• Không có kết quả nào được tìm thấy

Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tân Hoàng Phát

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tân Hoàng Phát"

Copied!
99
0
0

Văn bản

Tên dự án: Một số giải pháp Marketing nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tân Hoàng Phát Nội dung giảng dạy: Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tân Hoàng Phát

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 1 Mục tiêu chung

Đồng thời, Marketing giúp công ty xây dựng chiến lược cạnh tranh hiệu quả nhằm khẳng định uy tín của công ty với khách hàng và thị trường. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu và phân tích marketing trong các công ty, tôi đã đi nghiên cứu đề tài: “Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tân Hoàng Phát”.

Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu của khóa luận 1 Đối tượng nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu các lý luận cơ bản và phân tích thực trạng marketing tại Công ty TNHH Tân Hoàng Phát. để xem những gì đã làm và chưa làm được trong những năm qua, những ưu và nhược điểm trong chiến lược cũ của công ty. Đề tài, phạm vi và phương pháp nghiên cứu của luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu

Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng và thu hút nhiều khách hàng đến với công ty.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP

Một vài khái niệm Marketing

Giá hàng hóa của doanh nghiệp nên điều chỉnh như thế nào và bao nhiêu? Làm thế nào để khách hàng biết đến, mua và yêu thích sản phẩm của doanh nghiệp bạn.

Sơ đồ 1: Quá trình marketing của doanh nghiệp
Sơ đồ 1: Quá trình marketing của doanh nghiệp

Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu .1 Phân đoạn thị trường

Người thực hiện chức năng phân phối trên thị trường (đôi khi đơn giản là người bán buôn). Chức năng chia sẻ rủi ro: giải quyết sự không chắc chắn trong quá trình phân phối sản phẩm trên thị trường.

Bảng 1: Cơ sở và tiêu thức để phân đoạn thị trường Cơ sở phân đoạn Tiêu thức phân đoạn
Bảng 1: Cơ sở và tiêu thức để phân đoạn thị trường Cơ sở phân đoạn Tiêu thức phân đoạn

Chính sách xúc tiến hỗn hợp .1 Khái niệm xúc tiến hỗn hợp

Phân phối rộng rãi: Các công ty nên cố gắng đưa sản phẩm đến càng nhiều địa điểm bán lẻ càng tốt. Phân phối độc quyền: Điều này trái ngược với phân phối mở rộng, trong đó chỉ có một nhà bán lẻ sản phẩm của công ty trong một khu vực địa lý cụ thể. Công ty đang tìm kiếm thêm nhà bán lẻ ở một số khu vực địa lý nhất định.

Đây là một trong bốn nhóm Marketing – Mix chính mà các công ty có thể sử dụng để tác động đến thị trường mục tiêu nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của mình. Bản chất của hoạt động khuyến mãi là truyền tải thông tin về sản phẩm, công ty đến khách hàng để thuyết phục họ mua hàng. Các cá nhân hoặc công ty cần gửi tin tức đến nhóm mục tiêu của họ.

Người nhận: Là người nhận, tiếp nhận tin nhắn do chủ thể gửi đến và là khách hàng mục tiêu của công ty.

Sơ đồ 7: Các phương tiện trong hoạt động truyền thông
Sơ đồ 7: Các phương tiện trong hoạt động truyền thông

Chính sách con người

Cụ thể hơn, việc sản xuất và tiêu dùng dịch vụ thường diễn ra đồng thời. Nói cách khác, việc giao và nhận dịch vụ thường diễn ra cùng một lúc. Để đảm bảo hiệu quả, cần nghiên cứu yếu tố con người trong tổ chức, quản lý và vận hành các doanh nghiệp dịch vụ.

Sẽ là không đầy đủ khi nói rằng yếu tố con người trong tiếp thị dịch vụ chỉ bao gồm những người đến từ các doanh nghiệp dịch vụ, trong đó cần chú trọng đến những người có quan hệ trực tiếp với khách hàng trong quá trình cung cấp và nhận dịch vụ. Hầu hết các tác giả đều đánh giá vai trò của khách hàng ở nhiều khía cạnh khác nhau như đã nêu ở đặc điểm dịch vụ thứ 5. Khách hàng tiếp nhận dịch vụ còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố tâm lý, tinh thần.

Có thể nói, chất lượng dịch vụ và lợi ích thu được không chỉ phụ thuộc vào đơn vị cung cấp dịch vụ mà còn bị ảnh hưởng bởi chính khách hàng sử dụng dịch vụ.

Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing .1 Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô

Đây là yếu tố được các công ty quan tâm ngay từ khi bắt đầu nghiên cứu thị trường cho đến khi thực hiện. Niềm tin của khách hàng đến từ những trải nghiệm thực tế với sản phẩm, dịch vụ mà còn đến từ thế mạnh và vị thế hiện tại của công ty. Yếu tố này quyết định đến khả năng cạnh tranh và vị thế của công ty.

