• Không có kết quả nào được tìm thấy

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG"

Copied!
89
0
0

Văn bản

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG TỶ LỆ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TÙNG. Thu thập số liệu về quản lý và tiêu thụ sản phẩm tại công ty. Nội dung hướng dẫn: Một số biện pháp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ tại Công ty TNHH Thương mại Duy Tung.

Một số biện pháp đẩy nhanh tiêu thụ ở Công ty TNHH Thương mại Duy Tung”. Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty 3- Mục đích nghiên cứu. Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thương mại Duy Tung, tôi đã làm được.

16

 • Khái niệm, vai trò và chức năng của Thị Trường đối với hoạt động sản
  • Khái niệm về thị trường
  • Vai trò của thị trường đối với doanh nghiệp
  • Chức năng của thị trường
 • Tiêu thụ sản phẩm và vai trò của nó đối với sự phát triển của doanh
  • Vai trò của tiêu thụ sản phẩm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của
 • Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh
  • Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô
  • Các nhân tố thuộc môi trường vi mô
  • Một số yếu tố thuộc về bản thân doanh nghiệp
 • Nội dung của quá trình tiêu thụ sản phẩm tại doanh nghiệp
  • Nghiên cứu và dự báo thị trường
  • Lựa chọn phương thức tiêu thụ sản phẩm
  • Xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm
  • Tổ chức mạng lưới tiêu thụ, mở rộng thị trường
 • Những hoạt động chủ yếu trong công tác tiêu thụ sản phẩm
  • Hoạt động giao dịch và kí kết hợp đồng với đại lí và khách hàng
  • Hoạt động của kho, bảo quản và vận chuyển
  • Hoạt động đối với khách hàng
 • Các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm
 • Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm
 • Chỉ tiêu đánh giá tốc độ tiêu thụ sản phẩm
 • Phương pháp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ

Tiêu thụ sản phẩm và vai trò của nó trong phát triển kinh doanh. Nói chung, tiêu thụ sản phẩm bao gồm các hoạt động sản xuất thương mại của doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm đánh dấu hiệu quả hoạt động của toàn doanh nghiệp.

Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Bất kỳ sự gia nhập hoặc rút lui khỏi thị trường nào của công ty khác sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty. Mọi hoạt động kinh doanh đều hướng tới việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

33

Giới thiệu khái quát về công ty

 • Thông tin công ty
 • Quá trình hình thành và phát triển
  • Quá trình hình thành
  • Quá trình phát triển
 • Chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp (ngành nghề,chức năng của công
  • Ngành nghề kinh doanh
 • Cơ cấu tổ chức (sơ đồ cơ cấu tổ chức doanh nghiệp)
 • Những thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp
  • Thuận lợi
  • Khó khăn

Công Ty TNHH Thương Mại Duy Tung có địa hình giao thông thuận tiện, tạo điều kiện phát triển thương mại, trao đổi. Sứ mệnh Công ty TNHH Thương mại Duy Tung đã được khẳng định trong lĩnh vực thương mại. Xây dựng kế hoạch kinh doanh, xây dựng kế hoạch, mục tiêu chiến lược của công ty.

Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng là một công ty có quy mô vừa nên việc tổ chức bộ máy điều hành của công ty rất đơn giản. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng được thể hiện bằng sơ đồ sau:. Giám đốc có quyền thuê hoặc sa thải nhân viên nếu họ không thể đáp ứng nhu cầu của công ty, v.v.

Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc công ty về hoạt động và hiệu quả của bộ phận bán hàng. Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh dịch vụ website của Công ty;. Chịu trách nhiệm quảng bá, phát triển và khai thác các giá trị từ website công ty;.

Công ty TNHH Thương mại Duy Tung tọa lạc tại trung tâm thành phố Hạ Long. Tình hình nội bộ công ty ổn định, đoàn kết từ ban lãnh đạo đến nhân viên. Nguồn vốn của công ty vẫn còn rất hạn chế để mở rộng quy mô sản xuất và hoàn vốn cho doanh nghiệp.

Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại Duy Tung.

Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Thương

 • Lượng tiêu thụ và doanh thu và kết quả HĐKD của công ty của công ty
  • Lượng tiêu thụ
  • Doanh thu 2015-2017
 • Phân tích thời cơ phát triển sản phẩm
 • Phân tích thị trường
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh
 • Phân tích khách hàng
  • Lập kế hoạch tiêu thụ
  • Thực trạng về chính sách giá của công ty
  • Công tác tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm
  • Thực trạng về chính sách sản phẩm của công ty
  • Thực trạng chính sách Marketing của công ty
 • Đánh giá sự ảnh hưởng của môi trường vi mô tới tình hình tiêu thụ sản
  • Tiềm lực của doanh nghiệp
  • Mục tiêu của doanh nghiệp
  • Khách hàng của công ty
  • Nhà cung cấp
  • Đối thủ cạnh tranh
 • Đánh giá sự ảnh hưởng của môi trường vĩ mô tới tình hình tiêu thụ sản
 • Chính sách marketing mix nhằm đẩy nhanh tiêu thụ sản phẩm của công
  • Chính sách sản phẩm
  • Chính sách giá
  • Chiến lược phân phối sản phẩm
  • Chiến lược xúc tiến hỗn hợp

Đối với sản phẩm này, lượng tiêu thụ đứng thứ 2 trong số các sản phẩm công ty bán ra. Học cách hiểu thị trường hấp dẫn và tiềm năng to lớn của công ty 3. Đây là một công ty hiện không phải là đối thủ cạnh tranh mạnh của công ty nhưng thực tế là vậy.

Khách hàng của Công ty TNHH Thương mại Duy Tung. là các công ty, cá nhân và nhà đầu tư. Công ty Mỏ Quảng Ninh là một trong những khách hàng lớn nhất của công ty. Công ty Dự án Đầu tư QN: Đây là công ty có tiềm năng kinh doanh.

Tuy nhiên, đó cũng là thành tựu trong việc tiêu thụ sản phẩm của công ty. Điều này có thể là do số lượng khách hàng của công ty đó đã giảm và số lượng dự án cũng giảm. Hiện trạng tiêu thụ sản phẩm của công ty trong thời gian qua 6.1.

Sản phẩm kinh doanh của công ty khá phong phú nhưng chưa đa dạng. Khách hàng của công ty chủ yếu là những người đã tìm hiểu về sản phẩm và danh tiếng của doanh nghiệp mới. Xung quanh khu vực kinh doanh của công ty có rất nhiều cơ sở kinh doanh cùng loại sản phẩm.

Đánh giá tác động của môi trường vĩ mô đến tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty. Chính sách marketing mix nhằm mục đích đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm của công ty. Đánh giá, nhận xét chung về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại Duy Tung.

Bảng : Tình hình tiêu thụ theo quý ( 2015-2017)
Bảng : Tình hình tiêu thụ theo quý ( 2015-2017)

Đánh giá và nhận xét chung về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty

 • Điểm mạnh
 • Hạn chế
 • Nhận xét

Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên của công ty, chúng ta có thể phần nào thấy được những thuận lợi và thách thức mà công ty đang gặp phải. Để đối phó với những biến động của thị trường và đối thủ cạnh tranh, công ty phải có. Để làm được điều này, trước hết công ty phải có những biện pháp phù hợp để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, xây dựng kế hoạch chiến lược cụ thể, phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu.

Giải quyết các vấn đề khó khăn, tồn tại mà doanh nghiệp chưa thể thực hiện được. Chỉ khi đó công ty mới có thể cạnh tranh và thu hút khách hàng, nâng cao uy tín của mình trên thị trường.

72

Mục tiêu, phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những

 • Mục tiêu
 • Phương hướng phát triển công ty
 • Kế hoạch phát triển trong thời gian tới

Đầu tư cải cách quản lý, bố trí nhân sự phù hợp và cách thức tổ chức hoạt động kinh doanh của người lao động. Nhìn chung, để kinh doanh hiệu quả, công ty phải có mục tiêu và định hướng đúng đắn. Các mục tiêu và phương hướng phù hợp sẽ đưa công ty đi đúng hướng.

Xã hội càng hiện đại và phát triển thì theo thực tế, việc tiêu thụ sắt thép càng dễ dàng. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, các công ty không ngừng nỗ lực phát triển thành một công ty có khả năng cạnh tranh với nhiều công ty khác. Sau khi mở kênh phân phối, đòn bẩy sẽ được tạo ra để khuyến khích các đại lý bán hàng, nhà quảng cáo giới thiệu sản phẩm thông qua các chương trình giảm giá hoặc khuyến mại phù hợp. Các chương trình khuyến mại phải thể hiện được các phương pháp hoạt động kinh doanh có mục tiêu đồng thời nêu bật được điểm mạnh của sản phẩm.

