• Không có kết quả nào được tìm thấy

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP"

Copied!
44
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái ĐTB Xếp loại Số vào sổ Cơ khí công nghệ

DH13CC

1 13118250 Bạch Đình Quyết 14/06/1995 Nam 2.36 Trung bình

DH13CD

1 13153025 Đặng Văn Thuyết 21/08/1995 Nam 2.47 Trung bình

DH14CK

1 14118070 Đinh Trọng Thọ 14/01/1996 Nam 2.20 Trung bình

DH14OT

1 14154080 Nguyễn Hoàng Diển 16/02/1995 Nam 2.29 Trung bình

DH14TD

1 14138008 Lê Văn Đồng 20/11/1996 Nam 2.45 Trung bình

DH15CC

1 15118057 Nguyễn Thanh Long 13/11/1997 Nam 3.12 Khá

DH15CK

1 15118006 Nguyễn Châu Bình 28/12/1996 Nam 2.40 Trung bình

2 15118083 Vũ Hải Quân 25/12/1997 Nam 2.17 Trung bình

3 15118136 Đỗ Văn Vương 08/09/1996 Nam 2.65 Khá

4 15118139 Nguyễn Thành Ý 10/11/1997 Nam 2.42 Trung bình

DH15NL

1 15137057 Lê Hữu Thọ 21/09/1997 Nam 2.65 Khá

DH15TD

1 15138015 Lê Phan Nguyễn Thọ Đức 02/11/1997 Nam 2.25 Trung bình

2 15138042 Vũ Văn Minh 29/07/1997 Nam 2.28 Trung bình

(2)

3 15138061 Phan Thị Mạnh Thắng 05/09/1997 Nữ 2.58 Khá

4 15138065 Nguyễn Tấn Thịnh 07/05/1997 Nam 2.22 Trung bình

DH16CC

1 16118056 Lê Long Hồ 15/09/1998 Nam 2.19 Trung bình

2 16118107 Huỳnh Hửu Nhân 01/01/1998 Nam 2.35 Trung bình

3 16118108 Ngô Quang Đình Nhân 26/05/1998 Nam 2.34 Trung bình

DH16CD

1 16153048 Huỳnh Phúc Lĩnh 26/02/1998 Nam 2.82 Khá

2 16153067 Hoàng Lê Minh Quân 01/01/1998 Nam 2.63 Khá

3 16153081 Lê Văn Thắng 23/10/1997 Nam 2.79 Khá

DH16CK

1 14118087 Nguyễn Minh Tuân 24/03/1996 Nam 2.18 Trung bình

2 16118010 Đinh Quốc Ân 16/12/1998 Nam 2.31 Trung bình

3 16118016 Tăng Duy Bảo 10/08/1998 Nam 2.51 Khá

DH16NL

1 16137008 Nguyễn Tuấn Cường 28/02/1998 Nam 2.42 Trung bình

2 16137019 Nguyễn Vũ Hoài Dương 27/02/1998 Nam 2.44 Trung bình

DH16OT

1 14154099 Nguyễn Anh Huy 18/01/1996 Nam 2.53 Khá

2 16154044 Chu Phúc Huy 15/10/1996 Nam 2.65 Khá

DH16TD

1 16138013 Nguyễn Tấn Danh 07/03/1998 Nam 2.45 Trung bình

DH17CD

1 17153042 Nguyễn Quang Linh 05/02/1999 Nam 2.60 Khá

2 17153051 Võ Thành Nhân 16/06/1999 Nam 2.81 Khá

3 17153058 Nguyễn Hồng Phúc 26/07/1999 Nam 2.58 Khá

(3)

1 17118006 Nguyễn Thanh Bá 02/06/1999 Nam 2.76 Khá

2 17118032 Trần Hoàng Hân 19/02/1999 Nam 2.87 Khá

3 17118095 Nguyễn Minh Tâm 03/06/1999 Nam 2.82 Khá

4 17118101 Vũ Trung Thành 24/01/1999 Nam 2.83 Khá

DH17NL

1 17137002 Trương Quốc An 22/05/1999 Nam 2.61 Khá

2 17137003 Trịnh Tuấn Anh 04/01/1999 Nam 2.99 Khá

3 17137017 Tạ Triệu Duy 30/06/1999 Nam 3.06 Khá

4 17137019 Tô Công Hậu 06/08/1999 Nam 2.59 Khá

5 17137020 Nguyễn Thành Hiếu 06/10/1999 Nam 2.68 Khá

6 17137050 Võ Tấn Ngoan 19/10/1999 Nam 2.70 Khá

7 17137059 Phan Thị Thảo Quyên 20/06/1998 Nữ 3.11 Khá

8 17137062 Lê Thị Cẩm Thạch 05/03/1999 Nữ 2.77 Khá

9 17137063 Võ Anh Thi 09/10/1999 Nam 2.62 Khá

10 17137073 Nguyễn Hải Triều 05/02/1999 Nam 2.63 Khá

DH17OT

1 17154011 Đặng Thành Đạt 18/05/1999 Nam 2.98 Khá

2 17154021 Trần Minh Đức 13/09/1999 Nam 2.53 Khá

3 17154034 Nguyễn Tấn Hùng 17/12/1999 Nam 2.94 Khá

4 17154044 Trần Anh Khoa 16/10/1999 Nam 3.11 Khá

5 17154047 Phạm Tấn Kiệt 10/10/1999 Nam 2.68 Khá

6 17154051 Chiêm Phước Lộc 23/07/1999 Nam 3.21 Giỏi

7 17154060 Nguyễn Thị Thanh Nhã 16/02/1999 Nữ 2.85 Khá

8 17154063 Lê Hoài Nhân 01/11/1999 Nam 2.86 Khá

9 17154082 Võ Hoàng Sơn 01/02/1999 Nam 2.74 Khá

10 17154083 Châu Phước Tài 18/05/1999 Nam 2.61 Khá

(4)

11 17154105 Nguyễn Trung Tín 02/06/1999 Nam 3.00 Khá

12 17154108 Trần Văn Trà 19/05/1999 Nam 3.25 Giỏi

13 17154110 Lê Thị Thảo Trinh 22/01/1998 Nữ 2.97 Khá

14 17154122 Đặng Bá Vũ 19/12/1999 Nam 2.63 Khá

DH17TD

1 17138012 Phạm Hải Dương 01/01/1999 Nam 2.89 Khá

2 17138020 Trịnh Minh Hiếu 21/07/1999 Nam 2.37 Trung bình

3 17138037 Bùi Trung Pháp 17/04/1999 Nam 2.54 Khá

LT18OT

1 18454010 Đỗ Nhật Thành 11/08/1994 Nam 2.13 Trung bình

Chăn nuôi Thú Y DH11TT

1 11112325 Tô Bá Luật 13/04/1993 Nam 2.56 Khá

DH11TY

1 11112042 Phạm Vũ Thùy Vân 28/12/1993 Nữ 2.55 Khá

DH13CN

1 13111419 Trương Thanh Sơn 11/11/1995 Nam 2.16 Trung bình

DH13TA

1 13111508 Võ Văn Tốt 24/12/1995 Nam 2.93 Khá

DH14CN

1 14111310 Đặng Duy Thanh 07/05/1996 Nam 2.42 Trung bình

DH14DY

1 14112340 Trần Thị Ngọc Trinh 01/05/1996 Nữ 2.37 Trung bình

DH14TA

1 14111131 Mang Thị Tuyết Nhi 27/07/1996 Nữ 2.52 Khá

2 14111297 Phạm Thanh Phương 03/08/1992 Nam 2.69 Khá

(5)

1 13112089 Nguyễn Thị Hoa 26/05/1994 Nữ 2.70 Khá

2 14112181 Nguyễn Nguyệt Minh 13/11/1996 Nữ 2.64 Khá

DH14TYB

1 14112151 Vũ Thị Thanh Lam 17/03/1996 Nữ 3.10 Khá

DH14TYGL

1 14112463 Lê Thị Minh Hạnh 07/01/1996 Nữ 2.41 Trung bình

2 14112540 Đỗ Văn Vinh 19/11/1996 Nam 2.10 Trung bình

DH15CN

1 15111014 Nguyễn Hữu Đang 24/11/1997 Nam 2.84 Khá

2 15111087 Nguyễn Danh Nhân 20/01/1997 Nam 2.53 Khá

DH15DY

1 15112069 Nguyễn Thị Linh 26/06/1997 Nữ 2.83 Khá

2 15112191 Đặng Thị Hoàng Văn 10/06/1997 Nữ 2.67 Khá

3 15112916 Nhan Thanh Kiệt 21/09/1994 Nam 2.97 Khá

DH15TA

1 15111062 Lê Duy Kha 16/09/1997 Nam 3.04 Khá

2 15111071 Phan Thị Mỹ Linh 14/04/1997 Nữ 2.77 Khá

DH15TTA

1 15112322 Trần Minh Hiếu 15/06/1997 Nam 2.91 Khá

DH15TY

1 15112083 Lê Võ Hoàng My 24/08/1997 Nữ 2.89 Khá

2 15112100 Lê Thị Huỳnh Như 02/12/1997 Nữ 3.09 Khá

3 15112117 Đổng Thị Kim Phụng 11/07/1997 Nữ 2.75 Khá

4 15112148 Nguyễn Thị Kim Thắm 22/08/1997 Nữ 2.41 Trung bình

5 15112159 Phan Hữu Thông 23/10/1997 Nam 2.84 Khá

(6)

6 15112177 Nguyễn Nhật Trường 09/10/1997 Nam 3.01 Khá

7 15112393 Danh Khánh Vi 19/01/1995 Nam 2.76 Khá

8 15112905 Nguyễn Thị Trúc Ly 17/02/1995 Nữ 2.93 Khá

DH15TYGL

1 15112207 Hà Thị Hải 25/02/1997 Nữ 2.39 Trung bình

2 15112214 Nguyễn Thanh Hoàng 05/02/1997 Nam 2.41 Trung bình

3 15112231 Lê Văn Minh 24/01/1997 Nam 2.66 Khá

4 15112240 Phạm Ngọc Thẩm 15/02/1997 Nam 2.34 Trung bình

5 15112258 Đỗ Thị Hoàng Uyên 28/10/1997 Nữ 2.64 Khá

DH15TYNT

1 15112282 Phạm Thị Kim Phượng 09/10/1996 Nữ 2.36 Trung bình

2 15112411 Nguyễn Nhật Duy 04/03/1997 Nam 2.44 Trung bình

3 15112443 Lê Anh Nguyên 11/03/1997 Nam 2.44 Trung bình

DH16CN

1 16111030 Phan Quang Điền 23/01/1998 Nam 3.00 Khá

2 16111075 Nguyễn Tấn Khoa 30/05/1998 Nam 2.43 Trung bình

3 16111095 Đặng Đức Minh 15/11/1998 Nam 2.62 Khá

4 16111126 Trần Thị Huỳnh Như 13/03/1998 Nữ 3.36 Giỏi

5 16111171 Võ Đinh Sang 07/12/1998 Nam 2.40 Trung bình

6 16111186 Phan Thanh Tâm 10/09/1998 Nam 2.50 Khá

7 16111191 Hoàng Văn Thắng 04/04/1997 Nam 2.26 Trung bình

8 16111211 Nguyễn Thế Thông 29/10/1998 Nam 2.27 Trung bình

9 16111245 Trần Văn Tú 08/06/1996 Nam 2.95 Khá

10 16111271 Nguyễn Đình Đức 12/11/1998 Nam 2.79 Khá

DH16DY

1 16112483 Nguyễn Duy Bảo 05/11/1998 Nam 2.40 Trung bình

2 16112493 Phạm Quốc Cường 04/01/1996 Nam 2.46 Trung bình

(7)

