• Không có kết quả nào được tìm thấy

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP"

Copied!
71
0
0

Văn bản

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ. Nội dung giảng dạy: Một số giải pháp Marketing nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ An Nguyên.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG

M ỘT VÀI KHÁI NIỆM MARKETING

V AI TRÒ CỦA M ARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH

 • Hệ thống hoạt động Marketing
 • Phân tích các cơ hội Marketing

Giá hàng hóa của một công ty nên được điều chỉnh như thế nào và ở mức độ nào? Làm thế nào để đảm bảo khách hàng biết đến, mua và yêu thích sản phẩm của công ty bạn.

P HÂN ĐOẠN VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

 • Phân đoạn thị trường
 • Lựa chọn thị trường mục tiêu
 • Thiết lập chiến lược marketing
 • Hoạch định chương trình Marketing
 • Tổ chức thực hiện và kiểm tra nỗ lực Marketing

Chiến lược phục vụ nhiều phân khúc thị trường này có ưu điểm là đa dạng hóa rủi ro của Công ty. Hơn nữa, công ty phải cân bằng giữa số lượng phân khúc thị trường và quy mô của từng phân khúc.

N ỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG M ARKETING – M IX

 • C HÍNH SÁCH SẢN PHẨM
  • Khái niệm sản phẩm
  • Các cấp độ cấu thành của sản phẩm
 • C HÍNH SÁCH GIÁ CẢ
  • Khái niệm giá cả
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định về giá
  • Tiến trình xác định mức giá ban đầu
  • Một số chiến lược giá
 • C HÍNH SÁCH KÊNH PHÂN PHỐI
  • Khái niệm
  • Vai trò và chức năng của các trung gian trong kênh phân phối
 • C HÍNH SÁCH XÚC TIẾN HỖN HỢP
  • Khái niệm xúc tiến hỗn hợp
  • Bản chất của xúc tiến hỗn hợp
  • Các bước tiến hành hoạt động xúc tiến hỗn hợp
  • Một số dạng trong chính sách hỗn hợp

Đánh giá vị thế của sản phẩm, hàng hóa và đánh giá vị thế của công ty trên thị trường. Một công ty có thể chọn các chính sách giá sau cho sản phẩm mới của mình.

M ỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG MARKETING

Bán hàng trực tiếp: Giao tiếp trực tiếp với khách hàng tiềm năng nhằm mục đích bán hàng. Đào tạo nhân viên đáp ứng nhu cầu công việc của công ty. Mở cửa hàng, chi nhánh theo tình hình tài chính và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Dựa trên mục tiêu tài chính để đưa ra các biện pháp marketing hiệu quả nhất cho công ty. Môi trường marketing vĩ mô bao gồm các yếu tố, lực lượng có tính chất xã hội rộng lớn, tác động đến toàn bộ môi trường marketing vi mô và đến các quyết định marketing của doanh nghiệp. Môi trường marketing vĩ mô hội tụ tất cả các yếu tố mà doanh nghiệp không thể kiểm soát và thay đổi được, đây là nguồn gốc của những cơ hội và rủi ro cho doanh nghiệp.

Những yếu tố này là các yếu tố nhân khẩu học, kinh tế, tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, chính trị, pháp lý, đạo đức và văn hóa xã hội.

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG

L ỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2015: Công ty tăng số lượng nhân viên và mở rộng thị trường. Năm 2016: Công ty ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Xây dựng Rạng Đông, đây cũng là hợp đồng mang lại sự phát triển cho công ty. Mọi hoạt động kinh doanh diễn ra tại trụ sở mới tiện nghi hơn trước, đáp ứng đầy đủ các phòng ban, hệ thống kho bãi lớn có thể chứa lượng hàng hóa gấp 2-3 lần, có sân rộng, bãi đậu xe rộng.

Năm Các chỉ số kinh tế cho thấy hoạt động của Công ty chưa thực sự hiệu quả, trong đó có nguyên nhân do chi phí chuyển trụ sở cao nên hoạt động của Công ty chưa ổn định và khó huy động vốn. Tuy nhiên, các chỉ số đều hứa hẹn rằng công ty sẽ tăng trưởng trở lại vào năm 2019.

