• Không có kết quả nào được tìm thấy

7 1.2.1 Phân loại nguyên vật liệu

Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Chia sẻ "7 1.2.1 Phân loại nguyên vật liệu"

Copied!
87
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

Để đạt được mục tiêu này, các nhà quản trị doanh nghiệp đặc biệt chú trọng đến việc sử dụng các công cụ kế toán, đặc biệt là kế toán vật tư. Trong các công ty sản xuất, nguyên vật liệu là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và là cơ sở để hình thành sản phẩm mới. Để tối đa hóa lợi nhuận bên cạnh việc sử dụng đúng loại nguyên liệu, đảm bảo chất lượng, doanh nghiệp phải biết sử dụng nguyên liệu tiết kiệm và hiệu quả.

Như vậy, có thể nói, việc quản lý nguyên vật liệu là cần thiết, đòi hỏi việc tổ chức, tính toán nguyên vật liệu phải được thực hiện tốt, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm giá thành.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT

Khái niệm, đặc điểm, vai trò của nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất

 • Khái niệm nguyên vật liệu
 • Đặc điểm của nguyên vật liệu
 • Vai trò , vị trí của nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất

Vì vậy, nguyên vật liệu được coi là yếu tố hàng đầu không thể thiếu trong mọi quá trình tạo ra sản phẩm mới ở một công ty sản xuất. Nguyên liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng vào quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc cung ứng dịch vụ. Tham gia vào chu trình sản xuất sản xuất sản phẩm và cung cấp dịch vụ.

Trong một công ty sản xuất, nguyên vật liệu là một phần trong kho tài sản hiện tại của công ty và cũng là yếu tố không thể thiếu trong quá trình sản xuất sản phẩm.

Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu

 • Phân loại nguyên vật liệu
  • Phân loại theo nội dung kinh tế
  • Phân loại theo nguồn nhập
  • Phân loại theo mục đích công dụng
 • Đánh giá nguyên vật liệu
  • Cách xác định giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho
  • Cách xác định giá thực tế vật liệu xuất kho

Chi phí nguyên vật liệu có tác động đáng kể đến biến động giá cả. Nguyên vật liệu trong doanh nghiệp thường xuyên được mua và dự trữ từ nhiều nguồn khác nhau. Lĩnh vực áp dụng: Áp dụng tại các doanh nghiệp có ít nguyên vật liệu.

Phạm vi áp dụng: Áp dụng tại các doanh nghiệp có ít loại nguyên vật liệu.

Tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp

 • Yêu cầu quản lý và hạch toán nguyên vật liệu
  • Yêu cầu quản lý
  • Nhiệm vụ của kế toán
 • Chứng từ sử dụng
 • Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
  • Phương pháp thẻ song song
  • Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
  • Phương pháp sổ số dư
 • Kế toán tổng hợp tình hình biến động nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
  • Kế toán tình hình biến động nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai
 • Hệ thống sổ sách kế toán nguyên vật liệu
  • Hình thức sổ nhật ký chung
  • Hình thức sổ chứng từ ghi sổ
  • Hình thức sổ kế toán nhật ký chứng từ
  • hình thức kế toán trên máy vi tính
 • Vấn đề kiểm kê nguyên vật liệu
  • Khái niệm
  • Phương pháp hạch toán khi kiểm kê
  • Xử lý kết quả kiểm kê và đánh giá lại nguyên vật liệu
 • Hệ thống báo cáo kế toán nguyên vật liệu
  • Báo cáo tài chính
  • Báo cáo quản trị

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI

Khái quát hoạt động SXKD của công ty cổ phần Việt Xô

 • Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Việt Xô
 • Đặc điểm tổ chức kinh doanh và quản lý công ty Cổ phần Việt Xô
 • Quy trình sản xuất sản phẩm chính của công ty cổ phần Việt Xô
 • Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty cổ phần
  • Đặc điểm bộ máy kế toán

Tên công ty: Công ty cổ phần Việt Xô Tên giao dịch: Công ty cổ phần Vietxo Tên viết tắt: Vietxoco. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh của Công ty Cổ phần Việt Xô. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Việt Xô.