4 16112520 Nguyễn Hồ Thúy Duyên 12/12/1997 Nữ 3.28 Giỏi

5 16112547 Đỗ Minh Hiếu 02/07/1998 Nam 2.68 Khá

6 16112550 Nguyễn Gia Tự Hiếu 03/11/1998 Nam 2.60 Khá

7 16112611 Hà Thị Mai 24/06/1998 Nữ 2.77 Khá

8 16112625 Nguyễn Thị Thúy Nga 12/06/1998 Nữ 2.78 Khá

9 16112640 Phạm Lê Nhanh 25/12/1998 Nữ 2.66 Khá

10 16112649 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 20/12/1998 Nữ 2.93 Khá

11 16112654 Vũ Thị Oanh 07/11/1998 Nữ 2.86 Khá

12 16112665 Lê Thị Phúc 10/08/1998 Nữ 2.91 Khá

13 16112667 Nguyễn Hiền Phương 17/06/1998 Nữ 2.71 Khá

14 16112671 Nguyễn Thị Phượng 05/06/1998 Nữ 2.79 Khá

15 16112689 Giang Thị Hồng Sương 25/03/1998 Nữ 2.71 Khá

16 16112709 Võ Thị Thạch Thảo 14/10/1998 Nữ 2.90 Khá

17 16112735 Nguyễn Ngọc Huyền Trang 21/03/1997 Nữ 2.99 Khá

18 16112741 Lý Hải Triều 17/03/1997 Nam 3.05 Khá

19 16112742 Diệp Thanh Trúc 03/08/1998 Nữ 2.79 Khá

20 16112749 Ngô Xuân Tùng 15/06/1998 Nam 2.63 Khá

21 16112760 Hoàng Minh Vương 02/07/1998 Nam 2.92 Khá

DH16TA

1 16111021 Nguyễn Thành Công 20/05/1998 Nam 2.48 Trung bình

DH16TY

1 16112494 Trương Ngọc Cường 01/01/1997 Nam 2.62 Khá

2 16112536 Lê Thị Minh Hằng 07/03/1998 Nữ 3.20 Giỏi

3 16112541 Nguyễn Văn Hay 10/05/1998 Nam 2.55 Khá

4 16112565 Nguyễn Thị Huệ 11/03/1998 Nữ 3.34 Giỏi

5 16112612 Nguyễn Thanh Mẫn 10/03/1998 Nam 2.82 Khá

(8)

6 16112642 Phan Nguyễn Bích Nhi 15/05/1998 Nữ 3.20 Giỏi

7 16112710 Phan Thị Thanh Thi 05/11/1998 Nữ 2.93 Khá

8 16112715 Trương Đức Thịnh 15/10/1998 Nam 2.67 Khá

9 16112724 Võ Thị Phương Thuý 01/01/1998 Nữ 2.87 Khá

10 16112731 Trương Công Tính 22/10/1998 Nam 2.61 Khá

11 16112813 Ngân Văn Linh 23/08/1997 Nam 2.58 Khá

12 16112814 Nông Thị Ngoan 23/05/1997 Nữ 2.73 Khá

13 16112817 Hoàng Thị Thanh Thùy 24/07/1997 Nữ 2.30 Trung bình

14 16112926 Nguyễn Vủ Linh 10/06/1995 Nam 2.99 Khá

15 16149079 Phan Thủy Ngân 11/11/1998 Nữ 2.80 Khá

DH16TYGLA

1 16112245 Nguyễn Thanh Dân 06/10/1998 Nam 2.42 Trung bình

2 16112256 Đồng Thùy Dương 05/10/1997 Nữ 3.32 Giỏi

3 16112265 Trần Thị Hạnh 10/01/1998 Nữ 2.94 Khá

4 16112267 Trương Thị Mỹ Hảo 02/02/1998 Nữ 2.66 Khá

5 16112282 Ngô Xuân Hương 10/01/1998 Nữ 2.50 Khá

6 16112288 Đinh Thị Lệ Khánh 18/01/1998 Nữ 2.48 Trung bình

7 16112317 Nguyễn Thị Nghĩa 15/02/1998 Nữ 2.83 Khá

8 16112321 Nguyễn Hạnh Nguyên 10/05/1998 Nữ 3.00 Khá

9 16112333 Nguyễn Văn Quận 30/04/1997 Nam 2.73 Khá

10 16112336 Nguyễn Ngọc Quang 31/01/1998 Nam 2.53 Khá

11 16112339 Nguyễn Hoài Sang 03/09/1998 Nam 2.91 Khá

12 16112343 Nguyễn Thị Tâm 21/11/1997 Nữ 2.57 Khá

13 16112349 Nguyễn Đình Thăng 26/06/1998 Nam 2.16 Trung bình

14 16112358 Nguyễn Thị Lệ Thu 30/03/1998 Nữ 2.95 Khá

15 16112805 Nguyễn Quốc Tình 06/05/1998 Nam 2.89 Khá

(9)

1 16112248 Trần Thiên Đoan 25/08/1998 Nam 2.54 Khá

2 16112272 Phạm Thị Thảo Hiền 04/06/1998 Nữ 2.74 Khá

3 16112291 Tăng Ngọc Khoa 19/05/1998 Nam 2.48 Trung bình

4 16112312 Nguyễn Văn Nam 28/12/1998 Nam 2.80 Khá

5 16112340 Nguyễn Phước Sang 16/02/1998 Nam 2.72 Khá

6 16112373 Đặng Công Trứ 04/03/1998 Nam 2.52 Khá

7 16112389 Phạm Thị Viễn 03/05/1998 Nữ 3.10 Khá

8 16112819 Nguyễn Thị Hậu 06/03/1998 Nữ 2.68 Khá

DH16TYNT

1 16112324 Trương Nguyễn Quỳnh Như 16/02/1998 Nữ 3.06 Khá

2 16112403 Trần Văn Chương 18/08/1998 Nam 2.73 Khá

3 16112411 Hà Minh Dưỡng 24/05/1998 Nam 2.48 Trung bình

4 16112438 Nguyễn Hoàng Ý Nhi 13/10/1998 Nữ 3.15 Khá

5 16112444 Nguyễn Văn Sang 07/01/1998 Nam 2.86 Khá

6 16112457 Trịnh Thị Mai Trang 19/02/1998 Nữ 2.83 Khá

DH17CN

1 17111007 Trương Thùy Anh 11/04/1999 Nữ 3.01 Khá

2 17111040 Trần Thị Hạnh 02/01/1999 Nữ 2.84 Khá

3 17111041 Lê Thị Hiền 26/09/1998 Nữ 2.75 Khá

4 17111051 Bùi Ngọc Quang Huy 09/04/1999 Nam 2.62 Khá

5 17111054 Nguyễn Ảnh Huy 30/08/1999 Nam 3.10 Khá

6 17111097 Hà Thúc Nhật 23/05/1999 Nam 2.76 Khá

7 17111132 Nguyễn Viết Chí Thành 17/02/1998 Nam 2.31 Trung bình

8 17111140 Nguyễn Hữu Thu 03/10/1999 Nam 2.72 Khá

9 17111151 Võ Thị Mỹ Trang 30/01/1999 Nữ 2.87 Khá

(10)

DH17TA

1 17111030 Đặng Thị Thùy Dung 02/02/1999 Nữ 2.83 Khá

2 17111035 Phạm Thị Phương Duyên 11/08/1999 Nữ 2.87 Khá

3 17111046 Nguyễn Công Huấn 16/06/1999 Nam 2.53 Khá

4 17111076 Trần Tấn Lộc 07/03/1999 Nam 2.77 Khá

5 17111103 Phạm Thị Cẩm Nhung 04/10/1998 Nữ 2.58 Khá

6 17111113 Đỗ Thị Phương 20/09/1999 Nữ 3.02 Khá

7 17111143 Lê Thị Hoài Thương 24/08/1999 Nữ 2.86 Khá

8 17111145 Trần Việt Toàn 30/01/1999 Nam 2.54 Khá

9 17111148 Nguyễn Thị Ái Trân 20/04/1999 Nữ 2.92 Khá

10 17111149 Lê Thị Thu Trang 20/12/1999 Nữ 2.80 Khá

11 17111167 Nguyễn Thị Vân 01/10/1999 Nữ 2.89 Khá

DH17TY

1 16112911 Nguyễn Thị Hoa 22/07/1994 Nữ 2.71 Khá

2 17112931 Phạm Quốc Huy 25/08/1997 Nam 2.68 Khá

TC11TY

1 11212013 Nguyễn Hoàng Khánh 24/10/1986 Nam 6.10 Trung bình khá

TC12TYBD

1 12212033 Tô Minh Phú 16/10/1984 Nam 5.95 Trung bình

TC13TY

1 13212037 Lê Viết Tám 19/05/1984 Nam 5.99 Trung bình

TC14TY

1 14212096 Nguyễn Đức Huy 13/05/1993 Nam 5.90 Trung bình

Kinh tế DH13KE

1 13123151 Hồ Thị Ái Thuy 09/11/1995 Nữ 2.37 Trung bình

(11)

1 13123288 Nguyễn Thị Mỹ Thương 12/10/1995 Nữ 2.94 Khá DH13KM

1 13120453 Phạm Minh Tuyên 13/09/1995 Nữ 2.86 Khá

DH14KE

1 14123062 Nguyễn Thị Ngọc Như 24/10/1996 Nữ 2.74 Khá

DH14KT

1 14120006 Trần Thị Kỳ Diệu 25/04/1995 Nữ 2.66 Khá

DH14QT

1 14122104 Võ Huỳnh Như 06/10/1996 Nữ 3.07 Khá

2 14122356 Nguyễn Thị Bích Phượng 16/10/1996 Nữ 2.97 Khá

DH14TC

1 14122304 Hoàng Phương Nam 05/05/1994 Nam 3.03 Khá

DH14TM

1 14122077 Tống Thị Nga 01/01/1996 Nữ 2.89 Khá

2 14122440 Lê Thị Út 01/09/1996 Nữ 3.18 Khá

DH15KM

1 15120045 Hồ Thị Diệu Hiền 20/08/1997 Nữ 2.21 Trung bình

DH15KN

1 15155061 Ka Yến Thu 04/03/1997 Nữ 2.74 Khá

2 15155072 Trần Kiều Huyền Trâm 08/02/1996 Nữ 2.92 Khá

DH15KT

1 15120021 Nguyễn Minh Đức 08/08/1997 Nam 2.61 Khá

DH15PT

1 15121048 Phạm Thị Tuyết Sương 16/03/1997 Nữ 2.80 Khá

(12)

DH15QT

1 15122137 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 22/10/1996 Nữ 3.41 Giỏi

DH15TC

1 15122064 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 19/01/1997 Nữ 2.86 Khá

DH15TM

1 15122049 Bùi Thị Thu Hiền 30/11/1997 Nữ 3.03 Khá

2 15122208 Trần Thị Lệ Thuy 24/12/1997 Nữ 3.21 Giỏi

3 15122257 Nguyễn Trương Anh Tuấn 15/04/1997 Nam 2.66 Khá

DH16KE

1 16123082 Võ Thị Hồng Huế 10/08/1997 Nữ 2.60 Khá

2 16123087 Hồ Thị Thu Hương 08/07/1998 Nữ 2.85 Khá

3 16123130 Hàn Thị Xuân Mến 20/10/1998 Nữ 2.50 Khá

4 16123148 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 09/06/1998 Nữ 3.17 Khá

