• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thịnh Lợi

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thịnh Lợi"

Copied!
96
0
0

Văn bản

Tên dự án: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thịnh Lợi. Nội dung và yêu cầu cần giải quyết trong luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu ở các công ty. Mô tả hiện trạng tài khoản nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thịnh Lợi.

Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức kế toán vật tư tại Công ty Cổ phần Thịnh Lợi. Nội dung bài học: Hoàn thiện phần kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Thịnh Lợi. Một số kiến ​​nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thịnh Lợi.

Kế toán nguyên vật liệu giúp nhà quản lý nắm rõ được hiện trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Thịnh Lợi, tôi đã đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thịnh Lợi” làm luận văn. Bệnh đa xơ cứng.

NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ

 • Khái niệm, đặc điểm, phân loại nguyên vật liệu
  • Khái niệm nguyên vật liệu
  • Đặc điểm của nguyên vật liệu
  • Phân loại nguyên vật liệu
 • Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
 • Vai trò và nhiệm vụ của công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh
  • Vai trò của công tác kế toán nguyên vật liệu
  • Nhiệm vụ của công tác kế toán nguyên vật liệu
 • Đánh giá nguyên vật liệu
  • Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu
  • Tính giá nguyên vật liệu theo giá thực tế
 • Kế toán chi tiết nguyên vật liệu
  • Chứng từ và sổ kế toán sử dụng
  • Các phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu
 • Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
  • Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên
  • Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ
 • Tổ chức công tác kiểm kê nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp
  • Khái niệm
  • Phương pháp kiểm kê nguyên vật liệu tồn kho
  • Quy trình kiểm kê nguyên vật liệu
  • Hạch toán kiểm kê nguyên vật liệu
 • Tổ chức sổ kế toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp
  • Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung
  • Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái
  • Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
  • Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ
  • Hình thức kế toán trên máy vi tính

Trong những năm gần đây, với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, kế toán ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội và sự sống còn của mỗi doanh nghiệp. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mọi sản phẩm vật chất đều được cấu thành từ nguyên liệu thô, là yếu tố không thể thiếu trong quá trình sản xuất. Từ đó, bạn phải đưa ra những quyết định đúng đắn trong việc ước tính chi phí nguyên vật liệu, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ và chất lượng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.

Nội dung của luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận được chia làm 3 phần:

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

Tổng quan về Công ty Cổ phần Thịnh Lợi

 • Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Thịnh Lợi
 • Đặc điểm sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Thịnh Lợi
 • Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Thịnh Lợi
 • Thành tích cơ bản đạt được của Công ty Cổ phần Thịnh Lợi
 • Đặc điểm công tác kế toán của Công ty Cổ phần Thịnh Lợi

Đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công, quy cách vật liệu xây dựng theo cam kết, tạo uy tín cho công ty. Bảo toàn và tăng vốn tự có, đảm bảo kinh doanh có lãi, nâng cao và mở rộng quy mô công ty. Công ty Cổ phần Thịnh Lợi có đầy đủ các loại máy móc, thiết bị, phương tiện, dây chuyền sản xuất phục vụ thi công các công trình xây dựng, thủy lợi giao thông, công trình dân dụng công nghiệp, hạ tầng và làm sạch sông ngòi. , kênh có trình độ khoa học kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ.

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc (Ông Vũ Văn Thắng): là người quản lý cao nhất của công ty, quyết định các vấn đề liên quan đến lợi ích và mục đích của công ty. Quản lý mọi hoạt động của công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật và là pháp nhân trong công ty. Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành các hoạt động của công ty theo chỉ đạo của Giám đốc;.

Đội ngũ: Căn cứ vào dự án của công ty, bố trí nguồn nhân lực phù hợp để đảm bảo tiến độ dự án. Điều này cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ổn định, kết quả sản xuất kinh doanh tốt, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân viên trong công ty được cải thiện. Mặt khác, ban lãnh đạo công ty cũng rất quan tâm đến đời sống của người lao động nên tổng quỹ lương tăng, quỹ khen thưởng phúc lợi cũng tăng.

Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức tập trung, mọi công việc kế toán đều được tập trung vào kế toán. Phụ trách các công việc chung, hỗ trợ Giám đốc công ty tham mưu về quản lý tổ chức và hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi, tổng hợp các số liệu phát sinh từ quá trình quản lý, kinh doanh tại văn phòng công ty. Lập kế hoạch tài chính và chịu trách nhiệm trước Kế toán trưởng và Ban Giám đốc về tính chính xác, trung thực của số liệu theo dõi tổng hợp.

