• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư xây lắp điện Hải Phòng

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư xây lắp điện Hải Phòng"

Copied!
102
0
0

Văn bản

HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY. Tên dự án: Nâng cao công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Điện Hải Phòng.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN

Những vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả

 • Ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
 • Yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
 • Một số khái niệm cơ bản liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết

Đây là những chi phí bằng tiền phát sinh trong các khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ ngoài chi phí. Chi phí khác là chi phí của các hoạt động ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra thu nhập cho doanh nghiệp.

Nội dung công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

 • Công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong doanh
 • Công tác kế toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa . 12
 • Công tác kế toán chi phí tài chính trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Công tác kế toán chi phí khác trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp nhỏ và

Cuối kỳ kế toán, toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ được kết chuyển vào Tài khoản 911 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Kết chuyển chi phí thuế doanh nghiệp vào tài khoản 911 “Báo cáo kết quả kinh doanh”.

Sơ đồ 1.5: Kế toán giá vốn hàng bán (theo phương pháp kê khai thường xuyên)
Sơ đồ 1.5: Kế toán giá vốn hàng bán (theo phương pháp kê khai thường xuyên)

Các hình thức ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

 • Hình thức kế toán Nhật ký chung
 • Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái
 • Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
 • Hình thức kế toán trên máy vi tính

Căn cứ ghi vào Nhật ký - Sổ sách là tài liệu kế toán hoặc tổng hợp các tài liệu kế toán cùng loại. Đặc điểm: Căn cứ ghi trực tiếp vào sổ cái là “Chứng từ ghi vào sổ”. Chứng từ ghi sổ do kế toán viên lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp các chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế.

Chứng từ sổ sách được đánh số liên tục theo tháng, năm (theo số thứ tự trong Sổ chứng từ kế toán) và có chứng từ kế toán kèm theo, phải được kế toán trưởng xác nhận trước khi ghi vào sổ kế toán. Đặc điểm: Công việc kế toán được thực hiện bằng chương trình kế toán trên máy vi tính. Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong 4 hình thức kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán trên.

Phần mềm kế toán không mô tả đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán.

Sơ đồ 1.14: Trình tự ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái
Sơ đồ 1.14: Trình tự ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC

Quá trình hình thành và phát triển

Sản phẩm sản xuất chính là sản xuất các sản phẩm bê tông, xi măng và thạch cao cung cấp cho các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng và một số tỉnh lân cận. Công ty không ngừng mở rộng và phát triển các hoạt động xây dựng như xây dựng các công trình giao thông, biệt thự cao cấp. Đến nay, công ty đã có nhiều dự án lớn nhỏ với Sở GTVT Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Đường bộ Hải Phòng, Ngô Quyền, v.v. Các dự án mà công ty đã thực hiện đều có chất lượng cao. Chất lượng tốt, đảm bảo tiến độ kỹ thuật, thẩm mỹ và đảm bảo theo quy định, được chủ đầu tư tin tưởng.

Ngoài ra, đội ngũ cán bộ có trình độ, công nhân lành nghề, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc chuyên ngành được điều chuyển từ các đơn vị khác. Đội ngũ kỹ sư, nhân viên kỹ thuật chuyên ngành và quản lý tài chính được đào tạo chính thức tại các trường đại học, cao đẳng và có kinh nghiệm trong ngành từ 05 năm trở lên. trên 20 năm. Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc và công ty đã tạo được uy tín với khách hàng. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Điện Hải Phòng. Đây là một trong những nguồn lực quan trọng quyết định đến hoạt động của công ty. Vì vậy, cần bố trí nhân sự, bộ máy quản lý phù hợp với đặc điểm kinh doanh của công ty để thấy rõ năng suất lao động nói chung và mỗi người đều ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của công ty.

Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty. Thực hiện tuyển dụng nhân sự đảm bảo chất lượng theo yêu cầu và chiến lược của Công ty. Nghiên cứu, soạn thảo và trình các quy định áp dụng cho Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức - phòng ban và tổ chức thực hiện của Công ty.

