• Không có kết quả nào được tìm thấy

Nâng cao năng lực của cán bộ thuế và phối hợp hoạt động với các ban

3.2. Tăng cường công tác quản lý thu nộp, nợ đọng thuế

3.2.5 Nâng cao năng lực của cán bộ thuế và phối hợp hoạt động với các ban

- Nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ thuế

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, đào tạo cán bộ, nhất là trong việc chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công tác. Để nâng cao trình độ cán bộ thuế, hàng năm tổ chức các buổi tập huấn, tọa đàm... cung cấp

88

thông tin, giải đáp kịp thời những vấn đề vướng mắc của cán bộ thuế, đặc biệt là sau khi triển khai, ban hành Luật, nghị định, thông tư mới. Từ đó, mới có thể giải đáp cho NNT một cách chính xác, hiệu quả nhất.

Có sự quan tâm, động viên kịp thời về đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức thuế. Thực hiện khen thưởng, biểu dương đối với những tập thể, cá nhân xuất sắc những gương điển hình tiên tiến trong Chi cục thuế.

Thực hiện phát động phong trào thi đua sâu rộng trong phạm vi toàn Chi cục Thuế đảm bảo quyết tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thuế ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm.

Hàng năm tổ chức kiểm tra, các cuộc thi về kiến thức thuế cho cán bộ, công chức, viên chức thuế. Nhằm khuyến khích, động viên và bắt buộc cán bộ, công chức, viên chức phải thường xuyên học tập, nghiên cứu, trau dồi kiến thức quản lý thuế hiện đại. Bên cạnh đó, để đánh giá đúng trình độ công chức, quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả nhân lực của ngành. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức có hiệu quả, nhằm nâng cao trình độ cán bộ, công chức toàn Chi cục, đáp ứng được yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính thuế, công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Tổ chức thi đua sáng tạo ra những biện pháp quản lý thuế nói chung, quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp nói riêng. Tuyên dương, trao thưởng với những ý tưởng có hiệu quả, thực tế và khả thi nhằm khuyến khích toàn ngành đưa ra sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp.

Thực hiện các chính sách cán bộ: bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, khen thưởng, luân chuyển, luân phiên, bố trí lại cán bộ, công chức. Bên cạnh khen thưởng với những cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cần có biện pháp nghiêm trị thích đáng với những cá nhân vi phạm kỷ luật, lạm dụng chức quyền, làm sai quy định của pháp luật, tham ô, tham nhũng...

89

Cử sinh viên, cán bộ thuế đi du học ở những nước thành công trong quản lý thuế để học hỏi kinh nghiệm.

- Tăng cường cơ chế kiểm tra nội bộ

Tình trạng gian lận thuế của các doanh nghiệp NQD có một phần nguyên nhân từ các cán bộ thuế. Để góp phần xây dựng lực lượng quản lý thuế ngày càng trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cần phải có cơ chế giám sát chặt chẽ hoạt động các cán bộ thuế trong nội bộ Chi cục thuế. Hiện nay công tác này đang được bộ phận kiểm tra nội bộ tại Chi cục thuế quận Lê Chân thực hiện hiệu quả. Các biện pháp tăng cường cơ chế kiểm tra nội bộ mà Chi cục Thuế quận Lê Chân đã đề ra, đó là: Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, tập trung kiểm tra những đơn vị phát sinh nhiều đơn thư khiếu tố, những bộ phận, những khâu công việc còn nhiều rủi ro. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định của Luật khiếu nại, tố cáo;

Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng, chống tham nhũng, luân chuyển địa bàn quản lý các cán bộ thuế...

Trong điều kiện hệ thống quản lý hành chính nói chung và quản lý thuế nói riêng ở Việt Nam đang thực hiện cải cách mạnh mẽ, thì tăng cường công tác kiểm tra nội bộ là không thể thiếu để khắc phục triệt để tình trạng gây khó khăn cho các cá nhân, tổ chức khi thực hiện chính sách pháp luật thuế.

- Tăng cường phối hợp hoạt động với các ban ngành chức năng khác Thứ nhất, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa Chi cục Thuế với Công an quận Lê Chân về các vấn đề, thông tin liên quan đến việc đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm về thuế.

Thứ hai, Kiến nghị với cơ quan Công an khi thu thập tài liệu phục vụ điều tra, xác minh cần cụ thể, rõ ràng, có trọng tâm. Khi có yêu cầu phối hợp hai cơ quan cần khẩn trương đáp ứng yêu cầu một cách nhanh nhất, tạo điều kiện tối đa cho phía yêu cầu.

Thứ ba, tổ chức phối hợp đấu tranh với các hành vi trốn thuế, đưa ra xử

90

lý hình sự đối với các vụ trốn thuế lớn; Chủ động phát hiện các vụ trốn thuế để chuyển cơ quan công an xử lý.

Thứ tư, tăng cường phối hợp với các cơ quan ban ngành như Hải quan, Kho bạc nhà nước, Ngân hàng nhà nước, các Ngân hàng thương mại trên địa bàn quận Lê Chân… để nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động của các DN, tăng cường vai trò quản lý nhà nước, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật thuế trên địa bàn.