Tập hợp các chứng từ kết quả để hạch toán kế toán nhanh chóng, chính xác theo đúng quy định hiện hành. Khi khách hàng có nhu cầu mua lại, nhân viên vật tư ghi phiếu giao hàng và bộ phận kế toán xuất hóa đơn VAT. Chứng từ đi kèm hàng hóa bao gồm phiếu giao hàng có đầy đủ chữ ký của thủ kho, người giao hàng, người quản lý cung ứng, giám đốc, hóa đơn VAT và phiếu kiểm tra chất lượng. Sau khi hàng đã được vận chuyển, tài xế khi đến nơi phải liên hệ với bộ phận kế toán để ghi vào chứng từ kế toán (Bảng 7), đồng thời kiểm tra tài khoản tiền gửi ngân hàng.

Bộ máy kế toán của công ty gồm 4 người: 1 kế toán trưởng và kế toán tổng hợp và 3 kế toán viên. Là người quản lý hệ thống kế toán của công ty, chịu trách nhiệm trước Giám đốc kế toán tài chính của đơn vị, có trách nhiệm quản lý, kiểm tra công việc kế toán của từng nhân viên và xác nhận chứng từ mua bán, chứng từ thu nhập, chi phí phát sinh. tất cả các dịch vụ kế toán về mặt hoạt động, từ ghi chép ban đầu đến việc sử dụng sổ kế toán do Bộ Tài chính ban hành điều chỉnh quan hệ lao động làm việc trong bộ máy kế toán. Tổng hợp số liệu kế toán dựa trên sổ sách do kế toán cung cấp và lập báo cáo đối chiếu, trực tiếp thông báo, cung cấp thông tin để tư vấn cho Giám đốc công ty về các vấn đề tài chính, kế toán công ty.

Căn cứ thông báo bán hàng do nhân viên bán hàng gửi đến, kế toán ghi chép và theo dõi sổ sách kế toán liên quan đến bán hàng. Việc theo dõi phản ánh chính xác và kịp thời tình hình tiêu thụ thành phẩm, thực phẩm. Thực hiện đúng các nghiệp vụ kế toán tiêu hao thành phẩm, lập báo cáo tiêu thụ, báo cáo kết quả kinh doanh. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán: Chứng từ - Ghi chép.

Sơ đồ 1.1: Bộ máy quản lý Công ty cổ phần Việt Xô
Sơ đồ 1.1: Bộ máy quản lý Công ty cổ phần Việt Xô

Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Việt Xô

 • Đặc điểm phân loại và NVL và công tác quản lý NVL tại công ty cổ phần
  • Đặc điểm
  • Phân loại nguyên vật liệu
  • Công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Việt Xô
 • Quy trình hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Việt Xô
 • Tính giá nguyên vật liệu
  • Tính giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho
  • Tính giá thực tế nguyên vật liêu xuất kho
 • Chứng từ kế toán sử dụng trong công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty
 • Thủ tục nhập kho và xuất kho trong công tác kế toán nguyên vật liệu tại công
  • Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu
  • Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu
 • Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Việt Xô
 • Kế toán tổng hợp ở công ty cổ phần Việt Xô

PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

Đánh giá chung công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Việt Xô

 • Nhận xét chung
 • Những thành tựu đạt được
  • Ưu điểm
  • Hạn chế

Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức chặt chẽ, hoạt động hiệu quả và tuân thủ các chế độ kế toán hiện hành. Điều này giúp cho công tác quản lý của công ty nói chung và kế toán nói riêng không ngừng được củng cố và phát triển. Một yếu tố nữa không kém phần quan trọng đó là trang thiết bị phục vụ công tác kế toán khá đầy đủ và hiện đại.

