• Không có kết quả nào được tìm thấy

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - Tailieu123.org

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - Tailieu123.org"

Copied!
85
0
0

Văn bản

Lớp: QT1101N Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Tên dự án: Tái cơ cấu nhân sự phù hợp chiến lược kinh doanh tại Xí nghiệp bốc xếp Hoàng Diệu - Cảng Hải Phòng. Tái cơ cấu nguồn nhân lực phù hợp chiến lược kinh doanh tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu – Cảng Hải Phòng” là đề tài luận văn của tôi.

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÁI CẤU TRÖC NGUỒN NHÂN

TÁI CẤU TRÖC NGUỒN NHÂN LỰC

 • Tái cấu trúc là gì?
 • Tại sao phải tái cấu trúc?
  • Khi doanh nghiệp càng lớn về quy mô con người, thị trường, về lượng vốn
  • Khi các doanh nghiệp đang đối mặt và chịu đựng các suy giảm về tài
 • Tái cấu trúc nhân sự phù hợp với CLKD

Hiện nay, có nhiều cách hiểu khác nhau về tái cấu trúc doanh nghiệp. Một trong những định hướng chiến lược đang được xem xét là quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp.

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

 • Khái niệm về nhân lực và quản trị nhân lực
  • Khái niệm về nhân lực
  • Khái niệm về quản trị nhân lực (QTNL)
 • Đối tượng của QTNL
 • Mục tiêu của QTNL
 • Vai trò và chức năng của QTNL
  • Vai trò của QTNL
  • Chức năng của QTNL

Ngược lại, thông qua quản lý nguồn nhân lực, trách nhiệm của nhà nước và tổ chức đối với người lao động được thực hiện. Nhóm này tập trung vào việc giữ chân và triển khai hiệu quả nguồn nhân lực trong tổ chức.

TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU CẢNG

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG HẢI PHÕNG . 28

 • Các xí nghiệp trực thuộc
 • Thông tin dịch vụ
 • Vị trí địa lý
 • Vị trí kinh tế

Cảng Hải Phòng có nhiệm vụ bốc dỡ hàng hóa nhiều loại khác nhau, phục vụ nhiều mặt phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các dự án quốc gia. Một trong những doanh nghiệp cấu thành của Cảng là Xí nghiệp bốc xếp Hoàng Diệu, doanh thu hàng năm chiếm 40%-50% toàn bộ sản lượng sản xuất của Cảng.

TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU

 • Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu
 • Chức năng, nhiệm vụ của xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Sản phẩm
 • Cơ sở vật chất kỹ thuật
 • Cơ cấu tổ chức của Xí nghiệp
  • Ban lãnh đạo
  • Các ban nghiệp vụ
  • Các đơn vị trực tiếp sản xuất
 • Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu
 • Những thuân lợi và khó khăn của Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu
  • Thuận lợi
  • Khó khăn

Đặc thù của doanh nghiệp bốc xếp Hoàng Diệu nói riêng và Cảng Hải Phòng nói chung là vận tải, bốc xếp và lưu giữ hàng hóa. Xí nghiệp bốc xếp Hoàng Diệu nằm trong khu vực cảng chính, là doanh nghiệp thành phần trực thuộc Cảng Hải Phòng. Ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty là bốc xếp hàng hóa qua Cảng, vận chuyển, vận chuyển và lưu giữ hàng hóa tại các kho của Cảng.

Lĩnh vực kinh doanh bao gồm 3 sản phẩm chính: dịch vụ bốc xếp, dịch vụ kho bãi và dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Hàng năm công ty tổ chức bảo trì các thiết bị, dụng cụ, dụng cụ. Là lực lượng chính trực tiếp tham gia vào quá trình thực hiện các mục tiêu đầu ra của công ty.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Hoàng Diệu Kinh doanh bốc xếp Hoàng Diệu. Qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nêu trên, chúng tôi thấy kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty chưa tốt. Công tác quản lý và tiếp thị của công ty còn kém và không thể thu hút được nhiều khách hàng.

