• Không có kết quả nào được tìm thấy

Gia sư Thành Được

N/A
N/A
Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Chia sẻ "Gia sư Thành Được"

Copied!
69
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

Hoạt động 2: Tìm hiểu về phong trào võ thuật của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX. Phong trào võ thuật của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20.

Tôn Trung Sơn và Cách mạng Tân Hợi (1911)

Hoạt động 3: Tìm hiểu những nét chính về cuộc cách mạng Tôn Trung Sơn và Tân Hội. Tôn Trung Sơn và nhiều nhà cách mạng khác đã tích cực chuẩn bị mọi mặt cho cuộc khởi nghĩa vũ trang.

Củng cố luyện tập

Hƣớng dẫn học bài

Bài học kinh nghiệm

TIẾT 4

 • Kiến thức
 • Kĩ năng
 • Chuẩn bị
 • Tiến trình bài dạy
  • Kiểm tra bài cũ
  • Bài mới. Trong khi Ấn Độ, Trung Quốc lần lượt trở thành những nước thuộc địa và nửa thuộc địa thì các quốc gia ở Đông Nam Á nằm giữa hai tiểu lục địa này
  • Quá trình xâm lƣợc của chủ nghĩa thực dân vào các nƣớc Đông Nam Á
  • Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Cam-pu-
  • Củng cố, luyện tập
  • Hƣớng dẫn học sinh tự học

Hoạt động 1: Tìm hiểu quá trình xâm lược của chủ nghĩa đế quốc ở Đông Nam Á. Tầm quan trọng chiến lược của Đông Nam Á - Phong trào chống xâm lược ở Campuchia.

TIẾT 5

Bài mới

Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào

Nhóm 1: Những cải cách của Xiêm về mặt kinh tế ? Tác dụng của nó?

Nhóm 2: Những cải cách của Xiêm về mặt chính trị, xã hội và ngoại giao? Tác

Vì sao cuộc đấu tranh chống thực dân của nhân dân Đông Nam Á thất bại? Tạo nên dòng thời gian về cuộc đấu tranh chống thực dân của nhân dân Đông Nam Á.

TIẾT 6

Mục tiêu bài học

 • Châu Phi
 • Khu vực Mĩ Latinh

Điển hình trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi là cuộc nổi dậy của Abden Kade ở Algeria, kéo dài từ GIÁO VIÊN: Tại sao tất cả các cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa thực dân của nhân dân châu Phi đều thất bại.

 • Tƣ tƣởng
 • Kỹ năng
 • CHUẨN BỊ
 • PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC
 • TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 1. Ổn định lớp
  • Kiểm tra bài cũ
  • Dẫn dắt vào bài mới
 • Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh
  • Giai đoạn 1 (1914 –
  • Dặn dò: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới - Bài tập
  • Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX tình hình chủ nghĩa tư bản như thế nào?

Cuộc xung đột này cuối cùng đã được giải quyết bằng các cuộc chiến tranh giành thuộc địa. Giáo viên yêu cầu học sinh theo dõi sách giáo khoa về các cuộc chiến tranh thuộc địa lần thứ nhất giữa các đế quốc rồi đưa ra nhận xét. Để đối phó với âm mưu của Đức, Anh cũng chuẩn bị sẵn kế hoạch chiến tranh.

Giáo viên dẫn dắt: Vậy nguyên nhân trực tiếp (kích hoạt) chiến tranh là gì? Nguyên nhân trực tiếp của cuộc chiến là do phần tử Serbia ám sát người thừa kế ngai vàng Áo-Hung. Giáo viên: Yêu cầu học sinh theo sách giáo khoa và lập niên biểu diễn biến cuộc chiến theo mẫu.

Chiến tranh thế giới nổ ra trên hai mặt trận Đông Âu và Tây Âu: Kết quả của cuộc chiến tranh thời gian. Nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến là xung đột giữa các đế quốc về các vấn đề thị trường và thuộc địa.

TIẾT 8

Chúng ta đã biết được những nguyên nhân chính dẫn đến Thế chiến thứ nhất, một cuộc chiến gây ra nhiều đau thương và mất mát cho nhân loại. Vì lợi ích mà các nước đế quốc đánh nhau, mở đầu các diễn biến của cuộc chiến và giai đoạn đầu. Giáo viên tiếp tục yêu cầu học sinh lập một mốc thời gian tóm tắt những diễn biến chính của giai đoạn II của cuộc chiến, giống như mô hình giai đoạn I.