Vấn đề quản lý chặt chẽ các yếu tố đầu vào là yếu tố quan trọng đối với bất kỳ công ty nào, đặc biệt là đối với các công ty như nền kinh tế thị trường hiện đại của Việt Nam. , quản trị doanh nghiệp nói chung và công tác kế toán nói riêng, đặc biệt là nguyên liệu kế toán luôn được các nhà quản lý quan tâm. Các chứng từ được kế toán biên soạn, bảo quản và bảo quản cẩn thận. Các chứng từ từ khâu mua bán đến bộ phận kế toán đều được thực hiện nhanh chóng, liên tục.

Công ty áp dụng hệ thống kế toán thống nhất theo quy định của Bộ Tài chính và các chuẩn mực kế toán mới nhất trên toàn quốc. Chứng từ kế toán sử dụng trong quá trình kế toán phải tương ứng với nội dung kinh tế thu được. Công việc kế toán nguyên vật liệu tại công ty áp dụng phương pháp hạch toán thường xuyên để hạch toán nguyên vật liệu.

Kế toán nguyên vật liệu có thể theo dõi chặt chẽ tình hình xuất nhập khẩu nguyên liệu, việc quản lý nguyên liệu của công ty đạt hiệu quả cao. Việc luân chuyển chứng từ giữa các bộ phận vật tư, thủ kho và bộ phận tài chính kế toán diễn ra thường xuyên.

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty

 • Nguyên tắc hoàn thiện
 • Yêu cầu hoàn thiện
 • Nội dung hoàn thiện

Bên cạnh những lợi ích mà kế toán hàng hóa đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế chưa thực sự mang lại cho công ty hiệu quả tối ưu. Theo tôi, công ty cần có những biện pháp khắc phục những hạn chế nêu trên để hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán thiết yếu của công ty. Hiện nay, Công ty Cổ phần Việt Xô sử dụng công nghệ thông tin cho công việc kế toán nhưng chỉ sử dụng một phần rất nhỏ tài nguyên máy tính như các chương trình công nghệ thông tin văn phòng cơ bản word, excel.

Thực tế, hàng ngày trong công ty có rất nhiều giao dịch kinh tế diễn ra, đòi hỏi kế toán viên phải theo dõi nhiều chứng từ nên công việc theo dõi gặp nhiều khó khăn nếu chỉ sử dụng chương trình công nghệ thông tin văn phòng, nhân viên kế toán sẽ gặp nhiều vấn đề. Vì vậy, doanh nghiệp có thể sử dụng phần mềm kế toán được lập trình sẵn phù hợp với mục đích sử dụng của mình. Các công ty công nghệ thông tin trên thị trường xây dựng rất nhiều phần mềm kế toán sử dụng nhiều hình thức kế toán khác nhau.

Vì vậy, các công ty cũng nên lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp với công việc kế toán của mình như phần mềm kế toán INNOVA6.8 của Công ty Cổ phần SIS Việt Nam, ACMAN của Công ty Cổ phần Phát triển Phần mềm ACMAN. Quá trình chuyển chứng từ trong công ty từ kho về bộ phận Tài chính - Kế toán xử lý chứng từ chậm gây ra nhiều vướng mắc, ảnh hưởng không tốt đến công tác kế toán và khiến đội ngũ nhân viên kế toán phải vất vả. Khi xuất nhập nguyên liệu, thủ kho lập phiếu nhập kho và phiếu xuất kho gửi bộ phận kế toán.

Khi các chứng từ này được giao cho kế toán vật tư, kế toán phải ký vào sổ giao chứng từ của công ty theo mẫu 3.3. Tầm quan trọng của kế toán được thể hiện ở chỗ nó là một bộ phận không thể thiếu trong toàn bộ công việc kế toán, cung cấp kịp thời những thông tin cần thiết cho việc lập kế hoạch mua nguyên vật liệu.

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu theo phƣơng pháp thẻ song song
Sơ đồ 1.2 : Kế toán chi tiết vật liệu theo phƣơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển
Sơ đồ 1.3 Kế toán chi tiết vật liệu theo phƣơng pháp sổ số dƣ
Sơ đồ 1.5 : Kế toán vật liệu theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Tại Công ty cổ phần Hóa chất Hải Hà do tính chất hoạt động kinh doanh, các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền đang chuyển không có, nên kế toán vốn bằng