• Không có kết quả nào được tìm thấy

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP"

Copied!
49
0
0

Văn bản

Tên dự án: “Hiện trạng môi trường nước sông Chánh Dương chảy qua huyện Vĩnh Bảo – Hải Phòng”. thảo luận, bài tập, số liệu cần tính toán và hình vẽ). Kết quả quan trắc chất lượng nước sông Chánh Dương 3 tháng cuối năm 2014 tại vị trí A2. Kết quả quan trắc chất lượng nước sông Chánh Dương 3 tháng cuối năm 2014 tại vị trí A3.

Kết quả quan trắc chất lượng nước sông Chánh Dương 3 tháng cuối năm 2014 tại vị trí A5. Giết mổ gia súc tự phát bên bờ sông Chánh Dương ở xã Liên Am.

TỔNG QUAN

Tổng quan về khu vực khảo sát

 • Đặc điểm tự nhiên
  • Vị trí địa lý
  • Đặc điểm khí hậu
  • Đặc điểm tài nguyên sinh vật
  • Đặc điểm về chế độ thủy lực và thủy văn
  • Đặc điểm địa chất, thổ nhƣỡng
 • Đặc điểm kinh tế - xã hội
  • Đặc điểm kinh tế
  • Đặc điểm xã hội

Hiện nay, sông Chánh Dương đã được đắp đập dài khoảng 6 km dọc theo quốc lộ 37 để bảo vệ bờ. Nguồn nước sông Chánh Dương được lấy từ 3 con sông lớn là sông Luộc, sông Hòa và sông Thái Bình thông qua các công trình trọng điểm như: Âu Chánh Chu (xã Thắng Thủy), âu Ba Đông (xã Trung Lập), âu Đông Ngư ( xã Dũng Tiến), Âu Khóa Thượng Đông, Âu Khóa, Âu Âu Bích Động (đô thị Liên Am). Ngoài ra, sông còn được cấp nước bổ sung qua kênh Thượng Đông (xã An Hòa), kênh Đôn (xã Tân Liên) và các kênh, cống nhỏ khác.

Toàn bộ tuyến sông Chánh Dương do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi huyện Vĩnh Bảo quản lý[1]. Vùng đất Vĩnh Bảo chủ yếu được hình thành do phù sa bồi tụ của sông Thái Bình và hệ thống sông Hồng nên rất thuận lợi cho sinh trưởng, phát triển nhiều loại cây trồng khác nhau như: lúa, ngô, khoai tây, ngũ cốc, đậu tương, dưa hấu, bí ngô, cà chua. Sông Chánh Dương được cung cấp nước từ 3 sông: Sông Luộc, sông Hòa và sông Thái Bình nên có nhiều loài tôm, cá nước ngọt, lợ sinh trưởng và phát triển ở đây.

Sông Chánh Dương dài 24,5 km, có mặt cắt đáy sông 10-20m, có 40 cây cầu bắc qua sông, cùng với những nhà dân sinh sống dọc hai bên bờ sông, một số trang trại nuôi thủy cầm ven sông.. đã có ảnh hưởng đáng kể đến chế độ dòng chảy của sông. Vĩnh Bảo là một huyện bình thường không có đồi núi, địa hình tương đối bằng phẳng, 40% diện tích đất có thành phần cơ giới nhẹ, mang sắc thái trao đổi giữa hai bờ bãi bồi của hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình. . Hệ thống cấp nước tập trung sản xuất nước sạch phục vụ 30 đô thị, thị trấn trong huyện và đã cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh cho hơn 90% dân số trong huyện.

Kéo theo đó, nguồn nước sông Chánh Dương ngày càng bị ô nhiễm, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và cộng đồng dân cư.

