• Không có kết quả nào được tìm thấy

Lời cảm ơn

Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Chia sẻ "Lời cảm ơn"

Copied!
70
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

Visual Basic là ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện và môi trường phát triển tích hợp, được phát triển lần đầu tiên bởi Alan Cooper với tên gọi Dự án Ruby, sau đó được Microsoft mua lại và cải tiến rất nhiều. Theo một số nguồn tin, năm 2003, 52% lập trình viên sử dụng Visual Basic, khiến nó trở thành ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất vào thời điểm đó. Tuy nhiên, nghiên cứu từ Evans Data cho thấy 43% số lập trình viên đó có ý định chuyển sang ngôn ngữ khác.Microsoft Visual Studio là môi trường phát triển tích hợp (IDE) của Microsoft.

Nó được sử dụng để phát triển phần mềm cho Microsoft Windows, cũng như các trang web, ứng dụng web và dịch vụ web. Visual Studio sử dụng các nền tảng phát triển phần mềm của Microsoft như Windows API, Windows Forms, Windows Present Foundation, Windows Store và Microsoft Silverlight.

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƢỚNG CẤU TRÚC

 • Khái niệm về hệ thống thông tin
 • Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hƣớng cấu trúc
 • Cơ sở dữ liệu quan hệ
 • Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

Loại thực thể và thuộc tính mối quan hệ - Liên kết. Mối quan hệ: Mối quan hệ kết nối các thực thể trong mô hình E-R. Các mối quan hệ có thuộc tính. Thuộc tính là đặc điểm của mối quan hệ khi được kết nối giữa các thực thể.

Mối quan hệ một-một: Một phần tử của thực thể A được liên kết với không quá một phần tử của thực thể B. Mối quan hệ bậc hai là mối quan hệ giữa hai thể hiện của hai thực thể khác nhau.

HỆ QUẢN TRỊ CSDL SQL SERVER2008

 • Giới thiệu
 • Nền tảng cho các nhiệm vụ then chốt
 • Nền tảng tin cậy cho dữ liệu của bạn
 • Quản lý dựa trên chính sách sản xuất
 • Thực thi tối ƣu và khả năng dự báo
 • Phát triển động
 • Thúc đẩy quá trình phát triển
 • Lƣu trữ các kiểu dữ liệu
 • Thông tin toàn doanh nghiệp
 • Việc lƣu trữ dữ liệu thế hệ kế tiếp

Dữ liệu quan hệ có thể mở rộng - SQL Server 2008 cho phép các nhà phát triển khai thác và quản lý triệt để mọi loại dữ liệu, từ các loại dữ liệu truyền thống đến dữ liệu không gian địa lý mới. SQL Server 2008 cung cấp một loạt các tính năng nâng cao cho phép dự đoán và mở rộng hiệu suất cho mọi quy trình làm việc trên nền tảng dữ liệu của bạn. Đặc biệt, SQL Server 2008 với NET Framework và Visual Studio® Team Systems còn cho phép các nhà phát triển phần mềm xây dựng các ứng dụng cơ sở dữ liệu thế hệ tiếp theo.

SQL Server 2008 cho phép các ứng dụng mô hình hóa dữ liệu theo cấu trúc cây hiệu quả hơn so với các phiên bản hiện tại. SQL Server 2008 loại bỏ giới hạn 8 KB đối với các kiểu dữ liệu do người dùng xác định (UDT), cho phép người dùng mở rộng rõ ràng kích thước UDT của họ.

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ PHÁT BIỂU BÀI TOÁN

 • Khái quát về trƣờng mầm non Quán Toan
 • Hiện trạng ứng dụng tin học tại cơ sở
 • Mô tả Bài Toán
 • Các biểu đồ hoạt động

Đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường có trình độ chuyên môn cao (66% có trình độ đại học trở lên), yêu nghề, yêu trẻ em, đam mê nghề nghiệp, v.v. Xuất phát từ đó, việc sử dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giáo viên là rất cần thiết đối với nhà trường. Nhà trường và khu học chánh thành lập hội đồng tuyển sinh dựa trên các vị trí cần tuyển. Hội đồng tuyển chọn sẽ thông báo việc làm và nhận hồ sơ từ các giáo viên. Các ứng dụng đủ điều kiện được lựa chọn và được đưa vào danh sách rút gọn. Danh sách thí sinh sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh.

Giáo viên các trường mầm non công lập trên địa bàn huyện có hợp đồng trước ngày 31/8/2011 trở về trước. Phiếu đánh giá giáo viên 3 năm học vừa qua Biên bản và danh sách đề nghị nhà trường phê duyệt 1.3, Quy trình phê duyệt. Thầy đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố và Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố.

Ngày lập danh sách giáo viên được duyệt và mức lương dự kiến ​​gửi Hội đồng thẩm định thành phố. Tổ chức xét duyệt theo quy định dựa trên danh sách và hồ sơ giáo viên do các trường mầm non nộp. Phòng Nhân sự và Hành chính của trường là nơi tiếp nhận hồ sơ của toàn thể giáo viên trong trường.

Sau khi tan học, bộ phận nhân sự sẽ trả lại hồ sơ cho giáo viên. Chăm sóc: giáo viên có trình độ giảng dạy kém hoặc sức khỏe kém để dạy trên lớp. Trong giảng dạy, giáo viên có thể đảm nhiệm được tất cả các môn học.

