• Không có kết quả nào được tìm thấy

Một số giải pháp nhằm phát triển và quản lý đại lý bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty bảo hiểm BIDV Hải Phòng

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Một số giải pháp nhằm phát triển và quản lý đại lý bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty bảo hiểm BIDV Hải Phòng"

Copied!
97
0
0

Văn bản

Tên đề tài: Một số giải pháp phát triển và quản lý đại lý bảo hiểm phi nhân thọ tại công ty bảo hiểm Bankid Hải Phòng. Cơ sở lý luận về phát triển và quản lý đại lý bảo hiểm phi nhân thọ trong doanh nghiệp bảo hiểm. Thực trạng phát triển và quản lý đại lý bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Bảo hiểm Bankid Hải Phòng.

Giải pháp phát triển và quản lý đại lý bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Bảo hiểm IDIDID Hải Phòng. Tài liệu lý luận về phát triển và quản lý đại lý bảo hiểm phi nhân thọ - Tài liệu đánh giá về công ty bảo hiểm IDIDID Hải Phòng. BIC Hải Phòng Zavarovalnica Công ty bảo hiểm Zavarovalnica Hải Phòng.

CƠ SỞ LÍ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ ĐẠI LÍ

Một số nội dung cơ bản về sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ

 • Khái niệm về bảo hiểm và bảo hiểm phi nhân thọ
 • Sản phẩm bảo hiểm là một sản phẩm đặc biệt, có các đặc trưng cơ bản sau
 • Các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ

Đây là điểm khác biệt cơ bản nhất giữa bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm nhân thọ. Nhưng các sản phẩm dịch vụ, trong đó có sản phẩm bảo hiểm thì không như vậy. Một trong những đặc điểm độc đáo của sản phẩm bảo hiểm là tính bất ngờ.

Phần lớn các giao dịch bảo hiểm phi nhân thọ là bảo hiểm tự nguyện. Đây là sản phẩm bảo hiểm cho những rủi ro liên quan đến sức khỏe, bệnh tật và tai nạn. Ở Việt Nam, hầu hết các hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đều ra đời từ những năm trước.

Một số nội dung cơ bản về đại lý bảo hiểm

 • Tổng quát về đại lý bảo hiểm
 • Điều kiện để trở thành đại lý bảo hiểm
 • Đặc điểm công việc của đại lý bảo hiểm
 • Hợp đồng đại lý bảo hiểm
 • Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm và đại lý bảo hiểm trong hoạt

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm trong hoạt động đại lý bảo hiểm. Lựa chọn đại lý bảo hiểm và ký hợp đồng đại lý bảo hiểm. Được hưởng các quyền lợi hợp pháp khác từ hợp đồng đại lý bảo hiểm.

Công ty bảo hiểm có toàn quyền lựa chọn và ký kết hợp đồng đại lý; Thực hiện các trách nhiệm phát sinh từ hợp đồng đại lý bảo hiểm đã ký kết. Hưởng hoa hồng và các quyền, lợi ích khác từ hoạt động đại lý bảo hiểm.

Nội dung công tác phát triển và quản lý đại lý bảo hiểm phi nhân thọ trong

 • Khái niệm cơ bản về phát triển và quản lý bảo hiểm phi nhân thọ
 • Lập kế hoạch phát triển và quản lý đại lý bảo hiểm phi nhân thọ
 • Công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý bảo hiểm phi nhân thọ
 • Một số mô hình quản lý đại lý bảo hiểm phi nhân thọ
 • Công tác đánh giá thực hiện công việc của đại lý bảo hiểm
 • Công tác trả thù lao và tạo động lực cho đại lý bảo hiểm
 • Kiểm tra và đánh giá hoạt động đại lý bảo hiểm phi nhân thọ
 • Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển và quản lý đại lý trong công ty bảo hiểm

Nội dung phát triển và quản lý đại lý bảo hiểm phi nhân thọ trong doanh nghiệp bảo hiểm. Đồng thời, cần tính đến mô hình tổ chức mạng lưới đại lý, kế hoạch đánh giá và các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với hoạt động của đại lý. Tuyển dụng đại lý là quá trình tìm kiếm ứng viên phù hợp cho vị trí phân phối, bán sản phẩm bảo hiểm.

Trong trường hợp này, bộ phận bảo hiểm khu vực sẽ giới thiệu ngắn gọn công việc cho đại lý và có thể cho họ thử việc. Ngoài ra, các đại lý còn được đào tạo những kiến ​​thức cơ bản về nghệ thuật. Và các đại lý có tay nghề cao sẽ tiếp tục được đào tạo bổ sung để nâng cao kỹ năng của mình.

Đào tạo đại lý cấp 2: Chương trình đào tạo này nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng, kiến ​​thức bảo hiểm và khả năng quản lý. Vì vậy, việc đào tạo và cấp chứng chỉ là bắt buộc đối với những người mới làm đại lý cho các công ty bảo hiểm. Mạng lưới đại lý rộng khắp sẽ có thể bao phủ thị trường và tăng thu nhập từ bảo hiểm.

