• Không có kết quả nào được tìm thấy

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP"

Copied!
84
0
0

Văn bản

Tên đề tài: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bắc Hải. Phân tích số liệu, đánh giá thực trạng tín dụng của Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bắc Hải để tìm giải pháp hợp lý giải quyết những tồn tại trong hoạt động của ngân hàng. Nội dung giảng dạy: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bắc Hải.

Những năm gần đây, quy mô tín dụng của Ngân hàng TMCP quân đội Chi nhánh Bắc Hải ngày càng tăng, tuy nhiên, vẫn có sự mất cân đối về nguồn vốn do vốn huy động tăng nhanh hơn hoạt động.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƢỢNG TÍN

Tổng quan về Ngân hàng thƣơng mại

 • Khái niệm Ngân hàng thương mại
 • Các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng thương mại
  • Hoạt động huy động vốn
  • Hoạt động sử dụng vốn
  • Hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính trung gian

Do vốn tự có của ngân hàng chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ nên huy động vốn là hoạt động quan trọng và cần thiết để ngân hàng có thể sử dụng vốn để theo đuổi các hoạt động khác. Hoạt động sử dụng vốn là hoạt động ngân hàng sử dụng vốn huy động cho các hoạt động khác như tạo ra lợi nhuận. Ngân hàng là trung tâm thanh toán lớn nhất ở hầu hết các quốc gia.

Các dịch vụ này được coi là trung gian vì khi thực hiện các hoạt động này, ngân hàng ở vị trí trung gian nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng về các dịch vụ mà khách hàng cần.

Lý luận chung về tín dụng

 • Khái niệm về tín dụng ngân hàng
 • Phân loại tín dụng và các hình thức tín dụng ngân hàng
 • Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường

Loại cho vay này thường áp dụng cho những khoản vay nhỏ và thời hạn ngắn. Loại cho vay này áp dụng cho những khoản vay lớn với thời gian dài. Loại khoản vay này thường áp dụng cho các khoản thấu chi và thẻ tín dụng.

Vay: là việc ngân hàng cấp tiền cho khách hàng với cam kết khách hàng phải trả cả gốc và lãi trong một thời hạn nhất định.

Một số vấn đề cơ bản về chất lƣợng tín dụng của NHTM

 • Khái niệm chất lượng tín dụng
 • Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng của NHTM
  • Các chỉ tiêu định tính
  • Các chỉ tiêu định lượng
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của ngân hàng
  • Nhân tố bên ngoài
  • Nhân tố từ phía ngân hàng
  • Nhân tố từ phía khách hàng

THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN

Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP

 • Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Quân đội Chi
 • Những thuận lợi và khó khăn
 • Khái quát hoạt động kinh doanh của ngân hàng
  • Công tác huy động vốn
  • Hoạt động sử dụng vốn
  • Kết quả tài chính đạt được

Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Bắc Hải. Hiện nay, đối tượng khách hàng mà Ngân hàng Quân đội phục vụ khá đa dạng, bao gồm các công ty, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế. Thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho khách hàng sử dụng các sản phẩm ngân hàng.

Các sản phẩm ngân hàng còn đơn điệu, chưa thực sự hấp dẫn để thu hút khách hàng. Tiền gửi trung và dài hạn là nguồn tiền gửi rất ổn định của ngân hàng. Đặc biệt, ngân hàng còn quan tâm đến khách hàng quân đội nên có nhiều sản phẩm, dịch vụ ưu đãi dành cho quân nhân (những người có nguồn thu nhập ổn định).

Thu nhập từ hoạt động tín dụng là nguồn thu nhập chính, chiếm phần lớn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Nguyên nhân chi phí của chi nhánh Ngân hàng Quân đội Bắc Hải tăng cao là do nhiều yếu tố khác nhau, trong đó chi phí hoạt động của tổ chức tín dụng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí. Đặc biệt, chi tiêu của nhân viên trong những năm gần đây có nhiều biến động khi hoạt động kinh doanh của ngân hàng gặp khó khăn.