Với việc cả hai bên đều mệt mỏi và tổn thất, Hoa Kỳ nổi lên với tư cách là người lãnh đạo phe Đồng minh và việc Hoa Kỳ tham gia cuộc chiến với phe Đồng minh đã giúp đưa cuộc chiến kết thúc nhanh hơn. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga có tác động gì đến Chiến tranh thế giới thứ nhất? Năm 1916, chiến tranh đã gây ra những tổn thất to lớn về nhân mạng và tài sản cho nhiều nước châu Âu, khiến cuộc sống của người dân các nước tham chiến trở nên khốn khổ, khó khăn.

Nhưng chính phủ tư sản lâm thời vẫn tiếp tục chiến tranh và gây nhiều thiệt hại cho nước Nga. Giáo viên dẫn dắt: Chiến tranh thế giới thứ nhất có những ảnh hưởng gì?

Hậu quả của cuộc Chiến tranh thế giới thứ

Trước tình hình đó, để bảo vệ chính quyền non trẻ, nhà nước Liên Xô đã phải ký Hiệp ước hòa bình Berlin với Đức vào ngày 3/3/1918, nước Nga rút khỏi cuộc chiến tranh đế quốc. Giáo viên: Thông qua hậu quả của chiến tranh, giáo viên giáo dục học sinh yêu chuộng hòa bình, phòng ngừa nguy cơ chiến tranh, sẵn sàng đấu tranh vì hòa bình thế giới. Giáo viên đặt câu hỏi: Qua nguyên nhân, diễn biến, kết quả của chiến tranh, hãy rút ra đặc điểm của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Gợi ý: Chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến giữa các đế quốc nhằm tranh giành và phân chia thuộc địa, gây ra những thảm họa khủng khiếp cho nhân loại, nhấn mạnh tính chất của chiến tranh. Giáo viên nhận xét và kết luận: Thế chiến thứ nhất nổ ra do tranh chấp thuộc địa nhằm phân chia lại thế giới. Về bản chất của chiến tranh, Lênin nhấn mạnh: “Chiến tranh của cả hai bên là chiến tranh đế quốc, không còn gì phải bàn cãi”.

Bất kể chiến tranh do giai cấp tư sản Anh hay Pháp tiến hành, nó cũng nhằm mục đích cướp bóc các nước khác, bóp nghẹt các dân tộc yếu thế, thống trị thế giới về tài chính, phân phối lại các thuộc địa và cứu chế độ tư bản bằng cách lừa dối và chia rẽ công nhân các nước khác. . hạ cánh.

TIẾT 9

NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HOÁ THỜI CẬN ĐẠI

MỤC TIÊU BÀI HỌC

 • Về kiến thức: Học xong bài này, học sinh cần
 • Về kỹ năng
 • Về phƣơng pháp

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 • Ổn định lớp học: Kiểm tra sĩ số lớp

Giáo viên: Đặt câu hỏi hướng dẫn học sinh vào bài: Tại sao văn hóa thế giới, đặc biệt là ở châu Âu có điều kiện phát triển trong thời kỳ đầu thời kỳ cận đại. Kinh tế phát triển, quan hệ xã hội thay đổi, đây là thực tế của nhiều thành tựu văn hóa thời kỳ này. Các nhóm đọc SGK tìm ý, thảo luận trong 3 phút, sau đó cử đại diện trả lời trước lớp.

Những thành tựu về văn học nghệ thuật từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế

Hãy liệt kê những thành tựu nghệ thuật tiêu biểu từ đầu thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Giáo viên hỏi học sinh: Tác phẩm văn học, nghệ thuật thời kỳ này khác với thời kỳ trước như thế nào? Nó phản ánh đầy đủ hiện thực xã hội + Mong muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn trước.

Phong trào tư tưởng tiến bộ và sự ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX. Các nghệ sĩ gồm có: Văn Gốc ở Hà Lan, Phugita ở Nhật Bản, Picasso ở Tây Ban Nha, Le Vitan ở Nga. Củng cố: Nêu bật những thành tựu của con người trong thời hiện đại và giá trị ý nghĩa của chúng cho đến ngày nay.

Dặn dò: Học bài cũ, chuẩn bị ôn tập - Bài tập: Trả lời các câu hỏi

Rút kinh nghiệm tiết dạy

TIẾT 10

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Về kiến thức: Học xong bài này

Về tƣ tƣởng – tình cảm

Về phƣơng tiện dạy học

Dẫn dắt bài mới

Dạy và học bài mới

Hãy nêu nguyên nhân

Những kiến thức cơ bản

Hãy nêu những đặc điểm chung và đắc điểm riêng của các

Khái niệm cách mạng tư sản (phân biệt với cách mạng xã hội

 • Nhận thức đúng những vấn đề chủ yếu
 • Củng cố: Hệ thống hóa những vấn đề đã học 5. Bài tập về nhà
 • Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại nổi lên những vấn đề nào?
 • Lập bảng so sánh hệ thống kiến thức về các cuộc cách mạng tư sản từ thế kỉ XVII - XVIII
 • Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á?