Một công ty bảo hiểm chỉ có thể đạt hiệu quả công việc cao nếu có những người đại diện làm việc tích cực và sáng tạo. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển và quản lý đại lý tại các công ty bảo hiểm. Đối thủ: Nếu uy tín và có chính sách tốt cho đại lý.

Và khách hàng: Số lượng khách hàng tiềm năng ngày càng tăng tạo cơ hội cho các công ty bảo hiểm phát triển hệ thống đại lý nhằm tăng doanh thu.

Hình 1-1 : Mô hình tổ chức theo khu vực địa lý
Hình 1-1 : Mô hình tổ chức theo khu vực địa lý

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHI

Khái quát về Công ty Bảo hiểm BIDV Hải Phòng

 • Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Bảo hiểm BIDV Hải Phòng
 • Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Bảo hiểm BIDV Hải Phòng

Sau khi hoàn tất quá trình cổ phần hóa của Công ty Ngân hàng Bảo hiểm. Đầu tư và Phát triển Việt Nam đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng. Chi nhánh Đầu tư và Phát triển Hải Phòng được đổi tên thành Công ty Bảo hiểm BIDV Hải Phòng (BIC HP).

Đầu tư và Phát triển Việt Nam sang Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng. Công ty Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Hải Phòng là thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng. Các phòng ban trực thuộc Công ty hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Công ty.

Lựa chọn và sử dụng đại lý bảo hiểm theo quy định của công ty và pháp luật. Thực hiện công việc hoặc tất cả các dịch vụ bảo hiểm được công ty chuyển giao;. Hoạt động tài chính kế toán theo phân cấp và quy định của công ty;.

Thực thi các quy định về an toàn theo quy định của Công ty và Nhà nước. Sử dụng, duy trì và phát triển có hiệu quả các nguồn vốn và nguồn lực được Tổng công ty giao. Các bộ phận điều hành và bán hàng trực thuộc Tổng công ty theo quy định của Tổng công ty.

Thực trạng phát triển và quản lý đại lý bảo hiểm phi nhân thọ tại công ty bảo hiểm BIRD HẢI PHÒNG.

Hình 2-1 : Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty Bảo hiểm BIDV Hải Phòng
Hình 2-1 : Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty Bảo hiểm BIDV Hải Phòng

Thực trạng công tác phát triển và quản lý đại lý bảo hiểm phi nhân thọ tại công

 • Phân tích biến động doanh thu và số lượng đại lý giai đoạn 2017-2020
 • Thị trường, thị phần của Công ty Bảo hiểm BIDV Hải Phòng
 • Lập kế hoạch phát triển và Công tác tuyển dụng đại lý bảo hiểm
 • Công tác đào tạo đại lý bảo hiểm
 • Công tác quản lý đại lý tại công ty bảo hiểm BIDV Hải Phòng
 • Đánh giá chung về phát triển và quản lý đại lý bảo hiểm của công ty bảo

Trực tiếp khai thác, cấp giấy chứng nhận bảo hiểm và thu phí bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm được ủy quyền theo hợp đồng đại lý và nội quy, hướng dẫn của công ty. Kế hoạch phát triển đại lý của công ty sẽ được xây dựng trên cơ sở kế hoạch phát triển đại lý của từng bộ phận kinh doanh. Bước 3: Đào tạo ban đầu, tổ chức thi cấp chứng chỉ đào tạo đại lý.

Sau khi có quyết định xác nhận kết quả chính thức sát hạch đại lý bảo hiểm của Bộ Tài chính, Cục Quản lý người tiêu dùng (Cục Quản lý đại lý) sẽ xác minh thông tin học viên tham gia khóa học và có trách nhiệm cấp và gửi cho các công ty đại lý. Giấy chứng nhận của sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ (có chứng nhận/mã số đại diện) để công ty chuẩn bị ký hợp đồng đại lý. Công ty không có kế hoạch đào tạo đại lý trong năm, chỉ khi có đủ lớp để tổ chức đào tạo. Việc đào tạo người đại diện tại công ty do công ty tổ chức trên cơ sở hợp đồng với công ty và được sự đồng ý của Bộ Tài chính (đối với khóa đào tạo cấp chứng chỉ đại lý lần đầu).

Phòng Quản lý đại lý là đầu mối hỗ trợ đào tạo đại lý tại các công ty. Chi phí đi lại, ăn ở cho đại lý tham gia khóa đào tạo; Việc đào tạo đại lý của Công ty hiện chỉ dừng lại ở bước “Đào tạo lần đầu” nhằm trang bị kiến ​​thức cơ bản về bảo hiểm và cấp chứng chỉ đại lý.