Quản lý việc sử dụng và bảo vệ tài sản của công ty, đảm bảo an toàn trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong công ty. Hỗ trợ các bộ phận khác trong lĩnh vực quản lý nhân sự và làm cầu nối giữa Ban Giám đốc và nhân viên công ty. Nghiên cứu phát triển hoạt động kinh doanh, các hình thức thương mại tiên tiến, từng bước đổi mới, hiện đại hóa hoạt động kinh doanh của công ty.

Hỗ trợ kinh doanh cho Công ty về thị trường, đối tác kinh doanh và ký kết hợp đồng.

Tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần đầu tư xây lắp điện

Tổ chức bộ máy kế toán

Trực tiếp thực hiện công việc kế toán tổng hợp và quản lý các công việc trong bộ phận. Tham gia tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, đề bạt các vị trí kế toán, thủ kho, thủ quỹ trong doanh nghiệp theo quy định của doanh nghiệp. Tham gia tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, đề bạt các vị trí kế toán, thủ kho, thủ quỹ trong doanh nghiệp theo quy định của doanh nghiệp.

Chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Điện Hải Phòng. Phương pháp khấu hao TSCĐ: Phương pháp khấu hao thống nhất theo thời gian 1.1.4.1 Tổ chức hệ thống chứng từ, báo cáo tài chính. Công ty Đầu tư Xây dựng Điện Hải Phòng sử dụng hình thức kế toán nhật ký chung.

Thực trạng hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Điện Hải Phòng.

Sơ đồ 0.3Sơ đồ trình tự kế toán theo hình thức Nhật ký chung của công ty cổ phần đầu tư xây lắp điện Hải Phòng
Sơ đồ 0.3Sơ đồ trình tự kế toán theo hình thức Nhật ký chung của công ty cổ phần đầu tư xây lắp điện Hải Phòng

Kế toán doanh thu bán hàng tại công ty

Kế toán lập hoá đơn GTGT số 0006618 (Bảng 2.1) và giao bản sao 2 hóa đơn này cho khách hàng Công ty CP XD và Xử lý nền móng Hồng Nguyên chuyển tiền vào ngân hàng, công ty nhận được thông báo kèm ngày tháng. Số tài khoản: 1006868 GPBANK - Chi nhánh Hải Phòng Họ và tên khách hàng: Nguyễn Thị Huyền. Địa chỉ số. 379 Đa Phúc, huyện Đa Phúc, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng. Lý do thanh toán: Thu tiền Đại lý xi măng Nghi Sơn.

Số tài khoản: 1006868 GPBANK - Chi nhánh Hải Phòng Họ và tên người mua: Vũ Quốc Chính. Giám đốc (Ký, ghi họ tên) Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Điện Hải Phòng. Địa chỉ: Số 1 Trần Tất Văn, P. Phú Liễu, Q. Kiến An, TP Hải Phòng.

Địa chỉ số. 1 Trần Tất Văn, P. Phú Liễu, Q. Kiến An, TP Hải Phòng.

Sơ đồ 0.4 Sơ đồ quy trình hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty cổ phần đầu tư xây lắp điện Hải Phòng
Sơ đồ 0.4 Sơ đồ quy trình hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty cổ phần đầu tư xây lắp điện Hải Phòng

Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty cổ phần xây lắp điện Hải Phòng

Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc đã được kiểm tra, làm căn cứ ghi sổ, kế toán ghi số liệu vào Sổ cái. Sau đó, căn cứ số liệu ghi trong Nhật ký chung, ghi vào Tài khoản Sổ cái 632. Cuối quý, năm kế toán, tổng hợp số liệu từ Sổ cái tổng hợp để lập Bảng cân đối kế toán.

Tổng số tiền (viết bằng chữ): Bốn triệu bảy trăm chín mươi sáu nghìn một trăm năm mươi bốn đồng.

