• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Vận tải biển Hùng Vương

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Vận tải biển Hùng Vương"

Copied!
70
0
0

Văn bản

Tên dự án: Hoàn thiện công tác kế toán vốn tiền mặt tại công ty cổ phần. Tìm hiểu tình hình kế toán vốn bằng tiền hiện nay của Công ty Cổ phần Vận tải Hùng Vương. Hoàn thiện công tác kế toán vốn tiền mặt tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Hùng Vương.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG

Những vấn đề chung về vốn bằng tiền trong doanh nghiệp

 • Khái niệm
 • Yêu cầu quản lý vốn bằng tiền trong doanh nghiệp
 • Nhiệm vụ của công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp

Đặc điểm kế toán vốn bằng tiền theo mẫu chứng từ đăng ký sổ sách. Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều có chứng từ kế toán. Kế toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần Vận Tải Hùng Vương.

Tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp

 • Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp
 • Kế toán tiền mặt tại quỹ trong doanh nghiệp
  • Nguyên tắc kế toán tiền mặt trong doanh nghiệp (TK111)
  • Chứng từ kế toán tiền mặt trong doanh nghiệp
  • Tài khoản sử dụng
  • Phương pháp hạch toán tiền mặt trong doanh nghiệp
 • Kế toán tiền gửi ngân hàng trong doanh nghiệp
  • Nguyên tắc kế toán tiền gửi ngân hàng
  • Chứng từ hạch toán tiền gửi ngân hàng trong doanh nghiệp
  • Tài khoản sử dụng: Tài khoản 112 “Tiền gửi ngân hàng”
  • Phương pháp hạch toán tiền gửi ngân hàng trong doanh nghiệp
 • Kế toán tiền đang chuyển
  • Nguyên tắc hạch toán kế toán tiền đang chuyển trong doanh nghiệp
  • Chứng từ hạch toán tiền đang chuyển trong doanh nghiệp
  • Tài khoản sử dụng
  • Phương pháp hạch toán tiền đang chuyển trong doanh nghiệp

Vận dụng hệ thống số sách kế toán trong công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh

 • Đặc điểm kế toán vốn bằng tiền theo hình thức Nhật ký chung
 • Đặc điểm kế toán vốn bằng tiền theo hình thức Nhật ký – Sổ cái
 • Đặc điểm kế toán vốn bằng tiền theo theo hình thức Chứng từ ghi sổ

Quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần vận tải biển Hùng Vương . 22

 • Khái quát chung về công ty
 • Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • Lĩnh vực hoạt động của Công ty cổ phần vận tải biển Hùng Vương Những dịch
 • Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty Công ty cổ phần vận tải biển Hùng Vương23
  • Cơ cấu bộ máy kế toán của công ty
  • Chế độ kế toán
  • Trình tự và phương pháp ghi chép sổ sách kế toán

Thực tế tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần vận tải biển Hùng Vương

 • Kế toán tiền mặt tại Công ty cổ phần vận tải biển Hùng Vương
 • Kế toán các nghiệp vụ tăng giảm tiền gửi ngân hàng

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ

Đánh giá chung về công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần vận tải biển

Để đạt được những thành tựu đó không thể kể hết sự đóng góp của bộ máy kế toán trong công ty. Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức hợp lý và hoạt động có trật tự, khoa học. Công tác quản lý doanh nghiệp nói chung và kế toán nói riêng không ngừng được củng cố, hoàn thiện, trở thành công cụ thực sự hữu hiệu phục vụ quá trình quản lý sản xuất kinh doanh của công ty.

Sau khi tìm hiểu thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Hùng Vương, tôi nhận thấy công việc kế toán nói chung và... Với sự trợ giúp của kế toán máy tính Excel, việc ghi chép và phản ánh các hoạt động kinh tế phát sinh được thực hiện nhanh chóng, dễ dàng định vị, tiết kiệm. thời gian và công sức. Hồ sơ kế toán của công ty được lập rõ ràng, chính xác theo hướng dẫn của nhà nước.

Kế toán viên hạch toán các giao dịch kinh tế diễn ra theo đúng chế độ kế toán và các giao dịch này được ghi chép theo trình tự thời gian rất hợp lý để dễ dàng theo dõi. Hiện nay, Công ty chưa sử dụng phần mềm kế toán riêng cho công tác kế toán nên vai trò của máy tính trong công tác kế toán chưa thực sự được phát huy. Chỉ áp dụng kế toán thủ công sẽ làm tăng thời gian ghi chép, tổng hợp dữ liệu và chuyển sổ sách.

