• Không có kết quả nào được tìm thấy

giáo trình - Khoa Cơ khí - Công nghệ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "giáo trình - Khoa Cơ khí - Công nghệ"

Copied!
107
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

VN TRÍ MÔN HỌC

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ..................................................................................................... 3 U

Và một số kết cấu chuyên dụng khác như: kết cấu vữa, kết cấu bìa cứng, kết cấu snap,.. Nghiên cứu kết cấu và động lực học máy là nghiên cứu các phương pháp xác định chuyển động của các khớp và kết cấu dưới tác dụng của ngoại lực.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................................................... 4 U

Phân tích nguyên liệu thô, đo lường và đo lường đường cong học tập của thiết bị và máy móc liên quan. Nghiên cứu kết cấu và động học của kết cấu là nghiên cứu các nguyên lý kết cấu của kết cấu, nghiên cứu chuyển động của các phần tử kết cấu về mặt hình học (không chú ý đến các lực gây ra chuyển động). ), nghiên cứu các phương pháp thiết kế kết cấu theo các thông số động học cho trước.

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Tổng số tiếp xúc giữa hai bước trong vòng đo được gọi là phần tử chưa từng có. Chuỗi đo là sự kết hợp các mắt xích bằng cách đo các mối nối trong một không gian mở.

Hình 1-2: Các bậc tự do
Hình 1-2: Các bậc tự do

BẬC TỰ DO CƠ CẤU ................................................................................................................ 9 U

Khi tính toán vị ngữ, bạn không được phép tính vị ngữ này. Gọi là động từ chân thành cũng có tính chất chân thành của nó.

Hình 1-10. Cô caáu coù baäc töï do thöøa
Hình 1-10. Cô caáu coù baäc töï do thöøa

THAY THẾ KHỚP CAO bằng KHỚP THẤP

Phân tích động học

 • NỘI DUNG và Ý NGHĨA của NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC
 • BÀI TOÁN XÁC ĐNNH VN TRÍ CỦA CƠ CẤU ...................................................................... 16 U
 • GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP GIẢI TÍCH
 • GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THN

Các vectơ của tất cả các điểm trong lưới đều bằng nhau và liên hệ với lũy thừa, các vectơ giá trị có cùng mô đun và song song với nhau. 9 Giai đoạn 1 quay quanh một trục cố định hoặc di chuyển song song với van góc ω1. được xem xét trong một cấu trúc phẳng).

Hình 2-1: phương pháp vẽ - xác định vị trí cơ cấu
Hình 2-1: phương pháp vẽ - xác định vị trí cơ cấu

ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU.................................................................................................... 23 U

ĐẠI CƯƠNG

LỰC QUÁN TÍNH

ÁP LỰC Ở CÁC KHỚP ĐỘNG

Bánh răng trụ chéo. h) Bánh răng xoắn k) Cơ cấu bánh răng trục vít Hình 9-1: Phân loại bánh răng. Các thông số bánh răng xoắn được xác định ở các mặt cắt khác nhau. Bánh răng trụ được dùng để truyền chuyển động quay giữa hai trục chéo (Hình 9-15). Chúng thường là những bánh răng có bề mặt răng là bề mặt răng xoắn ốc (còn gọi là bánh răng xoắn ốc thân hở). Góc nghiêng không đối xứng (β1 ≠ -β2 ).

Giả sử có một cặp bánh răng trục chéo, truyền chuyển động quay giữa hai trục vuông góc (γ = 90o). Do đó, đường răng của bánh răng 1 bị quấn nhiều lần trên bánh răng (Hình 9-16). Vì vậy, cốt lõi của cơ cấu bánh răng giun-trâu là một cặp bánh răng trụ chéo.

Bánh răng côn dùng để truyền chuyển động quay giữa hai trục cắt nhau và cắt nhau trong không gian. Bánh răng côn có răng cong dùng để truyền chuyển động giữa hai trục giao nhau (còn gọi là bánh răng côn, bánh răng hypoic). Trong chuyển động tương đối này, hệ trở thành một hệ pháp tuyến trong không gian, vận tốc góc của bánh răng 1 và 2:.