5 16123152 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 16/01/1998 Nữ 2.89 Khá

6 16123230 Trần Thị Kiều Trang 01/02/1998 Nữ 2.37 Trung bình

DH16KM

1 16120087 Hồ Thị Ái Hiếu 01/01/1998 Nữ 3.06 Khá

2 16120306 Nguyễn Huỳnh Kim Tường 23/10/1998 Nữ 2.97 Khá

DH16KN

1 16155044 Phạm Thị Diệu My 20/06/1998 Nữ 3.20 Giỏi

2 16155074 Phạm Thị Thúy 18/04/1997 Nữ 3.16 Khá

DH16KT

1 16120113 Trương Thị Hồng Huyền 07/06/1998 Nữ 2.94 Khá

2 16120154 Nguyễn Hồng Na 16/01/1998 Nữ 2.73 Khá

3 16120302 Lê Văn Tuấn 20/05/1997 Nam 2.54 Khá

(13)

1 16122056 Lương Thanh Duy 15/11/1998 Nam 2.65 Khá

2 16122075 Võ Thị Thu Hà 20/06/1998 Nữ 3.04 Khá

3 16122106 Nguyễn La Duy Hiếu 06/08/1998 Nam 3.04 Khá

4 16122177 Nguyễn Thị Trúc Ly 14/09/1998 Nữ 3.13 Khá

DH16TC

1 16122156 Lê Thị Thuỳ Linh 28/03/1998 Nữ 3.36 Giỏi

DH17KE

1 17123005 Huỳnh Lê Sơn Ca 07/06/1998 Nữ 2.94 Khá

2 17123020 Nguyễn Thị Nguyệt Hằng 14/04/1999 Nữ 2.64 Khá

3 17123032 Trần Nguyễn Ánh Hồng 21/03/1999 Nữ 2.58 Khá

4 17123033 Lê Thị Bách Hộp 24/04/1999 Nữ 3.07 Khá

5 17123039 Phan Thị Thanh Huyền 03/12/1999 Nữ 2.81 Khá

6 17123050 Văn Trương Thảo Linh 05/08/1999 Nữ 3.26 Giỏi

7 17123052 Huỳnh Thị Ngọc Mai 10/07/1999 Nữ 2.48 Trung bình

8 17123056 Trương Trà My 22/03/1999 Nữ 3.20 Giỏi

9 17123058 Ngô Thị Nga 07/04/1999 Nữ 2.42 Trung bình

10 17123076 Nguyễn Hồng Nhung 17/09/1999 Nữ 2.53 Khá

11 17123078 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 01/02/1999 Nữ 2.51 Khá

12 17123081 Phạm Trúc Phương 05/09/1999 Nữ 2.94 Khá

13 17123086 Phạm Thị Thu Sang 29/10/1999 Nữ 2.79 Khá

14 17123125 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 26/12/1999 Nữ 2.48 Trung bình

15 17123130 Phạm Thị Minh Việt 03/12/1999 Nữ 2.75 Khá

16 17123133 Nguyễn Thị Ái Vy 08/12/1999 Nữ 3.02 Khá

DH17KM

1 17120047 Phạm Thị Hiền 13/11/1999 Nữ 3.29 Giỏi

2 17120068 Nguyễn Lê Kha 12/12/1999 Nữ 3.14 Khá

(14)

3 17120069 Phan Đình Khôi 09/09/1999 Nam 2.91 Khá

4 17120099 Nguyễn Kim Ngân 16/04/1999 Nữ 3.02 Khá

5 17120115 Trương Thị Nhi 28/05/1999 Nữ 2.91 Khá

6 17120128 Liêu Gia Phụng 07/11/1999 Nữ 2.89 Khá

7 17120178 Lê Thị Cẩm Thúy 25/12/1999 Nữ 3.31 Giỏi

8 17120188 Đặng Thị Thùy Trang 17/04/1999 Nữ 2.90 Khá

9 17120192 Nguyễn Trần Thảo Trang 26/03/1999 Nữ 2.71 Khá

10 17120205 Nguyễn Trần Thảo Uyên 28/08/1999 Nữ 2.89 Khá

DH17KN

1 17155014 Hồ Thị Cẩm Giang 10/01/1999 Nữ 2.94 Khá

2 17155016 Lương Thị Mỹ Hạnh 12/08/1999 Nữ 2.74 Khá

3 17155022 Phạm Bảo Khang 21/02/1999 Nam 2.74 Khá

4 17155039 Trần Ngọc Huỳnh Nhi 05/06/1999 Nữ 2.63 Khá

5 17155049 Nguyễn Minh Quân 31/07/1999 Nam 3.27 Giỏi

6 17155077 Trần Phi Yến 08/11/1999 Nữ 3.28 Giỏi

DH17KT

1 17120006 Nguyễn Thị Kim Ánh 29/04/1999 Nữ 3.03 Khá

2 17120073 Nguyễn Thị Hương Lan 27/01/1999 Nữ 2.92 Khá

3 17120080 Nguyễn Thị Thùy Linh 03/05/1999 Nữ 3.53 Giỏi

4 17120094 Phạm Lê My 20/04/1999 Nữ 3.29 Giỏi

5 17120114 Trần Thị Nhi 17/02/1999 Nữ 3.35 Giỏi

6 17120139 Hồ Thị Kiều Quy 09/10/1999 Nữ 3.22 Giỏi

7 17120152 Lê Minh Tân 13/02/1999 Nam 3.09 Khá

8 17120167 Trần Huỳnh Thịnh 15/08/1999 Nam 3.24 Giỏi

9 17120189 Đỗ Thị Quỳnh Trang 17/06/1999 Nữ 3.39 Giỏi

10 17120200 Nguyễn Nhật Tùng 10/10/1999 Nam 3.01 Khá

11 17120208 Nguyễn Thị Kim Vân 01/08/1999 Nữ 3.50 Giỏi

(15)

1 17121022 Lê Thị Cẩm Thương 18/10/1999 Nữ 2.83 Khá DH17QT

1 17122034 Lăng Gia Hân 12/11/1999 Nữ 3.20 Giỏi

2 17122051 Trương Thị Hồng 07/12/1999 Nữ 3.50 Giỏi

3 17122060 Đinh Thị Ngọc Huyền 19/04/1997 Nữ 3.01 Khá

4 17122069 Nguyễn Thị Oanh Kiều 02/03/1999 Nữ 3.46 Giỏi

5 17122074 Phạm Thị Lan 05/07/1999 Nữ 3.10 Khá

6 17122077 Phan Thị Liễu 10/04/1999 Nữ 3.18 Khá

7 17122083 Bùi Thị Kim Loan 26/06/1999 Nữ 3.06 Khá

8 17122085 Hồ Thị Mai 06/05/1999 Nữ 3.12 Khá

9 17122086 Phan Thị Thanh Mai 13/09/1999 Nữ 3.11 Khá

10 17122127 Hoàng Thị Thảo Quyên 15/02/1999 Nữ 3.22 Giỏi

11 17122129 Nguyễn Hồ Hương Quỳnh 25/08/1999 Nữ 2.71 Khá

12 17122142 Trần Vũ Thị Thanh 24/06/1999 Nữ 2.68 Khá

13 17122143 Phan Nhật Thành 09/03/1999 Nam 2.78 Khá

14 17122155 Nguyễn Thị Mộng Thu 13/08/1999 Nữ 3.17 Khá

15 17122175 Hữu Trần Ái Trân 20/03/1999 Nữ 2.89 Khá

16 17122179 Nguyễn Thị Kiều Trang 11/11/1999 Nữ 3.13 Khá

17 17122183 Đào Thị Thu Trinh 29/04/1999 Nữ 3.29 Giỏi

18 17122191 Nguyễn Phạm Thanh Trúc 26/02/1999 Nữ 2.82 Khá

DH17QTNT

1 17122261 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 15/04/1999 Nữ 2.87 Khá

2 17122269 Nguyễn Thị Hồng Đào Nữ 3.15 Khá

DH17TC

1 17122053 Đinh Kiều Diễm Hương 10/02/1999 Nữ 3.13 Khá

(16)

DH17TM

1 17122008 Đinh Thái Bảo 21/04/1999 Nam 3.14 Khá

2 17122009 Nguyễn Trần Gia Bảo 01/09/1999 Nam 3.05 Khá

3 17122013 Huỳnh Thị Thanh Châu 20/02/1999 Nữ 3.32 Giỏi

4 17122134 Nguyễn Tiến Sỹ 19/07/1999 Nam 2.58 Khá

5 17122163 Đỗ Thị Cẩm Tiên 08/06/1999 Nữ 3.11 Khá

LT17KE

1 17423025 Võ Thị Thanh Tịnh 10/11/1989 Nữ 2.72 Khá

LT18KE

1 18423002 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 02/10/1993 Nữ 2.97 Khá

2 18423005 Nguyễn Thị Huỳnh Liên 02/02/1993 Nữ 2.90 Khá

3 18423008 Lê Quang Minh 05/02/1997 Nữ 2.93 Khá

Lâm nghiệp DH13LNGL

1 13114204 Nguyễn Cảnh Việt Quang 10/04/1994 Nam 2.21 Trung bình DH14CB

1 14115036 Võ Ngọc Hiệu 12/06/1996 Nam 2.87 Khá

2 14115143 Nguyễn Minh Trí 30/11/1996 Nam 2.46 Trung bình

3 14115290 Phạm Văn Cường 01/08/1996 Nam 2.50 Khá

4 14115450 Lê Thanh Phong 29/10/1996 Nam 2.59 Khá

DH14GN

1 14114399 Võ Nguyễn Huy Tâm 03/09/1996 Nam 2.42 Trung bình

2 14115008 Nguyễn Ngọc Chi 07/03/1996 Nam 2.62 Khá

3 14115066 Nguyễn Ngọc Lợi 05/01/1996 Nam 2.81 Khá

DH14NK

1 14114205 Mai Thị Thu Hằng 08/10/1996 Nữ 2.61 Khá

(17)

DH15CB

1 15114192 Lê Anh Tuấn 28/12/1997 Nam 2.42 Trung bình

2 15115068 Phạm Nguyễn Hoàng Huy 15/02/1995 Nam 2.53 Khá

3 15115113 Trần Nguyễn Trọng Nhân 26/08/1997 Nam 2.49 Trung bình

4 15115115 Đỗ Đình Nhất 13/12/1997 Nam 2.42 Trung bình

5 15115170 Nguyễn Quốc Toàn 07/06/1995 Nam 2.85 Khá

DH15GN

1 15115067 Huỳnh Tiến Huy 26/10/1997 Nam 2.78 Khá

2 15115072 Lê Nguyễn Hoàng Kim 15/08/1997 Nữ 2.61 Khá

3 15115173 Lê Thị Thùy Trang 01/10/1997 Nữ 2.70 Khá

DH15LN

1 15114016 Bùi Đức Cường 25/12/1997 Nam 2.62 Khá

2 15114135 Nguyễn Đình Sĩ 11/10/1997 Nam 2.44 Trung bình

DH15LNGL

1 15114220 A Phỉnh 20/02/1996 Nam 2.70 Khá

2 15114232 Ngô Thành Đạt 10/1/1997 Nam 2.40 Trung bình

3 15114236 Nguyễn Đình Hùng 05/11/1997 Nam 2.40 Trung bình

DH15NK

1 15114073 Trần Ngọc Khanh 10/11/1997 Nam 2.56 Khá

DH15QR

1 15114049 Đoàn Minh Hiếu 07/10/1997 Nam 2.47 Trung bình

DH16CB

1 16115031 Lê Văn Đồng 20/02/1998 Nam 2.67 Khá

2 16115112 Nguyễn Hữu Nghĩa 27/03/1998 Nam 2.94 Khá

3 16115124 Trần Đạo Như 05/08/1998 Nam 2.69 Khá

4 16115143 Tạ Thị Kim Quyên 19/11/1998 Nữ 2.44 Trung bình

(18)

