• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Vận Tải Phong Vũ

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Vận Tải Phong Vũ"

Copied!
78
0
0

Văn bản

HOÀN THÀNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA VÀ BÁN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI. Tên dự án: Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty TNHH Vận tải Phong Vũ. Tìm hiểu thực trạng tổ chức kế toán, thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Vận Tải Phong Vũ.

Đối tượng nghiên cứu: Công tác kế toán và thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Vận tải Phong Vũ.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN THANH

 • Phương thức thanh toán và hình thức thanh toán
 • Nhiệm vụ của tổ chức kế toán thanh toán với người mua
 • Sự cần thiết của tổ chức kế toán thanh toán với người mua
 • Nội dung kế toán thanh toán với người mua
  • Nguyên tắc kế toán thanh toán với người mua
  • Chứng từ, tài khoản và sổ sách kế toán sử dụng trong kế toán thanh toán
  • Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua
 • Nội dung kế toán thanh toán với người bán
  • Nguyên tắc kế toán thanh toán với người bán
  • Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng trong kế toán thanh toán với
  • Kế toán các nghiêp vụ thanh toán với người bán
 • Nội dung kế toán các nghiệp vụ thanh toán có liên quan đến ngoại tệ
  • Tỷ giá và quy định sử dụng tỷ giá trong kế toán
  • Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán có liên quan
 • Sự cần thiết của kế toán thanh toán với người mua, người bán
 • Nhiệm vụ của công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán
 • Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung

Nhìn chung, mối quan hệ thanh toán với người mua có tác động không nhỏ đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nhìn chung, mối quan hệ thanh toán với người mua có tác động không nhỏ đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Tài khoản này còn dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản nợ phải trả cho nhà thầu chính và nhà thầu phụ.

Nội dung kế toán nghiệp vụ thanh toán liên quan đến ngoại tệ 1.4.1. Kế toán các giao dịch thanh toán với người mua và người bán liên quan đến ngoại tệ. Nhìn chung, mối quan hệ thanh toán với người mua và người bán có tác động không nhỏ đến tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua theo TT200/2014/TT-BTC
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua theo TT200/2014/TT-BTC

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI

Khái quát về Công ty TNHH Vận Tải Phong Vũ

Những thuận lợi và khó khăn của công ty trong quá trình hoạt động Trong quá trình hoạt động, công ty có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Hiện nay, công ty có nhiều loại phương tiện vận tải nội địa, xe bốc xếp và hệ thống kho bãi đa dạng. Có mối quan hệ tốt với nhiều hãng tàu, đại lý và một số công ty dịch vụ vận chuyển sẽ giúp quá trình xuất khẩu được hoàn tất.

Ngoài một số xe được trang bị, hiện nay công ty vẫn đang trong tình trạng thiếu phương tiện xếp dỡ hàng hóa, công ty vẫn chưa có đội xe riêng cũng ảnh hưởng đến quá trình xuất khẩu. Mặc dù lượng hàng bán lẻ lớn nhưng số lượng lô hàng bán lẻ được công ty gửi đi trong tuần vẫn ở mức thấp. Giám đốc: Là người đại diện theo pháp luật của công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động của công ty.

Phòng Hành chính Nhân sự: Tổ chức quản lý nhân sự toàn công ty, thực hiện tuyển dụng và đào tạo nhân sự theo yêu cầu chiến lược của công ty. Phòng kinh doanh: Lập kế hoạch kinh doanh, phụ trách thực hiện và ký kết các hợp đồng kinh tế, chương trình marketing thương mại của công ty. Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo mô hình tập trung.

Tính giá vốn hàng tồn kho: Phương pháp bình quân gia quyền - Phương pháp kế toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên - Công ty sử dụng VNĐ làm đơn vị tiền tệ chủ yếu để hạch toán. Thực trạng tổ chức kế toán, thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Vận Tải Phong Vũ.