Hình 3-5:xác định Áp lực khớp động
Hình 3-5:xác định Áp lực khớp động

XÁC ĐNNH LỰC TRÊN KHÂU DẪN

Ma sát trong khớp động

 • GIỚI THIỆU .............................................................................................................................. 27 U
 • MA SÁT TRONG KHỚP QUAY
 • MA SÁT LĂN TRONG KHỚP LOẠI 4
 • MA SÁT ƯỚT
 • TRUYỀN ĐỘNG MA SÁT

Khi vật A chuyển động thẳng thì vật A chịu tác dụng của một lực ma sát động làm cân bằng lực P. Trong kỹ thuật, lực ma sát còn được dùng để truyền động giữa các trục song song hoặc cắt nhau.

Hình 4-15: hiện tượng đàn hồi trễ - mô-men ma sát lăn
Hình 4-15: hiện tượng đàn hồi trễ - mô-men ma sát lăn

Động lực học máy

Các chỉ tiêu chất lượng của máy

 • LÀM ĐỀU CHUYỂN ĐỘNG CỦA MÁY
 • ĐIỀU CHỈNH TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỘNG MÁY
 • CÂN BẰNG MÁY
 • HIỆU SUẤT

Máy chỉ chuyển động êm ái khi có sự cân bằng giữa máy phát điện và áp suất. Theo cách tương tự, bạn sẽ tìm thấy điểm hoặc vị trí phù hợp của mình để cân bằng chất dinh dưỡng cấp độ II của cơ thể. Vị trí cân bên phải có thể được lựa chọn ngay lập tức tùy theo yêu cầu của giai đoạn quay.

Sau đó, chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ về con cá khi cho cá vào lưới. Trong thực tế, khái niệm cốt lõi của logic tính toán rất thực tế và thường rất khó thực hiện. Để hiệu chỉnh phương trình tuyến tính, cần tìm biểu thức toán học sao cho si = 0, tức là tâm của phương trình dẫn tại một điểm chính xác hoặc điểm xác định.

Để điều chỉnh giới tính cần phải tìm ra những điều kiện làm thỏa mãn trái tim của giới tính.

Hình 6-2: biện pháp làm đều Hình 6-3: mô-men quán tính bánh đà 1.3. Tính mômen quán tính của bánh đà
Hình 6-2: biện pháp làm đều Hình 6-3: mô-men quán tính bánh đà 1.3. Tính mômen quán tính của bánh đà

CÁC CƠ CẤU ........................................................................................................................ 54 U

CÁC BIẾN THỂ TRONG CƠ CẤU BỐN KHÂU BẢN LỀ

ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG HỌC CỦA CƠ CẤU NHIỀU THANH

Cơ cấu ABCD 4 khâu trong Hình 7-3a chuyển đổi chuyển động quay của khâu 1 với vận tốc góc ω1 thành chuyển động quay của khâu dẫn động 3 với vận tốc góc ω3. Trong chuyển động tương đối của khâu 3 so với khâu 1 (chọn khâu 1 làm giá), vận tốc của các điểm C và D luôn vuông góc với BC và AD. Do đó, chúng ta có thể coi ngay chuyển động tương đối của khâu 3 so với khâu 1 là chuyển động quay quanh giao điểm P của BC và AD (Hình 7-3a).

Tương tự, ta cũng có tâm quay hiện tại trong chuyển động tương đối của bộ phận 4 so với bộ phận 2 là giao điểm của I AB và CD. Phát biểu Định lý: Trong cấu trúc bản lề 4 khâu, tâm quay hiện tại chuyển động tương đối giữa 2 khâu đối diện là giao điểm của đường trung tuyến của 2 khâu còn lại. Điều này có nghĩa là cơ cấu chuyển chuyển động quay ổn định thành chuyển động quay không đều.

Trong các cơ cấu mà liên kết được dẫn động có chuyển động tịnh tiến hai chiều như trong Hình 7-4, thông thường một hướng hoạt động và một hướng không hoạt động.

hình bình hành, (điểm P ở xa vô tận, lúc đó i 13 =
hình bình hành, (điểm P ở xa vô tận, lúc đó i 13 =

ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG HỌC CỦA CÁC BIẾN THỂ THƯỜNG GẶP

Đặc điểm cấu tạo: Đường thẳng thanh nối BC là đường thẳng đi qua B và vuông góc với BD vì tâm quay C cách xa vô hạn. Hai vị trí giới hạn của cơ cấu là vị trí tay quay OA vuông góc với cuộn dây 3 nên góc lắc của cuộn dây bằng góc θ. Suốt chỉ 3 quay một vòng tròn khi điểm B trên cơ cấu đạt đến vị trí theo hướng AD đến D như hình vẽ, nghĩa là khâu 3 quay một vòng tròn khi:.