Xí nghiệp bốc xếp Hoàng Diệu có ban lãnh đạo giỏi về điều hành và giàu kinh nghiệm trong quản lý.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của xí nghiệp.
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của xí nghiệp.

HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ - SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI

CƠ CẤU VÀ CHẤT LƢỢNG LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP XẾP DỠ

 • Mục đích - ý nghĩa tìm hiểu công tác sử dụng lao động
 • Đặc điểm lực lượng lao động tại xí nghiệp
 • Tình hình chất lượng lao động tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu
  • Trình độ học vấn của lao động
  • Tình hình độ tuổi người lao động
  • Trình độ tay nghề của người lao động

Qua đó có thể ước tính được tình hình sử dụng nguồn lao động của công ty trong năm qua. Tỷ lệ lao động có trình độ trung học chiếm 8,42% tổng số lao động toàn công ty, tức là tăng 77 lao động. Trong thời gian tới, công ty cần tiếp tục giảm số lượng lao động không đủ tiêu chuẩn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công ty.

Tuy nhiên, lực lượng lao động ở độ tuổi này vẫn chiếm tỷ trọng cao, 63,44% toàn công ty. Ở độ tuổi này, khả năng làm việc của cơ bắp và trí tuệ giảm sút, điều này phần nào làm giảm năng suất làm việc trong nhà máy. Nguyên nhân là do việc sáp nhập công ty bốc xếp Lê Thánh Tông đã làm tăng số lượng lao động trong độ tuổi này.

Trình độ tay nghề của nhân viên cũng là yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp. Trình độ kỹ năng của nhân viên được thể hiện ở cấp độ nhân viên của họ.

Bảng 3.1. Cơ cấu nguồn nhân lực tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu
Bảng 3.1. Cơ cấu nguồn nhân lực tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu

HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ

 • Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực và tuyển dụng
 • Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Công tác bố trí nhân lực tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu
 • Công tác định mức lao động
 • Công tác đánh giá thực hiện công việc
 • Công tác trả thù lao cho người lao động
  • Công tác trả lương cho người lao động
  • Các chế độ tiền thưởng
  • Các phúc lợi và dịch vụ cho người lao động
  • Đánh giá công tác trả thù lao cho người lao động tại xí nghiệp
 • Công tác an toàn và sức khoẻ của người lao động
 • Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực

Mặt khác, hàng năm công ty đều cử một số lượng nhỏ công nhân đi đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại Cảng Hải Phòng. Sau khi công nhân được Cảng bố trí, huy động vào làm việc tại Nhà máy bốc dỡ Hoàng Diệu, Nhà máy sẽ tổ chức thử việc tại bộ phận phù hợp, tùy theo trình độ chuyên môn của họ. Mọi hoạt động thăng chức, thăng chức, thuyên chuyển của người lao động trong doanh nghiệp đều phải do Cảng Hải Phòng quyết định.

Tóm lại, nhìn chung công nhân tại xưởng bốc xếp Hoàng Diệu được xếp hạng khá hợp lý, theo trình độ chuyên môn. Tiêu chuẩn lao động tại nhà máy bốc xếp Hoàng Diệu được Cảng Hải Phòng xây dựng, có quy định cụ thể về các chủ đề áp dụng. Điều này đảm bảo rằng nhân viên hài lòng và cảm thấy công bằng hơn.

Tùy theo công việc mà người lao động được trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động khác. Trưởng ban an toàn lao động nhà máy chỉ đạo, hướng dẫn công nhân thực hiện.