Tổng quan về nguồn gây ô nhiễm nƣớc sông Chanh Dƣơng

 • Chất lƣợng nguồn nƣớc đầu vào
 • Các nhân tố ảnh hƣởng đến môi trƣờng nƣớc sông Chanh Dƣơng[6]
  • Nƣớc thải sinh hoạt
  • Nƣớc thải công nghiệp
  • Nƣớc thải nông nghiệp
  • Nƣớc thải y tế
  • Nƣớc thải từ các hoạt động khác

Trong khi đó, nguồn tiếp nhận nước thải sinh hoạt vẫn không thay đổi và có xu hướng bị quá tải do khả năng tự làm sạch của nguồn nước bị cản trở bởi lượng chất bẩn liên tục thải vào. Sông Chánh Dương còn là nguồn cung cấp nước mưa, nước thải nên chịu ảnh hưởng trực tiếp từ môi trường bên ngoài. Theo những con đường khác nhau, các chất ô nhiễm xâm nhập vào nguồn nước sông, phần lớn nước đoạn sông Chánh Dương chảy qua huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng là nước mưa chảy tràn, nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nông nghiệp. , thủ công mỹ nghệ, nước thải chăn nuôi. .[4].

Nếu trung bình mỗi người sử dụng 100 lít nước/ngày thì mỗi ngày có khoảng 191.000 người dân huyện Vĩnh Bảo xả một lượng lớn nước thải ra sông Chánh Dương. Các thành phần ô nhiễm chính đặc trưng của nước thải sinh hoạt là Amoni, Nitrit, Nitrat, Phốt phát, BOD. Một yếu tố gây ô nhiễm quan trọng khác trong nước thải sinh hoạt là vi sinh vật gây bệnh (coliform).

Ngoài ra, nguồn nước sông Chánh Dương còn bị ô nhiễm do toàn bộ hệ thống nước thải trên địa bàn huyện đều đổ ra sông, bao gồm nước thải từ sinh hoạt, bãi chứa tạm, chợ, nghĩa trang ven sông và rác thải từ người dân không có chủ ý. Các chợ này hầu như không có hệ thống thu gom và xử lý nước thải. Chất thải và nước thải từ các điểm này được thu gom và xử lý một phần.

Nước thải từ các trang trại chăn nuôi này thải vào hệ thống kênh tưới tiêu và tích tụ trong hệ thống tưới tiêu nông nghiệp cũng là yếu tố làm giảm chất lượng nước.

Các chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng nƣớc sông[6]

 • Các chỉ tiêu hoá lý
  • pH
  • Nhiệt độ
  • Màu sắc
  • Độ đục
  • Tổng hàm lƣợng chất rắn (TS)
  • Tổng hàm lƣợng chất rắn lơ lửng (TSS)
  • Tổng hàm lƣợng chất rắn hòa tan (DS)
  • Tổng hàm lƣợng các chất dễ bay hơi (VS)
 • Các chỉ tiêu hóa học
  • Độ kiềm toàn phần
  • Độ cứng của nƣớc
  • Hàm lƣợng oxy hòa tan (DO)
  • Nhu cầu oxy hóa học (COD)
  • Nhu cầu oxy sinh học (BOD)
  • Nitrogen-Nitrit (N-NO 2 )
  • Nitrogen-Nitrat (N-NO 3 )
  • Amoniac (N-NH 4 + )
  • Sulfate (SO 4
  • Phosphate (P-PO 4
  • Sắt
  • Chloride
 • Các chỉ tiêu vi sinh
  • Fecal Coliform ( Coliform phân)
  • Escherichia Coli (E.Coli)

Những chất này bao gồm các chất vô cơ và hữu cơ. Hàm lượng chất rắn tổng số (TS: Total Solids) là lượng khô tính bằng mg của phần còn lại sau khi cho bay hơi 1 lít mẫu nước trên nồi cách thủy rồi sấy ở 1050C cho đến khi khối lượng không đổi (đơn vị tính). tính bằng mg/l). Chất lơ lửng (huyền phù) là chất rắn không tan trong nước.

