• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần xây dựng Thủy lợi Hải Phòng

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần xây dựng Thủy lợi Hải Phòng"

Copied!
81
0
0

Văn bản

Mô tả thực trạng hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Hải Phòng. Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Hải Phòng.

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN

 • Những vấn đề chung về công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh
  • Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh
  • Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu
  • Phân loại nguyên vật liệu
  • Tính giá nguyên vật liệu
 • Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu
  • Phương pháp ghi thẻ song song
  • Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
  • Phương pháp sổ số dư
 • Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
  • Phương pháp kê khai thường xuyên
  • Phương pháp kiểm kê định kỳ
 • Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác kế toán nguyên vật
  • Hình thức kế toán Nhật ký chung
  • Hình thức kế toán Chứng từ - ghi sổ
  • Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ
  • Hình thức kế toán máy

Việc tổ chức hạch toán nguyên vật liệu sẽ giúp người quản lý chuẩn bị sản xuất ngay. Làm tốt công việc hạch toán nguyên vật liệu sẽ giúp doanh nghiệp vươn xa hơn trên thị trường và ngày càng khẳng định vị thế không chỉ trong nước mà còn cả quốc tế.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình thủy lợi, xây dựng dân dụng và công nghiệp. Đóng tàu và cầu nối, xây dựng các công trình đường sắt, đường bộ; Xây dựng công trình công nghiệp, lắp đặt đường dây và trạm biến áp có điện áp đến 110KV;

Giám sát thi công và hoàn thiện các công trình thủy lợi, công trình xây dựng và công nghiệp;. Quy hoạch kết cấu công trình thủy lợi, bản đồ trắc địa, khảo sát địa chất, khảo sát tài nguyên nước; Tư vấn quản lý dự án các dự án xây dựng nhóm C, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời thầu các dự án xây dựng;.

Đặc điểm tình hình sản xuất

Năm 1997, được tặng huy chương vàng công trình tiêu biểu chất lượng quốc gia cho dự án Đường Áo - Tiên Lãng - Hải Phòng. Năm 2001 được tặng Huy chương Vàng Công trình tiêu biểu chất lượng quốc gia Công trình thoát nước Cổ Tiêu 3 - Kiến Thụy - Hải Phòng. Năm 2002, được tặng huy chương vàng công trình tiêu biểu chất lượng quốc gia cho dự án Cống điều tiết Liên Mạc - Từ Liêm - Hà Nội.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng Huy chương vàng Chất lượng cao cho công trình năm đó. Xây dựng dự án thoát nước Cổ Tiêu 3 - Kiến Thụy - Hải Phòng + Xây dựng dự án thoát nước Liên Mạc - Từ Liêm - Hải Phòng + Xây dựng dự án trạm bơm Long Đông - Hải Phòng. Xây dựng cống Đồng Xuân - Thủy Nguyên - Hải Phòng + Xây dựng trạm bơm Cống Hiến - Hải Phòng.

Cơ cấu tổ chức của công ty và cơ cấu tổ chức kế toán của công ty

 • Cơ cấu tổ chức của công ty

Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Hải Phòng thường xuyên coi trọng và phát huy năng lực, kinh nghiệm. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty được thể hiện ở sơ đồ 1. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty và chịu trách nhiệm trước nhà nước và pháp luật về mọi hoạt động kinh doanh của công ty.

Giám sát công tác đầu tư tài chính và kế toán trong toàn công ty. Tìm kiếm và sử dụng các nguồn tài chính đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của công ty. Xử lý công tác tổ chức, quản lý theo đúng phân cấp của Công ty và chính sách của Nhà nước.

Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty

Phòng kế toán của công ty có 8 người: 1 kế toán trưởng, 7 kế toán viên phụ trách nghiệp vụ kế toán. Kế toán tiền mặt: chịu trách nhiệm ghi chép và theo dõi các giao dịch liên quan đến thu, chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Kế toán tiền mặt nên mở sổ quỹ tiền mặt để thường xuyên ghi chép các giao dịch theo thứ tự, tồn kho.