Bảng 3.5. Tình hình sắp xếp nhân lực tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu
Bảng 3.5. Tình hình sắp xếp nhân lực tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu

GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÖC NGUỒN NHÂN LỰC NHẰM PHÙ

Mục đích thành lập và mục tiêu chiến lược

Phục vụ mọi nhu cầu xây dựng các loại hàng hóa và phục vụ tốt nhất các loại hình dịch vụ khác như vận tải, đóng gói, làm tốt vai trò là cửa ngõ giao lưu quan trọng của miền Bắc. Mục tiêu duy nhất: Giữ vững vị thế là cảng lớn nhất miền Bắc, từng bước cạnh tranh với các cảng trong khu vực và quốc tế. Để thực hiện tốt chương trình đầu tư phát triển 10 năm của Tổng công ty Hàng hải, Cảng đã xây dựng Chương trình phát triển cảng 5 năm với mục tiêu đưa lượng hàng qua Cảng lên 15 triệu tấn/năm.

Hoàn thành xây dựng cao ốc, văn phòng cho thuê, khách sạn tại 16 Hoàng Diệu và 3 Lê Thánh Tông.

Các chiến lược tại Cảng Hải Phòng – XNXD Hoàng Diệu

 • Chiến lược thu hẹp XNXD Hoàng Diệu
 • Mở rộng, đầu tư trọng điểm vào Tân Cảng
 • Xây dựng TTTM - Cho thuê văn phòng và căn hộ cao cấp

Để đáp ứng nhu cầu hàng hóa qua Tân Cảng, dự kiến ​​đến năm 2012 đạt 3,2 triệu tấn/năm; Việc phát triển, mở rộng cảng hạ lưu để dần thay thế khu vực cảng chính nhằm làm mới khu đô thị theo quy hoạch thành phố Hải Phòng là đô thị loại I. Định hướng phát triển Hải Phòng đến năm 2020 “Trở thành thành phố Cảng thành phố” Trong những năm gần đây, hoạt động kinh tế, thương mại dịch vụ của thành phố Hải Phòng phát triển khá toàn diện, cả ngoại thương và nội địa với tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Hoạt động thị trường, thương mại ngày càng phát triển mạnh mẽ, số lượng hàng hóa lưu thông lớn, sản phẩm ngày càng đa dạng. Triển vọng từng bước phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm thương mại lớn của cả nước: Có quy hoạch phát triển kinh tế, thương mại dịch vụ từ nay đến năm 2020 đồng bộ, bền vững, gắn với quy hoạch tổng thể phát triển. thành phố được xây dựng trên cơ sở các quy hoạch chuyên ngành như quy hoạch hệ thống chợ, trung tâm thương mại và quy hoạch phát triển một số mặt hàng xuất khẩu quan trọng. Tư vấn và lập quy hoạch dự án: Công ty Tư vấn & Thiết kế Xây dựng Vincom Hải Phòng.

Qua nghiên cứu, đánh giá thị trường và điều kiện kinh tế, xã hội hiện nay ở Việt Nam, có thể thấy dự án trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ cao cấp với hệ thống dịch vụ hoàn hảo là hoàn toàn khả thi và cần thiết, đáp ứng nhu cầu hiện tại của xã hội. ở thành phố Hải Phòng. Việc thiết kế và vận hành dự án sẽ cung cấp đa dạng các dịch vụ chuyên nghiệp, đồng thời góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, mang lại cho trung tâm thành phố Hải Phòng một diện mạo mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong tương lai.

Xác định nhu cầu nhân sự trong 2 năm (2011-2012)

Những dự án có kế hoạch kinh doanh hiệu quả từ các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm cũng sẽ góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế chung của toàn thành phố. Sản lượng tất cả các sản phẩm đều giảm, chỉ có sản phẩm quặng sắt và apatit tăng. Bởi đây thực chất là sản phẩm được ưu tiên và hiện nay Việt Nam vẫn là nước nhập khẩu phân bón.

Tuy nhiên, chính sách của công ty sẽ tiếp tục sản xuất hàng số lượng lớn trong những năm tới. Nhà máy chỉ bốc dỡ các sản phẩm quan trọng như phân bón, xi măng, gỗ. Nguyên nhân dẫn đến sản lượng bán hàng sụt giảm là do công ty đã quyết định cắt giảm, giảm bớt việc xử lý hàng rời.