GÓC ÁP LỰC

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA CƠ CẤU NHIỀU THANH

Trong máy nông nghiệp, đặc biệt là máy gặt thường gặp cơ cấu thanh đệm, hầu hết các cơ cấu này là cơ cấu thanh đệm 4 tầng kết hợp với chuỗi chuyển động phẳng. Hình 7-11a là sơ đồ động của cơ cấu thực OABKC được sử dụng để dẫn động các cánh trên máy liên hợp C.4. Cần lưu ý ở đây là do đặc thù của máy nông nghiệp nên các bước có tốc độ làm việc thấp và không yêu cầu độ chính xác chuyển động cao.

Do đó, có thể đạt được chuyển động không gian tương đối của các khớp ở quy mô nhỏ nhờ vào khe hở ở các khớp linh hoạt và độ đàn hồi của khớp. Nhờ đó, kết cấu các khớp nối và bậc thang trong kết cấu sẽ rất đơn giản. Ví dụ, trong sơ đồ trên, nhờ các khe hở ở khớp A và C nên đảm bảo các khớp có chuyển động không gian tương đối với chuyển vị nhỏ.

Trên thực tế, để có thể hình dung chính xác chuyển động của các khớp trong kết cấu, các khớp này phải được thay thế bằng khớp bi A' và coulomb C'.

Hình 7-10: cơ cấu động cơ 2 xy lanh, kiểu chữ V - Cơ cấu thanh không gian trong máy nông nghiệp
Hình 7-10: cơ cấu động cơ 2 xy lanh, kiểu chữ V - Cơ cấu thanh không gian trong máy nông nghiệp

Cơ cấu cam

 • CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA CƠ CẤU CAM
 • PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU CAM
 • PHÂN TÍCH LỰC CƠ CẤU CAM
 • TRÌNH TỰ THIẾT KẾ CƠ CẤU CAM
 • TỔNG HỢP CƠ CẤU CAM
 • BẢO TOÀN KHỚP CAO TRONG CƠ CẤU CAM

Góc công nghệ: là các góc được xác định trên biên dạng sống tương ứng với các cung làm việc khác nhau của biên dạng này. Để yêu cầu chuyển động tịnh tiến phải có ít nhất 2 góc γđ, γv trên mặt cắt sống. Chọn bất kỳ điểm B1 nào trên mặt cắt đường vân, vẽ đường tiếp tuyến t1t1 với mặt cắt đường vân tại B1.

Đối với các cam yêu cầu đầu con lăn (Hình 8-11), đầu thanh truyền luôn cách đều biên dạng cam ở khoảng cách bằng bán kính con lăn. Đầu thanh truyền luôn tiếp xúc với biên dạng cam lý thuyết, cách đều biên dạng thực tế ở khoảng cách bằng bán kính cuộn. Do đó, khi phân tích động lực học của cơ cấu cam yêu cầu đầu con lăn, bạn có thể sử dụng phương pháp được trình bày ở trên nhưng vẫn tiếp tục với biên dạng cam lý thuyết.

Góc giữa pháp tuyến của biên dạng cam và vận tốc của đầu thanh VB2 được gọi là góc áp suất, ký hiệu là α.

Hình 8-3: Hình dạng đầu cần
Hình 8-3: Hình dạng đầu cần

Cơ cấu bánh răng

 • CƠ CẤU BÁNH RĂNG PHẲNG
  • ĐẠI CƯƠNG VỀ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG
  • CÁC THÔNG SỐ HÌNH HỌC CƠ BẢN CỦA BÁNH RĂNG THÂN KHAI TIÊU CHUẨN 76
  • SỰ TRƯỢT CỦA CÁC RĂNG
  • NHỮNG PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN CHẾ TẠO BÁNH RĂNG THÂN KHAI
  • BÁNH RĂNG TRỤ TRÒN RĂNG NGHIÊNG
 • CƠ CẤU BÁNH RĂNG KHÔNG GIAN
  • CẶP BÁNH RĂNG TRỤ CHÉO
  • CƠ CẤU TRỤC VÍT – BÁNH VÍT
  • BÁNH RĂNG NÓN
 • HỆ BÁNH RĂNG
  • HỆ BÁNH RĂNG THƯỜNG
  • HỆ BÁNH RĂNG VI SAI
  • VÍ DỤ VỀ ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA HỆ BÁNH RĂNG

Chân răng bị mòn nhiều hơn đầu răng, đặc biệt là chân răng của bánh răng nhỏ. Khi cắt các bánh răng có mô đun lớn, chúng tôi sử dụng máy nghiền ngón tay (vì sẽ bị rung khi sử dụng máy nghiền đĩa). Sử dụng dao giá, bạn chỉ có thể làm các bánh răng dạng lưới ở bên ngoài.

