 2.695014458 1.220031843 0.577362 2013 BIDV 1.61188755 2.260505031 1.120600101 0.78026 2014 BIDV 1.392629671 2.032078352 1.018385645 0.825524

2015 BIDV 1.182080889 1.679996795 0.883831354 0.775863 2016 BIDV 1.433714179 1.993783429 0.999990312 0.66105 2006 ACB 0.075099338 0.1970799 0.125882992 1.131973 2007 ACB 0.031109588 0.083509225 0.157552818 2.706502 2008 ACB 0.293158622 0.886276401 0.217103221 2.318518 2009 ACB 0.151702652 0.408416065 0.299017673 1.611499 2010 ACB 0.142760501 0.335805548 0.349432809 1.251954 2011 ACB 0.32665619 0.892884482 0.351020707 1.319767 2012 ACB 1.458229763 2.500582406 0.851966643 0.342879 2013 ACB 1.946511812 3.025345988 0.929167103 0.482051 2014 ACB 1.410417699 2.177750767 0.879018993 0.549843 2015 ACB 0.878943463 1.308249442 0.764836722 0.53966 2016 ACB 0.607900406 0.869361313 0.76890973 0.609082 2006 Techcombank 1.560909795 3.11 1.738455865 1.482747 2007 Techcombank 0.712241452 1.38 0.766121223 1.790219 2008 Techcombank 1.127620576 2.529748417 0.548287126 2.395104 2009 Techcombank 1.131979882 2.489748417 0.55345504 2.241777 2010 Techcombank 0.805813567 2.288146675 0.406540728 1.706865 2011 Techcombank 0.993543702 2.82681574 0.492468439 1.906622 2012 Techcombank 1.022861778 2.696210256 0.625305675 0.424833 2013 Techcombank 1.615039581 3.651721036 0.746547459 0.389027 2014 Techcombank 1.088013918 2.383132837 0.545632298 0.646274 2015 Techcombank 0.970712555 1.661354826 0.60795828 0.831317 2016 Techcombank 0.954399248 1.575071477 0.635390497 1.473638 2006 Sacombank 0.420177734 0.72323007 0.328613989 1.897504 2007 Sacombank 0.126071512 0.230108151 0.274996274 3.129069 2008 Sacombank 0.304516887 0.595297689 0.367851058 1.435595 2009 Sacombank 0.369170506 0.643693069 0.495598195 1.937355 2010 Sacombank 0.291704795 0.538911392 0.538499573 1.459947 2011 Sacombank 0.327441296 0.575155141 0.574642944 1.406426 2012 Sacombank 1.297063589 2.048150195 0.950986081 0.682843 2013 Sacombank 0.997630942 1.45610398 0.837520134 1.422097 2014 Sacombank 0.80215321 1.189319802 0.721232297 1.256581 2015 Sacombank 1.179043328 1.855238381 0.78174469 0.475286 2016 Sacombank 3.200532842 5.352091332 0.732861704 0.119186 2006 Eximbank 0.470779424 0.845289375 0.231439359 1.410281 2007 Eximbank 0.478964608 0.875025356 0.218155073 1.781075 2008 Eximbank 2.073714376 4.7122865 0.779912942 1.735064 2009 Eximbank 1.075651159 1.834189619 0.578729586 1.992086 2010 Eximbank 0.675408468 1.420360668 0.479057871 1.846404 2011 Eximbank 0.655333905 1.611201911 0.337104105 1.931412 2012 Eximbank 0.580422637 1.318197846 0.356341807 1.209226 2013 Eximbank 0.972827465 1.982150108 0.418615759 0.387484 2014 Eximbank 1.339016165 2.460649529 0.6386077 0.206625 2015 Eximbank 1.261895155 1.858749252 0.696761926 0.028066 2016 Eximbank 1.987669275 2.946379217 0.828028349 0.243588

2006 MB 1.224848231 2.779066405 1.197650279 1.608882 2007 MB 0.396974275 1.012678067 0.485343062 2.274473 2008 MB 0.649567743 1.830052122 0.556795223 1.901774 2009 MB 0.677805541 1.580853497 0.648012018 1.931502 2010 MB 0.559344014 1.256585437 0.673521925 1.91688 2011 MB 0.675194652 1.587577949 0.786954364 1.71195 2012 MB 0.78107094 1.84165526 0.747532282 1.466651 2013 MB 1.189745029 2.445866703 0.981338095 1.278665 2014 MB 1.369375691 2.729916617 1.228366079 1.300164 2015 MB 0.882001638 1.606605695 0.894120603 1.184251 2016 MB 0.775465789 1.318314512 0.800095607 1.220113 2006 SHB 0.510226556 1.368266832 0.110985959 0.533537 2007 SHB 0.170181683 0.503098005 0.065358367 1.85382 2008 SHB 0.820189529 1.886449266 