5 16115184 Hà Thị Lệ Trinh 29/12/1997 Nữ 2.69 Khá

6 16115208 Lý Tuấn Vũ 10/02/1998 Nam 2.68 Khá

7 16115211 Nguyễn Thị Thúy Vy 21/05/1998 Nữ 2.78 Khá

DH16GB

1 16115225 Lê Huỳnh Đức 11/04/1997 Nam 2.68 Khá

DH16GN

1 14115109 Huỳnh Duy Tân 30/10/1996 Nam 3.08 Khá

2 16115043 Lê Nhật Hào 02/06/1998 Nam 2.78 Khá

3 16115077 Lê Văn Khoa 05/07/1998 Nam 2.93 Khá

4 16115255 Nguyễn Thị Dịu 20/04/1998 Nữ 2.81 Khá

DH16LN

1 16114284 Võ Thành Sang 01/02/1998 Nam 2.34 Trung bình

2 16114347 Bùi Nguyễn Anh Linh 08/12/1998 Nữ 2.46 Trung bình

DH16QR

1 16114232 Lê Thị Hồng Hiếu 07/07/1998 Nữ 2.88 Khá

DH17CB

1 17115021 Nguyễn Nhật Dương 31/01/1999 Nam 2.82 Khá

2 17115050 Trần Thị Như Huỳnh 28/10/1999 Nữ 2.76 Khá

DH17GB

1 17115049 Nguyễn Mạnh Huyền 21/08/1999 Nam 2.99 Khá

2 17115100 Bùi Thị Thu Thảo 12/03/1999 Nữ 3.14 Khá

DH17GN

1 17115007 Trần Thị Kim Chung 28/09/1998 Nữ 2.99 Khá

2 17115038 Vương Thị Thanh Hoa 16/04/1999 Nữ 2.79 Khá

3 17115063 Trần Thị Mỹ Linh 10/02/1999 Nữ 3.00 Khá

4 17115067 Đoàn Thị Bạch Mai 28/06/1999 Nữ 3.03 Khá

(19)

7 17115113 Nguyễn Thị Thủy Tiên 20/03/1999 Nữ 2.90 Khá DH17LN

1 17114033 Nguyễn Thị Ngà 24/01/1998 Nữ 2.88 Khá

DH17QR

1 17114003 Hà Thái Bảo 20/01/1999 Nam 2.66 Khá

2 17114035 Lê Trọng Nghĩa 22/12/1999 Nam 3.01 Khá

3 17114048 Phạm Xuân Tân 24/03/1999 Nam 2.98 Khá

4 17114078 Cao Ngọc Khoa 18/01/1998 Nam 2.98 Khá

5 17164008 Trần Nam Phương 09/01/1999 Nam 2.70 Khá

Môi trường và Tài nguyên DH13QMNT

1 13149985 Pi Năng Loang Nam 2.38 Trung bình

DH14CH

1 14131047 Phạm Ngọc Hải 28/01/1996 Nam 2.91 Khá

2 14131167 Trương Huỳnh Lệ Thu 15/11/1996 Nữ 3.10 Khá

DH14DL

1 14149041 Mai Ngân Giang 28/08/1996 Nữ 2.78 Khá

DH14ES

1 14163178 Phạm Nguyễn Đức Nguyên 25/11/1996 Nữ 2.62 Khá

2 14163285 Trần Văn Tiến 03/09/1996 Nam 2.38 Trung bình

DH14QM

1 14149144 Hoàng Kim Thành 20/02/1996 Nam 2.36 Trung bình

DH14QMGL

1 14149283 Ngô Thị Thanh Hiền 02/02/1996 Nữ 2.85 Khá

2 14149308 Trần Thanh Phong 28/06/1996 Nam 2.84 Khá

(20)

DH14TK

1 14131133 Huỳnh Minh Phúc 18/01/1996 Nam 2.98 Khá

DH15CH

1 15116018 Trần Quang Dễ 13/06/1997 Nam 2.56 Khá

2 15131115 Đặng Quyền 10/05/1997 Nam 3.08 Khá

DH15DL

1 15149030 Nguyễn Thị Trúc Giang 29/08/1997 Nữ 3.01 Khá

2 15149164 Nguyễn Thị Lâm Viên 23/06/1997 Nữ 2.87 Khá

DH15ES

1 15163023 Trương Tấn Hùng 21/11/1997 Nam 2.38 Trung bình

2 15163065 Vũ Thùy Phương Thảo 24/10/1997 Nữ 2.87 Khá

3 15163070 Nguyễn Minh Thư 26/03/1996 Nữ 2.96 Khá

DH15GI

1 15162003 Nguyễn Mạnh Cường 19/07/1997 Nam 2.56 Khá

2 15162004 Nguyễn Lê Tiến Đạt 19/05/1997 Nam 2.71 Khá

3 15162014 Nguyễn Phan Thanh Hưng 06/03/1997 Nam 2.55 Khá

4 15162026 Nguyễn Khánh Lượng 24/08/1997 Nam 3.32 Giỏi

5 15162027 Đoàn Hồng Nam 10/04/1997 Nam 2.59 Khá

6 15162041 Nguyễn Thanh Tài 09/09/1997 Nam 2.55 Khá

DH15MT

1 15127067 Hoàng Thị Lộc 05/09/1996 Nữ 2.89 Khá

2 15127114 Lê Văn Thanh 29/05/1997 Nam 2.64 Khá

DH15QM

1 15149070 Lục Nguyễn Bội Linh 01/04/1997 Nữ 2.35 Trung bình

2 15149094 Trần Thị Thu Nhàn 14/04/1997 Nữ 2.82 Khá

3 15149097 Nguyễn Thị Yến Nhi 26/03/1997 Nữ 2.62 Khá

(21)

1 15131040 Trần Đông Hoàng 21/02/1997 Nam 3.00 Khá DH16CH

1 16131009 Nguyễn Trần Hoàng Anh 22/05/1998 Nữ 2.91 Khá

2 16131022 Trần Thị Kim Chi 20/01/1998 Nữ 3.26 Giỏi

3 16131027 Tô Thị Hồng Đào 25/09/1998 Nữ 2.95 Khá

4 16131053 Phùng Thị Ngọc Hân 10/12/1998 Nữ 3.24 Giỏi

5 16131183 Huỳnh Việt Phương 16/05/1998 Nam 3.24 Giỏi

6 16131214 Lê Thị Thanh Thảo 10/11/1998 Nữ 2.99 Khá

7 16131235 Nguyễn Thị Thủy 26/05/1998 Nữ 3.07 Khá

8 16131259 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 25/01/1998 Nữ 2.97 Khá

9 16131267 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 09/12/1998 Nữ 2.81 Khá

DH16ES

1 16163013 Phạm Thị Kim Anh 29/07/1998 Nữ 3.19 Khá

DH16MT

1 16127010 Nguyễn Thị Kim Bình 30/01/1998 Nữ 2.50 Khá

2 16127014 Huỳnh Chí Công 17/09/1998 Nam 2.99 Khá

3 16127027 Nguyễn Thị Hà 12/05/1998 Nữ 3.06 Khá

4 16127047 Vũ Thị Khiếu 10/03/1998 Nữ 2.68 Khá

5 16127069 Trần Thị Kim Ngân 31/03/1998 Nữ 2.80 Khá

6 16127071 Lê Thị Mỹ Ngọc 10/03/1998 Nữ 2.76 Khá

7 16127097 Đỗ Thị Quý 25/08/1998 Nữ 2.77 Khá

8 16127101 Huỳnh Vũ Sơn 26/06/1998 Nam 2.61 Khá

DH16QM

1 15125332 Đào Nguyễn Phụng Duyên 10/07/1997 Nữ 2.96 Khá

2 16149028 Nguyễn Thị Diệu Hiền 15/01/1998 Nữ 2.76 Khá

3 16149087 Trần Hồng Ngọc 15/07/1998 Nữ 2.65 Khá

(22)

4 16149150 Tô Bùi Kim Tuyến 08/03/1998 Nữ 2.59 Khá

5 16149193 Văn Hữu Thản 30/12/1997 Nam 2.69 Khá

DH16TK

1 16131152 Phạm Thị Ánh Nguyệt 11/02/1998 Nữ 3.31 Giỏi

2 16131174 Đoàn Thị Kim Oanh 29/11/1998 Nữ 2.94 Khá

3 16131184 Lâm Mỹ Phương 12/07/1998 Nữ 2.66 Khá

DH17CH

1 17116010 Phan Trần Lâm Anh 08/10/1999 Nam 3.01 Khá

2 17131004 Huỳnh Thị Ngọc Anh 21/06/1999 Nữ 3.24 Khá

3 17131006 Nguyễn Ngọc Lan Anh 21/11/1999 Nữ 2.83 Khá

4 17131034 Trần Thị Như Hảo 10/07/1999 Nữ 3.06 Khá

5 17131070 Trần Thành Nam 10/09/1999 Nam 2.99 Khá

6 17131076 Lê Duy Nghị 07/04/1998 Nam 2.71 Khá

7 17131114 Trần Thị Hồng Thắm 16/08/1999 Nữ 3.23 Giỏi

8 17131120 Nguyễn Thị Thu Thảo 12/09/1999 Nữ 3.25 Giỏi

9 17131122 Cao Thị Mai Thi 26/07/1999 Nữ 3.10 Khá

10 17131133 Nguyễn Văn Tiếp 06/04/1999 Nam 2.86 Khá

11 17131136 Cao Thị Trang 30/04/1999 Nữ 3.04 Khá

12 17131137 Nguyễn Thị Trang 20/03/1999 Nữ 3.04 Khá

13 17131147 Hà Xuân Trường 14/08/1999 Nam 3.14 Khá

14 17131157 Lê Ngọc Thanh Vi 22/10/1999 Nữ 3.20 Giỏi

DH17ES

1 17163011 Lê Thị Đào 01/02/1999 Nữ 2.83 Khá

2 17163021 Nguyễn Thị Duy Hải 23/12/1999 Nữ 2.84 Khá

3 17163041 Nguyễn Thanh Nga 25/12/1999 Nữ 2.76 Khá

4 17163042 Nguyễn Thị Thu Nga 24/07/1999 Nữ 2.69 Khá

5 17163060 Trần Thị Tuyết Sương 18/11/1999 Nữ 2.94 Khá

(23)

