• Không có kết quả nào được tìm thấy

Khóa luận tốt nghiệp

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Khóa luận tốt nghiệp"

Copied!
102
0
0

Văn bản

Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Duyên Hải - Phòng giao dịch Quán Toản. Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Duyên Hải - Phòng giao dịch Quán Toản.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Tổng quan về NHTM

 • Khái niệm NHTM
 • Chức năng, vai trò của Ngân hàng thương mại (NHTM)
 • Các hoạt động kinh doanh cơ bản của Ngân hàng thương mại

Tùy theo nhu cầu, khách hàng có thể lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp. Chức năng tạo tiền được thực hiện dựa trên hai chức năng khác của ngân hàng thương mại: chức năng tín dụng và chức năng thanh toán.

Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại

 • Khái niệm tín dụng ngân hàng
 • Phân loại tín dụng của Ngân hàng thương mại
 • Chức năng, vai trò của tín dụng trong nền kinh tế
 • Nguyên tắc tín dụng
 • Rủi ro tín dụng ngân hàng

Hạn mức tín dụng: Ngân hàng đồng ý cấp cho khách hàng một hạn mức tín dụng (được tính cho cả kỳ hoặc cuối kỳ). Tín dụng là hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của bất kỳ ngân hàng nào.

Hiệu quả hoạt động tín dụng tại các NHTM

 • Quan điểm về hiệu quả hoạt động tín dụng
 • Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng
 • Sự cần thiết và một số giải pháp phải nâng cao hiệu quả hoạt động tín

Việc đánh giá chất lượng tín dụng của một ngân hàng là vô cùng quan trọng. Tỷ lệ giữa tổn thất đối với người mắc nợ và tổng dư nợ là tỷ lệ dùng để đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng. Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả tín dụng của ngân hàng trong việc thu hồi nợ.

Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả tín dụng thông qua việc thu hồi nợ của ngân hàng. Danh tiếng của ngân hàng cũng góp phần vào chất lượng tín dụng của ngân hàng. Hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng được nâng cao, tạo niềm tin của khách hàng đối với ngân hàng.

Hoạt động tín dụng của ngân hàng phụ thuộc chủ yếu vào nhu cầu tín dụng và thị hiếu, thói quen của khách hàng. Thông thường, tín dụng ngân hàng yêu cầu phải có bảo lãnh.

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG

Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh

 • Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Duyên Hải – Phòng

Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Duyên Hải - Phòng giao dịch Quán Toản (ACB. Báo cáo công việc, cập nhật thông tin khách hàng đầy đủ, chính xác theo quy định RA (nhân viên) quan hệ khách hàng doanh nghiệp) - Tư vấn cho sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng.

Cung cấp sản phẩm, dịch vụ bán kèm cho khách hàng cá nhân + Thực hiện các nhiệm vụ được quản lý giao. Thực hiện các giao dịch gửi, rút ​​tiền (tiền mặt, vàng, chuyển khoản) vào tài khoản chuyển khoản của khách hàng. Nhận và thanh toán các khoản chuyển tiền trong và ngoài nước cho khách hàng - Thu và đổi séc du lịch, séc nước ngoài.

Thực hiện thu, mua, bán ngoại tệ, chuyển đổi ngoại tệ và chuyển khoản ngân hàng cho khách hàng. Hoạt động chính của Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Duyên Hải - Phòng giao dịch Quán Toản.

Bảng 2.1. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng
Bảng 2.1. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng

Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Á Châu – Chi

 • Những thuận lợi và khó khăn của Ngân hàng
 • Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng (2013 - 2015)

Sản phẩm của ngân hàng còn đơn điệu, chưa thực sự hấp dẫn để thu hút khách hàng. Đặc biệt, năm 2015, nền kinh tế phục hồi và lợi nhuận ngân hàng tăng vọt. Nền kinh tế đang dần cải thiện, các ngân hàng nói chung và ACB nói riêng đang dần phục hồi và phát triển.

Khi nguồn vốn huy động có cơ cấu hợp lý, chi phí huy động thấp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cho ngân hàng. Qua bảng số liệu ta thấy: Vốn huy động của ngân hàng theo kỳ hạn có nhiều biến động, đặc biệt giữa tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn >= 12 tháng. Điều này cho thấy hiệu quả huy động vốn của ngân hàng khá tốt, một phần là do PGD đã dần tạo dựng được niềm tin với khách hàng.