Giám đốc phải điều hành công ty theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty, hợp đồng lao động đã ký với công ty và các quyết định của hội đồng quản trị. Xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của công ty trong từng thời kỳ. Thực hiện lập kế hoạch kinh doanh của công ty từng tháng, quý, năm - Thống kê tổng hợp về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Tham mưu cho Giám đốc về kế hoạch thu chi hàng tháng, quý, năm và các biện pháp đảm bảo kế hoạch thu chi tài chính của công ty. Tham mưu cho Giám đốc phương án tạo và sử dụng vốn của công ty. Tổng hợp, lập và nộp báo cáo theo quy định của pháp luật - Các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc công ty.

Thu nhập phản ánh, xử lý và tổng hợp các thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và việc sử dụng nguồn vốn. Lập kế hoạch, quản lý và giám sát công tác kỹ thuật, chất lượng các dự án do công ty đầu tư và triển khai.

S ẢN PHẨM CỦA CÔNG TY

Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc và tham mưu cho Giám đốc trong lĩnh vực quản lý, sử dụng phương tiện, máy móc, thiết bị vật tư trong toàn công ty. Chủ trì xây dựng và định mức tiêu hao nhiên liệu các thiết bị trên ca, km. Phối hợp với các bộ phận xây dựng đơn giá thuê phương tiện, thiết bị.

Chủ trì lập kế hoạch vật tư, thiết bị cho hoạt động và bảo trì trong việc lập kế hoạch vật tư, thiết bị cho hoạt động. Quản lý và giám sát công việc sửa chữa, bảo trì thường xuyên, định kỳ.

P HÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

Các chỉ tiêu khác đều có xu hướng tăng, trong đó tăng mạnh nhất là các chi phí khác. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Là tổng số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, đây là cơ sở để trang trải chi phí và tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh. Nhưng tốc độ tăng giá vốn chậm hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu của công ty, hoạt động rất hiệu quả.

Các chi phí khác tăng cao do công ty chi nhiều tiền cho hoạt động hỗ trợ khách hàng trong năm 2018 khiến các chi phí này tăng lên. Tuy doanh thu của công ty cao nhưng chi phí cũng cao nên lợi nhuận ròng không cao. Qua một số phân tích, chúng tôi thấy có một số chi phí tăng lên nhưng ngoài ra doanh thu cũng tăng nên đây không phải là tác động tiêu cực đến doanh nghiệp.

Nhưng doanh nghiệp cũng nên xem xét lại tất cả các chi phí này và tiết kiệm càng nhiều càng tốt để thu được lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nhưng nhìn chung, kết quả hoạt động của công ty tương đối ổn định qua các năm.

N HỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA DOANH NGHIỆP

 • Những thành tựu của công ty
 • Những mặt hạn chế của công ty

P HÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA C ÔNG TY TNHH TM

 • Phân tích môi trường Marketing
 • Doanh thu

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyễn luôn phải đối mặt với nhiều đối thủ trong lĩnh vực ban đầu của mình, chẳng hạn như: Ngoài ra còn có các công ty hoạt động cùng lĩnh vực với công ty – những đối thủ tiềm năng. Nhìn vào biểu đồ trên có thể thấy thị phần của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ An Nguyên là 2. khá thấp và chỉ chiếm 4% thị trường.

Vì là công ty mới thành lập nên thị phần của công ty còn thấp và hẹp. Nhìn chung, khách hàng của công ty đều là các công ty công nghiệp nổi tiếng tại huyện Nguyên. Cho đến năm 2018, tình hình kinh doanh của công ty không tốt, doanh thu từ mảng kinh doanh VLXD giảm so với năm 2017.

Đây được coi là một khía cạnh cực kỳ tích cực của công ty trong năm 2018. Qua đồ thị có thể thấy công trình giao thông vẫn là sản phẩm chủ lực của công ty.

Bảng 2: Thị phần kinh doanh vật liệu xây dựng của một số Công ty chính trên địa bàn thành phố
Bảng 2: Thị phần kinh doanh vật liệu xây dựng của một số Công ty chính trên địa bàn thành phố

M ARKETING - MIX

 • Ưu điểm
 • Nhược điểm

Giá cả là yếu tố có vai trò quyết định đến vị thế cạnh tranh của công ty trên thị trường. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của công ty. Công ty sử dụng các giao dịch trực tiếp với khách hàng thông qua văn phòng Công ty.