Tăng cường quản lý vốn, giảm nợ vay, tạo vốn kịp thời cho kinh doanh, giảm chi phí lưu thông, thực hiện tiết kiệm và đóng góp đầy đủ vào ngân sách nhà nước. Hoàn thiện chiến lược kinh doanh cũng như chiến lược nghiên cứu thị trường. Các biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại Duy Tung.

Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH thương mại

 • Biện pháp 1: Tuyển nhân viên sale, cộng tác viên
 • Biện pháp 2 : Mở thêm cửa hàng, phát triển kênh phân phối là các đại lí
 • Biện pháp 3: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Vì công ty có quy mô nhỏ nên không tốn chi phí xây dựng bộ phận tiếp thị hay trang web riêng. Hơn nữa, việc tìm kiếm khách hàng hiện đang chịu sự kiểm soát của giám đốc công ty. Hệ thống cửa hàng và kênh phân phối (đại lý) đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu thụ sản phẩm của công ty.

Vì vậy, con người là không thể thiếu trong bất kỳ chiến lược nào, công ty muốn thành công thì phải quan tâm đến việc đào tạo đội ngũ nhân viên của công ty. Nhân viên phải có hiểu biết tốt về sản phẩm, dịch vụ của công ty, phải sáng tạo, năng động, luôn am hiểu thị trường và khách hàng của công ty. Nhân viên có kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt trước, trong và sau bán hàng giúp khách hàng tin tưởng, đồng cảm và hài lòng hơn với công ty.

Đội ngũ nhân viên trẻ được giảng dạy bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm trong công ty. Hoặc bạn có thể mời nhân viên của công ty đi tham quan nghiên cứu các công ty khác đã thành công trên thị trường. Nhân viên kinh doanh sẽ được đào tạo bởi chính nhân viên kinh doanh của công ty.

Điều tương tự cũng xảy ra với Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng, vai trò của việc tiêu thụ sản phẩm là vô cùng quan trọng vì nó quyết định sự tồn tại và thịnh vượng của công ty. Công Ty TNHH Thương Mại Duy Tung hoạt động trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt. Với chuyên đề “Một số biện pháp đẩy nhanh tiêu thụ tại Công ty TNHH Thương mại Duy Tung” nhằm trình bày, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm, những tồn tại, thành tựu mà các công ty đã đạt được trong thời gian qua.

Công ty TNHH Thương mại Nguyễn Đoan Trang và Duy Tung đã hướng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành luận án của mình.

Hình thức đào tao
Hình thức đào tao

Hình ảnh

Bảng 1: Lượng tiêu thụ năm 2015-2017
Bảng : Tình hình tiêu thụ theo quý ( 2015-2017)
Sơ đồ kênh phân phối:
Hình thức đào tao

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Công ty chỉ chú trọng vào loại hình công ty TNHH một thành viên mà không chú trọng đầu tư vào các loại hình doanh nghiệp khác, khi tư vấ n lo ại hình công ty TNHH

Trong những năm qua, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải đã đạt được những thành tựu nhất định và những thành công về sản xuất kinh doanh cùng với những đổi mới về

- Môi trường ngành: Trong điều kiện nền kinh tế thị trường như hiện nay DNTN Xí nghiệp Trường Phát đang cạnh tranh với rất nhiều đối thủ, nhất là các công ty nhà máy mới

✓ Đánh giá ưu, nhược điểm của công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thương mại Quế Phòng, qua đó làm cơ sở để đề

Công ty TNHH đầu tư phát triển nội thất Hưng Thịnh là một công ty đã được thành lập hơn 10 năm, và với kinh nghiệm của mình, công ty đã phần nào nhận thức rằng

Là một doanh nghiệp thương mại dịch vụ trực thuộc Công ty cổ phần Gas Petrolimex, Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng cũng gặp phải sự cạnh tranh khốc

Thành viên kênh là đại lý, công ty kinh doanh phân bón: Với việc thành lập các trung gian trong hệ thống kênh phân phối như trên, Công ty tuyển chọn những đại lý có khả

Từ lúc thành lập đến nay, trung tâm bảo hành Samsung chi nhánh Huế đã gặt hái được nhiều thành công trên nhiều mặt, tuy nhiên hoạt động của công ty vẫn còn một số điểm

Một số mặt còn hạn chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Bên cạnh những ưu điểm đề cập ở trên công ty Cổ phần Vân Vũ còn