Ngoài ra, ngân hàng còn có các chi phí về hoạt động dịch vụ, hoạt động quản lý dịch vụ công và các chi phí khác. Hiện trạng chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Bắc Hải.

Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức của chi nhánh
Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức của chi nhánh

Thực trạng chất lƣợng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi

 • Các chỉ tiêu định tính
 • Các chỉ tiêu định lượng

Tuy nhiên, các chỉ tiêu định tính này chỉ phản ánh tương đối tốt chất lượng tín dụng của ngân hàng. Từ bảng số liệu có thể thấy các ngân hàng chủ yếu ưu tiên cho vay ngắn hạn. Có thể thấy các ngân hàng vẫn tập trung cho vay ngắn hạn.

Đối tượng cho vay chính của Ngân hàng MB Bắc Hải cũng là các công ty và tổ chức kinh tế phi chính phủ, thể hiện trong bảng dữ liệu có tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh số cho vay. Các công ty và tổ chức kinh tế phi chính phủ là đối tượng được các ngân hàng tập trung cho vay nhiều nhất. Vòng quay vốn tín dụng của ngân hàng vì thế vẫn chưa ổn định, điều này cho thấy nguồn cung cấp tín dụng của ngân hàng còn hạn chế.

Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thua lỗ chủ yếu do lỗ kinh doanh từ hoạt động tín dụng. Chỉ số nợ quá hạn được sử dụng để đánh giá khả năng quản lý tín dụng của ngân hàng trong việc thu hồi nợ. Qua bảng số liệu có thể thấy lãi suất nợ quá hạn của ngân hàng MB Bắc Hải dao động trong khoảng 7% - 8%.

Theo bảng số liệu, tỷ lệ nợ xấu của MB Bắc Hải Bank giảm dần qua các năm. Điều này cho thấy Ngân hàng đang ngày càng phải đối mặt với nhiều rủi ro tín dụng hơn, khiến chất lượng tín dụng đi xuống. Vì vậy, các ngân hàng phải có giải pháp để giảm thiểu rủi ro tín dụng.

Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Bắc Hải.

Bảng 4: Doanh số cho vay, tổng số và tỷ trọng của từng loại
Bảng 4: Doanh số cho vay, tổng số và tỷ trọng của từng loại

Đánh giá về thực trạng chất lƣợng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân

 • Những kết quả đạt được
 • Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN

Định hƣớng phát triển hoạt động tín dụng của ngân hàng

Với mục tiêu phát triển bền vững, ngân hàng tiếp tục nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý rủi ro và sửa đổi các quy trình, quy định hiện hành để kiểm soát phù hợp hoạt động cho vay. Một số giải pháp nâng cao chất lượng tại chi nhánh Bắc Hải Ngân hàng TMCP Quân Đội. Các ngân hàng muốn mở rộng cho vay phải quản lý hoạt động của mình.

Vì vậy, các ngân hàng cũng cần nâng cao trách nhiệm, ý thức trong việc đánh giá tài sản đảm bảo, an toàn cho khách hàng vay vốn. Để giải quyết vấn đề này, Ngân hàng Quân đội chi nhánh Bắc Hải cần chú trọng hơn nữa đến công tác thanh tra, kiểm soát nhằm tránh rủi ro, tăng hiệu quả tín dụng. Cán bộ tín dụng phải nắm vững nghiệp vụ tín dụng và am hiểu các nghiệp vụ khác của ngân hàng để khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng có thể thu hút và gia hạn vốn vay.

Thực hiện đúng các quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong lĩnh vực công tác thông tin tín dụng (CIC) từ cả hai góc độ. Vì vậy, Ngân hàng MB Bắc Hải cần đẩy mạnh hoạt động marketing bằng các biện pháp: Tập trung nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động tín dụng của từng chi nhánh và toàn ngân hàng.

Tín dụng là hoạt động kinh doanh quan trọng nhất của bất kỳ ngân hàng thương mại nào nên nó cũng mang lại nguồn lợi nhuận chính cho ngân hàng. Hoạt động tín dụng còn tác động đến sự phát triển kinh tế trong nước, nó tạo ra mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp, giữa ngân hàng và người dân.

Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng tại Ngân hàng TMCP

 • Mở rộng quy mô tín dụng
 • Kiểm soát các khoản nợ quá hạn và nợ xấu ở mức thấp nhất
 • Nhóm các giải pháp khác

Một số kiến nghị

 • Kiến nghị đối với Nhà nước và Chính phủ
 • Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Quân đội

Nhà nước cần có chính sách hợp lý để ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh tốt, hạn chế tối đa nợ quá hạn cho ngân hàng. Cần có chính sách phát triển thị trường chứng khoán nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường chứng khoán. Cần điều chỉnh lại luật sở hữu tài sản để ngân hàng dễ dàng hơn trong việc định giá tài sản đảm bảo trong hoạt động tín dụng và cũng để bảo vệ lợi ích của ngân hàng.

Nhà nước cần tăng cường thanh tra, kiểm soát ngân hàng, giám sát hoạt động của các ngân hàng thương mại để hạn chế rủi ro tín dụng có thể xảy ra, tìm nguyên nhân khắc phục những tồn tại còn tồn tại. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cần thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo, hội thảo về các thông tư, quyết định nhằm nâng cao trình độ quản lý tài chính ngân hàng. Thông tin tín dụng cần được đảm bảo, thu thập nhanh chóng, phản ánh chính xác tình hình thực tế và cung cấp kịp thời cho các ngân hàng thương mại để phục vụ các quyết định kinh doanh của ngân hàng.

Tổ chức các khóa đào tạo thường xuyên và kiểm tra định kỳ về trình độ chuyên môn cho nhân viên ngân hàng nhằm nâng cao khả năng xử lý linh hoạt các vấn đề phát sinh. Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát thường xuyên trong nội bộ ngân hàng để phát hiện kịp thời các vi phạm, phòng ngừa và đảm bảo lành mạnh hoạt động của ngân hàng. Trong xu thế hội nhập và phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay, vấn đề nâng cao chất lượng tín dụng luôn là bài toán lớn của nền kinh tế nói chung và đối với Ngân hàng nói riêng.

Ngoài ra, ngân hàng còn kiếm được tiền để tiếp tục đầu tư. Hoạt động tín dụng còn thúc đẩy sự lưu thông vốn trong nền kinh tế khi ngân hàng được hưởng lợi từ nguồn tiền nhàn rỗi của người dân, các tổ chức và thúc đẩy kinh tế phát triển.

Hình ảnh

Sơ đồ 1: Quy trình tín dụng Giai đoạn 1
Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức của chi nhánh
Bảng 2: Các chỉ tiêu cho vay, tổng số và tỷ trọng của từng loại.
Bảng 3: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận của chi nhánh
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Việc quản lý của cơ quan quản lý vĩ mô đối với các NHTM thông qua hệ thống chính sách, pháp luật, quy định, quy chế… và cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng giúp các

Câu 10: Ngân sách nhà nước do cơ quan nào quyết định để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.. Chính quyền

Câu 10: Ngân sách nhà nước do cơ quan nào quyết định để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.. Chính quyền

Các Cơ quan đơn vị được giao chủ trì định kỳ báo cáo Bộ trước ngày 10/12 hàng năm kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công (thông qua Báo cáo định kỳ về

Ta sử dụng nguồn tài liệu hạch toán Như Báo cáo tình hình tài chính của hai năm gần nhất với năm cần phân tích, số liệu của các doanh

Thu thập thông tin tình báo hải quan từ xa, phối hợp với cơ quan Hải quan các nước để xác định những doanh nghiệp, cơ sở từ bên ngoài có móc nối

b) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;.. c) Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túccác quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, cácquy

Quan hệ giữa chủ sở hữu với doanh nghiệp, ngoài những quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữ u đối với doanh nghiệ p đã được pháp luật quy định, để đảm bảo thực hiện tốt các công tác quản lý

Theo tôi, mục đích quan trọng nhất của phân tích tài chính là giúp các nhà quản lý doanh nghiệp, các nhà quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp đánh giá được chính xác tình