DH17MT

1 17127009 Nguyễn Thị Minh Chi 19/06/1999 Nữ 2.70 Khá

2 17127017 Nguyễn Thị Dung 19/06/1999 Nữ 2.95 Khá

3 17127020 Phùng Thị Mỹ Duyên 05/06/1999 Nữ 2.99 Khá

4 17127030 Huỳnh Thị Thúy Hương 28/02/1999 Nữ 2.71 Khá

5 17127064 Nguyễn Văn Thanh 20/04/1998 Nam 2.56 Khá

6 17127074 Phan Thị Cẩm Tiên 07/07/1999 Nữ 2.75 Khá

7 17127091 Phạm Cao Thanh Tùng 20/07/1999 Nam 2.83 Khá

DH17QM

1 17149003 Phạm Thị Phương Anh 02/11/1999 Nữ 2.82 Khá

2 17149004 Võ Thị Phương Anh 13/05/1999 Nữ 2.77 Khá

3 17149007 Phạm Chí Bảo 12/06/1999 Nam 2.62 Khá

4 17149017 Huỳnh Minh Thành Đạt 23/05/1999 Nam 2.83 Khá

5 17149018 Nguyễn Thành Đạt 05/09/1999 Nam 2.53 Khá

6 17149035 Đoàn Thị Thùy Duyên 07/02/1999 Nữ 2.78 Khá

7 17149055 Huỳnh Thị Kim Hồng 20/11/1999 Nữ 2.90 Khá

8 17149074 Dương Mộng Linh 21/07/1999 Nam 2.75 Khá

9 17149081 Nguyễn Tấn Lực 15/03/1999 Nam 2.78 Khá

10 17149102 Lê Thị Thảo Nguyên 17/05/1999 Nữ 2.68 Khá

11 17149108 Lại Ngọc Tuyết Nhi 05/06/1999 Nữ 2.65 Khá

12 17149118 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 06/10/1999 Nữ 2.68 Khá

13 17149122 Nguyễn Thị Hồng Phúc 27/07/1999 Nữ 2.78 Khá

14 17149161 Lê Thị Thủy 15/08/1999 Nữ 2.75 Khá

15 17149163 Đặng Lộc Tiên 29/03/1999 Nữ 3.12 Khá

16 17149182 Nguyễn Huệ Trúc 01/01/1999 Nữ 2.65 Khá

17 17149185 Lê Viết Chí Trung 20/03/1999 Nam 2.61 Khá

(24)

18 17149193 Nguyễn Thị Hồng Tươi 11/06/1999 Nữ 2.89 Khá

19 17149196 Võ Tường Vi 01/11/1999 Nam 2.63 Khá

20 17149202 Phan Hoàng Vũ 30/04/1999 Nam 2.55 Khá

21 17149206 Ngô Thị Phi Yến 14/02/1999 Nữ 2.92 Khá

22 17149219 Ka' Thùys 27/06/1998 Nữ 3.02 Khá

DH17TK

1 17131059 Cao Thị Linh 09/07/1999 Nữ 3.24 Giỏi

2 17131099 Trần Thị Ny 24/08/1998 Nữ 3.12 Khá

3 17131100 Lê Vạn Phát 29/08/1999 Nam 3.06 Khá

4 17131107 Võ Thị Như Quỳnh 02/11/1999 Nữ 3.18 Khá

5 17131124 Bùi Thị Kim Thoa 03/06/1999 Nữ 3.30 Giỏi

Nông học DH13BVB

1 13145033 Nguyễn Văn 28/10/1994 Nam 2.66 Khá

DH13NHB

1 13113099 Phan Duy Khang 12/04/1995 Nam 2.53 Khá

DH14NHA

1 14113007 Lê Văn Anh 08/11/1996 Nam 2.83 Khá

2 14114286 Phùng Ngọc Tuấn 10/10/1995 Nam 2.53 Khá

DH14NHB

1 14113258 Đổ Thị Ngọc Xuyến 08/08/1996 Nữ 3.28 Giỏi

DH14NHGL

1 14113330 Phạm Minh Chinh 06/11/1996 Nam 2.72 Khá

DH15NHA

1 15113081 Lâm Thị Tuyết Nhung 24/11/1997 Nữ 2.77 Khá

2 15113229 Nông Ngọc Trung 02/01/1996 Nam 2.91 Khá

(25)

1 14113255 Nguyễn Quốc Vương 27/02/1996 Nam 2.56 Khá

2 15113004 Trần Nguyên Phước Anh 26/03/1997 Nam 2.69 Khá

3 15113028 Văn Công Hải 21/04/1997 Nam 2.49 Trung bình

4 15113038 Nguyễn Văn Hậu 17/02/1997 Nam 3.03 Khá

5 15113086 Nguyễn Bảo Phú 18/10/1997 Nam 2.59 Khá

6 15113090 Đặng Thị Kim Quyên 01/01/1997 Nữ 2.72 Khá

7 15113231 Mang Vư 18/06/1996 Nam 2.27 Trung bình

DH15NHGL

1 15113163 Lê Minh Hiếu 01/10/1997 Nữ 2.73 Khá

2 15113168 Phạm Đức Liêu 09/06/1997 Nữ 2.36 Trung bình

DH15NHNT

1 15113196 Đậu Quang Cảnh 22/05/1997 Nữ 2.50 Khá

DH16BV

1 16145198 Phan Quốc Khang 08/05/1998 Nam 3.05 Khá

2 16145199 Nguyễn Trường Khánh 27/10/1998 Nam 3.17 Khá

3 16145208 Nguyễn Văn Linh 22/04/1998 Nam 3.36 Giỏi

4 16145232 Văn Đặng Hoàng Như 28/02/1998 Nữ 2.74 Khá

DH16NHA

1 16113040 Đào Văn Hiểu 09/02/1997 Nam 2.87 Khá

2 16113082 Đoàn Thị Ngân 05/06/1998 Nữ 3.31 Giỏi

3 16113904 Huỳnh Phú Đức 08/08/1997 Nam 2.77 Khá

DH16NHB

1 15113072 Huỳnh Thị Mỹ Ngọc 27/02/1997 Nữ 3.05 Khá

2 16113006 Cù Ngọc Bảo 12/09/1998 Nam 2.48 Trung bình

3 16113022 Lê Thanh Dung 09/06/1998 Nữ 3.06 Khá

(26)

DH16NHGL

1 16113177 Lâm Quang Châu 05/08/1998 Nam 2.31 Trung bình

2 16113192 Dương Lệ Ngọc 13/08/1998 Nữ 2.63 Khá

3 16113220 Lê Anh Tây 01/11/1998 Nam 2.65 Khá

4 16113240 Lê Đình Nam 10/03/1998 Nam 2.68 Khá

DH16NHNT

1 16113210 Trần Thị Mỹ Hân 20/11/1998 Nữ 2.89 Khá

2 16116008 Phạm Xuân Lành 17/01/1998 Nam 2.87 Khá

3 16149176 Võ Thị Kim Thoa 24/01/1998 Nữ 2.59 Khá

DH17BVA

1 17145002 Phạm Thoại An 25/11/1999 Nam 2.89 Khá

2 17145012 Hồ Minh Cường 22/10/1999 Nam 3.04 Khá

3 17145030 Võ Huy Hoàng 28/04/1999 Nam 2.82 Khá

4 17145031 Trần Thị Kim Huệ 10/03/1999 Nữ 3.06 Khá

5 17145038 Dương Hiểu Khánh 02/08/1999 Nữ 3.11 Khá

6 17145047 Nguyễn Tiến Luân 16/07/1999 Nam 2.89 Khá

7 17145049 Nguyễn Thị Diễm My 20/10/1999 Nữ 3.03 Khá

8 17145082 Nguyễn Anh Thư 30/07/1999 Nữ 2.86 Khá

9 17145087 Trần Ngọc Thủy 27/08/1999 Nữ 2.98 Khá

10 17145095 Nguyễn Bá Trọng 01/07/1999 Nam 3.01 Khá

11 17145100 Nguyễn Thị Ánh Vân 15/05/1999 Nữ 2.84 Khá

12 17145115 Lý Thị Hà 26/03/1998 Nữ 2.85 Khá

DH17BVB

1 17145009 Nguyễn Quốc Bảo 01/11/1999 Nam 2.50 Khá

2 17145023 Nguyễn Hậu Giang 08/12/1999 Nam 2.90 Khá

3 17145029 Nguyễn Thế Hiếu 22/06/1999 Nam 2.99 Khá

4 17145037 Nguyễn Nhựt Khang 05/05/1999 Nam 3.15 Khá

(27)

6 17145053 Trần Thị Thùy Ngân 10/01/1999 Nữ 3.00 Khá

7 17145071 Nguyễn Thị Thu Sương 20/04/1999 Nữ 3.07 Khá

8 17145076 Nguyễn Thị Vân Thanh 30/04/1999 Nữ 3.00 Khá

9 17145111 Nguyễn Thị Phi Yến 16/02/1999 Nữ 2.50 Khá

10 17145120 Châu Thị Anh Thư 06/06/1998 Nữ 2.92 Khá

DH17NHA

1 16113059 Đồng Thị Hương Lan 24/09/1998 Nữ 3.32 Giỏi

2 16113076 Bế Thị Minh 08/05/1998 Nữ 2.76 Khá

3 17113014 Hà Thị Mỹ Danh 19/12/1999 Nữ 3.21 Giỏi

4 17113040 Đỗ Thị Thúy Hằng 17/07/1999 Nữ 3.26 Giỏi

5 17113050 Nguyễn Thị Kim Hiền 11/03/1999 Nữ 3.16 Khá

6 17113058 Lê Dương Minh Hiếu 09/07/1999 Nam 3.07 Khá

7 17113078 Phan Thị Thanh Huyền 24/06/1999 Nữ 3.16 Khá

8 17113087 Lê Trọng Kỹ 05/02/1999 Nam 3.00 Khá

9 17113092 Nguyễn Thị Liễu 10/01/1999 Nữ 3.40 Giỏi

10 17113100 Nguyễn Thị Kim Lộc 01/10/1999 Nữ 2.72 Khá

11 17113120 Trịnh Thị Trà My 24/09/1999 Nữ 3.05 Khá

12 17113126 Dương Tuyết Ngân 12/11/1999 Nữ 2.60 Khá

13 17113165 Trần Đình Sang 14/06/1999 Nam 2.91 Khá

14 17113199 Nguyễn Thành Thiện 19/09/1999 Nam 2.57 Khá

15 17113202 Lê Thị Kim Thoa 31/08/1999 Nữ 3.30 Giỏi

DH17NHB

1 17113013 Đào Thế Dân 02/07/1999 Nam 3.10 Khá

2 17113032 Nguyễn Huỳnh Duyên 04/07/1999 Nữ 3.15 Khá

3 17113037 Hàng Ngọc Hà 05/09/1999 Nữ 3.39 Giỏi

4 17113045 Vi Ngọc Mai Hạnh 10/03/1999 Nữ 2.72 Khá

(28)