Trong những năm gần đây, do nền kinh tế trong nước diễn biến phức tạp nên hoạt động cho vay của các chi nhánh ngân hàng cũng có nhiều biến động. Thực trạng hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Duyên Hải - Phòng giao dịch Quán Toản.

Bảng 2.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng(2013 - 2015)
Bảng 2.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng(2013 - 2015)

Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh

 • Quy mô tăng trưỏng tín dụng tại ACB – PGD Quán Toan
 • Tình hình thu nợ
 • Tình hình nợ xấu
 • Vòng quay vốn tín dụng
 • Tình hình thu hồi nợ ngoại bảng
 • Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng
 • Một số chỉ tiêu định tính

Ngoài ra, PGD còn áp dụng chính sách tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng gặp khó khăn. Vì vậy, chính sách tín dụng của ngân hàng không tập trung cho vay bằng ngoại tệ mà tập trung nhiều hơn vào cho vay bằng đồng nội tệ. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro đến khả năng thu hồi nợ của ngân hàng, ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng, ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng và làm giảm hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng.

Con số này tuy vẫn nằm trong ngưỡng an toàn của ngân hàng (3) nhưng đã tác động không nhỏ đến doanh thu và hoạt động tín dụng của ngân hàng. Dự phòng rủi ro là yếu tố đảm bảo an toàn cho hoạt động tín dụng của từng ngân hàng. Như đã biết, vòng quay vốn tín dụng càng nhanh thì hoạt động tín dụng của ngân hàng càng hiệu quả.

Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả cho vay phải phù hợp với khả năng của ngân hàng, đảm bảo an toàn cho khoản vay mà vẫn mang lại lợi nhuận cho ngân hàng. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Duyên Hải - Phòng giao dịch Quán Toản.

Bảng 2.8 : Quy mô tín dụng giai đoạn 2013- 2015
Bảng 2.8 : Quy mô tín dụng giai đoạn 2013- 2015

Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi

 • Một số thành tựu trong hoạt động tín dụng
 • Những tồn tại và nguyên nhân

Ngoài ra, đây cũng là hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng, phần lớn lợi nhuận mà ngân hàng thu được đều đến từ hoạt động tín dụng. Sự gia tăng trong dư nợ cho vay và doanh số bán cho vay cho thấy ngân hàng đang mở rộng xếp hạng tín dụng. Nguyên nhân là do các ngân hàng vẫn rất thận trọng với người đi vay là doanh nghiệp tư nhân và cá nhân.

Tính cạnh tranh với các ngân hàng khác trong hoạt động tín dụng còn thấp. Nguyên nhân là do ngân hàng cho vay tập trung vào các doanh nghiệp lớn để kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất. Nợ khó đòi tăng cao dẫn đến hiệu quả tín dụng thấp xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: môi trường khách quan, của khách hàng và của chính ngân hàng.

Điều này gây khó khăn trong công tác thanh tra, kiểm soát của ngân hàng. Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng tại chi nhánh là cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng ACB - PGD Quán Toản trong thời gian tới.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI

Định hướng hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Duyên Hải - Phòng giao dịch Quán Toản.

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng tại ngân hàng TMCP

 • Đẩy mạnh việc cho vay vốn huy động nhằm cân đối cơ cấu vốn
 • Đa dạng hóa các sản phẩm cho vay với nhiều thành phần kinh tế
 • Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động sử dụng vốn vay
 • Đa dạng hóa phương thức cho vay
 • Tăng cường công tác quản lý nợ và giải quyết nợ xấu

Tăng cường công tác tiếp thị các gói tín dụng của ngân hàng tới mọi khách hàng. Bên cạnh việc đa dạng hóa sản phẩm cho vay, các ngân hàng cần tập trung xây dựng, củng cố và mở rộng quan hệ tín dụng với khách hàng thuộc khu vực kinh tế tư nhân cá thể, duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng. Ngoài ra, các ngân hàng cần xây dựng chính sách lãi suất cho vay hợp lý, hấp dẫn, đa dạng, linh hoạt đối với từng đối tượng khách hàng.

Làm tốt công tác thanh tra, kiểm soát giúp ngân hàng phát hiện những sai sót, yếu kém tồn tại, phát sinh trong hoạt động triển khai vốn của doanh nghiệp. Đối với việc sử dụng vốn vay, ngân hàng phải kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay. Các ngân hàng có thể cho vay hạn mức tín dụng đối với những khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh và yêu cầu họ phải có tài sản thế chấp để đảm bảo an toàn hơn.