Công ty sẽ gửi thư hoặc điện thoại trực tiếp tới khách hàng để giới thiệu sản phẩm. Nhìn vào bảng số liệu trên, chúng ta thấy chi phí cho hoạt động marketing của công ty tăng dần qua các năm. Chính vì thế mà những dự án do công ty xây dựng đều được đánh giá cao.

Họ quay lại công ty và giới thiệu nó cho những khách hàng khác. Công ty vẫn cần cải thiện hoạt động tiếp thị của mình để nhắm đến nhóm khách hàng này.

Bảng 4.1b: danh mục sản phẩm của công ty TNHH TM&DV An Nguyên và một số đối thủ cạnh tranh
Bảng 4.1b: danh mục sản phẩm của công ty TNHH TM&DV An Nguyên và một số đối thủ cạnh tranh

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NÂNG CAO HIỆU

Ngoài ra, công ty phải có các buổi gặp gỡ, thăm hỏi các khách hàng truyền thống đã từng sử dụng sản phẩm của công ty. Ngoài ra, công ty có thể trình bày với khách hàng một số chiến lược sắp tới của công ty để họ có thể tham khảo nếu cần. Công ty phải có thêm một website quảng cáo để giới thiệu sản phẩm của mình.

Khách hàng có thể dễ dàng hiểu được thông tin về sản phẩm hơn và từ đó đẩy nhanh doanh số bán hàng của công ty. Ngoài ra, thông qua kênh trực tuyến này, công ty có thể tư vấn miễn phí cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty. Công ty cần cử nhân viên đi tiếp thị sản phẩm cho khách hàng để thúc đẩy doanh số bán hàng.

Nó giúp các công ty đưa hàng hóa và dịch vụ của họ tiến xa hơn đến khu vực ban đầu của họ. Báo cáo chỉ mong muốn đưa ra một số giải pháp marketing nhằm tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ An Nguyên.

Bảng so sánh kết quả kinh doanh trước và sau khi thực hiện giải pháp
Bảng so sánh kết quả kinh doanh trước và sau khi thực hiện giải pháp

Hình ảnh

Bảng 2: Thị phần kinh doanh vật liệu xây dựng của một số Công ty chính trên địa bàn thành phố
Bảng 3.2a. Bảng doanh thu của các khách hàng chủ yếu trong lĩnh vực thương mại
Bảng 3.2b.Doanh thu của khách hàng chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng Đơn vị: Đồng
Bảng doanh thu lĩnh vực xây dựng của công ty năm 2017-2018 Đơn vị: đồng
+5

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Xây dựng các cơ sở đào tạo phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực tế, đáp ứng về nguồn nhân lực của địa phƣơng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và

+ Trong sản xuất, kinh doanh, cần lựa chọn ngành, mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao, có nhu cầu lớn, từ đó điều chỉnh cơ cấu sản xuất, mặt hàng, ngành hàng

- Để phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty, hiện nay Công ty đang áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ, nhằm kết hợp chặt chẽ việc ghi chép các

Công ty cũng đã quan tâm đến việc đào tạo và phát triển nâng cao trình độ người lao động với mục đích kịp thời đổi mới phù hợp với nhu cầu đổi mới sản phẩm, xây dựng

Tỷ lệ nghỉ việc của công nhân có thể giúp chuyên viên tuyển dụng nhìn nhận lại về đối tượng ứng tuyển có thật sự phù hợp với môi trường làm việc tại công

- Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nhƣng phải phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp (đặc điểm sản xuất kinh doanh, trình độ của các kế toán

- Tuyển dụng được những người thực sự phù hợp với yêu cầu của công việc, phù hợp với mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị mà tổ chức theo đuổi, phù hợp với khả năng

Như vậy, xác định đúng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất phù hợp với tình hình hoạt động, đặc điểm qui trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp thì mới có

Nhƣ vậy, việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí, kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối kết quả một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp có ý nghĩa