• Không có kết quả nào được tìm thấy

Giải pháp chống gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn quận Lê Chân

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Giải pháp chống gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn quận Lê Chân"

Copied!
121
0
0

Văn bản

GIẢI PHÁP CHỐNG LỪA ĐẢO THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI QUẬN LÊ CHÂN. LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ CHỐNG LỪA ĐẢO ĐỐI VỚI THUẾ TNDN.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH

Lý luận chung về thuế TNDN

 • Khái niệm, đặc điểm của thuế TNDN
 • Vai trò của thuế TNDN
 • Nội dung cơ bản của Chính sách thuế TNDN hiện hành ở Việt Nam 11
 • Khái niệm và đặc điểm chung của các doanh nghiệp
 • Vai trò doanh nghiệp đối với kinh tế - xã hội

Người nộp thuế doanh nghiệp là tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm: Chi phí thực tế gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Công tác chống gian lận thuế TNDN đối với các DN

 • Khái niệm gian lận thuế
 • Các hình thức gian lận thuế TNDN
 • Sự cần thiết phải chống gian lận thuế TNDN đối với các DN

Ngăn chặn gian lận thuế doanh nghiệp đối với doanh nghiệp góp phần đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Ngăn chặn gian lận thuế doanh nghiệp góp phần đạt được mục tiêu điều chỉnh, định hướng cơ cấu kinh tế.

Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác chống gian lận thuế TNDN đối với

Trong bối cảnh quy mô doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh ngày càng gia tăng, đòi hỏi cán bộ thuế phải nắm vững nghiệp vụ để kiểm soát tốt doanh nghiệp, phát hiện ngay những vi phạm của doanh nghiệp để ngăn chặn kịp thời, tránh thất thu ngân sách nhà nước. Số lượng doanh nghiệp không ngừng tăng và số lượng cán bộ thuế tăng không tương xứng nên công tác tuyên truyền, hỗ trợ tốt nâng cao nhận thức của người nộp thuế về việc tuân thủ pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật về thuế, hạn chế thất thu cho ngân sách. nhà nước. Thứ bảy, nhận thức của chủ doanh nghiệp và trình độ của người làm kế toán doanh nghiệp.

Các công ty là người nộp thuế trực tiếp và ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thu ngân sách nhà nước. Khi chủ doanh nghiệp nhận thức được quyền và nghĩa vụ tuân thủ nghĩa vụ thuế của mình thì sẽ không tìm cách trốn thuế và ngược lại. Doanh nghiệp sẽ tìm mọi cách trốn thuế để tăng thu nhập. Việc sử dụng công nghệ thông tin giúp người nộp thuế tránh được sai sót trong quá trình kê khai thuế.

Kinh nghiệm chống gian lận thuế TNDN đối với các DN tại một số Chi

 • Kinh nghiệm chống gian lận thuế TNDN đối với các DN tại một số

Hàng năm, Chi cục tổ chức ít nhất 2 buổi họp, tọa đàm với người nộp thuế, góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp về chính sách thuế. Đẩy mạnh công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế, xác minh các thông tin liên quan đến doanh nghiệp để phục vụ công tác quản lý thuế. Trong khi đó, việc thực hiện một số chính sách thuế mới cùng với những vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã ảnh hưởng đến tình trạng gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp.

Theo đó, các cục thuộc Cục Thuế TP Hải Phòng tập trung quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhà nước ở trung ương và doanh nghiệp nhà nước ở địa phương. Tổng cục Thuế ban hành quy trình quản lý thuế để các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các luật thuế và nghị định về thuế, đảm bảo nộp thuế đúng, đầy đủ và kịp thời vào ngân sách quốc gia.

Quy trình quản lý thuế

Thứ năm, một số nước trên thế giới có chức năng, bộ phận điều tra thuế. Việc có thêm tính năng này sẽ giúp chống gian lận thuế hiệu quả hơn và ngành thuế có thể điều tra, xử lý một cách độc lập. Những trường hợp nặng sẽ chủ động hơn trong việc kiểm tra, xử lý và sẽ có tính răn đe cao hơn cho doanh nghiệp. Ngoài ra, chú trọng thanh tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, thường xuyên đưa ra các bài giảng, tổ chức hội thảo, tập huấn cho công tác thanh tra. Hệ thống hóa các vấn đề liên quan đến công tác chống gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng đến công tác chống gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dựa trên cơ sở lý luận được hệ thống hóa ở đây sẽ là cơ sở lý giải thực trạng gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay ở chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHỐNG LỪA ĐẢO DOANH NGHIỆP VỀ GIAN LẬN THUẾ THU NHẬP KINH DOANH.