Chất rắn hòa tan là những chất hòa tan trong nước, bao gồm cả chất vô cơ và chất hữu cơ. Hàm lượng chất rắn lơ lửng dễ bay hơi VSS là lượng bị mất khi nung chất rắn lơ lửng (SS) ở 5500C cho đến khi khối lượng không đổi (thường được xác định trong một khoảng thời gian xác định). Hàm lượng chất rắn hòa tan dễ bay hơi VDS là lượng bị mất khi đun nóng chất rắn hòa tan (DS) ở 550 °C cho đến khi khối lượng không đổi (thường được xác định trong một khoảng thời gian xác định).

Nhu cầu oxy hóa học COD là lượng oxy cần thiết để oxy hóa tất cả các chất hữu cơ trong mẫu nước thành CO2 và H2O bằng tác nhân oxy hóa mạnh. Trên thực tế, COD được sử dụng rộng rãi để đánh giá mức độ ô nhiễm hữu cơ trong nước (vì xác định chỉ số này nhanh hơn xác định BOD). Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) là lượng oxy mà vi sinh vật cần để oxy hóa các chất hữu cơ trong nước.

Chỉ số BOD càng cao thì lượng chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học trong nước ô nhiễm càng lớn.

HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC SÔNG CHANH DƢƠNG18

Kết quả quan trắc về hiện trạng môi trƣờng nƣớc sông Chanh Dƣơng

 • Kết quả quan trắc chất lƣợng nƣớc sông Chanh Dƣơng năm 2012 tại địa
 • Kết quả quan trắc chất lƣợng nƣớc sông Chanh Dƣơng địa điểm A4 vào
 • Kết quả quan trắc chất lƣợng nƣớc sông Chanh Dƣơng 3 tháng cuối năm

Dưới đây là kết quả quan trắc chất lượng nước thô sông Chánh Dương tại 5 vị trí được tổng hợp từ kết quả báo cáo của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi huyện Vĩnh Bảo, lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường huyện. Kết quả quan trắc chất lượng nước sông Chánh Dương 3 tháng cuối năm 2014 tại địa điểm A2. Doanh nghiệp cấp nước Vĩnh Bảo) Bảng 2.3 cho thấy, nước sông Chánh Dương tại vị trí A2 trong 3 tháng cuối năm 2014 có các chỉ tiêu: pH, DO, clorua, COD, nitrat, sắt và coliform vẫn nằm trong giới hạn cho phép. thời hạn cho phép.

Doanh nghiệp cấp nước Vĩnh Bảo) Từ bảng 2.4 có thể thấy, nước sông Chánh Dương tại vị trí A2 năm 2015 các chỉ tiêu: pH, nhiệt độ, DO, TSS, clorua, COD, nitrat, sắt, coliform đều nằm trong giới hạn cho phép. cho phép làm gì. Kết quả quan trắc chất lượng nước sông Chánh Dương 3 tháng cuối năm 2014 tại vị trí A3. Kết quả quan trắc chất lượng nước sông Chánh Dương tại vị trí A4 tháng 12/2014.

Kết quả quan trắc chất lượng nước sông Chánh Dương tại vị trí A4 tháng 12/2014. Huyện Vĩnh Bảo (Sở Tài nguyên và Môi trường) Bảng 2.6 cho thấy nước sông Chánh Dương tại vị trí A4 bị ô nhiễm vào tháng 12/2014. thông qua 3 chỉ tiêu: amoni - N, nitrit, sắt đều vượt tiêu chuẩn cho phép. Kết quả quan trắc chất lượng nước sông Chánh Dương 3 tháng cuối năm 2014 tại địa điểm A5.

Sở Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Bảo) Từ bảng 2.7 cho thấy, nước sông Chánh Dương tại vị trí A5 trong 3 tháng cuối năm 2014 có các chỉ tiêu: nhiệt độ, độ đục, pH, COD và nitrat vẫn nằm trong giới hạn cho phép. tiêu chuẩn cho phép.