5 17113047 Lê Thanh Hậu 25/04/1999 Nam 3.41 Giỏi

6 17113059 Nguyễn Thành Hiếu 13/11/1999 Nam 2.77 Khá

7 17113076 Nguyễn Văn Huy 01/12/1999 Nam 2.72 Khá

8 17113080 Trần Quang Khải 08/06/1999 Nam 2.64 Khá

9 17113091 Võ Thị Mỹ Lệ 25/12/1999 Nữ 3.03 Khá

10 17113124 Nguyễn Ngọc Nam 25/03/1999 Nam 2.84 Khá

11 17113134 Võ Lê Ngưu 11/06/1999 Nam 3.26 Giỏi

12 17113138 Nguyễn Thị Thảo Nhi 02/10/1999 Nữ 2.67 Khá

13 17113147 Hồ Tiến Phú 20/12/1999 Nam 3.30 Giỏi

14 17113169 Phan Lê Sơn 20/09/1999 Nam 2.62 Khá

15 17113189 Lê Văn Thành 06/11/1999 Nam 2.80 Khá

16 17113211 Võ Thị Anh Thư 05/05/1999 Nữ 3.14 Khá

17 17113232 Trương Thị Thu Trang 10/11/1999 Nữ 2.82 Khá

DH17NHC

1 17113008 Nguyễn Đức Bảo 04/07/1999 Nam 3.18 Khá

2 17113012 Võ Thị Ngọc Cẩm 02/09/1999 Nữ 3.25 Giỏi

3 17113027 Vũ Thị Hồng Dương 11/05/1999 Nữ 3.31 Giỏi

4 17113033 Nguyễn Thị Thùy Duyên 28/10/1999 Nữ 2.95 Khá

5 17113049 Nguyễn Phước Hiền 09/06/1999 Nam 3.21 Giỏi

6 17113060 Vũ Minh Hiếu 28/02/1999 Nam 3.06 Khá

7 17113077 Phạm Thị Huyền 28/02/1999 Nữ 3.12 Khá

8 17113088 Lê Hoài Lâm 07/05/1999 Nam 2.47 Trung bình

9 17113127 Nguyễn Thị Lý Ngân 07/05/1999 Nữ 2.79 Khá

10 17113237 Nguyễn Thị Thanh Trúc 14/09/1999 Nữ 2.76 Khá

DH17NHGL

1 17113267 Đoàn Duy Đạt 30/05/1999 Nam 2.93 Khá

2 17113268 Lê Đình Đạt 20/11/1999 Nam 3.09 Khá

(29)

4 17113275 Nguyễn Văn Thắng 05/04/1999 Nam 3.15 Khá

5 17113280 Trần Thị Phương Uyên 16/10/1999 Nữ 2.87 Khá

6 17113281 Nguyễn Thị Ý Vy 25/02/1999 Nữ 2.95 Khá

7 17113301 Tiêu Công Quyền Nam 3.09 Khá

8 17123146 Ngô Thị Thanh Vân 15/03/1998 Nữ 2.88 Khá

9 17149210 Bùi Thị Yến Nhi 15/05/1999 Nữ 2.94 Khá

TC14NH

1 13213001 Lê Hoàng Ân 07/08/1992 Nam 6.60 Trung bình khá

TC16NH

1 15213046 Võ Anh Tuấn 01/11/1968 Nam 6.96 Trung bình khá

2 16213006 Nguyễn Doãn Ngọc Quân 07/07/1997 Nam 6.29 Trung bình khá Ngoại ngữ - Sư phạm

BH17AV

1 17628002 Trịnh Hoàng Dương 20/11/1992 Nam 3.24 Giỏi

2 17628014 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 04/11/1992 Nữ 3.42 Giỏi

3 17628024 Phạm Thị Ly Vi 26/09/1990 Nữ 3.21 Giỏi

DH13AV

1 13128206 Trương Ngọc Như Ý 16/05/1995 Nữ 2.64 Khá

DH13SP

1 13132052 Nguyễn Văn Thành 07/11/1995 Nam 2.50 Khá

2 13132073 Mai Quang Trung 03/02/1995 Nam 2.89 Khá

DH14AV

1 14128013 Nguyễn Hữu Dinh 12/03/1995 Nam 2.53 Khá

DH14SP

1 14132212 Nguyễn Ngọc Sơn 18/02/1996 Nam 2.38 Trung bình

(30)

2 14132245 Nguyễn Thị Đài Trang 09/06/1995 Nữ 2.82 Khá

3 14132270 Nguyễn Đoàn Thùy Dung Nữ 2.85 Khá

DH15AV

1 15128036 Trần Công Huy Hoàng 29/08/1997 Nam 2.68 Khá

DH15SP

1 15132032 Nguyễn Thị Thu Hồng 25/10/1997 Nữ 3.30 Giỏi

2 15132043 Hà Thị Lan 16/05/1997 Nữ 2.71 Khá

DH16AV

1 16128007 Nguyễn Vân Anh 07/10/1998 Nữ 2.49 Trung bình

2 16128103 Trần Thị Thu 20/08/1998 Nữ 2.66 Khá

3 16128129 Ngô Thảo Uyên 17/06/1998 Nữ 2.96 Khá

DH16SP

1 16132319 Phạm Minh Kha 17/05/1998 Nam 2.80 Khá

2 16132329 Trần Thị Bích Liên 25/03/1998 Nữ 2.43 Trung bình

3 16132350 Nguyễn Thị Ngọc Nguyên 12/06/1998 Nữ 2.57 Khá

4 16132388 Lưu Trí Thông 17/08/1998 Nam 2.86 Khá

5 16132393 Nguyễn Thị Kim Thùy 14/06/1996 Nữ 2.69 Khá

DH17AV

1 17128004 Lê Thị Thúy An 28/11/1999 Nữ 2.33 Trung bình

2 17128007 Lê Quang Anh 14/01/1999 Nam 2.86 Khá

3 17128018 Trần Thị Mỹ Diệu 26/04/1999 Nữ 3.00 Khá

4 17128019 Phạm Thị Hồng Dung 01/11/1999 Nữ 3.08 Khá

5 17128024 Trần Ngọc Kỳ Duyên 14/08/1999 Nữ 3.00 Khá

6 17128026 Trần Thị Mỹ Duyên 24/06/1999 Nữ 2.61 Khá

7 17128027 Lê Ngọc Gia Gia 19/02/1999 Nữ 2.92 Khá

8 17128031 Lương Thị Thu Hà 07/03/1999 Nữ 2.86 Khá

9 17128032 Ngô Thị Thúy Hà 07/07/1999 Nữ 2.63 Khá

(31)

11 17128040 Lê Thị Hồng Hạnh 02/08/1998 Nữ 2.93 Khá

12 17128043 Nguyễn Phúc Nhật Hào 14/01/1999 Nam 2.38 Trung bình

13 17128046 Nguyễn Thục Hiền 15/03/1999 Nữ 2.87 Khá

14 17128056 Vũ Đức Huynh 17/10/1999 Nam 2.92 Khá

15 17128072 Trần Hà Long 28/08/1997 Nam 2.76 Khá

16 17128076 Đỗ Kiều Ly 06/03/1999 Nữ 2.90 Khá

17 17128081 Bùi Lê Minh 14/06/1998 Nam 2.61 Khá

18 17128094 Mai Quỳnh Nhi 08/09/1999 Nữ 2.63 Khá

19 17128095 Mai Thị Yến Nhi 14/02/1999 Nữ 2.74 Khá

20 17128109 Đỗ Ngọc Như Quỳnh 18/03/1999 Nữ 2.75 Khá

21 17128113 Thạch Thị Sari 27/11/1999 Nữ 2.80 Khá

22 17128122 Nguyễn Phương Như Thảo 29/10/1999 Nữ 2.63 Khá

23 17128132 Nguyễn Thị Ngọc Thư 21/03/1999 Nữ 2.71 Khá

24 17128140 Trương Nguyễn Trúc Thy 14/10/1999 Nữ 2.86 Khá

25 17128159 Phạm Nguyễn Phương Trinh 05/12/1999 Nữ 3.04 Khá

26 17128160 Phạm Ngọc Hoài Trúc 25/03/1999 Nữ 3.17 Khá

27 17128163 Trần Thị Thanh Tuyền 03/06/1999 Nữ 2.44 Trung bình

28 17128179 Nguyễn Phạm Thanh Xuân 13/05/1999 Nữ 2.99 Khá

DH17SP

1 16132299 Nguyễn Thị Hiền 11/09/1997 Nữ 3.10 Khá

2 17132003 Ngô Thị Hồng Ân 20/10/1999 Nữ 3.28 Giỏi

3 17132004 Trương Nguyễn Ngọc Anh 24/06/1999 Nữ 2.67 Khá

4 17132016 Huỳnh Thị Mỹ Diễm 15/06/1999 Nữ 2.84 Khá

5 17132028 Đoàn Thị Mỹ Lệ 10/04/1999 Nữ 2.75 Khá

6 17132033 Nguyễn Hoài Linh 03/07/1999 Nam 2.54 Khá

7 17132046 Lưu Thị Quỳnh Như 26/08/1999 Nữ 2.56 Khá

8 17132059 Nguyễn Văn Ngọc Tới 10/04/1999 Nam 2.86 Khá

(32)

9 17132066 Ung Thị Kiều Trinh 23/02/1999 Nữ 3.14 Khá Quản lý đất đai và Bất động sản

DH14DC

1 14124232 Nguyễn Thành Phong 03/01/1995 Nam 2.24 Trung bình

DH14QD

1 14124401 Nguyễn Hữu Tuyên 24/06/1996 Nam 2.55 Khá

DH14QLGL

1 14124458 Nguyễn Hữu Sang 23/05/1996 Nam 2.35 Trung bình

DH14TB

1 14124223 Lê Thị Mỵ Nương 01/01/1996 Nữ 2.44 Trung bình

DH15QD

1 15124024 Võ Trọng Chương 23/06/1997 Nam 2.58 Khá

2 15124196 Trần Thị Yến Nhi 15/05/1997 Nữ 2.64 Khá

3 15124282 Đỗ Thị Minh Thư 28/08/1997 Nữ 2.43 Trung bình

DH15QLA

1 15124001 Vương Thị Thúy An 09/10/1997 Nữ 2.74 Khá

2 15124109 Lê Tuấn Huy 05/07/1997 Nam 2.47 Trung bình

3 15124167 Nguyễn Hữu Mạnh 10/01/1997 Nam 2.39 Trung bình

4 15124351 Phùng Tố Uyên 08/03/1997 Nữ 2.55 Khá

DH15QLB

1 15124054 Nguyễn Khánh Duy 21/12/1997 Nam 2.43 Trung bình

DH16QL

1 16124028 Nguyễn Nhật Chiêu 12/04/1998 Nam 2.36 Trung bình

2 16124037 Hoàng Minh Đoàn 27/07/1995 Nam 2.63 Khá

3 16124065 Huỳnh Trung Hiếu 13/04/1998 Nam 2.67 Khá

4 16124066 Lê Hoàng Minh Hiếu 29/01/1998 Nam 2.90 Khá

(33)

6 16124158 Nguyễn Phú Thuận 01/01/1998 Nữ 2.93 Khá

7 16124204 Lê Phước Vũ 23/06/1998 Nam 2.61 Khá

8 16124226 Ksor Nắp 29/09/1996 Nam 2.58 Khá

DH17QD

1 17124015 Bùi Phước Quốc Đạt 21/11/1999 Nam 2.72 Khá

2 17124109 Lý Thị Kim Ngân 23/09/1999 Nữ 2.71 Khá

3 17124164 Trương Hữu Thiên 26/03/1999 Nam 2.81 Khá

4 17124175 Phan Thị Ánh Thùy 02/12/1999 Nữ 2.83 Khá

5 17124198 Lê Thành Trung 20/05/1999 Nam 2.52 Khá

6 17124203 Đồng Quốc Tuấn 07/02/1999 Nam 2.69 Khá

DH17QL

1 17124021 Nguyễn Thị Thu Đông 10/09/1998 Nữ 2.58 Khá

2 17124023 Trần Thị Mỹ Dung 19/07/1999 Nữ 2.58 Khá

3 17124029 Nguyễn Thị Thúy Duy 21/11/1999 Nữ 2.67 Khá

4 17124037 Nguyễn Thị Châu Giang 03/09/1999 Nữ 2.71 Khá

5 17124038 Nguyễn Thị Kim Giang 16/07/1999 Nữ 2.77 Khá

6 17124039 Nguyễn Thành Giàu 15/05/1999 Nam 2.64 Khá

7 17124112 Trần Hiếu Nghĩa 02/01/1999 Nam 3.03 Khá

8 17124118 Phan Nguyễn Hoàng Yến Nhi 26/03/1999 Nữ 2.57 Khá

9 17124151 Nguyễn Văn Tân 16/11/1999 Nam 2.67 Khá

10 17124153 Nguyễn Ngọc Thắm 14/10/1999 Nữ 2.72 Khá

11 17124187 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 15/11/1999 Nữ 2.49 Trung bình

