• Không có kết quả nào được tìm thấy

Chương II Thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành tại công ty TNHH MTV Dịch vụ và lữ hành

2.1 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của công ty Saigontourist

2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty

Năm 2017, ngành du lịch thế giới và khu vực tiếp tục tăng trường. Tại nước ta, ngành du lịch đạt mức tăng trưởng vượt bậc, là điểm sáng của nền kinh tế. Cả nước đón được 12,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 29,1% so với năm 2016, phục vụ hơn 73 triệu lượt khách nội địa, tăng 20% so với năm 2016, tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 510.900 tỷ đồng (tương đương 23 tỷ đô la Mỹ), tăng 25% so với

26

năm 2016.Năm 2017, Hải Phòng phục vụ gần 7 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch ước tính đạt 2.727,35 tỷ đồng, tăng 13,65% so với năm 2016.

Năm 2017 là năm thứ hai Tổng Công ty tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết giữa nhiệm kỳ, thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020, tập trung chỉ đạo bằng chiến lược :”Công nghệ - Thương hiệu – Phát triển bền vững” thông qua 5 chương trình, 8 nhóm giải pháp trọng tâm, đã đạt được kết quả khả quan.

Tình hình khách: Tổng công ty đón tiếp phục vụ 2.870.000 lượt khách, tăng 14,5% so với năm 2016, tăng 9% so với kế hoạch 2017, gồm 1.940.000 lượt khách lưu trú, tăng 18% so với năm 2016, tăng 8,4% so với kế hoạch 2017, và 930.000 lượt khách lữ hành, tăng 8% so với năm 2016, tăng 9,5% so với kế hoạch năm 2016. Công suất phòng bình quân khách sạn khối trực tiếp kinh doanh đạt 68%, tăng 5% so với năm 2016.

Doanh thu: Tổng doanh thu toàn công ty đạt 20.300 tỷ đồng, tăng 4,1% so với năm 2016 và đạt 100,5% so với kế hoạch, trong đó:

- Khối trực tiếp kinh doanh : 7.365 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ - Khối cổ phần hóa : 3.240 tỷ đồng, đạt 96% so với cùng kỳ - Khối liên doanh trong nước : 4.650 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ - Khối liên doanh nước ngoài : 5.044 tỷ đồng,tăng11,3% so với cùng kỳ

Hiệu quả kinh doanh: Tổng lãi gộp toàn Tổng công ty thực hiện 4.985 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm 2016 và đạt 101% so với kế hoạch, trong đó:

- Khối trực tiếp kinh doanh : 1.630 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ - Khối cổ phần hóa : 783 tỷ đồng, đạt 75,5% so với cùng kỳ - Khối liên doanh trong nước : 799 tỷ đồng, tăng 29,4% so với cùng kỳ - Khối liên doanh nước ngoài : 1.771tỷ đồng,tăng 13,2% so với cùng kỳ

Nộp ngân sách: Toàn công ty nộp ngân sách nhà nước 3.610 tỷ đồng, tăng 3,6% so với năm 2016 và đạt 100,3% so với kế hoạch, trong đó:

- Khối trực tiếp kinh doanh : 1.260 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ - Khối cổ phần hóa : 370 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ - Khối liên doanh trong nước : 410 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ - Khối liên doanh nước ngoài : 1.570 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ

Thu nhập bình quân: Khối phụ thuộc 12,74 triệu đồng/người/tháng, tăng 13% so với năm 2016

27

Trong tình hình kinh doanh ngày càng cạnh tranh gay gắt, chi phí thuê đất tại nhiều khu vực tăng cao so với những năm trước đây, quỹ bảo hiểm các loại tăng…tuy nhiên, với sự chỉ đạo và lãnh đạo của Ban lãnh đạo Tổng Công ty, sự tham mưu của các phòng ban Tổng Công ty, và sự nỗ lực vượt bậc của tập thể, cá nhân các đơn vị đã góp phần mang lại kết quả kinh doanh khả quan.

Cơ cấu kinh doanh lữ hành

- Giám Đốc: Là người trực tiếp điều hành công việc, chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị

- Phòng kinh doanh:

+ Đây là bộ phận có khả năng thu hút khách của công ty, thường tổ chức theo các khu vực thị trường, theo đối tượng khách

+ Phối hợp điều hành, tiến hành xây dựng các chương trình du lịch, đưa ra những ý tưởng mới về sản phẩm của công ty lữ hành

+ Ký kết hợp đồng với các hãng, các công ty trong và ngoài nước để khai thác nguồn khách

+ Duy trì các mối quan hệ của công ty với các nguồn khách…

+ Đảm bảo hoạt động thông tin giữa công ty với nguồn khách, thông báo cho các bộ phận có liên quan trong công ty về kế hoạch của đoàn khách, nội dung hợp đồng cần thiết cho phục vụ khách.

+ Phòng kinh doanh trở thành chiếc cầu nối giữa thị trường với doanh nghiệp, nó là bộ phận chủ yếu trong việc xây dựng các chiến lược, sách lược hoạt động hướng tới thị trường của công ty.

- Phòng điều hành: Được coi là bộ phận sản xuất của công ty lữ hành, nó thực hiện các công việc để đảm bảo đưa ra các sản phẩm của công ty. Phòng điều hành như chiếc cầu nối giữa công ty với thị trường cung cấp dịch vụ du lịch. Nó có những nhiệm vụ sau:

+Là đầu mối điều hành các chương trình, cung cấp các dịch vụ du lịch trên cơ sở các kế hoạch, thông báo về cho phòng thị trường gửi tới.

+ Lập kế hoachcj và triển khai các công việc có liên quan đến việc thực hiện các chương trình du lịch như đăng ký chỗ, visa…

+ Thiết lập duy trì mối quan hệ với các cơ quan hữu quan. Ký hợp đồng với các nhà cung cấp…các đại lý, xử lý nhanh các tình huống bất thường xảy ra trong quá trình thực hiện chương trình du lịch.

- Bộ phận hướng dẫn có nhiệm vụ sau:

28

+ Căn cứ vào kế hoạch, tổ chức điều động, bố trí hướng dẫn viên cho các tour du lịch

+ Xây dựng, duy trì và phát triển đội ngũ hướng dẫn viên và cộng tác viên chuyên nghiệp. Tiến hành đào tạo bồi dưỡng để đội ngũ hướng dẫn có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao…

+ Là đại diện trực tiếp của công ty trong quá trình tiếp xúc với khách du lịch, các bạn hàng, các nhà cung cấp…

Ba bộ phận trên có mối quan hệ mật thiết với nhau, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ, cơ chế hoạt động rõ rang, hợp lý.

- Phòng tài chính kế toán có nhiệm vụ chủ yếu sau:

+ Thực hiện các công tác hạch toán, kế toán của công ty, đảm bảo tuân thủ đúng những quy định của nhà nước.

+ Phòng hành chính thực thi những công việc chủ yếu trong việc xây dựng đội ngũ lao động của công ty.Thực hiện quy chế, nội quy, khen thưởng, kỷ luật, chế độ tiền lương… mua sắm các trang thiết bị máy móc phục vụ cho công việc của côn ty, ngoài ra phòng này còn đảm bảo thực hiện những công việc văn phòng của công ty trong những điều kiện nhất định.

2.2 Khái quát về thị trường du lịch tại Hải Phòng