Phỏng vấn giáo viên: Bằng chứng về quá trình phát triển từ “tự phát” đến “tự giác” của phong trào lao động. Giáo viên hỏi: Tại sao cuộc đấu tranh chống thực dân của nhân dân các nước lại thất bại? Khi bước vào giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, các nước lao tăng cường xâm lược thuộc địa.

Chủ nghĩa tư bản tư bản càng phát triển, phong trào công nhân càng chuyển từ “tự phát” sang “tự giác”. Sự phát triển của phong trào công nhân đã dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa xã hội và khoa học. Phong trào đấu tranh chống xâm lược của chủ nghĩa tư bản ở các nước bị xâm lược diễn ra mạnh mẽ nhưng thất bại.

Sự phân chia thuộc địa không đồng đều giữa các nước đế quốc đã dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất. Những đóng góp của Marx, Engels và Lenin cho phong trào công nhân quốc tế.

TIẾT 11

 • CHUẨN BỊ 1.Giáo viên
  • Học sinh
 • TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 1. Ổn định lớp
 • Cách mạng tháng Mƣời Nga 1917
 • Các cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền
  • Củng cố: GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi: Tại sao năm 1917 nước nga lại diễn ra cách mạng xã hội chủ nghĩa? Diễn biến, kết quả, ý nghĩa của Cách mạng
  • Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến ở Nga đã tác động đến nền kinh tế như thế nào?
  • Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1914 - 1918?
  • Thái độ của nhân dân trước việt Nga hoàng đẩy nước Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc?

Tìm hiểu mối quan hệ giữa Cách mạng Việt Nam và Cách mạng Tháng Mười. Bản đồ nước Nga đầu thế kỷ XX (hoặc bản đồ châu Âu) - Hình ảnh Cách mạng Tháng Mười Nga. Bài trình bày của giáo viên: Sau Cách mạng Tháng Hai, ở Nga tồn tại hai chính phủ song song.

Cách mạng Tháng Mười thắng lợi, chính quyền thuộc về nhân dân. Đặc điểm: Cách mạng Tháng Mười mang tính chất của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại kết quả Cách mạng Tháng Mười Nga.

Giáo viên giúp học sinh thấy rõ ý nghĩa quốc tế của Cách mạng Tháng Mười: đó là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Diễn biến, kết quả và ý nghĩa của cuộc cách mạng được nối tiếp bằng cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

TIẾT 13

 • CHUẨN BỊ 1. Giáo viên
  • Học sinh
 • TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 1. Ổn định lớp
  • Tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp
 • Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 -
 • Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 - 1941)
  • Củng cố: Hướng dẫn HS tìm hiểu
  • Dặn dò
  • Đảng Bôn-sê-vích đã có biện pháp gì để giải quyết khó khăn?
  • Việc thực hiện chính sách kinh tế mới, vai trò của kinh tế nhà nước như thế nào?
  • Nối thời gian với sự kiện sao cho đúng

Chính sách cộng sản thời chiến dẫn đến việc nhà nước độc quyền quản lý nền kinh tế quốc dân. Chính sách kinh tế mới là sự chuyển biến kịp thời, sáng tạo của Lênin và Đảng Bolshevik. Công nghiệp hóa là quá trình xây dựng hệ thống sản xuất cơ giới hóa trong nền kinh tế quốc dân, trước hết là trong lĩnh vực công nghiệp (chuyển một nước nông nghiệp thành một nước công nghiệp với ngành công nghiệp chính).

Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là quá trình công nghiệp hóa diễn ra dưới sự lãnh đạo của chính giai cấp vô sản, nhằm mục đích đổi mới sản xuất, phát triển công nghiệp, xây dựng nền kinh tế quốc dân và nâng cao đời sống của nhân dân. Nhân dân Liên Xô phải xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, không phụ thuộc vào nước ngoài. Nền kinh tế bị bao vây, công nghệ, thiết bị phụ thuộc vào nước ngoài.  Đảng Cộng sản đặt ra nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.

Liệu việc thực hiện chính sách kinh tế mới có mang lại những thay đổi nào trong nền kinh tế quốc dân của nước Nga Xô Viết hay không? Thực hiện chính sách kinh tế mới và vai trò của kinh tế nhà nước.

Hình ảnh

Hình thức kiểm tra: Tự luận  Đề:

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

- Phong trào “Đồng khởi” Bến Tre đã trở thành ngọn cờ tiên phong, đẩy mạnh cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam ở cả nông thôn và thành thị. - Đẩy quân Mĩ và quân đội