Mặt trụ phân khuôn sẽ cắt các răng của bánh răng côn theo tiết diện quy định. Tiếp tuyến chung t-t với cả hai đường răng của bánh răng và vectơ vận tốc tương đối V12 phải song song. Số răng của bánh răng 1 không thể lớn vì bước của vòng xoắn có một giá trị nhất định.

Độ dày của bánh răng côn bị giới hạn bởi hình cầu, tâm O, nhưng bán kính thì khác nhau. Đường kính của bánh răng côn có hai mặt cầu được gọi là mặt chính và mặt phụ. Nói chung, gọi k là số cặp bánh răng tuần hoàn trong hệ thống có n bánh răng, công thức tính tỷ số truyền có dạng:.

Hình 9-2: mô tả vận tốc tại điểm tiếp xúc
Hình 9-2: mô tả vận tốc tại điểm tiếp xúc

Một số cơ cấu khác

 • CƠ CẤU CÁC–ĐĂNG (Cardan, Universal Joint)
 • CƠ CẤU MAN (Malte, Geneva Mechanism)
 • CƠ CẤU BÁNH CÓC (Ratchet Mechanism)

Tất nhiên, góc cắt α giữa hai trục càng lớn thì độ chênh lệch càng lớn, đồng nghĩa với việc trục bị dẫn động dễ chịu dao động xoắn hơn trong quá trình chuyển động, dẫn đến độ bền của trục giảm nhiều hơn. Đây chính là lý do khiến góc cắt α trong cơ chế gimbal không lớn. Cơ cấu người là cơ cấu chuyển chuyển động quay liên tục thành quay gián đoạn nhờ có các chốt ở khâu trước và trên khâu nhận có các rãnh tiếp xúc liên tục với nhau.

Ví dụ ứng dụng: cơ cấu nạp dao của máy bào, cơ cấu thay đổi đầu dao của máy tiện tự động, cơ cấu nạp phim của máy chiếu phim, v.v. Cơ cấu bánh cóc là cơ cấu biến chuyển động tịnh tiến thành chuyển động một chiều không liên tục thông qua bánh cóc và bánh cóc. Để làm chậm chuyển động của bánh cóc theo hướng ngược lại (khi không nhận được hộp số từ bánh cóc 2), chúng ta sử dụng bánh cóc 5 gắn trên giá đỡ 4 và được giữ bằng lò xo xoắn ốc 6.

Chuyển động tịnh tiến có thể là chuyển động lắc lư quanh tâm bánh cóc (hoặc chuyển động tịnh tiến) đạt được nhờ cơ cấu ABCD 4 khâu (Hình 10-9a) hoặc bằng chuyển động tịnh tiến nhờ cơ cấu tay quay. – thanh trượt (Hình 10-9b) hoặc nhờ cơ cấu khác.

Hình 10-5a và 10-5b thể hiện cơ cấu Man, trong đó khâu dẫn 1 mang chốt 3 quay quanh tâm O 1 ; khâu bị dẫn 2 là đĩa mang những rãnh 4 có thể quay quanh tâm O 2
Hình 10-5a và 10-5b thể hiện cơ cấu Man, trong đó khâu dẫn 1 mang chốt 3 quay quanh tâm O 1 ; khâu bị dẫn 2 là đĩa mang những rãnh 4 có thể quay quanh tâm O 2

Hình ảnh

Hình 1-12: Nhóm Át-xua 3.2. Nguyeân taéc taùch nhoùm
Hình 2-2: đa giác véc tơ Từ hình vẽ ta thấy:
Hình 3-5:xác định Áp lực khớp động
Hình 4-18: bộ truyền bánh ma sát 6.3. Giới thiệu truyền động vô cấp (bộ biến tốc cơ khí)
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Bộ truyền bánh răng côn cong có nhiều ưu điểm: làm việc êm, hiệu suất cao, khả năng chịu tải trọng lớn… Để gia công được bánh răng côn cong có nhiều phương