Doanh thu do đại lý mang về được tính là doanh thu của nhân viên bán hàng. Một số đại lý BIC sau khi làm việc tại BIC đã chuyển sang làm nhân viên, quản lý bán hàng cho các công ty bảo hiểm P&C khác trên địa bàn. So với các Công ty Bảo Việt, Bảo Minh, Pjico, Bảo hiểm Dầu khí, số lượng đại lý BIC còn khá khiêm tốn.

Công ty chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển mạng lưới đại lý riêng lẻ. Chưa có mạng lưới đại lý thực sự nào được xây dựng và phát triển. Một số đại lý không muốn giữ công việc lâu dài nên đã nghỉ việc hoặc chuyển sang công ty khác.

Bảng 2-3: Doanh thu các sản phẩm bảo hiểm đại lý khai thác Đơn vị: Triệu đồng
Bảng 2-3: Doanh thu các sản phẩm bảo hiểm đại lý khai thác Đơn vị: Triệu đồng

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ

Một số giải pháp nhằm phát triển đại lý phi nhân thọ

 • Nhóm giải pháp về thu hút và tuyển dụng
 • Nhóm giải pháp về đào tạo
 • Nhóm giải pháp về quản lý hoạt động
 • Các giải pháp nhằm duy trì và phát triển lực lượng đại lý
 • Một số đề xuất đối với Công ty bảo hiểm BIDV Hải Phòng và

Năng lực hoạt động của đội ngũ đại lý đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của công ty. Người đại diện cũng phải là người có kỹ năng giao tiếp tốt và có tài thuyết phục. Khuyến khích và hỗ trợ cá nhân đại lý BIC hợp tác với đại lý bảo hiểm nhân thọ.

Nâng cao chất lượng đại lý thông qua đào tạo đại lý bảo hiểm. Các cán bộ, giảng viên này sẽ được Tập đoàn trang bị những kỹ năng đào tạo cần thiết để có thể tiến hành các lớp đào tạo đại lý. Ngoài ra, Tổng công ty phải quy định nhiệm vụ đào tạo đại lý cho lãnh đạo, nhân viên nghiệp vụ tại công ty.

Ngoài việc đào tạo đại lý, công ty phải đào tạo kiến ​​thức, kỹ năng quản lý đại lý cho người quản lý đại lý tại các công ty thành viên. Đào tạo đại lý mới tuyển dụng cấp chứng chỉ đại lý theo quy định của Bộ Tài chính. Đào tạo quản lý đại lý cho nhân viên làm việc với quản lý đại lý.

Đại lý bảo hiểm tài sản là một kênh phân phối sản phẩm hiệu quả và kết nối mạng lưới là vô cùng cần thiết. Trong môi trường cạnh tranh hiện nay, nhiều công ty bảo hiểm sử dụng phí để đặt dịch vụ và thu hút đại lý. Ngoài ra, công ty còn có chính sách dành cho các sự kiện cá nhân của đại lý.

Tổng công ty định hướng và hỗ trợ các đại lý phát triển mạng lưới cộng tác viên.

Hình ảnh

Hình 1-1 : Mô hình tổ chức theo khu vực địa lý
Hình 1-2: Mô hình tổ chức theo nhóm đại lý
Hình 1-3: Mô hình tổ chức theo nhóm khách hàng
Hình 2-1 : Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty Bảo hiểm BIDV Hải Phòng
+6

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Luật MIA - 1906 quy định (Điều 52): "Trừ khi có thoả thuận khác, nghĩa vụ của người được bảo hiểm và đại lý của họ phải trả phí bảo hiểm và người bảo hiểm phải có

Nghiên cứu lòng trung thành và các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với thương hiệu bảo hiểm nhân thọ tại Công ty TNHH

Công ty bảo hiểm nhân thọ là tổ chức trung gian tài chính vì công ty bảo hiểm sử dụng một phần phí thu được của khách hàng để đầu tư trực tiếp sang các ngành các doanh

Để làm được việc này, công tác chăm sóc khách hàng phải được quan tâm đúng mức và duy trì thường xuyên qua các công việc cụ thể như: hướng dẫn khách hàng cách bảo

Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp BHNT đã đưa ra các sản phẩm bảo hiểm mới như: Bảo hiểm linh hoạt trọn đời, Bảo hiểm gắn liền với nguồn tài chính để

Trên cơ sở phân tích, đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm PJICO Huế, từ đó đề xuất một số giải

Vì vậy, đẩy mạnh triển khai bảo hiểm tài sản công sẽ góp phần mở rộng danh mục sản phẩm bảo hiểm tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm, từ đó đa dạng hóa danh

Nhân viên tư vấn bảo hiểm là người mang các gói sản phẩm bảo hiểm đến với khách hàng, là người đại diện công ty bảo hiểm ký kết hợp đồng tạm thời và trực tiếp giải quyết

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ (Bảo Việt Nhân thọ - BAOVIETLIFE) trực thuộc Tập đoàn Bảo Việt, Bộ Tài chính, tự hào là doanh nghiệp khai mở thị trường Bảo hiểm nhân