Để nâng cao chất lượng và cải thiện điều kiện sản xuất, vận hành, các công ty phải đổi mới công nghệ và nâng cao tay nghề của công nhân. Làm được điều này đòi hỏi rất nhiều vốn và kế hoạch sử dụng hiệu quả giúp doanh nghiệp phát triển thị trường. Các công ty có lực lượng lao động chất lượng tốt và phân bổ lao động đúng người, đúng việc.

Điều này cho phép các doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng sản xuất, hiệu quả kinh doanh.

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN HOÀNG PHÁT

Khái quát chung về Công ty TNHH Tân Hoàng Phát .1 Giới thiệu chung

 • Quá trình hình thành phát triển của Công ty
 • Chức năng nhiệm vụ của Công ty TNHH Tân Hoàng Phát
 • Cơ cấu tổ chức Công ty

HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN HOÀNG PHÁT. Công ty đã hoàn thành xuất sắc công việc phân phối chuyên nghiệp, chất lượng cao: bán hàng, giao hàng, thu gom và hậu cần cho hàng tiêu dùng nhanh. Chỉ làm việc trong những lĩnh vực được pháp luật cho phép, tuân thủ các yêu cầu của pháp luật và chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của công ty.

Trong mô hình này, lãnh đạo cao nhất của công ty được các trưởng phòng chức năng hỗ trợ trong việc chuẩn bị các quyết định, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các quyết định. Có mối quan hệ chức năng và hỗ trợ lẫn nhau giữa lãnh đạo và các phòng ban trong công ty. Phòng Hành chính: Chịu trách nhiệm tiếp nhận, ban hành và lưu trữ các văn bản, văn bản chính thức liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Thực hiện các công việc liên quan đến chính sách đãi ngộ, tiền lương của người lao động trong công ty.

Bảng 3: Đối tác của Công ty TNHH Tân Hoàng Phát
Bảng 3: Đối tác của Công ty TNHH Tân Hoàng Phát

Hoạt động Marketing tại Công ty TNHH Tân Hoàng Phát

 • Mô hình tổng thể hệ thống kênh phân phối
 • Công tác tổ chức và thiết kế kênh phân phối tại Hải Phòng Việc thiết kế kênh phân phối đóng vai trò vô cùng quan trọng quyết định
 • Thực trạng về quản lý kênh phân phối a. Tuyển chọn các thành viên của kênh
 • Thực trạng về việc giải quyết các mâu thuẫn, xung đột trong kênh Bất kỳ kênh phân phối nào trong quá trình hoạt động cũng xảy ra những sự
 • Môi trường vĩ mô a. Chính trị - Pháp luật
 • Đặc điểm hoạt động bán hàng, thị trường và khách hàng a. Đặc điểm hoạt động bán hàng
 • Thực trạng quản lý kênh phân phối qua hệ thống Marketing – Mix Hệ thống phân phối là công cụ duy nhất để đưa sản phẩm đến với người
 • Nguồn nhân lực của Công ty
 • Văn hóa doanh nghiệp

Đối với khách hàng tổ chức, khách hàng có thể mua sản phẩm trực tiếp từ công ty hoặc thông qua hệ thống đại lý để phục vụ mục đích kinh doanh của mình. Tại đây, đội ngũ tư vấn của công ty sẽ tư vấn, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng và cạnh tranh với các thương hiệu khác. - Có khả năng liên hệ và bán hàng cho khách hàng mục tiêu của công ty.

Có mặt bằng và vị trí chiến lược phù hợp với chiến lược phát triển kênh phân phối của công ty. Với sự đa dạng về sản phẩm phân phối từ Công ty TNHH Tân Hoàng Phát. Hiện nay, công ty phân phối qua 2 kênh chính: Kênh khách hàng truyền thống và kênh nhà hàng PORECA.

Chi phí thực hiện kênh này chủ yếu được nhận từ Công ty dầu ăn Cái Lân.

Sơ đồ 9: Kênh phân phối dầu ăn của Công ty Tân Hoàng Phát Dựa vào sơ đồ trên, sau khi công ty TNHH Tân Hoàng Phát tiếp nhận hàng hóa từ công ty sản xuất Dầu thực vật Cái Lân, để sản phẩm dầu ăn đến tay người tiêu dùng cuối cùng
Sơ đồ 9: Kênh phân phối dầu ăn của Công ty Tân Hoàng Phát Dựa vào sơ đồ trên, sau khi công ty TNHH Tân Hoàng Phát tiếp nhận hàng hóa từ công ty sản xuất Dầu thực vật Cái Lân, để sản phẩm dầu ăn đến tay người tiêu dùng cuối cùng

Đánh giá công tác Marketing tại Công ty TNHH Tân Hoàng Phát a. Ưu điểm

Thường xuyên có những buổi trao đổi giữa lãnh đạo công ty và nhân viên để tìm hiểu thêm về tâm tư, nguyện vọng của nhân viên. Bữa tiệc sang trọng với nhiều khách mời bao gồm khách hàng VIP và toàn thể nhân viên công ty. Không những vậy, Công ty luôn tạo được uy tín với khách hàng nên đã giữ được một lượng khách hàng truyền thống nhất định đã tin tưởng.