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty

Thực trạng tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty

 • Thực trạng kế toán thanh toán với người mua tại Công ty TNHH Vận Tải
 • Thực trạng kế toán thanh toán với người bán tại công ty

Thực trạng hạch toán thanh toán với người mua tại Công ty TNHH Vận tải Phong Vũ Vận tải Phong Vũ. Cuối kỳ, căn cứ vào tài khoản chi tiết 131 mở cho từng khách hàng, kế toán lập bảng tổng hợp phải thu khách hàng. Phí vận chuyển cho HP - Tân Yên, Bắc Giang và phí dịch vụ cho Công ty TNHH Bao bì và In PGS Việt Nhật. vẫn chưa được thu thập.

Phí vận chuyển về HP - Ứng Hòa, Hà Nội và phí dịch vụ về Công ty TNHH Thăng Long. theo HD432 không được thu thập. HD416 Ngày 19/06 Phí vận chuyển HP-Tân Yên, Bắc Giang và phí dịch vụ đối với Công ty TNHH In Bao Bì PGS Việt Nhật chúng vẫn chưa được thu thập. Bảng số Hình 7: Trích lục sổ chi tiết các khoản phải thu của Công ty TNHH Vận Tải Phong Vũ.

Bảng số 8: Trích Sổ chi tiết khiếu nại khách hàng của Công ty TNHH Vận Tải Phong Vũ. CHI TIẾT SỔ THU KHÁCH HÀNG Tài khoản: 131 – Phải thu khách hàng Đối tượng: Công ty TNHH Thăng Long. Trên cơ sở chi tiết các khoản phải trả người bán, chúng ta tiến hành lập bảng tổng hợp các khoản phải trả người bán.

Thanh toán tiền bán dầu cho Công ty cổ phần Xăng dầu PVOIL Hải Phòng HD276458. Thanh toán tiền xe cho Công ty cổ phần ô tô Trường Hải – Chi nhánh Hải Phòng HD7476. Mẫu số 18: Sổ chi tiết phải trả người bán Công ty TNHH vận tải Phong Vũ.

Bảng số 19: trích từ bảng tổng hợp nhà cung cấp của Công ty TNHH Vận Tải Phong Vũ.

Sơ đồ 2.4: Quy trình kế toán thanh toán với người mua tại  Công ty TNHH Vận Tải Phong Vũ
Sơ đồ 2.4: Quy trình kế toán thanh toán với người mua tại Công ty TNHH Vận Tải Phong Vũ

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN THANH

Đánh giá thực trạng thanh toán với người mua, người bán tại Công ty

 • Ưu điểm
 • Hạn chế

Công ty sử dụng hình thức nhật ký chung là hình thức kế toán đơn giản, phổ biến, phù hợp với các hoạt động kinh doanh diễn ra trong nội bộ công ty. Đồng thời, kết quả nghiệp vụ kế toán được phản ánh rõ ràng vào Nhật ký chung, các sổ cái, sổ chi tiết theo trình tự thời gian, giúp thông tin kế toán được cập nhật thường xuyên và đầy đủ. Về báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính được lập theo mẫu quy định, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời phục vụ công tác quản lý kinh tế, tài chính của công ty.

Công ty sử dụng sổ sách chi tiết để theo dõi công nợ của các đối tượng: người mua và người bán. Kế toán có thể cung cấp cho nhà quản lý những thông tin chính xác về tình hình nợ nần của công ty, nhà quản lý có thể hiểu được tình hình tài chính của công ty và hoạch định chiến lược phù hợp cho công ty. Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác kế toán nói chung và công tác kế toán thanh toán nói riêng, Công ty vẫn còn những hạn chế nhất định cần khắc phục để đạt được kết quả tốt hơn.

Quản lý nợ là một bước cực kỳ quan trọng cho sự tồn tại và thành công của doanh nghiệp. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa có biện pháp xử lý nợ hiệu quả, dẫn đến nhiều khách hàng vẫn chậm trả nợ. Vì vậy, công ty cần tăng cường quản lý nợ chặt chẽ và hiệu quả hơn để đảm bảo khách hàng thanh toán đúng hạn.

Trong công tác kế toán, chính sách chiết khấu thanh toán cho khách hàng thanh toán sớm chưa được áp dụng. Vì vậy, khách hàng vẫn chưa được khuyến khích thanh toán sớm, điều này ảnh hưởng đến khả năng quay vòng vốn lưu động của công ty.

Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty

 • Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với
 • Nội dung và các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán với người mua,
  • Giải pháp 1: Tăng cường quản lý công nợ
  • Giải pháp 2: Áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán
  • Giải pháp 3: Dự phòng phải thu khó đòi
  • Giải pháp 4: Sử dụng phần mềm kế toán

Hoàn thành công việc kế toán thanh toán với người mua và người bán phải đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác về hoạt động tài chính của công ty. Giải pháp nâng cao công tác kế toán cần đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Nội dung và giải pháp tổ chức kế toán hoàn chỉnh với người mua và người bán tại Công ty TNHH Vận tải Phong Vũ và nhân viên bán hàng tại Công ty TNHH Vận Tải Phong Vũ.

Phần mềm kế toán là hệ thống được tổ chức dưới dạng chương trình máy tính. Khi triển khai phần mềm sẽ cung cấp các báo cáo, báo cáo tài chính chi tiết theo các quy định hiện hành của kế toán doanh nghiệp. Độ chính xác: độ chính xác của phần mềm kế toán khá cao và hiếm khi xảy ra sai sót.

Dễ sử dụng: Hầu hết các phần mềm kế toán đều dễ sử dụng và dễ hiểu. Mỗi phần mềm kế toán đều có hướng dẫn cài đặt và sử dụng để kế toán doanh nghiệp có thể sử dụng dễ dàng. Phần mềm kế toán có chức năng lưu báo cáo phục vụ nhiều mục đích khác nhau, theo dõi công nợ, thanh toán cho nhà cung cấp và quản lý tính lương chỉ trong 5 phút.

Công ty TNHH Vận Tải Phong Vũ là doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể sử dụng các phần mềm kế toán sau: Misa, Fast Accounting. Hai phần mềm trên vừa phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ, vừa là công cụ đắc lực cho công tác kế toán nói chung và quản lý nợ doanh nghiệp nói riêng. Vì vậy, việc hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán để quản lý công nợ hợp lý luôn là mối quan tâm lớn của các doanh nghiệp.

Tăng cường quản lý nợ, sử dụng chính sách thanh toán thẻ, lập dự phòng tổn thất cho khách nợ và sử dụng phần mềm kế toán.

Sơ đồ 3.2: Sơ đồ trình tự hạch toán dư phòng phải thu khó đòi
Sơ đồ 3.2: Sơ đồ trình tự hạch toán dư phòng phải thu khó đòi

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua theo TT200/2014/TT-BTC
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán
Sơ đồ 1.3: Trình tự ghi sổ nghiệp vụ thanh toán vói người mua, người bán theo hình thức nhật ký chung
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

 Tài khoản sử dụng.. 2.2.7.3 Quy trình hạch toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bẩy Loan. TNHH Bẩy Loan. Căn cứ vào Sổ cái liên quan, ké toán

+ Tổ chức chứng từ, tài khoản, sổ kế toán phù hợp với phƣơng pháp hàng tồn kho của doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ chế độ hạch toán ban đầu về hàng hóa, mở sổ

- Tổ chức chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng trong doanh nghiệp để ghi chép, phân loại

1.6.1.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung (Biểu số 01) (1) Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra đƣợc dùng làm căn cứ ghi sổ,

Đối với một Công ty mà sử dụng hàng chục loại vật liệu khác nhau, thì việc lập sổ danh điểm vật liệu thống nhất, hợp lý giữa kho và phòng kế toán (cũng như ở các

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung là tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào Sổ nhật ký, mà trọng tâm là Sổ

Tổ chức chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng trong DN để ghi chép, phân loại tổng hợp số liệu đầy đủ, kịp thời số

Cuối kỳ, điều chỉnh số dư theo tỷ giá thực tế 1.1.4.2 Các chứng từ, tài khoản, sổ sách kế toán sử dụng trong kế toán thanh toán với người mua a Chứng từ sử dụng _ Hợp đồng kinh

Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Theo chế độ kế toán hiện hành, doanh nghiệp được áp dụng một trong