Bảng 2.3. Kết quả quan trắc chất lượng nước sông Chanh Dương 3 tháng cuối năm 2014 tại địa điểm A2
Bảng 2.3. Kết quả quan trắc chất lượng nước sông Chanh Dương 3 tháng cuối năm 2014 tại địa điểm A2

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

Kiến nghị

 • Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức về quản lý, bảo vệ và
 • Tăng cƣờng kiểm soát các nguồn thải gây ô nhiễm nuồn nƣớc, kiểm soát
 • Thực hiện quản lý tổng hợp và thống nhất tài nguyên nƣớc, chủ động
 • Rà soát quy hoạch hệ thống các công trình thủy lợi, quy hoạch hệ thống
 • Xây dựng chƣơng trình kiểm soát nguồn gây ô nhiễm phân tán trên địa
 • Về cơ chế chính sách và nguồn vốn thực hiện

Xây dựng, tuyên truyền, vận động thực hiện quản lý môi trường và bảo vệ nguồn nước với sự tham gia của cộng đồng, xây dựng lối sống không xả rác thải, nước ô nhiễm vào nguồn nước. Xây dựng hệ thống thoát nước riêng trên đồng ruộng, đồng thời điều tiết nguồn nước hợp lý. Xây dựng các công trình bảo vệ kênh và bảo vệ hai bên sông Chánh Dương như: xây dựng kè bao bọc hai bên sông.

Việc xây dựng các đập điều tiết ở đầu các kênh bên đảm bảo cung cấp nước ngọt cho khu vực và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Kiểm soát nguồn rác thải sinh hoạt: Quy hoạch hệ thống thoát nước thải tại các khu dân cư, nước mặt được đưa về khu xử lý nước thải tập trung trước khi thải ra môi trường nước, huy động tốt người dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Xây dựng cơ chế kiểm soát việc xả thải từ các phương tiện thủy trên các tuyến đường sông đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường.

Xây dựng quy hoạch hệ thống thu gom rác thải, nước mưa tại các khu dân cư tập trung trong khu vực nguồn nước mặt sông Chánh Dương. Xây dựng các dự án tiểu vùng thu gom nước thải như: điều hòa hồ, nhà máy xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường. Xây dựng chương trình kiểm soát các nguồn ô nhiễm lan tỏa trên địa bàn huyện.

Nghiên cứu xây dựng mô hình thí điểm trước khi triển khai đồng bộ trên toàn huyện.

Hình ảnh

Bảng 2.3. Kết quả quan trắc chất lượng nước sông Chanh Dương 3 tháng cuối năm 2014 tại địa điểm A2
Bảng 2.4. Kết quả quan trắc chất lượng nước sông Chanh Dương  năm 2015 tại địa điểm A2
Bảng 2.5. Kết quả quan trắc chất lượng nước sông Chanh Dương 3 tháng cuối năm 2014 tại địa điểm A3
Bảng 2.7. Kết quả quan trắc chất lượng nước sông Chanh Dương  3 tháng cuối năm 2014 tại địa điểm A5

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Việc sử dụng biện pháp sinh học để tiêu diệt các loại rệp phá hại mùa màng là một biện pháp sinh học góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sự cân bằng

- Cải tạo và bảo vệ hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, xử lí nước thải sinh hoạt và công nghiệp trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung... SƯU TẦM TRANH CỔ ĐỘNG BẢO VỆ NGUỒN

Nếu ô nhiễm đến từ một địa điểm duy nhất, như chất thải công nghiệp vào hồ và sông, nước thải từ các hộ gia đình, thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ, thì nó được gọi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy

Nước ta là một nước nông nghiệp với 75% dân số thuộc khu vực nông thôn với truyền thống nông nghiệp lâu năm. Người nông dân với kiến thức nông nghiệp sâu

Cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các quy định tại Điều 61 của Luật Bảo vệ thực vật (trừ cơ sở chỉ sản xuất thuốc bảo vệ thực vật sinh học có

Việc chế biến và tiêu thụ dược liệu trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe (vị thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng) đã được các doanh

Lĩnh vực nghiên cứu: Bảo vệ thực vật, khoa học cây trồng. Năm 2004, bà tốt nghiệp kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật tại Trường ĐH

Vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp và nông thôn Nhật Bản Định hướng phát triển nền nông nghiệp sạch nhờ kỹ thuật và công nghệ cao cộng với ý thức bảo vệ môi trường của