Họ quay lại công ty và giới thiệu nó cho những khách hàng khác. Công ty thường xuyên kiểm tra các biến động của thị trường để điều chỉnh những bất hợp lý về giá cả hàng hóa. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo uy tín với khách hàng, công ty không ngừng mở rộng mạng lưới bán hàng thông qua việc đa dạng hóa kênh tiêu thụ.

GIẢI PHÁP MARKETING NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TÂN HOÀNG PHÁT.

GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TÂN HOÀNG PHÁT

M ục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới Với mục tiêu trở thành công ty phân phối dầu ăn đứng đầu Hải Phòng, Tân

Đối với đại lý doanh nghiệp: Hệ thống này nhằm mục đích bao phủ các khu vực chưa được xây dựng. Xây dựng và quản lý hệ thống kênh phân phối của công ty là hai hoạt động có mối liên kết rất chặt chẽ với nhau. Đại lý sẽ giảm bớt sự phụ thuộc của công ty vào các trung tâm mua sắm.

Người bán phải thu thập thông tin để công ty có thể chăm sóc khách hàng tốt hơn. Trên thực tế, các công ty thường quan tâm đến việc khuyến khích lợi ích tài chính cho đại lý và khách hàng của mình. Công ty nên xây dựng thêm chính sách hỗ trợ cho khách hàng tổ chức.

Hơn nữa, công ty có thể sử dụng danh sách khách hàng này để chăm sóc họ tốt hơn.

Chiến lược Marketing 4P

 • Chiến lược về giá (PRICE)
 • Chiến lược phân phối (PLACE) a. Phân phối độc quyền
 • Chiến lược xúc tiến hỗn hợp (PROMOTION) a. Chiến lược kéo

Phương thức thanh toán hiện tại của công ty là khách hàng thanh toán 100% tiền hàng. Với phương pháp này, thị trường của công ty trong năm tới hy vọng sẽ tăng trưởng 5%. Công ty Tân Hoàng Phát là nhà phân phối độc quyền của Công ty TNHH Dầu ăn Cái Lân tại nhiều quận huyện của Thành phố Hải Phòng.

Trên đây là một số giải pháp tôi đề xuất cho Marketing 4P tại Tân Hoàng Phát để thu hút khách hàng của công ty. Mô tả và phân tích thực trạng hoạt động marketing tại Công ty TNHH Tân Hoàng Phát: Sử dụng 2 chiến lược chính: Poreč và bán hàng truyền thống. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động marketing của Công ty TNHH Tân Hoàng Phát.

Từ đó có những phương hướng, biện pháp, chiến lược cụ thể giải quyết bài toán marketing nhằm nâng cao chất lượng khách hàng đến với công ty.

Kiến nghị

Hình ảnh

Sơ đồ 1: Quá trình marketing của doanh nghiệp
Bảng 1: Cơ sở và tiêu thức để phân đoạn thị trường Cơ sở phân đoạn Tiêu thức phân đoạn
Sơ đồ 2: Mô hình Marketing- Mix 1.5 Chính sách sản phẩm
Sơ đồ 4: Vai trò chức năng của trung gian Các nhà sản xuất sử dụng các kênh trung gian phân phối nhằm:
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Bắt đầu từ việc nghiên cứu thị trường, lập danh mục hàng hoá đến việc thực hiện sản xuất, phân phối và khi hàng hoá được bán hoạt động marketing vẫn được tiếp

Các hoạt động của marketing như việc lập kế hoạch marketing, thực hiện chính sách phân phối và thực hiện các dịch vụ khách hàng,… nhằm mục đích đưa ra thị trường những

Để cho quá trình vận chuyển đó bắt đầu được, tiếp tục được và kết thúc được, tức là hàng hóa đến tay người mua được, cần phải thực hiện hàng loạt các công việc

Về hoạt động kinh doanh, công ty sẽ từng bước cải thiện và không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý khách hàng, mở rộng và hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối bằng cách đa

Nghiệp vụ kinh doanh thực hiện các công việc sau: Quản lý và thực hiện các kế hoạch và hoạt động kinh doanh của công ty; Phân tích đánh giá các thị trường và xác

Đặc biệt là khi kinh doanh trong môi trường gay gắt như hiện nay, việc phân phối hàng hóa ra thị trường như thế nào cho hiệu quả và đến tay người tiêu dùng một cách

- Có đội ngũ bán hàng tiếp cận thị trường: Để có thể thực hiện tốt công việc phân phối hàng hóa đến người tiêu dùng một cách có hiệu quả, nhà phân phối phải có một đội

Sau khi tổng hợp, phân tích, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện chính sách giá cả, lực lượng

Bắt đầu từ việc nghiên cứu thị trƣờng, lập danh mục hàng hóa đến việc thực hiện sản xuất, phân phối và khi hàng hóa đƣợc bán hoạt động marketing vẫn đƣợc tiếp tục, cho nên chức năng