Phòng nhân sự và hành chính kiểm tra lịch và tính lương cho giáo viên, nhân viên nhà trường và trả lương vào ngày 26 hàng tháng qua ngân hàng. Tất cả giáo viên tại trường sẽ nhận được 75% mức lương hiện tại khi nghỉ hưu.

bảng lươ ng và chuyển vào tài khoản
bảng lươ ng và chuyển vào tài khoản

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Biểu đồ phân rã chức năng

Mô tả chi tiết chức năng lá

Phó giám đốc sẽ theo dõi số ngày làm việc, số ngày làm thêm… hàng ngày. của mỗi giáo viên để xây dựng thời khóa biểu. Hàng tháng, các Phó Giám đốc gửi bảng chấm công cho Phòng Nhân sự và Hành chính. Khi người lao động ốm đau cần nghỉ phép hoặc đang mang thai cho đến khi sinh con phải nộp đơn xin nghỉ phép đến Phòng Hành chính Nhân sự.

Sau khi người lao động quay trở lại làm việc phải gửi cho bộ phận lao động giấy xác nhận nghỉ phép để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, sau đó các bộ phận sẽ chuyển cho Phòng Nhân sự - Hành chính để giải quyết chế độ cho người lao động. Sau khi nhận được Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, Phòng Nhân sự - Hành chính lập Danh sách người lao động đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội gửi Cơ quan bảo hiểm để thanh toán. Cơ quan bảo hiểm sẽ trả lại danh sách người lao động đã được phê duyệt đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho Phòng Hành chính nhân sự.

Nếu giáo viên đi đào tạo chuyên môn thì được hưởng các chế độ theo tiêu chuẩn của nhà nước. Phòng Kế toán sẽ lập báo cáo định kỳ hàng tháng hoặc cuối năm về danh sách giáo viên hưởng lương, giáo viên nghỉ hưu, giáo viên hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, giáo viên nghỉ thai sản,... và gửi đến ban giám hiệu nhà trường.

Ma Trận thực thể chức năng

Các đơn vị chức năng a, Kế hoạch tuyển dụng b, Danh sách giáo viên đủ tiêu chuẩn c, Danh sách tuyển sinh d, Hồ sơ giáo viên. Nộp đơn Thông báo kết quả Thông tin cá nhân Giấy chứng nhận sức khoẻ.

Bảng lươ ng
Bảng lươ ng

Chuyển từ mô hình ER sang mô hình quan hệ

Các phiên bản cũ hơn của Visual Basic phần lớn bắt nguồn từ BASIC và cho phép các lập trình viên phát triển giao diện đồ họa người dùng bằng mô hình phát triển ứng dụng nhanh, truy cập cơ sở dữ liệu bằng DAO, RDO hoặc ADO và tạo các đối tượng và điều khiển ActiveX. Lập trình viên có thể phát triển ứng dụng bằng cách sử dụng các thành phần có sẵn trong Visual Basics. Các chương trình Visual Basic cũng có thể sử dụng Windows API, nhưng điều này đòi hỏi phải khai báo hàm bên ngoài.Trong lĩnh vực lập trình thương mại, Visual Basic có một trong những cơ sở khách hàng lớn nhất. Nó có thể tạo ra cả ngôn ngữ máy và mã được quản lý. Isual Studio bao gồm một trình soạn thảo mã hỗ trợ cả cải tiến mã nguồn và IntelliSense.

Trình gỡ lỗi tích hợp hoạt động như trình gỡ lỗi cấp nguồn và trình gỡ lỗi cấp máy. Các công cụ tích hợp khác bao gồm mẫu để xây dựng biểu mẫu giao diện ứng dụng, thiết kế web, thiết kế lớp và thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu. Nó chấp nhận các plugin cải thiện chức năng ở hầu hết các cấp độ, bao gồm thêm hỗ trợ cho hệ thống kiểm soát phiên bản (như Subversion) và thêm bộ công cụ mới, chẳng hạn như chỉnh sửa và thiết kế trực quan, cho các miền ngôn ngữ cụ thể hoặc bộ công cụ cho các khía cạnh khác của quy trình phát triển phần mềm. Visual Studio hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và cho phép trình chỉnh sửa mã và trình gỡ lỗi hỗ trợ (ở các mức độ khác nhau) hầu hết mọi ngôn ngữ lập trình.

Hỗ trợ các ngôn ngữ khác như J++/J Thang, Python và Ruby thông qua dịch vụ cài đặt riêng. Trình bày tất cả các hoạt động bằng sơ đồ quy trình kinh doanh. Phân tích và thiết kế vấn đề một cách đầy đủ và tuân theo quy trình được dạy thông qua phương pháp cấu trúc.

Thiết kế giao diện cập nhật dữ liệu và mẫu báo cáo. Do thời gian có hạn và kinh nghiệm thực tế còn khan hiếm nên việc phân tích vấn đề về cơ bản đã tương đối đầy đủ nhưng chưa thể mô tả đầy đủ mọi khía cạnh của vấn đề. Hệ thống đã được xây dựng nhưng mới chỉ có các chức năng chính, một số chức năng còn chưa hoàn thiện: cần rất nhiều báo cáo nhưng chỉ lập được một báo cáo.

Trong tương lai, nếu điều kiện cho phép, tôi sẽ bổ sung các chức năng còn thiếu, bổ sung các chức năng hiện có và đưa vào sử dụng để nâng cao khả năng sử dụng của hệ thống.

Hình ảnh

bảng lươ ng và chuyển vào tài khoản
Bảng phân công giảng d ạ y Đăng ký
Bảng chấm công
Bảng lươ ng
+2

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Việc sử dụng có hiệu quả kết quả đánh giá trong các chính sách quản lý nguồn nhân lực nhằm thực hiện mục tiêu tạo động lực lao động có thể được