0.177598143 1.45629 2009 SHB 1.303991522 2.792135289 0.462641846 1.52163 2010 SHB 0.668061701 1.398657514 0.534079403 1.259402 2011 SHB 0.91761826 2.233784817 0.500027173 1.234247 2012 SHB 4.302874263 8.806623299 1.072984899 0.0278 2013 SHB 3.016432221 5.662519448 0.826885542 0.653237 2014 SHB 1.24688212 2.024746187 0.619543063 0.505715 2015 SHB 1.105339149 1.7216186 0.69436114 0.4344 2016 SHB 1.337010449 1.933305023 0.760571899 0.42744 2006 Maritimebank 1.274068406 3.759075942 0.429993833 0.927888 2007 Maritimebank 0.774249042 2.083804391 0.196248807 1.324982 2008 Maritimebank 0.511938966 1.49 0.262422173 1.261677 2009 Maritimebank 0.231683287 0.62 0.270999469 1.601702 2010 Maritimebank 0.516067729 1.87 0.267045656 1.291295 2011 Maritimebank 1.279114027 3.875159607 0.318692902 0.694211 2012 Maritimebank 0.696524277 2.645290173 0.682841109 0.201886 2013 Maritimebank 0.692842102 2.707606536 0.68452393 0.303976 2014 Maritimebank 1.162043336 5.158824599 0.520192152 0.135004 2015 Maritimebank 0.918514313 3.410711921 0.576305864 0.111438 2016 Maritimebank 1.434348275 3.78227007 0.488115968 0.142196 2006 SCB 0.637447625 0.85 0.371805549 1.132396 2007 SCB 0.255280994 0.34 0.307707086 1.402939 2008 SCB 0.34655098 0.574592014 0.460002996 1.43758 2009 SCB 0.735686913 1.28038243 0.626460821 0.676204 2010 SCB 6.28554541 11.40171669 1.27711577 0.485002 2011 SCB 3.307730907 7.249970668 1.140211876 0.522406 2012 SCB 4.271479561 7.229643503 0.663062422 0.043422 2013 SCB 0.80237831 1.631902962 0.361349051 0.125784 2014 SCB 0.273715782 0.49475603 0.300623323 0.042641 2015 SCB 0.185956842 0.339830416 0.395961103 0.027597 2016 SCB 0.415209064 0.675901278 0.583806442 0.122362 2006 SeABank 0.075830344 0.23 0.088720852 2.437077 2007 SeABank 0.118482794 0.281571084 0.176356895 1.64089

2008 SeABank 0.245696475 0.721240718 0.354392847 0.713133 2009 SeABank 0.566037886 1.799214448 0.526329465 1.739518 2010 SeABank 0.361991516 0.974883496 0.585106491 1.465933 2011 SeABank 0.604442994 3.111070043 0.324513402 0.161294 2012 SeABank 0.660311289 2.969095053 0.618623039 0.059882 2013 SeABank 1.650016117 6.296477864 0.633321977 0.195825 2014 SeABank 1.244142834 3.111070043 0.620803478 0.108565 2015 SeABank 1.600602344 3.169255933 0.432116147 0.111416 2016 SeABank 1.692916987 2.966461738 0.525901611 0.124163 2006 HDBank 0.1992872 0.29878261 0.485040133 1.690902 2007 HDBank 0.201894701 0.313126728 0.255618499 1.356394 2008 HDBank 1.244319238 1.925882096 0.419149905 0.51277 2009 HDBank 0.474099741 1.101741759 0.332851754 1.354036 2010 HDBank 0.283709129 0.831887542 0.246695942 1.006821 2011 HDBank 0.648291489 2.107889107 0.312456228 1.0741 2012 HDBank 0.942655604 2.35277299 0.370316792 0.667491 2013 HDBank 1.874977368 3.671841788 0.808928117 0.313067 2014 HDBank 0.958231261 2.271057421 0.485914718 0.513457 2015 HDBank 0.842450226 1.586120011 0.662618026 0.498069 2016 HDBank 0.797622547 1.457938773 0.612396592 0.712281 2006 VIB 1.116808271 2.02 0.477586982 0.883968 2007 VIB 0.530204336 1.244588441 0.337033156 1.106261 2008 VIB 1.050019878 1.843570427 0.537609648 0.456187 2009 VIB 0.616166171 1.275889509 0.44058556 1.005696 2010 VIB 0.707176467 1.59 0.504441534 1.051307 2011 VIB 1.11045308 2.475053262 0.709199851 0.669889 2012 VIB 1.300317609 2.495074095 0.883015879 0.64605 2013 VIB 1.292909052 2.820548796 1.203765818 0.070823 2014 VIB 1.190026764 2.514189424 1.102410647 0.663558 2015 VIB 1.17327684 2.070400733 0.892523336 0.631711 2016 VIB 1.482744087 2.575157425 0.971365823 0.594974 2006 Nam A 