12 17124193 Trương Thị Ngọc Trầm 22/06/1999 Nữ 2.63 Khá

13 17124209 Võ Thiện Hải Vân 05/04/1994 Nam 2.95 Khá

14 17124210 Phan Thị Thanh Vay 20/04/1999 Nữ 2.90 Khá

15 17124212 Lê Hoàng Xuân Vũ 14/04/1999 Nam 2.61 Khá

(34)

DH17TB

1 17124114 Nguyễn Thanh Nhã 04/04/1999 Nam 2.89 Khá

2 17124167 Nguyễn Ngọc Thơ 13/06/1999 Nữ 2.78 Khá

LT18QL

1 18424007 Lê Thị Thùy Dung 10/03/1996 Nữ 2.67 Khá

Khoa học sinh học DH14SHA

1 14126317 My Nô 16/06/1994 Nam 2.78 Khá

DH14SHB

1 14126009 Trịnh Thị Vân Anh 02/07/1996 Nữ 2.86 Khá

DH15SHA

1 15126171 Nguyễn Hữu Tuấn 17/07/1995 Nam 2.91 Khá

DH15SHB

1 15126207 Nguyễn Thị Ngọc Thy 04/06/1996 Nữ 2.69 Khá

DH15SM

1 15126095 Trần Trung Nghĩa 04/07/1997 Nam 3.22 Giỏi

DH16SH

1 16126009 Phan Hoài Bảo 07/03/1998 Nam 2.88 Khá

2 16126055 Trần Trung Hiếu 04/11/1997 Nam 3.10 Khá

3 16126061 Nguyễn Thị Bích Hợp 09/07/1998 Nữ 3.18 Khá

4 16126109 Lý Đức Nghĩa 18/09/1998 Nam 3.39 Giỏi

5 16126143 Đoàn Thanh Phương 25/03/1998 Nam 2.63 Khá

DH16SM

1 16126100 Bùi Quan Nam 04/10/1997 Nam 3.21 Giỏi

2 16126140 Nguyễn Huỳnh Văn Phú 12/01/1998 Nam 3.15 Khá

3 16126162 Nguyễn Thị Thu Thảo 03/01/1998 Nữ 3.21 Giỏi

(35)

5 16126204 Lê Văn Vương 11/02/1997 Nam 3.18 Khá DH17SHA

1 17126001 Phạm Ngọc An 01/01/1999 Nữ 3.22 Giỏi

2 17126021 Nguyễn Lưu Ấn Dương 02/01/1999 Nữ 3.03 Khá

3 17126030 Châu Mỹ Hằng 06/03/1999 Nữ 3.41 Giỏi

4 17126038 Phan Thị Thanh Hiền 21/09/1998 Nữ 3.31 Giỏi

5 17126063 Cao Tuấn Linh 17/02/1999 Nam 3.06 Khá

6 17126065 Trần Thị Mỹ Linh 30/07/1999 Nữ 3.28 Giỏi

7 17126067 Lê Tấn Lợi 27/02/1999 Nam 3.41 Giỏi

8 17126069 Nguyễn Thị Khánh Ly 22/06/1999 Nữ 3.39 Giỏi

9 17126070 Nguyễn Nguyên Lý 11/05/1999 Nữ 3.39 Giỏi

10 17126071 Trần Thị Mai 29/04/1998 Nữ 2.94 Khá

11 17126073 Nguyễn Thị Mi Mi 03/10/1998 Nữ 3.46 Giỏi

12 17126074 Lê Nhật Minh 05/10/1999 Nam 3.41 Giỏi

13 17126079 Giang Thị Trà My 06/08/1999 Nữ 3.23 Giỏi

14 17126081 Trần Nguyễn Trúc My 29/08/1999 Nữ 3.24 Giỏi

15 17126085 Nguyễn Thanh Ngân 31/08/1999 Nữ 3.39 Giỏi

16 17126087 Sử Kiều Ngân 29/11/1999 Nữ 3.52 Giỏi

17 17126089 Phùng Thị Ánh Ngọc 11/12/1999 Nữ 3.04 Khá

18 17126110 Vũ Phạm Thanh Phú 12/10/1999 Nam 3.29 Giỏi

19 17126115 Nguyễn Minh Quân 07/05/1999 Nam 3.22 Giỏi

DH17SHB

1 17126019 Lê Ngọc Dung 09/02/1999 Nữ 3.27 Giỏi

2 17126109 Dương Thị Kim Oanh 09/06/1999 Nữ 3.33 Giỏi

3 17126155 Nguyễn Ngọc Phương Trâm 18/09/1999 Nữ 3.51 Giỏi

4 17126174 Ngô Phương Uyên 26/05/1999 Nữ 3.67 Xuất sắc

(36)

5 17126180 Nguyễn Dương Hoàng Vinh 28/10/1999 Nam 3.27 Giỏi DH17SHC

1 17126195 Nguyễn Tiến Dũng 19/04/1998 Nam 2.94 Khá

DH17SM

1 17126009 Lê Kim Châu 02/01/1999 Nữ 3.27 Giỏi

2 17126011 Nguyễn Lan Chi 09/03/1999 Nữ 3.31 Giỏi

3 17126016 Ngô Thị Ngọc Diệu 24/07/1999 Nữ 3.00 Khá

4 17126040 Võ Văn Hiệp 28/04/1999 Nam 3.26 Giỏi

5 17126064 Hoàng Thị Thùy Linh 19/06/1999 Nữ 3.51 Giỏi

6 17126088 Đặng Hữu Nghĩa 12/07/1999 Nam 3.08 Khá

Công nghệ thông tin DH13DT

1 13130018 Võ Minh Hiền 14/01/1993 Nam 2.41 Trung bình

2 13130044 Nguyễn Duy Linh 27/11/1995 Nam 2.32 Trung bình

3 13130135 Lê Đăng Thành Công 17/11/1994 Nam 2.52 Khá

4 13130212 Nguyễn Trọng Kính 17/08/1994 Nam 2.14 Trung bình

5 13130314 Lê Chí Toản 07/11/1995 Nam 2.63 Khá

6 13130350 Trần Thị Ngọc Vân 03/05/1995 Nữ 2.47 Trung bình

DH14DTA

1 14130012 Nguyễn Tấn Danh 12/04/1996 Nam 2.50 Khá

DH14DTB

1 14130218 Nguyễn Việt Hoài 19/11/1995 Nam 2.10 Trung bình

DH15DTA

1 15130009 Trương Nguyễn Đức Anh 25/04/1997 Nam 2.00 Trung bình

2 15130223 Vương Thanh Tùng 18/03/1997 Nam 2.38 Trung bình

(37)

1 15130038 Trần Anh Dũng 03/12/1997 Nam 2.26 Trung bình

2 15130162 Nguyễn Hửu Tài 14/01/1997 Nam 3.09 Khá

3 15130183 Ngô Lâm Anh Thư 28/03/1997 Nữ 2.00 Trung bình

DH15DTC

1 15130016 Tạ Thị Kim Chi 28/09/1997 Nữ 2.33 Trung bình

2 15130045 Nguyễn Thanh Hải 02/06/1997 Nam 2.19 Trung bình

3 15130172 Lưu Duy Thanh 04/09/1997 Nam 2.25 Trung bình

DH16DTA

1 16130298 Bùi Thị Bến 10/05/1998 Nữ 2.24 Trung bình

2 16130395 Bạch Tuấn Hợp 14/03/1998 Nam 2.22 Trung bình

3 16130494 Huỳnh Đăng Nguyện 13/11/1998 Nam 2.79 Khá

4 16130560 Trần Thanh Tài 10/07/1997 Nam 2.51 Khá

5 16130585 Trương Thị Thu Thảo 11/11/1998 Nữ 2.58 Khá

DH16DTB

1 16130434 Vỏ Kim Lanh 09/11/1998 Nữ 2.59 Khá

2 16130450 Nguyễn Bá Ngũ Luân 29/01/1998 Nam 2.20 Trung bình

DH16DTC

1 16130384 Võ Văn Hiếu 25/01/1998 Nam 2.63 Khá

2 16130400 Trần Minh Hùng 22/04/1997 Nam 2.73 Khá

3 16130527 Hoàng Trọng Quân 04/04/1998 Nam 2.16 Trung bình

DH17DTA

1 17130010 Nguyễn Như Bảo 21/05/1999 Nam 3.05 Khá

2 17130071 Vũ Minh Hiếu 28/10/1999 Nam 2.95 Khá

3 17130160 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 30/10/1999 Nữ 2.88 Khá

4 17130163 Huỳnh Hưng Phát 20/05/1999 Nam 2.40 Trung bình

5 17130220 Đào Trí Thiện 06/02/1999 Nam 2.59 Khá

(38)

DH17DTB

1 17130088 Phan Lê Huy 22/11/1999 Nam 3.00 Khá

2 17130110 Nguyễn Thị Hồng Loan 09/08/1999 Nữ 2.94 Khá

3 17130120 Lý Đức Mạnh 13/06/1998 Nam 2.63 Khá

4 17130131 Võ Văn Nghị 16/06/1999 Nam 2.95 Khá

5 17130172 Đỗ Kim Phượng 12/03/1999 Nữ 2.99 Khá

6 17130201 Nguyễn Đức Tài 03/06/1999 Nam 2.58 Khá

7 17130215 Vũ Đại Thánh 22/04/1999 Nam 2.48 Trung bình

8 17130262 Từ Thị Hoài Tú 05/10/1999 Nữ 2.73 Khá

DH17DTC

1 17130024 Phạm Tấn Đạt 20/09/1999 Nam 2.60 Khá

2 17130086 Phạm Khắc Huy 21/11/1999 Nam 2.62 Khá

3 17130135 Nguyễn Trọng Nghĩa 23/04/1999 Nam 3.01 Khá

4 17130152 Nguyễn Đoàn Minh Nhật 10/03/1999 Nam 2.52 Khá

5 17130218 Trần Trung Thảo 07/01/1999 Nam 2.84 Khá

6 17130225 Hoàng Trường Thịnh 27/08/1999 Nam 2.40 Trung bình

7 17130264 Đào Thanh Tùng 21/12/1999 Nam 3.14 Khá

Công nghệ Hóa học và Thực phẩm DH14BQGL

1 14125615 Phạm Thị Bích Hồng 24/02/1996 Nữ 2.95 Khá

DH14DD

1 14125122 Ngô Minh Hoàng 14/11/1996 Nam 2.80 Khá

DH14TP

1 14125758 Nguyễn Thị Hoàng Uyên 04/11/1996 Nữ 3.12 Khá

DH15BQ

1 15125026 Nguyễn Ngọc Kim Dân 20/10/1997 Nữ 2.37 Trung bình

(39)