Vì vậy, sử dụng phần mềm kế toán không chỉ giảm áp lực, khối lượng công việc mà còn mang lại hiệu quả công việc cao hơn.

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần

Phiếu chi 269

Đã nhận đủ số tiền (bằng chữ): một triệu ba mươi bốn nghìn đồng.

Phiếu thu số 332

Hóa đơn GTGT số 0002013

Ông Nguyễn Văn An gửi đề nghị tạm ứng được Giám đốc phê duyệt đến Phòng Tài chính Kế toán số tiền 5.000.000 đồng. Sau khi xem xét chứng từ, kế toán lập phiếu thanh toán số. 290. Chứng từ thanh toán được chuyển cho thủ quỹ để thực hiện thanh toán. Sau khi thủ quỹ thanh toán xong, hóa đơn được chuyển cho kế toán để đăng ký.

Căn cứ vào phiếu thanh toán và các chứng từ liên quan, kế toán ghi vào sổ kế toán theo khoản sau. Kế toán căn cứ vào chứng từ gốc ghi vào Nhật ký chung. Kính gửi: Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải biển Hùng Vương Tôi tên: Nguyễn Văn An.

Họ và tên người nhận: Nguyễn Văn An Địa chỉ: Phòng tổ chức hành chính Lý do thanh toán: Ứng trước tiền đi công tác.

Phiếu thu 368

Địa chỉ: Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Vận Tải Hùng Vương. Lý do nộp: Rút tiền từ ngân hàng vào quỹ tiền. Kế toán tiền gửi ngân hàng: Việc lập sổ tiền gửi ngân hàng dựa trên các khoản ghi nợ và có cũng giúp kế toán viên theo dõi và quản lý tiền gửi tốt hơn. Sổ kiểm kê của quỹ gồm 2 bản, 1 bản lưu tại quỹ, 1 bản lưu tại sổ sách thanh toán.

Với quy mô hiện nay của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hùng Vương xin giới thiệu một số phần mềm kế toán phổ biến phù hợp với doanh nghiệp. Quick Accounting (phiên bản 11.0) là phần mềm kế toán được thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp. Tất cả các phần mềm kế toán đều được xây dựng chi tiết, đáp ứng nhu cầu theo dõi nhiều loại thông tin kế toán phục vụ mục đích kế toán và quản lý.

Theo tôi, công ty nên lựa chọn áp dụng phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 vì phần mềm MiSa là một trong những phần mềm kế toán doanh nghiệp được tin dùng nhất hiện nay. Kế toán vốn tiền mặt có vai trò vô cùng quan trọng, cần thiết và là công cụ quan trọng phục vụ công tác quản lý kinh tế, tài chính của bất kỳ doanh nghiệp nào. Vì vậy, việc hoàn thiện quy trình hạch toán vốn tiền mặt là điều tất yếu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào.

Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Hùng Vương, tôi đã tìm hiểu thêm về công việc kế toán nói chung và kế toán vốn tiền mặt nói riêng. Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức tập trung, khá gọn nhẹ nhưng có độ hoàn thiện tương đối cao, hoạt động có trật tự, có quy trình làm việc khoa học. Nguyễn Thị Thúy Hồng cùng Ban Giám đốc và các nhân viên phòng kế toán Công ty Cổ phần Vận tải biển Hùng Vương đã nhiệt tình hướng dẫn tôi trong thời gian thực tập và tạo mọi điều kiện để tôi có thể hoàn thành luận văn.

Sổ nhật ký chung

Sổ Cái TK111

Qũy Tiền Mặt

Giấy báo nợ số 402

Hóa đơn GTGT số 0000311

Giấy báo Có ngân hàng số 200

Hóa đơn GTGT số 0002016

Phiếu thu

Giấy rút tiền

Đồng thời, nhân viên kế toán nhiệt tình, nhanh chóng tiếp cận hệ thống kế toán hiện hành và vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào hoạt động của mình, mang lại hiệu quả cao trong công việc. Bởi chỉ có quản lý tốt thì doanh nghiệp mới tốt, và có công việc kế toán tốt thì thông tin kế toán mới đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời để phục vụ công tác quản lý nội bộ cũng như làm cơ sở báo cáo để đưa ra chiến lược kinh doanh tối ưu. Công ty có hệ thống kế toán tương đối đầy đủ và khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát, giám sát tình hình tài chính thông qua việc đưa ra các quyết định quản lý, điều hành kinh doanh kịp thời của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, đồng thời tạo điều kiện cho việc phân công lao động chuyên nghiệp theo quy định. đến từng bộ phận nghiệp vụ, nâng cao trình độ quản lý, nhiệm vụ và tinh thần trách nhiệm của kế toán viên mỗi công ty.