Bảng 4.2: Dự kiến giảm SL bốc xếp hàng rời năm 2010-2011-2012
Bảng 4.2: Dự kiến giảm SL bốc xếp hàng rời năm 2010-2011-2012

Biện pháp tái cấu trúc nguồn nhân sự phù hợp với CLKD

 • Giải quyết nghỉ hưu và nghỉ chế độ cho công nhân viên
 • Cắt giảm lao động dư thừa không đáp ứng được yêu cầu công việc
 • Chuyển nhân sự sang làm việc tại Tân Cảng
 • Đào tạo nhân sự và chuyển sang TTTM làm việc

Giảm số lượng công nhân bốc xếp thủ công là người già, sức khỏe kém. Nghề nghiệp và hoạt động có mối tương quan với nhau nên người lao động sẽ luôn có thể thực hiện được công việc. Tiếp tục tạo việc làm, đảm bảo và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Điều chuyển toàn bộ lao động dư thừa sang làm việc ở vị trí tương đương. Nếu có thể, việc điều động, sắp xếp công việc theo sự lãnh đạo của Tân Cảng để người lao động có cơ hội phát triển năng lực, kỹ năng ở vị trí mới. Tổng số công nhân được điều chuyển: Phần lớn là công nhân kho bãi, bốc xếp thủ công và các đội cơ giới hóa.

Đó là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động và đạt hiệu quả kinh doanh cao. Tôi đã thấy được tầm quan trọng của việc quản lý nhân sự tại các nhà máy nói chung và tại nhà máy bốc xếp Hoàng Diệu nói riêng.

Bảng 4.6: Bảng độ tuổi người lao động từ 51 đến 60 tại XNXD Hoàng Diệu
Bảng 4.6: Bảng độ tuổi người lao động từ 51 đến 60 tại XNXD Hoàng Diệu

Hình ảnh

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của xí nghiệp.
Bảng 2.1: Bảng tổng hợp kết quả kinh doanh của xí nghiệp năm 2010
Bảng 3.1. Cơ cấu nguồn nhân lực tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu
Bảng 3.2: Đánh giá chất lượng lao động theo trình độ học vấn
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Căn cứ vào kế hoạch của Cảng Hải Phòng đã giao cho xí nghiệp ban khai thác kinh doanh nghiên cứu, phân bổ kế hoạch cho các đơn vị bộ phận trong xí nghiệp thực

Vũ Anh Hùng, thầy đã tận tình hƣớng dẫn và giúp đỡ em trong suốt quá trình làm tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn sự dạy bảo và giúp đỡ của các thầy giáo,

Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp, em đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến và chỉ bảo nhiệt tình của thầy cô, gia đình và bạn bè. Em xin gửi lời cảm ơn

Trong thời gian tìm hiểu, thực tập tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế, tôi đã nghiên cứu và hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp: “Đánh giá công tác đào tạ o

Số liệu thống kê tình hình việc làm của sinh viên nghành Toán sau khi tốt nghiệp của các khóa tốt nghiệp 2015 và 2016 được trình bày trong bảng sau:.. STT Lĩnh

Giải pháp tạo động lực làm việc cho công nhân tại xí nghiệp may Ánh Sáng 2 Kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên bao gồm:

2.1.6, Ngành nghề kinh doanh..  Đại lý tàu biển và môi giới Hàng Hải. 2.2, Tổng quan về xí nghiệp xếp dỡ Hòang Diệu. 2.2.1, Quá trình hình thành và phát

Dựa vào các nghiên cứu của các tác giả Hoàng Thị Phương Thảo và Huỳnh Long Hồ (2015) về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, niềm tin và sự gắn kết với tổ chức,

KẾT LUẬN Yếu tố trường học tác động nhiều đến dự định việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên, 32,1% sinh viên hi vọng nhận được sự giúp đỡ của nhà trường về định hướng công việc sau

Trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp Tân Phong , qua quá trình tìm hiểu về đặc điểm ngành nghề sản xúât kinh doanh, mô hình bộ máy quản lý, bộ máy kế toán của Xí nghiệp Tân Phong, căn