1 15125416 Lang Thị Kiều Loan 24/11/1996 Nữ 2.63 Khá DH15HT

1 15139105 Trần Thị Cẩm Ril 20/10/1997 Nữ 3.02 Khá

DH15TP

1 15125341 Phạm Văn Minh Hùng 09/08/1994 Nam 2.61 Khá

2 15162018 Phạm Huỳnh Đăng Huy 14/10/1997 Nam 2.58 Khá

DH15VT

1 15125146 Lê Trung Nguyên 12/09/1997 Nam 2.48 Trung bình

DH16BQ

1 16125151 Ngô Thị Hạnh Duyên 24/03/1998 Nữ 3.01 Khá

2 16125209 Lê Thái Học 17/03/1997 Nam 2.80 Khá

3 16125217 Nguyễn Ngọc Huệ 05/09/1998 Nữ 2.71 Khá

4 16125279 Nguyễn Thị Mỹ Linh 25/06/1998 Nữ 2.93 Khá

5 16125363 Đặng Thị Thảo Nhi 03/08/1998 Nữ 2.88 Khá

DH16DD

1 16125381 Đào Thị Tuyết Nhung 27/08/1998 Nữ 2.52 Khá

DH16HD

1 16139049 Nguyễn Thị Thu Hà 17/05/1997 Nữ 2.94 Khá

2 16139102 Khưu Thị Thùy Linh 06/12/1998 Nữ 2.64 Khá

3 16139205 Trần Đức Toàn 17/02/1998 Nam 2.66 Khá

4 16139236 Nguyễn Thị Tuy 07/10/1998 Nữ 2.97 Khá

DH16HS

1 16139013 Võ Văn Chinh 12/03/1998 Nam 2.62 Khá

2 16139091 Phạm Minh Kha 26/07/1998 Nam 3.22 Giỏi

3 16139113 Dương Minh Long 22/06/1997 Nam 2.96 Khá

(40)

4 16139159 Nguyễn Thành Phương 08/07/1998 Nam 3.13 Khá DH16HT

1 16139036 Trần Thị Thuỳ Dương 14/10/1998 Nữ 2.69 Khá

2 16139123 Bùi Thị Ái My 27/12/1997 Nữ 2.90 Khá

3 16139181 Huỳnh Viết Thành 10/05/1998 Nam 2.92 Khá

DH16VT

1 16125418 Nguyễn Xuân Quỳnh 26/08/1998 Nữ 2.94 Khá

2 16125543 Nguyễn Đức Tú 18/05/1998 Nam 3.20 Giỏi

DH17BQ

1 17125141 Đặng Thị Hồng Loan 30/06/1999 Nữ 3.18 Khá

2 17125144 Huỳnh Thị Ly 10/12/1999 Nữ 3.27 Giỏi

3 17125177 Hà Thị Ngọc 07/08/1999 Nữ 2.82 Khá

4 17125246 Trần Tấn Tài 01/08/1999 Nam 2.53 Khá

5 17125265 Nguyễn Thị Thanh Thảo 21/01/1999 Nữ 2.68 Khá

6 17125298 Hà Lê Thu Thủy 10/08/1999 Nữ 3.18 Khá

7 17125304 Mã Thị Bích Tiền 09/03/1998 Nữ 2.86 Khá

8 17125306 Nguyễn Long Toàn 15/08/1999 Nam 2.80 Khá

9 17125349 Ngô Thu Vân 12/11/1999 Nữ 2.79 Khá

10 17125474 Sơn Thị Nhật Ảnh 14/12/1997 Nữ 2.71 Khá

DH17DD

1 17125044 Bùi Thị Thùy Dung 21/09/1999 Nữ 2.97 Khá

2 17125120 Đinh Anh Khoa 23/06/1999 Nam 3.29 Giỏi

3 17125198 Lê Thị Huỳnh Như 20/10/1999 Nữ 2.69 Khá

4 17125261 Hồ Thị Thu Thảo 18/09/1999 Nữ 2.99 Khá

DH17HD

1 17139010 Nguyễn Thị Ngọc Bích 25/11/1999 Nữ 3.12 Khá

2 17139014 Nguyễn Chí Cường 12/01/1999 Nam 3.04 Khá

(41)

4 17139044 Lê Thị Thu Hiền 10/06/1999 Nữ 3.14 Khá

5 17139070 Trần Thị Kim Liên 17/01/1999 Nữ 3.05 Khá

6 17139075 Trương Đức Lương 04/01/1999 Nam 3.21 Giỏi

7 17139101 Nguyễn Ý Nhi 11/11/1999 Nữ 3.21 Giỏi

8 17139113 Phan Minh Phụng 06/11/1999 Nam 3.51 Giỏi

9 17139119 Ksơr Hờ Rim 04/04/1999 Nữ 2.89 Khá

10 17139133 Lê Thị Cẩm Thi 16/08/1999 Nữ 3.51 Giỏi

11 17139141 Trần Thị Thanh Thương 21/10/1999 Nữ 2.99 Khá

DH17HS

1 17139030 Nguyễn Kim Duyên 04/06/1999 Nữ 3.23 Giỏi

2 17139038 Tô Khả Hân 04/12/1999 Nữ 2.84 Khá

3 17139056 Trần Trọng Hữu 02/08/1999 Nam 2.96 Khá

4 17139085 Phạm Thanh Nga 15/03/1999 Nữ 3.38 Giỏi

5 17139099 Huỳnh Thanh Nhân 18/11/1999 Nam 2.85 Khá

6 17139109 Lư Vĩnh Phi 24/02/1999 Nam 2.83 Khá

7 17139123 Thái Minh Tài 06/01/1999 Nam 3.05 Khá

8 17139153 Trần Thị Quỳnh Trâm 05/05/1999 Nữ 2.73 Khá

9 17139183 Kim Danh Nhân 03/11/1998 Nam 2.64 Khá

DH17HT

1 17139058 Trương Quốc Huy 09/01/1999 Nam 3.06 Khá

2 17139061 Bùi Thái Khanh 28/01/1996 Nữ 2.90 Khá

3 17139104 Bùi Nhật Hồng Nhung 17/01/1999 Nữ 2.85 Khá

4 17139118 Phạm Thị Như Quỳnh 02/06/1999 Nữ 3.08 Khá

5 17139145 Nguyễn Thị Thủy Tiên 14/12/1999 Nữ 2.96 Khá

6 17139174 Nguyễn Thị Thúy Vy 23/08/1999 Nữ 3.10 Khá

(42)

DH17VT

1 15125267 Huỳnh Minh Triết 21/04/1997 Nam 2.79 Khá

2 17125033 Nguyễn Thị Kim Đào 22/05/1999 Nữ 3.32 Giỏi

3 17125077 Trần Lê Mỹ Hằng 18/10/1999 Nữ 2.76 Khá

4 17125111 Nguyễn Đức Huy 08/10/1999 Nam 2.80 Khá

5 17125180 Nguyễn Như Ngọc 29/10/1999 Nữ 3.04 Khá

6 17125188 Trương Minh Nguyệt 06/10/1999 Nữ 2.74 Khá

7 17125190 Nguyễn An Nhàn 27/03/1999 Nữ 2.94 Khá

8 17125208 Dương Thanh Nhựt 20/10/1999 Nam 2.88 Khá

9 17125219 Lưu Văn Phúc 21/12/1999 Nam 2.78 Khá

10 17125247 Đỗ Thị Thanh Tâm 21/03/1999 Nữ 3.05 Khá

11 17125253 Võ Vân Hồng Thắm 29/03/1999 Nữ 2.77 Khá

12 17125271 Võ Thị Thật 16/09/1999 Nữ 2.92 Khá

13 17125277 Nguyễn Thanh Trường Thịnh 27/05/1999 Nam 2.94 Khá

14 17125305 Phan Văn Tịnh 14/09/1999 Nam 2.89 Khá

15 17125315 Nguyễn Thị Huyền Trân 30/11/1999 Nữ 2.62 Khá

16 17125333 Huỳnh Vũ Thanh Trúc 30/06/1999 Nữ 2.69 Khá

17 17125334 Nguyễn Thị Thanh Trúc 26/09/1999 Nữ 3.23 Giỏi

Thủy sản DH14KS

1 14116345 Nguyễn Thị Xuân Hương 31/10/1996 Nữ 3.09 Khá

DH14NY

1 14116129 Trương Thị Hoài Mơ 21/11/1996 Nữ 2.64 Khá

DH15CT

1 15117017 Bùi Thị Hoàng 16/09/1995 Nữ 2.81 Khá

DH15NT

(43)

DH16CT

1 16117038 Võ Thị Kim Ngân 06/07/1998 Nữ 3.01 Khá

2 16117047 Đoàn Huỳnh Như 20/02/1998 Nữ 2.79 Khá

3 16117057 Hồ Thị Kim Quyên 08/04/1998 Nữ 3.02 Khá

4 16117083 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 19/03/1998 Nữ 2.73 Khá

5 16117108 Phạm Thị Lành 05/09/1998 Nữ 2.63 Khá

DH16KS

1 16116235 Nguyễn Thị Xuân Uyên 27/01/1998 Nữ 2.73 Khá

2 16116299 Kim Ngọc Phương 27/12/1997 Nữ 2.58 Khá

DH16NT

1 16116057 Mai Thị Minh Hải 20/08/1998 Nữ 2.98 Khá

2 16116073 Đoàn Văn Hưng 26/02/1998 Nam 2.59 Khá

3 16116169 Trần Vi Riêm 09/01/1998 Nam 2.88 Khá

DH16NY

1 16116190 Võ Thị Linh Thi 20/02/1998 Nữ 2.45 Trung bình

DH17CT

1 17117013 Nguyễn Ngọc Hậu 10/01/1999 Nam 2.95 Khá

2 17117070 Lê Thị Thương 15/12/1999 Nữ 2.96 Khá

DH17KS

1 17116104 Võ Thị Xuân Nguyệt 20/08/1999 Nữ 2.60 Khá

DH17NT

1 17116040 Châu Khánh Duy 08/10/1999 Nam 2.58 Khá

2 17116041 Phạm Văn Duy 14/08/1999 Nam 2.81 Khá

3 17116060 Nguyễn Nhật Huy 05/07/1999 Nam 2.68 Khá

4 17116061 Trần Đình Huỳnh 08/03/1999 Nam 2.74 Khá

5 17116076 Nguyễn Ngọc Lợi 05/05/1999 Nam 2.81 Khá

(44)

6 17116087 Bùi Thị Thúy Nga 07/04/1999 Nữ 2.83 Khá

7 17116142 Võ Phước Thành 24/09/1999 Nam 2.42 Trung bình

8 17116167 Lê Huyền Trang 24/12/1999 Nữ 2.57 Khá

9 17116180 Trần Nhật Trường 18/05/1999 Nam 3.01 Khá

DH17NTNT

1 17125470 Nguyễn Anh Thư 27/05/1999 Nữ 2.68 Khá

2 17125496 Thái Nhất Thống Nam 2.61 Khá

3 17125497 Trần Thị Ngọc Trinh Nữ 2.77 Khá

DH17NY

1 17116003 Trần Hoàng Thiên An 16/06/1999 Nam 2.59 Khá

2 17116049 Trương Thị Diệu Hiền 25/03/1998 Nữ 2.87 Khá

3 17116122 Trần Thị Như Phương 15/01/1999 Nữ 2.75 Khá

4 17116137 Trương Thị Hồng Thắm 26/12/1998 Nữ 3.00 Khá

5 17116156 Kiều Thị Thanh Thúy 10/12/1999 Nữ 2.44 Trung bình

6 17116157 Lý Bội Thuyên 06/07/1999 Nữ 2.64 Khá

7 17116158 Huỳnh Trần Mỹ Tiên 28/03/1999 Nữ 2.89 Khá

HIỆU TRƯỞNG

Tài liệu tham khảo