Ngoài ra, ngân hàng cần xác định số lượng khách hàng và dư nợ phù hợp với trình độ, kinh nghiệm và khả năng quản lý của từng cán bộ tín dụng để thực hiện tốt công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay. Các ngân hàng phải tích cực theo dõi việc thu hồi gốc và lãi định kỳ.

Một số kiến nghị

 • Kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước
 • Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
 • Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Á Châu

Nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm soát hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại. Nghiên cứu và sử dụng các mô hình quản trị rủi ro phù hợp với pháp luật hiện hành, đặc điểm của hệ thống ngân hàng và thông lệ quốc tế. Ngân hàng TMCP Á Châu cần đưa ra những chiến lược, chính sách mới phù hợp với mọi thời điểm để quản lý hoạt động kinh doanh phòng giao dịch.

Một chính sách khuyến khích phù hợp có thể đảm bảo chất lượng tín dụng và hoạt động ngân hàng đạt yêu cầu. Để phát huy tối đa lợi thế so sánh của mình so với các đối thủ và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng, Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Duyên Hải – Phòng giao dịch Quán Toản cần tập trung vào các giải pháp sau: Đẩy mạnh cho vay vốn để cân đối vốn trong thời gian tới. cơ cấu vốn, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng với nhiều thành phần kinh tế, tăng cường kiểm soát hoạt động chi tiêu tín dụng khách hàng, tăng cường quản lý nợ và xử lý nợ xấu. Hiện nay, hoạt động tín dụng của các ngân hàng tại Hải Phòng nói chung và Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Duyên Hải - Phòng Giao dịch Quán Toản nói riêng là hoạt động mang lại thu nhập cao nhất và cũng là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất.

Ngoài ra, gần đây Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Duyên Hải - Phòng Giao dịch Quán Toản còn tồn tại những tồn tại, hạn chế vì nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân chính là chất lượng hoạt động cho vay còn thấp, dẫn đến hiệu quả hoạt động tín dụng chi nhánh thấp. . Các giải pháp được luận án trình bày hy vọng sẽ góp phần phần nào nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của PGD trong thời gian tới.

Hình ảnh

Bảng 2.1. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng
Bảng 2.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng(2013 - 2015)
Bảng 2.3: Thực hiện kế hoạch của Hội sở giao năm 2015
Bảng 2.4: Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo loại tiền tại Ngân hàng ACB – PGD Quán Toan 2013 -2015
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Lẽ ra cuối năm bác sẽ trả cả vốn lẫn lãi, nhưng do công việc kinh doanh bác Minh chưa trả nợ và vay ngân hàng thêm 50 000 000 đồng cũng với thời hạn một năm và

Vậy “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Danh” nhằm giúp công ty biết được những nhân tố

Ethoxyquin” tại Nhật không được giải quyết hoặc giảm thiểu mức độ ảnh hưởng, thêm vào đó, những khó khăn về vốn vay cho doanh nghiệp đầu tư nuôi và thu mua nguyên liệu

Trong bối cảnh thu ngân sách sụt giảm do khó khăn của nền kinh tế, nhu cầu trang trải các khoản vay cũ, gia tăng hỗ trợ hồi phục kinh tế vẫn tiếp tục, nợ công và

các khoản vay nhỏ lẻ, số lượng nhiều, tính chất khách hàng khác nhau nên đi đôi với việc hỗ trợ vốn cho dân cư thì khâu nhận dạng, đánh giá, kiểm tra, giám sát để hạn chế rủi

Việc phân tích và thẩm định được thực hiện trước, trong và sau khi cho khách hàng vay là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi khoản cho vay nhằm đảm bảo tính chính xác, tính

Qua đó, tác giả nhận thấy bên cạnh những mặt tốt mà Trung tâm đã đạt được thì vẫn còn tồn tại những hạn chế trong các hoạt động truyền thông Marketing như quảng cáo

Trường Đại học Kinh tế Huế.. hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Quốc Dân chi nhánh Huế còn nhiều hạn chế, chất lượng dịch vụ cho vay của Ngân hàng

Trước bôi cảnh nền kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn đã dẫn đến hiệu quả và chất lượng hoạt động cho vay nói chung, cho vay SMEs của các ngân hàng trên địa