• Không có kết quả nào được tìm thấy

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2017 và 2018 của quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2017 và 2018 của quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng"

Copied!
68
0
0

Văn bản

Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô và cán bộ Khoa Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã nhiệt tình truyền đạt kiến ​​thức trong các tiết học này. Tôi xin chân thành cảm ơn các cán bộ, nhân viên Sở Tài nguyên và Môi trường quận Lê Chân đã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được thực tập tại khoa. Xin kính chúc các cô, các chú, các anh chị em ở Sở Tài nguyên và Môi trường huyện Lê Chân luôn dồi dào sức khỏe và đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong công việc.

TỔNG QUAN

Điều kiện tự nhiên

 • Vị trí địa lý
 • Địa hình, địa mạo
 • Khí hậu, thời tiết
 • Thuỷ văn

Nhìn chung, điều kiện địa hình của huyện Lê Chân tạo nên hệ sinh thái động, thực vật khá đa dạng và phong phú, thuận lợi cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Nằm trong vành đai nhiệt đới gió mùa châu Á, gần biển Đông, khí hậu huyện Lê Chân mang đặc điểm của khí hậu đồng bằng Bắc Bộ là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Nằm trong vịnh Bắc Bộ, huyện Lê Chân thường xuyên hứng chịu bão hoặc áp thấp nhiệt đới hàng năm từ tháng 7 đến tháng 9, cao điểm vào tháng 8, trung bình có 4 - 6 cơn bão/năm.

Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

 • Kinh tế
 • Công tác Quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường và giải phóng mặt
 • Công tác Văn hóa - xã hội
 • Về công tác Nội chính
 • Quốc phòng - An ninh
 • Công tác phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể quận
 • Hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông
 • Dân số

Tập trung các giải pháp quyết liệt và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động sơ tán các địa điểm. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân. Công tác thi đua khen thưởng đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bảng 1.1. Dân số, lao động trên địa bàn quận Lê Chân năm 2017
Bảng 1.1. Dân số, lao động trên địa bàn quận Lê Chân năm 2017

Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội

 • Ưu điểm
 • Tồn tại, hạn chế

Về công tác vệ sinh mặt bằng thi công một số dự án, đặc biệt một số dự án trọng điểm của thành phố chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ như: Dự án Công viên cây xanh Tam Bạc, Cục Thuế và Cục Thi hành án dân sự. Công tác quản lý trật tự xây dựng, bố trí vỉa hè trên địa bàn chưa hiệu quả.

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 VÀ 2018 CỦA QUẬN

Hiện trạng sử dụng đất năm 2017

 • Diện tích đất tự nhiên quận Lê Chân 2017
 • Danh mục công trình đã triển khai năm 2017
 • Nguyên nhân, hạn chế trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017
 • Đánh giá hiện trạng sử dụng đất
  • Hiện trạng quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn quận Lê Chân [9]
  • Đánh giá tình hình thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai của
  • Đánh giá tình hình sử dụng đất

11 Chuyển mục đích sử dụng đất nhà vệ sinh công cộng của gia đình bà. Quy hoạch sử dụng đất chưa tính toán đúng tiềm năng phát triển hiện tại của địa phương nên trong quá trình thực hiện quy hoạch đã xuất hiện những hạng mục mới, một số hạng mục không thể thực hiện được. Ý thức của người sử dụng đất trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất chưa cao.

Một số dự án triển khai chậm do gặp khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng khi người sử dụng đất cản trở, không tính đến việc trả lại mặt bằng để thi công. Như vậy, do tốc độ đô thị hóa nhanh nên quy hoạch đất nông nghiệp năm 2017 có diện tích nhỏ hơn diện tích thực hiện. Chất lượng quy hoạch sử dụng đất chưa cao, chưa gắn kết với quy hoạch chuyên ngành, quản lý quy hoạch còn kém.

Tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất vẫn còn nợ đọng. Tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai vẫn còn xảy ra như: lấn chiếm, chiếm đoạt, sử dụng đất không đúng mục đích, chuyển nhượng đất trái phép và tự ý chuyển mục đích sử dụng đất. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo đúng quy hoạch được duyệt.

Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Giải quyết tranh chấp đất đai, giải quyết khiếu nại, đình chỉ trong quản lý, sử dụng đất đai: UBND huyện đã thành lập Tổ hòa giải tại các khu dân cư để tổ chức giải quyết tranh chấp đất đai, giải quyết khiếu nại, đình chỉ trong quản lý, sử dụng đất đai. Tuy nhiên, dự án quy hoạch khu vực Gốc Găng, tỉnh Vĩnh Niệm chưa đền bù thỏa đáng cho người dân, gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai của Nhà nước, ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của người dân.

Bảng 2.2: Thống kê hiện trạng sử dụng các loại đất năm 2017
Bảng 2.2: Thống kê hiện trạng sử dụng các loại đất năm 2017

Hiện trạng sử dụng đất năm 2018

 • Chỉ tiêu sử dụng đất của quận Lê Chân năm 2018
 • Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực
 • Diện tích đất cần thu hồi
 • Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích
  • Cơ sở tính toán
  • Các nguồn thu từ đất được xác định do thực hiện các công tác sau
  • Phương pháp tính toán
  • Kết quả tính toán

Thông qua việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai đã giúp người dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai như: tặng cho, thừa kế, chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, giao đất cho Nhà nước khi có quyết định thu hồi đất. Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư phải thu hồi đất, mức vốn ngân sách nhà nước cấp để bồi thường, hoàn trả tiền giải phóng mặt bằng tại thành phố Hải Phòng năm 2015; . Nghị quyết số Căn cứ số 26/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của HĐND Thành phố về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; Danh mục các dự án đầu tư thu hồi đất, dự kiến ​​mức vốn ngân sách nhà nước bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2016;.

Nghị quyết số Công văn số 149/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND Thành phố về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; Danh mục các dự án đầu tư thu hồi đất, dự kiến ​​mức vốn ngân sách nhà nước bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2017;. Những năm gần đây, các dự án thu hồi đất của đơn vị được thành phố phê duyệt làm chủ đầu tư và các dự án do quận trên địa bàn quận Lê Chân thực hiện đều được triển khai theo đúng quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Người dân thị trấn đã chấp thuận;. Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy huyện Lê Chân có tỷ lệ đất nông nghiệp bị thu hồi cao hơn đất phi nông nghiệp.

Nghiêm trọng hơn, việc thu hồi đất nông nghiệp, bồi thường, tạo việc làm và đảm bảo thu nhập, điều kiện sống cho người dân mất đất nông nghiệp trên địa bàn huyện còn nhiều khó khăn, như: Thiếu sự đồng bộ, rõ ràng trong chủ trương, chính sách; Thiếu sự phối hợp trong quy hoạch, kế hoạch với vấn đề dạy nghề, giải quyết việc làm cho người dân có đất nông nghiệp bị thu hồi, việc chuyển đổi đất đai chưa gắn với cơ cấu công việc. Hầu hết các hộ gia đình đều trả lời rằng họ phải tự tìm việc làm mới sau khi đất bị thu hồi và họ không thể trông cậy vào sự hỗ trợ của địa phương hay chủ dự án đầu tư. Vấn đề điều kiện làm việc và sinh hoạt của người dân bị thu hồi đất nông nghiệp trong những năm tới vẫn là một chủ đề nóng.

Thứ nhất, giá thay thế khi nhà nước thu hồi đất còn thấp, chưa sát giá thị trường. Thứ tư, có vấn đề với người dân bị thu hồi đất khi được bồi thường thiệt hại. Chi phí dự kiến: Chi phí bồi thường thu hồi đất, hỗ trợ và tái định cư.