Kế toán chi phí quản lý kinh doanh

Địa chỉ số. 1 Trần Tất Văn, P. Phú Liễu, Q. Kiến An, TP Hải Phòng. Đã nhận đủ số tiền (bằng chữ): Ba triệu bảy trăm chín mươi lăm nghìn đồng./.

Hình thức thanh toán:TM/CK STT DỊCH VỤ SỬ DỤNG(
Hình thức thanh toán:TM/CK STT DỊCH VỤ SỬ DỤNG(

Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính

Kế toán thu nhập khác và chi phí khác

Kế toán xác định kết quả kinh doanh

Cuối năm, căn cứ vào biên bản bàn giao, kế toán lập bảng kế toán để ghi sổ tổng hợp và sổ cái tài khoản 911. Địa chỉ: Số 1. 1 Trần Tất Văn, P. Phủ Liên, Q. Kiến An, TP Hải Phòng. Địa chỉ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Điện Hải Phòng: Số 1. 1 Trần Tất Văn, P. Phủ Liên, Q. Kiến An, Hải Phòng.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THU NHẬP VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH TẾ.

Sơ đồ 0.9Xác định kết quả kinh doanh năm 2017 của công ty
Sơ đồ 0.9Xác định kết quả kinh doanh năm 2017 của công ty

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả

 • Ưu điểm
 • Một số mặt còn hạn chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và

Một số mặt còn hạn chế trong việc tính toán doanh thu, chi phí và lập kết quả kinh doanh tại công ty. Bên cạnh những thành tựu đạt được, việc tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở công ty còn nhiều bất cập, bất cập cần khắc phục. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Điện Hải Hải và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Điện lực Hải Phòng.

Tầm quan trọng của việc hoàn thiện những hạn chế trong kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Bổ sung dự phòng nợ xấu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Điện Hải Phòng.

Phản ánh thực trạng tổ chức hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Điện Hải Phòng với số liệu năm 2017.

Biểu 0.3- Bảng tổng hợp kết quả kinh doanh từng mặt hàng
Biểu 0.3- Bảng tổng hợp kết quả kinh doanh từng mặt hàng

Hình ảnh

Sơ đồ 1.5: Kế toán giá vốn hàng bán (theo phương pháp kê khai thường xuyên)
Sơ đồ 1.6: Kế toán giá vốn hàng bán (theo phương pháp kê khai định kỳ) 1.2.3 Công tác kế toán chi phí quản lý kinh doanh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 1.2.3.1 Chứng từ sử dụng
Sơ đồ 1.7:   Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý kinh doanh
Sơ đồ 1.8: Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Trong nền kinh tế thị trường,các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đều phải chịu sự chi phối của quy luật thị trường, quy luật cung cầu của thị trường,

Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bộ máy quản lý của công ty em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và

Kinh phí công đoàn: Đối với kinh phí công đoàn cũng đƣợc hình thành do việc trích lập và tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hàng tháng theo tỷ

Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng nhƣ bộ máy kế toán của công ty em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và xác

- Kết chuyển hoặc tính phân bổ trị giá nguyên vật liệu thực tế sử dụng cho hoạt động xây dựng trong kỳ vào Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dangvà chi

(Theo phương pháp bán đúng giá hưởng hoa hồng).. Kế toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Giá vốn hàng bán được xác định bao gồm giá trị thực tế

Cuối kỳ căn cứ vào bảng kê phiếu xuất theo sản phẩm, công trình và bảng kê chứng từ theo sản phẩm công trình, sổ cái các tài khoản kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh toàn doanh

*Một số quy định khi hạch toán thu nhập khác: Nội dung của thu nhập khác của doanh nghiệp bao gồm: - Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; - Chênh lệch lại do đánh giá vật tư,

Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh = Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Các khoản giảm trừ doanh thu - Gía vốn hàng bán - Chi phí quản lý kinh doanh  Kết quả

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:  Kết quả kinh doanh từ hoạt động sản xuất kinh doanh: Là số chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của toàn bộ sản phẩm, hàng hóa