Đây là một dạng sổ kế toán đơn giản về mặt quy trình kế toán, không chỉ giúp kế toán viên ghi chép, xử lý số liệu kế toán dễ dàng mà còn tiết kiệm thời gian, công sức, công việc dễ dàng hơn. Cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời. Không chỉ thực hiện đúng mẫu sổ kế toán quy định, kế toán công ty còn sáng tạo xây dựng sổ kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh, tình hình thực tế và yêu cầu quản lý của công ty, đồng thời đáp ứng yêu cầu của công ty. phản ánh minh bạch nội dung các hoạt động kinh tế mới nổi, tăng hiệu quả giám sát, so sánh. Hệ thống kế toán áp dụng để theo dõi biến động vốn tiền mặt tuân thủ đầy đủ các quy định của chế độ kế toán do Nhà nước ban hành.

Lượng tiền mặt hàng ngày tại công ty thương mại rất lớn, việc kiểm soát thường xuyên số dư tiền mặt sẽ hạn chế những sai sót, gian lận trong quản lý tiền mặt mà kiểm toán viên không thực hiện kiểm toán. Vì vậy, không thể xác định được chênh lệch giữa số dư tiền thực tế và sổ quỹ để tăng cường công tác quản lý, làm cơ sở phân công trách nhiệm trọng yếu và ghi nhận số chênh lệch vào sổ kế toán. Mặc dù công việc kế toán hiện tại tại Công ty được hỗ trợ bởi công nghệ thông tin thông qua chương trình Microsoft Excel nhưng đối với công việc kế toán đây chưa phải là giải pháp mang lại hiệu quả tối ưu nhất.

Cùng với sự phát triển ngày càng cao của khoa học công nghệ, xu hướng phát triển nhanh chóng trên toàn thế giới, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào kế toán là rất cần thiết. Mặt khác, kế toán thủ công đòi hỏi nhiều nhân lực kế toán, trong khi phần mềm kế toán tự động hóa hoàn toàn các bước tính toán, lưu trữ, tìm kiếm và trình bày báo cáo nên tiết kiệm nhân lực, thời gian và công sức, góp phần tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Ngoài ra, kế toán vốn tiền mặt tốt còn giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt ngay tình hình tăng giảm của các loại vốn tiền mặt, từ đó có cơ sở đưa ra các quyết định sản xuất kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp mình.

Sổ nhật ký chung

Sổ tiền gửi ngân hàng

Sổ cái TK112

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

 Tài khoản sử dụng.. 2.2.7.3 Quy trình hạch toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bẩy Loan. TNHH Bẩy Loan. Căn cứ vào Sổ cái liên quan, ké toán

Qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH Thương mại Hoàng Hiến, nhận thấy công tác phân tích Bảng cân đối kế toán chưa được tiến hành và quá trình lập Bảng cân đối kế

Thực hiện nghiệp vụ công tác tài chính - kế toán trong quản lý, tạo vốn, sử dụng vốn, bảo toàn vốn lập kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty..

Qua thời gian thực tập tại Công Ty TNHH Phƣơng Mạnh, căn cứ vào những tồn tại khó khăn hiện nay trong công tác tổ chức kế toán vốn bằng tiền của

Thời gian thực tập tìm hiểu về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị văn phòng Nam Việt đã mang đến

YÊU CẦU VÀ PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ BẾN KIỀN * Yêu cầu của việc hoàn thiện

Qua thời gian thực tập tại công ty Cổ phần đầu tƣ Cửu Long, căn cứ vào những tồn tại và khó khăn hiện nay trong công tác tổ chức kế toán của Công ty, căn cứ vào quy định của Nhà nƣớc và

KẾT LUẬN Bài khóa luận với đề tài “ Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Moocos Việt Nam” đã đạt được các kết quả sau: - Hệ thống hóa được cơ sở lý luận chung

KẾT LUẬN Khóa luận: “Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng – Điện lực Lê Chân” đã đề cập được những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản như

Qua thời gian thực tập tại công ty, căn cứ vào những tồn tại và khó khăn hiện nay trong công tác tổ chức kế toán, căn cứ vào quy định của Nhà nước và Bộ tài chính kết hợp với những lý