Kế toán bán hàng: chịu trách nhiệm cập nhật hóa đơn bán hàng, chủ yếu là các đơn hàng của nhà nước. Kế toán công nợ: chịu trách nhiệm theo dõi công nợ phải thu khách hàng và công nợ phải trả nhà cung cấp, chịu trách nhiệm quản lý và kiểm soát, đối chiếu số liệu công nợ trên chứng từ, sổ sách. Kế toán tiền lương: chịu trách nhiệm ghi chép, phản ánh đầy đủ và kịp thời tình hình công việc của công ty.

Hình thức kế toán tại công ty Cổ phần xây dựng Thủy lợi Hải Phòng

Đặc điểm cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung là: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi chép vào Nhật ký, chú trọng vào Nhật ký chung, theo trình tự thời gian xuất xứ và theo nội dung kinh tế (thuật ngữ kế toán). của hoạt động đó. Sau đó sử dụng dữ liệu trong sổ nhật ký để ghi vào sổ cái cho từng giao dịch. Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ đã được kiểm toán làm căn cứ đăng ký, trước tiên ghi nhận các giao dịch phát sinh vào Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu ghi vào Nhật ký chung để ghi vào Nhật ký chung, theo chế độ kế toán phù hợp. tài khoản.

Trường hợp đơn vị mở sổ kế toán chi tiết, biểu đồ kế toán chi tiết thì các giao dịch phát sinh sẽ được ghi vào sổ kế toán chi tiết, biểu đồ kế toán chi tiết có liên quan cùng thời điểm ghi vào Nhật ký chung. Trường hợp đơn vị mở nhật ký đặc biệt, hàng ngày đơn vị ghi nhận các giao dịch phát sinh vào nhật ký đặc biệt liên quan, căn cứ vào chứng từ làm căn cứ ghi sổ. Về nguyên tắc, Tổng Nợ phát sinh phải bằng Tổng Nợ phát sinh trên Nhật ký chung.

Sổ cái TK 152 Bảng tổng
Sổ cái TK 152 Bảng tổng

Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty

 • Đặc điểm công tác kế toán nguyên vật liệu
  • Các loại nguyên vật liệu
  • Phân loại nguyên vật liệu
  • Phương pháp tính giá
 • Quy trình kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty
 • Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Quy trình hạch toán
  • Ví dụ minh họa

Công ty sử dụng giá thực tế và phương pháp bình quân gia quyền tuần tự để hạch toán nguyên vật liệu thô. Để hạch toán vật tư, công ty sử dụng phương pháp thẻ song song. MỘT SỐ GỢI Ý ĐỂ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI BYGGE-AKTIESELSKAP.

Những lưu ý về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Hải Phòng. Người kế toán vật tư phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ của kế toán vật tư. Trong kế toán sản xuất kinh doanh, kế toán vật tư phải đảm bảo như vậy.

Việc phân loại nguyên vật liệu tại công ty nhập khẩu trên máy không sử dụng sổ kiểm kê nguyên vật liệu. Một số gợi ý giúp hoàn thiện công tác hạch toán vật tư của Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Hải Phòng.

Bảng tổng hợp Nhập- xuất- tồn kho vật liệu
Bảng tổng hợp Nhập- xuất- tồn kho vật liệu

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG

 • Nhận xét về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng
  • Ưu điểm
  • Hạn chế
 • Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở
  • Hoàn thiện việc lập sổ danh điểm nguyên vật liệu
  • Công ty nên phát huy khả năng vân dụng các phương tiện kỹ thuật hiện
  • Hoàn thiện về việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Hóa đơn GTGT

Phiếu nhập kho

Hóa đơn GTGT

Phiếu nhập kho

Phiếu xin lĩnh vật tư

Phiếu xuất kho

Phiếu xin lĩnh vật tư

Phiếu xuất kho

Sổ chi tiết nguyên vật liệu

Thẻ kho

Sổ chi tiết nguyên vật liệu

Thẻ kho

Vì vậy, cách bố trí nhỏ gọn này khá căng thẳng đối với người kế toán vật tư. Qua quá trình tìm hiểu và tìm hiểu thực tế công việc kế toán nói chung. Công ty cần phát huy khả năng sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại trong công tác kế toán.