Bảng 2.7 :Chỉ tiêu phân khai sử dụng đất của quận Lê Chân được xác định đến năm 2020
Bảng 2.7 :Chỉ tiêu phân khai sử dụng đất của quận Lê Chân được xác định đến năm 2020

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 • Giải pháp đẩy mạnh thực hiện quản lý Nhà nước về đất đai
 • Giải pháp về chính sách
 • Giải pháp về chủ trương và vốn đầu tư
 • Giải pháp để cải thiện công tác quản lý đất đai
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất
 • Về công tác quản lý đất đai
 • Về tình hình sử dụng đất
  • Tình hình chấp hành pháp luật đất đai của người sử dụng đất
  • Hiệu quả sử dụng đất

Thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Điều chỉnh các khoản thu từ đất đai cho phù hợp với các khoản thu từ thuế sử dụng đất và thuế sử dụng đất. Việc sử dụng đất ngày càng có hiệu quả góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Các dự án, công trình sử dụng đất trồng lúa được thực hiện theo đúng quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt chậm so với thời gian quy định.

Năm 2017, trên địa bàn huyện có nhiều đồ án quy hoạch sử dụng đất. Địa phương tăng cường quản lý đất đai đúng pháp luật, góp phần ổn định an ninh, trật tự chính trị, trật tự xã hội giúp ích cho người dân. Người dân yên tâm phát triển kinh tế và cải thiện đời sống. Số liệu hiện trạng sử dụng đất là số liệu pháp lý đầy đủ, mới nhất về kiểm kê, thống kê đất đai trên địa bàn huyện năm 2017. Phân bổ đất đai hợp lý trên cơ sở quỹ đất hiện có, đáp ứng yêu cầu sử dụng đất các ngành, lĩnh vực năm 2018.

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Lê Chân, trình HĐND, UBND thành phố phê duyệt;

Hình ảnh

Hình 1.1: Bản đồ quận Lê Chân
Bảng 1.1. Dân số, lao động trên địa bàn quận Lê Chân năm 2017
Bảng 2.1: Diện tích tự nhiên quận Lê Chân năm 2017 so với năm 2016 Đơn vị tính: ha
Bảng 2.2: Thống kê hiện trạng sử dụng các loại đất năm 2017
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Trên cơ sở kết quả đánh giá về hiệu quả của công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đề nghị thị xã Phổ Yên cần tăng cường rà soát và điều chỉnh các kế hoạch sử dụng

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005 của cấp huyện và cấp tỉnh được xây dựng theo đúng các quy định trong quy phạm thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và tập ký

a) Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tính đến thời điểm điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất của xã theo các nội dung quy định tại khoản 2 Điều

• Từ những năm 90 đến nay: Đánh giá đất theo chỉ dẫn của FAO với quan điểm đánh giá tính thích hợp của các loại hình sử dụng đất nông lâm nghiệp đối với điều kiện sinh

Theo đánh giá của cán bộ thực hiện thu tiền sử dụng đất, có 38,2% ý kiến cho rằng các văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện tiền sử dụng đất phức tạp, chồng chéo,

Trong một số trường hợp, việc thu hồi đất lại không ảnh hưởng nhiều đến thu nhập của người dân do dự án thu hồi đất với quy mô nhỏ không gây ra tác động bất lợi cho

Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét ảnh hưởng của biến động sử dụng đất nông nghiệp, cụ thể là sự thay đổi theo không gian và thời gian của các HCT

Theo hệ thống quy hoạch hiện tại của Việt Nam, có hai loại quy hoạch với mục tiêu rõ ràng là điều tiết sử dụng đất và phát triển không gian: 1 quy hoạch sử dụng đất theo Luật Đất đai do

Trên cơ sở đó, một số nội dung nghiên cứu tập trung gồm: 1 Đánh giá hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 của thành phố Quy Nhơn; 2 Xác

Lê Chân là một quận nội thành của Hải Phòng, diện tích đất tự nhiên nhỏ song quận lại là nơi tập trung nhiều cơ sở sản xuất Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và đặc biệt trên điạ bàn