Công ty Cổ phần Thịnh Lợi sử dụng mẫu nhật ký chung. Công ty thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Tài chính về lập báo cáo kế toán (bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và giải trình báo cáo tài chính). Tính giá kho: Hiện nay công ty áp dụng phương pháp nhập trước xuất trước.

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty Cổ phần Thịnh Lợi CHỦ TỊCH HĐQT,
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty Cổ phần Thịnh Lợi CHỦ TỊCH HĐQT,

Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thịnh Lợi

 • Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thịnh Lợi
 • Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thịnh Lợi
 • Thủ tục nhập, xuất kho nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thịnh Lợi. 60
 • Công tác kiểm kê nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thịnh Lợi

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ

Nhận xét chung về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần

 • Ưu điểm trong công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần

Vì vậy, việc xử lý và sử dụng tốt nguyên vật liệu sẽ góp phần hiện thực hóa và góp phần tốt vào mục tiêu giảm giá thành sản phẩm mà công ty đã đặt ra. Ưu điểm trong hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thịnh Lợi. Bộ máy kế toán của công ty tương đối gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả.

Kho bãi: Công ty Cổ phần Thịnh Lợi hiện có 2 kho chứa nguyên liệu. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu của công ty sử dụng phương pháp hạch toán song song. Những hạn chế trong quản lý hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Thịnh Lợi.

Công ty chưa có hệ thống mã hóa khoa học cho từng loại nguyên liệu nên sẽ gây khó khăn cho việc quản lý nguyên liệu. Vì vậy, việc quản lý nguyên vật liệu chưa được xác định rõ ràng. Làm tốt công tác kế toán nguyên vật liệu sẽ giúp công ty huy động và sử dụng vốn hiệu quả nhờ việc tổ chức tồn kho, dự trữ hợp lý.

Ngoài ra, việc hạch toán và quản lý tốt nguyên vật liệu thô cũng rất quan trọng để giảm giá thành sản phẩm và tăng thu nhập cho công ty. Trong quá trình xây dựng, công ty có thể đánh giá những khoản không hợp lý, lãng phí hoặc tài chính thông qua hạch toán vật tư. Nếu một công ty muốn sản phẩm của mình đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và có được uy tín trên thị trường thì cần phải tổ chức và thực hiện tốt công việc kế toán vật tư.

Nguyên liệu của công ty có nhiều loại khác nhau nên công ty phải chú ý đến kho bãi để đảm bảo việc bảo quản nguyên liệu. Ngoài ra, nhà kho đã được xây dựng từ nhiều năm, công ty cần sửa chữa để đảm bảo có thể lưu trữ, tồn trữ nguyên liệu tốt hơn. Hiện nay, nguyên vật liệu của công ty được phân loại theo chức năng, vai trò trong quá trình sản xuất.

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1. Sơ đồ kế toán chi tiết theo phương pháp thẻ song song Thẻ
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ kế toán chi tiết theo phương pháp sổ đối chiếu  luân chuyển.
Sơ đồ 1.3: Sơ đồ kế toán chi tiết theo phương pháp sổ số dư.
1.8.1. Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung.
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Tại phòng kế toán: Sử dụng sổ đối chiếu luân chuyển để ghi tổng hợp về số lượng và giá trị của từng loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập xuất tồn trong tháng...

Phƣơng pháp sổ số dƣ đƣợc áp dụng thích hợp trong các doanh nghiệp có khối lƣợng các nghiệp vụ kinh tế (chứng từ nhập, xuất) về nhập, xuất vật liệu diễn ra thƣờng

- Tổ chức chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng trong doanh nghiệp để ghi chép, phân loại

- Để phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty, hiện nay Công ty đang áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ, nhằm kết hợp chặt chẽ việc ghi chép các

Tổ chức kế toán chi phí sản xuất a/ Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán - Hoá đơn GTGT trong trƣờng hợp nguyên vật liệu không qua kho mà chuyển thẳng đến chân công trình - Phiếu xuất

Qua thời gian thực tập tại công ty Cổ phần đầu tƣ Cửu Long, căn cứ vào những tồn tại và khó khăn hiện nay trong công tác tổ chức kế toán của Công ty, căn cứ vào quy định của Nhà nƣớc và

Để thực hiện chức năng của mình trong phạm vi quản lý vật liệu, theo điều lệ tổ chức công tác kế toán nhà nước, kế toán vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất có các nhiệm vụ : - Tổ

Ngoài ra phương pháp này chưa đáp ứng yêu cầu kịp thời của thông tin kế toán ngay tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ Đơn giá Bình quân cuối kỳ = Giá trị hàng tồn kho đầu kỳ + giá trị

Sổ nhật ký chung Sổ chi tiết vật liệu Sổ cái TK 152 Bảng tổng hợp nhập- xuất- tồn Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng, định kỳ Đối