Sơ đồ 2.1: Quy trình quản lý thuế và cưỡng chế nợ thuế
Sơ đồ 2.1: Quy trình quản lý thuế và cưỡng chế nợ thuế

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHỐNG GIAN LẬN THUẾ

Giới thiệu về quận Lê Chân và tổ chức bộ máy quản lý thuế tại Chi cục

 • Giới thiệu về quận Lê Chân
 • Tổ chức bộ máy quản lý thuế tại Chi cục thuế quận Lê Chân
 • Kết quả thu NSNN tại Chi cục thuế quận Lê Chân

Tổ tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế - In ấn: Giúp Cục trưởng Cục Thuế tổ chức công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế và hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật về thuế. Tổ Hành chính - Nhân sự - Tài chính: Giúp Cục trưởng Cục Thuế tổ chức, chỉ đạo và triển khai công tác hành chính, văn thư; Quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, điều hành và quản lý tem thuế trên toàn Cục Thuế. Tổ đăng ký và thu khác: Giúp Cục trưởng Cục Thuế quản lý việc thu lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất, cấp quyền sử dụng đất, đấu giá đất đai, tài sản, tiền thuê đất, thuế tài sản, phí, phí và các khoản thu khác phát sinh trên địa bàn theo chỉ đạo của Cơ quan Thuế.

Công việc 1,2,3,4 và 5: Giúp Cục trưởng Cục Thuế quản lý việc thu thuế của các tổ chức, cá nhân nộp thuế trên địa bàn được phân công (bao gồm cả hộ sản xuất công thương, kinh doanh). và dịch vụ, bao gồm các hộ nộp thuế thu nhập, thuế tài nguyên, v.v.). Để đạt được kết quả này, Ban Giám đốc Chi cục Thuế quận Lê Chân, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể, thành phần kinh tế trên địa bàn huyện quan tâm duy trì mức khá phù hợp với kết quả đạt được. Trong thời gian này, Chi nhánh đã triển khai đồng bộ các giải pháp công tác và tổ chức quản lý thuế theo đúng thủ tục, đảm bảo sử dụng tối đa mọi nguồn thu.

Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức bộ máy tại Chi cục thuế quận Lê Chân CHI CỤC TRƯỞNG
Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức bộ máy tại Chi cục thuế quận Lê Chân CHI CỤC TRƯỞNG

Thực trạng và công tác chống gian lận thuế TNDN của các DN trên địa

 • Hình thức gian lận thuế TNDN chủ yếu của các DN và các loại sai
 • Công tác chống gian lận thuế TNDN đối với DN

Nếu công ty không thể giải thích được những điểm còn tranh chấp thì chuyển sang bước 2. Bước 2: Kiểm tra tại trụ sở đăng ký của người nộp thuế. Nhưng các công ty vẫn thường xuyên mắc sai lầm về thu nhập chịu thuế. Để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp phải nộp, thu nhập chịu thuế phải được xác định chính xác để tính thu nhập chịu thuế.

Việc bù trừ chi phí và xác định chính xác chi phí được trừ giúp doanh nghiệp tính đúng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Việc kiểm tra tờ khai ngay lập tức phát hiện sai sót, từ đó nhắc nhở doanh nghiệp và yêu cầu khai lại.

Bảng 2.2 Kết quả thực hiện thu thuế TNDN các DN trong 5 năm  (2015 - 2019)
Bảng 2.2 Kết quả thực hiện thu thuế TNDN các DN trong 5 năm (2015 - 2019)

Đánh giá công tác chống gian lận thuế TNDN

 • Kết quả đạt được
 • Một số hạn chế, tồn tại

Cục Thuế đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế có thể quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh của người nộp thuế cũng như việc sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. Hệ thống cơ sở dữ liệu người nộp thuế hiện nay về cơ bản đã cung cấp những dịch vụ thiết thực cho công tác thanh tra thuế.

Thứ tư, về phối hợp với các cơ quan công an và các đơn vị ngoài ngành. Đánh giá công tác chống gian lận thuế của doanh nghiệp trên các mặt quản lý người nộp thuế, công tác thanh tra, quản lý hóa đơn, quản lý truy thu và cưỡng chế nợ thuế, công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế.