Vì vậy công ty nên cân nhắc mua phần mềm kế toán phù hợp với tình hình của công ty. Giảm giá chênh lệch. Hàng tồn kho = Giá gốc hàng tồn kho theo sổ kế toán. Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho sử dụng tài khoản 229 “Dự phòng tổn thất tài sản”.

Biểu 2.13: Bảng tổng hợp nhập-xuất-tồn
Biểu 2.13: Bảng tổng hợp nhập-xuất-tồn

Bảng tổng hợp nhập-xuất-tồn

Trích sổ Nhật ký chung

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỰC HẢI PHÒNG Mẫu số: S03a-DN.

Trích sổ cái TK 152

Đảm bảo nguyên tắc đáp ứng yêu cầu kế toán vật chất theo chế độ mới và luật kế toán do nhà nước ban hành. Về kế toán vật tư, công ty tổ chức kế toán vật tư rõ ràng cho từng dự án, hạng mục công trình, từng tháng, từng quý. Công ty chịu trách nhiệm 4 quý/năm, trong đó hạch toán 3 tháng và 1 quý đơn giản, phục vụ tốt yêu cầu quản lý vật tư.

Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Hải Phòng là công ty xây dựng nên khối lượng vật tư sử dụng rất lớn và đa dạng về chủng loại, kích cỡ. Hiện tại, nguyên liệu thô của công ty được phân loại theo vai trò của chúng trong quá trình sản xuất. Việc mở thêm tài khoản phụ sẽ giúp việc quản lý, giám sát nguyên vật liệu một cách khoa học, thuận tiện nhất, tránh gây nhầm lẫn, sai sót, phản ánh đúng theo quy định của nhà nước.

Sổ danh điểm vật tư

Để tránh những tổn thất có thể xảy ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời phản ánh chính xác giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho của công ty khi lập báo cáo cuối kỳ kế toán, công ty nên lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là khoản dự phòng cho những tổn thất về giá trị dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh do hàng tồn kho bị mất giá có thể xảy ra trong năm tới. Công ty có thể trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nếu hàng hóa tại thời điểm báo cáo có giá trị thị trường thấp hơn giá trị trên sổ sách kế toán và hàng hóa đó thuộc quyền sở hữu của công ty.

Kế toán xác định số tiền trích lập khấu hao cần được trích lập cho năm tài chính tiếp theo với điều kiện là nó không lớn hơn lợi nhuận hiện tại của công ty. Tài khoản này phản ánh tình hình trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Tài khoản này phản ánh tình hình trích lập, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Biểu số 3.2: Bảng kê chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại Công ty.
Biểu số 3.2: Bảng kê chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại Công ty.

Hình ảnh

Bảng tổng hợp Nhập, xuất, tồn kho vật liệu
Bảng kê xuất VL
Bảng lũy kế nhập, xuất, tồn kho VL
Sơ đồ 1.4: Hạch toán tổng hợp các trường hợp tăng giảm nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Tại phòng kế toán: Sử dụng sổ đối chiếu luân chuyển để ghi tổng hợp về số lượng và giá trị của từng loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập xuất tồn trong tháng...

Công tác hạch toán chi tiết hàng tồn kho tại công ty Cổ phần Xây lắp và Thiết bị điện Hải Phòng được tiến hành theo phương pháp ghi thẻ song song.. Hạch toán chi tiết

1.6.1.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung (Biểu số 01) (1) Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra đƣợc dùng làm căn cứ ghi sổ,

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung là tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào Sổ nhật ký, mà trọng tâm là Sổ

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU HÀNG HÓA THÀNH PHẨM Tháng ……...

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã

Cuối kỳ căn cứ vào bảng kê phiếu xuất theo sản phẩm, công trình và bảng kê chứng từ theo sản phẩm công trình, sổ cái các tài khoản kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh toàn doanh

 Về tổ chức phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh: công tác phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần truyền

-Biên bản thanh lý hợp đồng -Các chứng từ liên quan khác b Sổ sách sử dụng -Sổ nhật ký chung -Sổ chi tiết TK 331 của từng khách hàng -Sổ tổng hợp TK 331 -Sổ cái TK 331 -Biên bản đối