1.107192656 2.100505573 0.168463189 0.999187 2007 Nam A 1.036621004 2.012934706 0.153857131 1.646183 2008 Nam A 1.193729448 1.875454095 0.335965217 0.174465 2009 Nam A 0.845129747 1.844058687 0.234878119 0.668599 2010 Nam A 0.797069281 2.181104179 0.374730171 1.08942 2011 Nam A 0.930776987 2.83737853 0.276708568 1.433964 2012 Nam A 1.05920043 2.475988807 0.434916731 1.030904 2013 Nam A 0.593589258 1.476620004 0.265681278 0.602037 2014 Nam A 0.624247826 1.399938642 0.414987261 0.566526 2015 Nam A 0.537155873 0.913089812 0.549994904 0.534027 2016 Nam A 0.911209743 1.624290833 0.909041797 0.083918 2006 Kienlongbank 1.397833289 1.92 0.677070784 2.195988 2007 Kienlongbank 0.780020462 1.27 0.3333588 3.557467 2008 Kienlongbank 1.237760229 1.657027409 0.394709821 1.449578 2009 Kienlongbank 0.759751837 1.165639663 0.387796124 1.758675

2010 Kienlongbank 0.617894205 1.108912209 0.490781371 1.950578 2011 Kienlongbank 1.305726454 2.77327145 0.531085161 2.593856 2012 Kienlongbank 1.524783984 2.925809566 0.76354435 1.927115 2013 Kienlongbank 1.402412623 2.471183706 0.585374396 1.568985 2014 Kienlongbank 1.143638549 1.953395547 0.590808679 0.791052 2015 Kienlongbank 0.720955233 1.125676286 0.544177809 0.68242 2016 Kienlongbank 0.688482956 1.060636162 0.557584169 0.543759 2006 Viet A 1.279964246 1.96 0.412908244 1.272474 2007 Viet A 0.736699981 1.21 0.222353077 2.149092 2008 Viet A 1.161208426 1.799068789 0.576991013 0.731208 2009 Viet A 0.998687317 1.311793075 0.772030874 1.609612 2010 Viet A 1.389729276 2.518249948 0.825547175 1.335661 2011 Viet A 1.319348691 2.56538896 0.841752953 1.064732 2012 Viet A 2.435712064 4.65 0.799071075 0.696418 2013 Viet A 1.533114018 2.880374859 0.713528352 0.232819 2014 Viet A 1.033970055 2.325849611 0.53044089 0.151692 2015 Viet A 1.095512036 2.263602756 0.544462117 0.211612 2016 Viet A 1.734444374 3.505031719 0.667159276 0.192427 2006 Saigonbank 0.373225963 0.48 0.658957859 1.873722 2007 Saigonbank 0.305248793 0.422194112 0.618035938 2.076382 2008 Saigonbank 0.488268577 0.691127394 0.641887132 1.507684 2009 Saigonbank 1.458334639 1.781407581 1.026217841 1.820573 2010 Saigonbank 1.189446479 1.912533807 0.86818654 5.542567 2011 Saigonbank 1.712483115 2.352961481 1.544153753 1.889218 2012 Saigonbank 2.142590565 2.930032568 0.736950174 1.967368 2013 Saigonbank 1.62879997 2.241665798 0.691232146 1.169858 2014 Saigonbank 1.476681243 2.080263551 0.587118097 1.185816 2015 Saigonbank 1.230977176 1.881524813 0.517428134 0.256844 2016 Saigonbank 1.73143062 2.631326154 0.539592574 0.757678 2006 NCB 0.327689537 1.042066728 0.068239738 1.848692 2007 NCB 0.071714658 0.162760235 0.061550442 1.355141 2008 NCB 1.458679428 2.905678117 0.201205601 0.549248 2009 NCB 1.306776258 2.452263984 0.510457262 0.962424 2010 NCB 1.204524988 2.239364159 0.637570931 0.810792 2011 NCB 1.674228158 2.916333206 0.707410054 0.781894 2012 NCB 3.366689122 5.639659214 1.012422962 0.09865 2013 NCB 2.812069713 6.067291236 0.71926079 0.072934 2014 NCB 1.140467536 2.524628824 0.530403488 0.024682 2015 NCB 0.910672376 2.149712768 0.434191961 0.15259 2016 NCB 0.56495334 1.537853672 0.420672012 0.118488 2006 Vietcapitalbank 0.25097876 0.377606925 0.035464929 1.520654 2007 Vietcapitalbank 0.225887157 0.437606925 0.102815854 4.565373 2008 Vietcapitalbank 0.479143361 1.237807334 0.098776784 0.183534 2009 Vietcapitalbank 2.415830151 3.475155314 0.536870106 1.635936 2010 Vietcapitalbank 1.810759084 4.066304511 0.445466312 0.978567 2011 Vietcapitalbank 0.697425908 2.70166187 0.276516877 2.142864