Mục tiêu, yêu cầu chung của công tác chống gian lận thuế TNDN đối với

Phát hiện các thủ đoạn trốn thuế, tránh thuế của người nộp thuế để có biện pháp hữu hiệu chống thất thu ngân sách nhà nước. Phát hiện những bất bình đẳng về chính sách để kịp thời đề xuất, chấn chỉnh theo thực tiễn. Chúng ta phải nhìn thấy những tồn tại trong cơ chế thu thuế và tổ chức bộ máy để có phương hướng nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế cho người nộp thuế trong thời gian tới.

Triển khai kịp thời các kế hoạch đã xây dựng và xử lý nghiêm túc, nhanh chóng, hiệu quả các vi phạm. Một số biện pháp chống gian lận thuế doanh nghiệp đối với các công ty trên địa bàn quận Lê Chân.

Một số biện pháp chống gian lận thuế TNDN đối với DN trên địa bàn

 • Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế
 • Tăng cường công tác quản lý hóa đơn, chứng từ
 • Tăng cường công tác kiểm tra

Tiến hành thanh tra các công ty không còn tồn tại để nhanh chóng xử lý các công ty đã ngừng kinh doanh. Công tác thanh tra thuế phải thực hiện tốt các bước trong quy trình thanh tra. Về kiểm tra quyết toán thuế bước 1: Các tổ công tác khuyến khích doanh nghiệp nộp báo cáo quyết toán thuế đúng thời hạn.

Các doanh nghiệp nộp tờ khai trước thời hạn sẽ có nhiều thời gian hơn để cán bộ thuế kiểm tra tờ khai thuế bước một chính xác hơn. Vì vậy, cùng với việc kiểm tra thu nhập, cần kiểm tra các khoản chi được trừ.

Tăng cường công tác quản lý thu nộp, nợ đọng thuế

 • Nâng cao năng lực của cán bộ thuế và phối hợp hoạt động với các ban
 • Một số biện pháp khác

Xây dựng quy trình quản lý nợ thuế cho doanh nghiệp theo hướng hiện đại, tự động hóa và hội nhập cao. Áp dụng kiên quyết thu hồi nợ thuế đối với người nộp thuế cố tình chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước (đối tượng được áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế) bằng các biện pháp cưỡng chế thích hợp theo quy định của Luật Quản lý thuế. Tổ chức các cuộc thi xây dựng biện pháp quản lý thuế nói chung và quản lý thuế doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nói riêng.

Khen thưởng các ý tưởng hiệu quả, thiết thực, khả thi nhằm khuyến khích toàn ngành có sáng kiến ​​góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Một trong những mục tiêu của Chương trình Cải cách, Hiện đại hóa ngành Thuế là ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế.

Hình ảnh

Sơ đồ 2.1: Quy trình quản lý thuế và cưỡng chế nợ thuế
Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức bộ máy tại Chi cục thuế quận Lê Chân CHI CỤC TRƯỞNG
Bảng 2.1: Tình hình kết quả thu Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2015-2019
Bảng 2.2 Kết quả thực hiện thu thuế TNDN các DN trong 5 năm  (2015 - 2019)
+6

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Bài viết đã đưa ra được những hạn chế và đề ra được giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Câu 8: Những người có thu nhập cao trong doanh nghiệp phải trích một khoản tiền từ phần thu nhập để nộp vào ngân sách nhà nước là thực hiện loại thuế nào

▪ Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất; tạm dừng đóng quỹ bảo hiểm hưu trí, tử tuất; doanh nghiệp

Trường hợp khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc một loại thuế có bản chất tương tự như thuế thu nhập doanh nghiệp)

Do thuế TNDN là một trong những sắc thuế chiếm tỷ trọng cao trong nguồn thu ngân sách nên bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng không tuân thủ thuế liên

Đối với cơ sở kinh doanh không có trụ sở tại Việt Nam: Theo quy định của pháp luật thuế hiện hành, khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên

Trong cơ cấu thu ngân sách, vai trò của các khoản thu nội địa, nhất là loại thuế tài sản, thuế tiêu dùng với hàng sản xuất nội địa (như thuế tiêu thụ đặc biệt), thuế

Tuy nhiên, thời gian qua, các chính sách, giải pháp tài chính nhằm phát triển nhà ở xã hội đã được Nhà nước ban hành như: giải pháp về nguồn vốn, giải pháp về thuế, giải

Song 2002 về tác động của các nhân tố lợi nhuận, tài sản cố định hữu hình, thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi ích tấm chắn thuế không do nợ Non-debt tax shields, cơ hội tăng trưởng, rủi ro